Terwijl de belangrijke aandacht van de mainstream journalisten volledig uitgaat naar de klimaatbesprekingen tijdens de EU-top van 8 en 9 maart 2007, is de EU-Grondwet ondertussen nieuw leven ingeblazen. Europa was al behoorlijk ondemocratisch en weinig transparant. Deze traditie wordt waarschijnlijk voor ons burgers, als een cadeautje onder de kerstboom, verankerd in een EU mini-verdrag.

De vorm wordt anders. Het woord ‘grondwet’ zal niet meer vallen. Zo dom zijn politici ook weer niet. De inhoud, de essentie, het hart van de verworpen EU-Grondwet blijft overeind.

Tenzij wij snel wakker worden en actie ondernemen!

De Deense, langst zittende Europarlementariër, Jens-Peter Bonde, volgde de onderhandelingen tijdens de EU-top vanuit de perskamer … (hé, dan zouden journalisten toch minimaal over dezelfde informatie moeten beschikken?!). Hierna volgt een Nederlandse vertaling van zijn verslag. De originele tekst is beschikbaar via www.bonde.com
Ivo Valkenburg

Groen licht voor samengeperste EU-Grondwetdoor Jens-Peter Bonde

Angela Merkel is een zeer charmante bondskanselier. Zij heeft de meest vergaande overeenkomst over inzicht tot de wetgevingsprocedure voor de gekozen leden van de Duitse Bondsdag en de Duitse leden van het Europees Parlement gerealiseerd. Tegelijkertijd onderhandelt zij in het diepste geheim over het volgende EU-verdrag.

Vóór de laatste Europese top in Brussel (8-9 maart 2007), heeft Merkel aan enkele door de EU-landen aangewezen onderhandelaars (Sherpa’s), een A4-tje uitgedeeld met 4 hoofdstukken over de zogenoemde Verklaring van Berlijn. Dit basisdocument werd zelfs niet overhandigd aan de Conferentie van Voorzitters van het Europese Parlement. En de laatste zin in het document was een enkele “PS” waarin stond vermeld dat het document pas mocht worden vrijgegeven tijdens het diner op donderdagavond.

Merkel bereikte wat zij wilde: Een mandaat om de Verklaring van Berlijn op te stellen en een routekaart naar een EU-Grondwet.

Op 25 Maart 2007 vindt er een plechtige EU-top in Berlijn plaats. Ter viering van 50 jaar Europa. Daar wordt de Verklaring van Berlijn voorgedragen en zal Intergouvernementele Conferentie formeel vragen om te gaan onderhandelen over een samengeperste EU-Grondwet (red: de onderhandelingen zijn al veel langer achter de schermen aan de gang). De formele onderhandelingen zouden dan kunnen starten vanaf de EU-top in juni en kunnen worden afgerond onder het Portugese voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar. Uiteindelijk zullen wij dan allemaal in ons kerstpakket een samengeperste Grondwet van de Europese Unie ontvangen.

De belangrijkste missie van de EU-top lijkt te zijn om een referendum in Europese landen te vermijden. Daar zouden de burgers immers het recht krijgen om hun kerstpakket terug te geven. Deze EU-politiek is eenvoudig te begrijpen. Het kerstpakket bevat immers een gevaarlijk virus dat de inspraak van de Europese burger ernstig reduceert.

De kern van het nieuwe EU-verdrag komt overeen met de EU-Grondwet: op maar liefst 44 gebieden verliezen de Europese kiezers en de leden van de nationale parlementen hun invloed aan de ambtenaren en lobbyisten in Brussel!

Wellicht komen er in het EU-Verdrag aan de buitenkant zeer zichtbare (cosmetische) veranderingen. Het ware en gevaarlijke woord ‘grondwet’ zal volledig uit de tekst verdwijnen. In plaats daarvan zal het een basisverdrag of Het ‘Verdrag van Lissabon’ worden genoemd als het formele Verdrag tijdens de EU-Top in Lissabon wordt goedgekeurd. Sommige provocatieve artikelen over EU-nationalistische symbolen zoals de gezamenlijke vlag, volkslied, verjaardag etc. verdwijnen wellicht uit de tekst, maar niet uit de echte praktijk. Het tweede deel van de Grondwet met gemeenschappelijke fundamentele rechten kan wellicht in één enkele zin worden omgezet waarbij juridische binding van de waarden wordt gerealiseerd. Dat verandert weinig, omdat het Hof van Justitie (Luxemburg) de fundamentele waarden al eerder juridisch bindend heeft verklaard.

Premier Balkende laat binnen een maand per brief weten welke elementen uit de oorspronkelijke EU-Grondwet dienen te worden geschrapt. Zijn brief zal duidelijk maken onder welke voorwaarden hij akkoord gaat met de nieuwe EU-Grondwet, zonder dat daarvoor nog een referendum in Nederland wordt gehouden.
Hij zal daarvoor zijn eisen op tafel leggen, met inbegrip van zijn verzoek van de onderstreping van het subsidiariteitsbeginsel met een mogelijke aanpassing in het protocol op het gebied van dit beginsel.

Na de Franse verkiezingen kunnen de premiers en hun sherpas (red: onderhandelaars) dan een aantrekkelijk verpakt document vervaardigen met hele mooie woorden over het Sociale Europa om de Franse Kiezers goed te stemmen. Als Sarkozy wordt verkozen zal er geen referendum komen. Als Bayrou of Royal wordt verkozen komt er wellicht een referendum in Frankrijk. Dit is nog steeds een open vraag, net zoals de positie van Gordon Brown in het Verenigd Koninkrijk nog onbekend is.

Maar ondertussen is alles in stelling geplaatst voor een samengeperste EU-Grondwet. Vanuit de Deense Juni Beweging zullen wij aandringen op een referendum en een petitie voor een Deens referendum organiseren. Wij zullen ook een Europese campagne voor een referendum in alle EU-landen opstarten. (red: Deze campagne wordt ook in Nederland geïntroduceerd!)
——————————————-
Bron: www.bonde.com
Ingezonden door Ivo Valkenburg

12 REACTIES

 1. Dank je Ivo voor deze geweldige waarschuwing.
  Dit zou "verplichte literatuur" moeten worden voor iedere Nederlander. (De Vlamingen zijn al "be-ratificeerd"!!)

  Je schrijft:"Tenzij wij snel wakker worden en actie ondernemen!"
  Heb je ideeen over WAT we zouden kunnen doen?

 2. Een dagje Brussel. Lekker op straat met zijn allen de linksert uit gaan hangen. Spandoeken, megafoons en meer van die shit.
  Kan (op 11 september 2007) misschien goed samenvallen met:

  Großdemonstration vor dem EU-Parlament in Brüssel gegen die schleichende Islamisierung Europas

  http://www.akte-islam.de/8….

 3. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en privacy zijn reeds woorden uit de geschiedenis. Wij worden verraden door ‘onze’eigen politici. Dus gewoon hoogverraad!!!!
  Maar goeed, Europa komt er aan, (het nieuwe Romeinse rijk) zoals al vaak voorspeld. Maar lang zal dit ‘rijk’niet standhouden.
  Ik ga nu lekker eten, anders ga ik me weer te veel opwinden.
  prettig weekend

 4. Misschien moeten we J.K. Rowling maar eens vragen hoe ze Harry heeft geprogrammeerd. Kunnen we misschien nog tot JP doordringen voordat het te laat is…

 5. Mijn boekbespreking van het boek van advocaat-generaal Walter van Gerven bij het Europees hof van justitie
  The European Union, A polity of peoples and states (Stanford University Press, 2005)
  begint hier
  MESSAGE =
  http://radicalacademy.com/c
  en wordt in de daarop volgende boodschappen vervolgd.

  Van Gerven (Universiteiten Maastricht en Leuven) pleit op basis van Immanuel Kant en Hegel voor een sterk pan-Europees goevernement.

  Ik achtte het mijn plicht om hiertegen te reageren.

  Van Gerven zegt dat de staat er is om Sociale Rechtvaardigheid te bevorderen.
  In Deel II van Law, Legislation and Liberty heeft Friedrich von Hayek reeds in 1976 aangetoond dat Sociale Rechtvaardigheid ondefinieerbaar is.

  Van Gerven stelt dat de Vernunftstheorie van Kant de basis is voor de Rechtsstaat.
  Het was echter pas op 73-jarige leeftijd dat Kant deze theorie in zijn Metaphysik der Sitten voorstond.

  Van Gerven begon zijn carriere in het privaatrecht.
  In het contractenrecht is de wilsautonomie een van de basisbeginselen.
  Dit komt van Kant.
  Partijen zijn dus vrij om in hun contract te stellen wat zij willen.

  Het schoentje wringt hem natuurlijk bij Kant wanneer hij in zijn categorische imperatief stelt dat je zo moet handelen dat de regel die aan de basis ligt van je handelen kan dienen als universele regel.

  Van Gerven plant deze regel van de wilsautonomie die uiteraard geldig is in contracten zonder meer over op de aan te nemen grondwet. Hij maakt er dus een universele regel van. De grondwetgever is vrij te stellen wat hij wil.

  Wil de ware Immanuel Kant opstaan?

  In de Inleiding tot zijn Logikvorlesung schreef hij;
  Im 11ten und 12ten Jahrhundert traten die Scholastiker auf; sie erläuterten den Aristoteles und trieben seine Subtilitäten ins Unendliche. Man beschäftigte sich mit nichts als lauter Abstractionen. Diese scholastische Methode des AFTER=Philosophirens(ik heb behoofdletterd) wurde zur Zeit der Reformation verdrängt, und nun gab es … Selbstdenker, die sich zu keiner Schule bekannten, sondern die Wahrheit suchten und annahmen, wo sie sie fanden.;
  Akad.-Textausgabe, Vol. IX, p. 31
  (Albert Zimmermann, Thomas Lesen; (legenda 2) Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2000, p. 276)

  WORDT VERVOLGD

 6. VERVOLG

  De volledige tekst van deze p. 31 staat hier
  http://www.ikp.uni-bonn.de/

  Mijn woordenboek vertaalt AFTER als KONT.

  Nu, Immanuel’s “Lectures on lectures”, translated and edited by J. Michael Young at Cambridge University Press in 1992, bevat Part IV “The Jäsche logic” van p. 521 to p. 640.

  De nummmers in de marge tonen aan de de p. 31 die was gequoteerd door Zimmermann overeenkomen met delen van de pp. 542 en 543 van de Young vertaling:

  Zimmermann en http://www.ikp.uni-bonn.de/… schrijven dus:
  “Im 11ten und 12ten Jahrhundert traten die Scholastiker auf; sie erläuterten den Aristoteles und trieben seine Subtilitäten ins Unendliche. Man beschäftigte sich mit nichts als lauter Abstractionen. Diese scholastische Methode des After=Philosophirens wurde zur Zeit der Reformation verdrängt, und nun gab es … Selbstdenker, die sich zu keiner Schule bekannten, sondern die Wahrheit suchten und annahmen, wo sie sie fanden.”

  Young vertaalt, p. 543:
  “In the 11th and 12th centuries the “scholastics” appeared; they “elucidated” Aristotle and pursued his subtleties to infinity. They occupied themselves with nothing but abstractions. This scholastic method of PSEUDO-philosophizing (hoofdlettering Ivo’s) was pushed aside at the time of the Reformation, and now there were … thinkers who thought for themselves, who acknowledged no school, but who instead sought the truth and accepted it where they found it.”

  Young vertaalt dus
  “Diese scholastische Methode des After=Philosophirens”
  door
  “This scholastic method of pseudo-philosophizing”

  Dit is frauduleus.

  Een hoogleraar verbintenissenrecht hoort te weten dat bedrog alles vernietigt (fraus omnia corrumpit).

  Zulk een personnage, zeker als hij aan een katholieke universiteit als die van Leuven doceert, zou dan ook beter moeten weten dan zich op Kant steunen.

  Maar ja, als je voorstander bent van een mega-goevernement zijn alle middelen daartoe gewettigd.

  In 1969 begon Van Gerven zijn “Algemeen Deel” in: “De Beginselen van Belgisch Privaatrecht” als volgt
  “Het doel van dit deel is niet een inzicht te geven in vragen zoals die betreffende de arrd of de grondslag van het recht […] Dergelijke [vraag hoort] thuis in de rechtsfilosofie of in een werk over algemene rechtstheorie.

  Op de achterflap zijn Stanford boek staat te lezen
  Van Gerven writes from a legal perspective, with an eye to POLITICAL THEORY {…} (ik heb behoofdletterd).

  Misschien is de tijd aangebroken om het (Europees) recht en andere nonsens aan een rechtsfilosofisch en rechtstheoretisch onderzoek te onderwerpen.

  Schreef Van Gerven geen boek met titel “Het Beleid van de Rechter”?

  Henri De Page, reviens! Il sont fous!
  Lenin is ook gek, stond daaronder in Leuven.

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 7. Schreef Van Gerven ook niet een boek "Met Recht en Rede"?
  En schreef Kant niet de "Kritik der Reinen Vernunft"?
  Heeft ene John Locke echter ook geen boeken geschreven?
  Wat dacht U van de Second Treatise (of Goverment)?

 8. There goes another dollar – Or is it the first one to go?

  HONG KONG DOLLAR TAKES A BACK SEAT
  http://www.atimes.com/atime
  With the rise of the value of the yuan, the once-mighty Hong Kong dollar is no longer widely accepted in Shenzhen, the only city in China where it is legally circulated. However, the rising yuan will likely benefit Hong Kong, including more mainland funds flowing into its stock market. –
  END OF QUOTE

  I said in my paper at the bar under the girl that New Zealand and Australia will be kept out of the Islamic World and ASEAN Plus Four Gold Dinar because their respective currencies are called dollars, fall under the US dollar umbrella and thus follow the latter’s (mis-) fortunes.

  Singapore is an ASEAN member. What will happen to the Singapore dollar when the US dollar collapses next month?

  Is Singapore small enough to withstand? Or is the Chinese diaspora into South-East so well developed in Singapore that with the yuan and ASEAN, Singapore will follow the Malaysian-introduced Islamic gold dinar, Malaysia being of course also an ASEAN member?

  What does Gordon Brown, Her Majesty’s Chancellor of the Exchequer, think of the future of the US dollar umbrella over the pound sterling? Or does he only think of his future as Her Majesty’s Primer Minister?

  It will interesting to see what happens in Nuremberg tomorrow and Thursday.
  EU-ASEAN MEETING TO CHART OUT ROAD MAP FOR DEEPENING TIES
  http://news.monstersandcrit
  which contains an updated version my text at the bar under the girl

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 9. http://www.mz-web.de/servle
  Nürnberg/Brüssel/dpa. Die Europäische Union hofft trotz ihrer Ächtung des Militärregimes in Birma (Myanmar) auf engere Zusammenarbeit mit den anderen neun Staaten Südostasiens. Bei einem Treffen der EU-Außenminister mit ihren Kollegen des Staatenbundes ASEAN am Mittwoch und Donnerstag in Nürnberg will die EU ihr Interesse am Abschluss von Freihandelsabkommen mit den ASEAN-Mitgliedern bekräftigen. Sie will auch Bereitschaft zu humanitärer Hilfe in Birma bekunden.
  THE ULTIMATE IRONY –

  ADAM SMITH as the symbol of

  the DOLLAR’S and its protégés’

  imminent COLLAPSE
  NEW POUND STERLING 20 NOTE HITS THE STREETS
  http://uk.news.yahoo.com/13
  A newly designed pound sterling 20 note featuring Scottish economist Adam Smith goes into circulation today.

  Tuesday March 13, 06:12 AM
  SNIP
  The UK’s most common banknote is set for a relaunch as newly-designed pound sterling 20 notes hit the streets for the first time since 1999.
  The Bank of England’s new note will bear the image of 18th century economist Adam Smith, renowned for his Wealth of Nations analysis on free markets. He is the first Scot to feature on a banknote.
  UNSNIP

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

 10. THE ULTIMATE IRONY –

  ADAM SMITH as the symbol of

  the DOLLAR’S and its protégés’

  imminent COLLAPSE
  NEW POUND STERLING 20 NOTE HITS THE STREETS
  http://uk.news.yahoo.com/13
  A newly designed pound sterling 20 note featuring Scottish economist Adam Smith goes into circulation today.

  Tuesday March 13, 06:12 AM
  SNIP
  The UK’s most common banknote is set for a relaunch as newly-designed pound sterling 20 notes hit the streets for the first time since 1999.
  The Bank of England’s new note will bear the image of 18th century economist Adam Smith, renowned for his Wealth of Nations analysis on free markets. He is the first Scot to feature on a banknote.
  UNSNIP

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

Comments are closed.