Twee jaar geleden stemde het Nederlandse volk in een referendum overduidelijk TEGEN een nieuw verdrag in de EU dat de Nederlandse vrijheid nog verder zou beperken.

Dit verdrag werd algemeen “grondwet” genoemd, terwijl het geen grondwet was, en waarvan zelfs de politici duidelijk zeiden DAT het geen grondwet was.

Het vod van een dikke 400 pagina’s werd terecht door de meerderheid afgewezen, tot ontsteltenis van de politici. Maar de politici zijn nog lang niet verslagen en gaan opnieuw trachten hun wensen te verwezenlijken.

De regering is na een stilte van twee jaar nu weer zover dat ze weer openlijk verkondigt DAT er een ANDER nieuw verdrag moet komen. Het spreekt voor haar helemaal vanzelf DAT er een verdrag moet komen waarin de vrijheid van Nederland toch weer verder beperkt gaat worden. De vraag OF er een nieuw vrijheidsbeperkend verdrag moet komen, komt al niet meer ter sprake!

De truc is om te verkondigen dat het ding niet “grondwet” mag heten en dat het niet een “eenvoudige wijziging” zal zijn van het afgekeurde stuk. Neen, er moet iets nieuws komen, als de belangrijke wensen van de politici er maar in komen. En als het maar door de burgers wordt geslikt.

Dit laatste schijnt niet zo erg moeilijk te zijn. De burgers zijn voor een groot deel lam geslagen. Zij zijn in een soort lethargiefase en vinden alles wel goed. Ze kankeren wel, maar dat is meer een gezelschapspel en een basis voor actie. Kijk maar eens hoe weinig mensen tot nu toe de Petitie hebben getekend die een referendum eist. Terwijl dat toch de enige kans is om het vrijheidsbeperkende verdrag tegen te houden.

Het overgrote deel van de politici wil zelfs graag een nieuw verdrag. Zeker nu Jan Peter balkenende, Maxime Verhagen en Frans Timmermans hen meer macht en meer invloed beloven.
Dit blijkt bvb goed uit opmerkingen van Maxime Verhagen in zijn “Norbert Schmelzerlezing” twee dagen geleden in Den Haag. Daarin zei hij onder andere: (Nieuwsbrief van de regering)

— Nationale parlementen moeten meer invloed krijgen bij het bepalen of wetgeving Europees of nationaal tot stand moet komen. Volgens minister Verhagen (BZ) maakt dit het wetgevingsproces in Europa democratischer. (RED: nog meer meeste stemmen gelden en de rest moet maar)

— Zo moeten buiten de “Europese invloedsfeer” blijven onze pensioenen, de hypotheekrenteaftrek, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg. (RED: Net alsof die zaken buiten het “economisch en buitenlands beleid van de EU kunnen blijven)
— Volgens Verhagen moeten de nationale parlementen een grotere rol krijgen in Europese zaken. (RED: dat is nu wat politici uit de Kamer zo gaarne horen!)

— Het belangrijkste voordeel van deze gelaagde besluitvorming is dat het Europese wetgevende proces veel democratischer wordt. (RED: Uiteraard wordt met “democratischer” steeds bedoeld de meerderheid van de 51%. Zoals al veel vaker gesteld, vinden wij dat maar niets.)

— Onderwerpen als klimaatverandering, energiezekerheid, terrorisme, asiel en migratie, vereisen volgens [Maxime] wel een gemeenschappelijke aanpak.
(RED: Dat wil zeggen dat de Nederlandse bevolking, waaronder de belastingbetalers, zich moet neerleggen bij wat in Brussel “democratisch” door de andere 98% van de EU-burgers wordt besloten.
Geen gezeur. Wat daar beslist wordt, is goed voor u).

De meest duidelijke zin uit de lezing van Verhagen is:
— ‘Hoe duidelijker we zijn over de bevoegdheden die we willen afstaan aan de EU, hoe makkelijker het wordt overeenstemming te bereiken over besluitvorming bij meerderheid van stemmen’, aldus de minister.

Zijn er nog lezers die verlangen naar die “versterking van de democratie”?

7 REACTIES

 1. DEmocratie is een beginsel noch een waarde. He is simpelweg een zielloos instrument dat bepaalde functie kan hebben. Maxime ea. zijn seculier gelovigen van de God democratie. Moreel zeer verwerpelijk. Ik vraag me daarbij af of het Gristendom het eren van een andere afgod wel toelaat…

 2. Beste Hub,

  Ik ben voor het voortbestaan van de democratie. Na het lezen van anarcho-kapitalistische literatuur ben ik me zeker bewust van de nadelen van een Staat en de daardoor blijvende dreiging van de progressieven om die Staat weer te vergroten.

  Ik kies opnieuw voor de minarchie.

  Overigens vind ik Karl Popper’s boek ‘The Open Society and Its Enemies’ (beide delen) gewoon overtuigender, dan de afkeer van David Friedman of HHH tav de democratie. De democratie wordt soms overgewaardeerd, maar het is toch echt het beste dat we hebben, vooral in de minarchievorm dan.

  Op Ijsland, vrijstaten als Dubai en Monaca, en enkele eilanden na, zie ik geen mogelijkheden voor een Staatloze samenleving.

  Al ben ik zeker tegen Europese grondwet. Ik wil een EU, die alleen een vrije markt oplevert, meer niet. Europeanen zijn en blijven verschillend. So be it.

  Wat de Romeinen, Napoleon, de Nazis en Stalin niet lukte, zal ook de EU niet lukken. (In die zin hoeven we de Islam niet te vrezen.) 😉 Europa zal altijd een verzameling van nauw-verwante, maar verschillende volkeren blijven.

 3. [2] ,,Al ben ik zeker tegen Europese grondwet. Ik wil een EU, die alleen een vrije markt oplevert, meer niet. Europeanen zijn en blijven verschillend. So be it."

  Die bestaat al Jimmy en die heet Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Er zijn vier landen lid van in Europa en dat zijn IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Een uitstekend liberaal alternatief voor de collectivistische EU-moloch. Vrijhandel, maar soeverein in eigen land.

 4. Democratie is natuurlijk geen perfecte regeringsvorm, maar op kleine schaal toch zeer bruikbaar. Daarom lijkt het me goed dat de nationale parlementen (die toch nog dichter bij de burger staan dan het europees parlement) meer invloed krijgen. Daarvoor heb je natuurlijk geen grondwet voor nodig, maar moet je juist een hoop dingen uit Brussel halen.

  [3]

  Die EVA is natuurlijk een prachtig initiatief, maar hebben die ook afspraken over (deels) vrije handel met de EU-leden?

 5. De vraag moet niet zozeer over democratie gaan. Het gaat erom of iets al dan niet collectief geregeld moet worden. Mocht er iets zijn dat collectief geregeld MOET worden dan is democratie in mijn ogen de beste, of minst slechte, mogelijkheid. Uiteindelijk komt dat neer op een minimale staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat een compleet staatloos gebied kan bestaan, dus volgens de libertarische principes. Daarvoor is wel steun en begrip nodig van een meerderheid, want de meerderheid beslist uiteindelijk toch. Want als je een paar paaltjes in de grond slaat en het gebied als de jouwe bestempelt, dan zegt die eigendomsverklaring niets. Pas als vele mensen dit ook erkennen is er sprake van eigendom.

 6. [2] [5] Het algemene begrip voor democratie is dat er in die samenleving besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 50% plus 1 is genoeg om alle anderen te dwingen dingen te doen die ze niet vrijwillig willen.
  Zie WOORDENLIJST.

  Daarom is de reactie van Frenkelfrank dan ook een zeer practische en het nastreven waard. Het komt inderdaad neer op de minimumstaat met een goede constitutie waarin de soevereiniteit van ieder individu is gewaarborgd.
  Ik zou dit dan ook liever een "Republiek" noemen dan een "democratie"

  Het is ook belangrijk dit nog duidelijker te maken omdat als je nu tegen iemand vrtelt dat je tegen democratie bent (beslissen over anderen als je 50%+1 stem hebt)dan kijken ze je aan of ze snot zien branden!

 7. Hoe zit het met onze vrijheid.

  Iedereen die dacht dat wij na het afkeuren van de Europese grondwet er vanaf zouden zijn, was en is wel heel naïef om dat te denken, je weet hoe de politiek werkt, ze drammen gewoon door ook als is het dwars tegen de wens van de burger, en democratisch afgewezen.
  De burger is dom en lastig en allen te “gebruiken” om stemmen binnen te halen zodat ze hun zakken kunnen vullen..

  In theorie hebben wij democratische vrijheid , maar dat stelt in feite niet veel voor, het is niets anders dan een list om onze vrijheid af te nemen, door een democratisch geleide Gemeenschap.!!

  Wat is er aan de hand, de Gemeente kan voorkeursrecht bij verkoop van huis of grond opleggen, netjes harmonisch en democratisch wettelijk geregeld, maar wel over jouw eigendom. Onteigeningen kan ook nog wel eens voorkomen, dus recht is soms krom.

  Hoe zit het dan met onze vrijheid, als je een huis wilt bouwen of anderszins krijg je gelijk te maken met Gemeente,Provincie, regelgeving uit De Haag en Brussel. Daarnaast met milieuregels, Milieu groepen met kikkers of andere beschermde dieren, omwonenden die er tegen zijn of schadevergoeding willen claimen.

  Willen ze een flat van 10 hoog voor jouw huis bouwen, dan moet je hemel en aarde bewegen als je dat wilt voorkomen, en dan geld ook al weer dat je weinig kans van slagen hebt want dan ben je ook al weer afhankelijk van de belangen van de meerderheid, en individueel ben je nergens. Democratisch gezien heel mooi maar niet voor de betrokkene.

Comments are closed.