Frappant dat linxe mensen instinctief altijd achter de grootste socialistische moordenaars van het moment aanlopen. Lenin, Stalin, Mao, HoTsi Min, Castro, Pol Pot, Arafat en noem maar op en de enige reden dat linx zich toetertijd niet massaal achter de socialist Hitler schaarde is dat zijn geestverwant Stalin een nog grotere massamoordenaar was en al een tijdje bezig was en daardoor de linxe markt al had gecornerd toen Hitler opkwam.

Saddam Hoessein lag ook erg goed bij linx, vandaar de massale demonstraties in die hoek tegen het afzetten van deze moordenaar door de Amerikanen en de verkapte eis om zijn regiem te herstellen omdat dit de legitieme regering van Irak zou zijn geweest.

Een typisch kenmerk van extreem linx is het ingebakken antisemitisme. Onder Hitler werd de Jodenhaat niet onder stoelen of banken gestoken. Zo’n directe vorm van jodenhaat kan niet meer maar verpakt als afkeer van de staat Israël is het wel heel acceptabel.

De linx-fascisten van de SP en GL doen niet geheimzinnig over hun afkeer van Israel en de oneindige sympathie voor de radicale Islam en de diverse anti-Amerikaanse Islamitische dictaturen en -terreurbewegingen zoals de Hezbolla en de Hamas en zijn al jaren bezig Israël stelselmatig te ondermijnen.

Het is daarom niet toevallig dat de SP nu opeens om een verbod op het gebruik van clusterbommen roept. Clusterbommen zijn momenteel het meest effectieve wapen tegen katchucha raketten en werden in de laatste oorlog met redelijk succes door Israël tegen de Hezbollah ingezet.

Het doel van de SP is om Israël te verzwakken zodat de bij linx zo geliefde Hezbollah bij de volgende oorlog tegen Israel de katchucha raketten effectiever kan inzetten tegen de Joodse burgerbevolking daar.

De geest van Hitler leeft voort.

39 REACTIES

 1. Ik koester toch enige twijfel over de stelling, dat extreem linx ingebakken anti-semitisch zou zijn.
  Als ik goed ben geinformeerd was de extreem linxe Stalin van Joodse huize, net als Trotski overigens, die ook extreem-linx genoemd mag worden. Verder hoef je niet anti-semitisch te zijn om anti-Zionistisch te zijn. Integendeel zou ik zelfs bijna zeggen.
  Er zijn trouwens nogal wat Joden, waaronder ook orthodoxe joden, die sterk tegen de Joodse Staat gekant zijn.

  Bovendien wordt de oorlog tegen Hezbollah van vorig jaar door velen ook in Israel gezien en gevoeld als een Israelische nederlaag, die het anti-Westerse Islamitische revanchisme in de hand werkt en de shiitische machtspositie in de regio versterkt heeft.

  Clusterbommen blijven overigens smerige wapens, zelfs als ze door Israeli’s worden ingezet. Of ze specifiek effectief zijn tegen katoesja-raketten waag ik te betwijfelen.

  Dat Nederlandse pensioenverzekeraars graag in clusterbommen investeren draagt niet bepaald bij aan een fatsoenlijk imago van die lieden.

 2. Soms twijfel ik aan het verstandelijk vermogen van de columnisten op deze soms vreemde mening verkondigende website. Het verhaal over de door de grote pensioenverdelers gefinancierde onmenselijke en barbaarse clusterbommen is weer een sterk staaltje egotripperij van wereldvreemde zichzelf onterecht noemende Libertaan geschreven en doorspekt van vooroordelen en pertinente onwaarheden die de geest van weldenkende linkse én rechtse mensen in staat is op een ordinaire manier te vervuilen . Hopelijk is het doorsnee intellectueel vermogen van de lezer meer aanvaardbaar . Dit verhaal dat afgedrukt durft te worden door de redactie van de Vrijspreker druist al in tegen de stelling die rechtsboven deze site staat vermeld. Zo blijft inderdaad de vrede uit. Polariseren is het begin van oorlog en ellende.

 3. Noem me linx, maar ik vind het helemaal nix wanneer mensen bommen op elkaar gooien, geclusterde of ongeclusterde.

  Een vriend van me is Libanees, en hij zat afgelopen zomer met grote spanning voor de tv om te kijken of zijn ouderlijk huis misschien zou worden getroffen.
  En goddank opteerde mijn schoonzus, net voor de bommen vielen, in die tijd om naar New York te gaan voor een studie Jiddisch i.p.v. naar Tel Aviv.
  (Nu lopen mijn hoogblonde kindjes met blauwe ogen af en toe in een t-shirtje met jiddisch opschrift ;-))

  Maar al met al, van beide kanten, een klerezooi.

 4. [4] Bep,
  Men is al tientallen jaren vergeefs op zoek naar werkzame afrodisiaca. En het wil maar niet te lukken… 🙂
  Bovendien heb je bij een bom altijd te maken met een doseringsprobleem.
  Ik beschouw die homobom daarom voorlopig als een Wild-West-verhaal.

 5. "Wie tegen clusterbommen is vóór Hitler"???

  Je moet wel ERG ziek zijn om zoiets te schrijven.

 6. Een zeer grove aantijging en mensontwaardig. Misschien juist wel iets van de mens om zoveel onwaarheden te verkondigen en zoveel haat ten toon te spreiden.
  Ik ben erg links maar strijd tegen elk wapen,vooral het wapen "armoede"
  De suggestie dat het verbod op de alles vernietigende clusterbommen ,Hezbollah zou laten winnen is complete onzin.
  Helaas mogen de internationale gemeenschap geen wapeninspecties in Israel houden.
  Verder wil ik geen inspanningen verrichten tegen deze vuile aantijgingen en adviseer ik de schrijver om paaseieren te gaan zoeken

 7. Er zijn mensen die dit soort teksten serieus nemen en hun gedachten laten leiden door dwaasheid.
  Toch is het zorgelijk omdat de mensen die zwak in hun schoenen staan zonder voorbehoud achter hun extremistische leiders of lijders aanlopen. Dit soort teksten versterken bij dit soort zielepoten het gevoel om er zelf wat aan te doen.

  Hoe, ziek en vol vooroordelen kan een mens zijn om tot dit soort waanzinnige conclusies te komen.

 8. [8] ik ga zo met de kinderen in kerkverband eieren zoeken, dankjewel.

  Grove aantijgingen ja maar ook waar. Westers linx, de ware fascisten van deze tijd is al tientallen jaren bezig om Israel op allerlei manieren te ondermijnen, dat is een feit. De standpunten van de SP en GL in de laatste Libanonoorlog waren overduidedelijk voor de Hezbollah en tegen Israel.

  Jij doet hier precies hetzelfde: clusterbommen (Israel) zijn slecht maar katchuchas (hezbollah) bewust afgeschoten op burgerdoelen niet, Israel moet geinspecteerd worden maar de hezbollah niet.

  Neem als voorbeeld dat wijf van Duisenberg, linx als de neten met een jodenhaat die niet onderdoet aan die van de zwarte weduwe Rost van Toningen, alleen die kwam er nog eerlijk voor uit terwijl mervouw Duisenberg het camoufleert als afkeer van Israel, net als haar linxe geestverwanten.

  Het kan geen toeval zijn dat linx altijd blind automatisch achter socialistische massamoordenaars aanrent.

 9. [10] Als je straks met je waarschijnlijk goed doorvoedde maar zeker minder goed ópgevoede door haat geïndoctrineerde kinderen in kerkverband paaseieren gaat zoeken is het misschien aan te raden of zelf eerst terug in een ei te kruipen óf de bijbel ( desnoods in kerkverband) een goed door te lezen om dan tot je grote schrik te herontdekken dat haat jouw kennelijk grote voorganger ( de lezer gebruike hier onderscheidingsvermogen) enkel en alleen liefde zaaide en gaf ,er zelfs voor leefde én stierf door bijvoorbeeld zijn linkerwang te geven als hij op zijn rechterwang werd geslagen . Ik heb gelijk als ik zeg dat religie de échte as van het kwaad is ! Om dit ( en dát is belangrijk ) te beargumenteren wijs ik je op het feit dat als God religie had gewild deze zelf wel had uitgevonden of ‘geschapen ‘ en zover ik weet heeft hij geen achtste dag aan zijn bezigheden toegevoegd.

 10. Het is een interessante collectivistische politieke denkmode (zowel van links als rechtsdragend) om de haat en agressie van moslims en moslimstaten goed te praten. En tegelijkertijd de mensen die zich er tegen verweren te beschuldigen van alles wat lelijk is. Iemand schreef een tijdje geleden een interessant commentaar (ben vergeten waar) over dat de pers consequent schijft over ‘personen’ en ‘Israeliers’ als er weer zo’n palestijnse plofkip zichzelf heeft opgeblazen in een stadsbus; maar telkens schrijft over ‘vrouwen’, ‘kinderen’ en ‘mensen’ als het Israelische leger weer optreedt tegen de relifascisten van Hamas en Fatah. Oftewel joden zijn geen mensen. Het optreden van het Israelische leger verdient niet de schoonheidsprijs, maar in dit conflict zie ik liever hen winnen dan de Hebollah, Hamas en hun geestverwanten waaronder de ‘intellectuele’ Europese jodenhaters.

 11. [2] "Soms twijfel ik aan het verstandelijk vermogen van de columnisten op deze soms vreemde mening verkondigende website."

  Wellicht is een libertarier die zijn zoon Samuel noemt niet geheel vrij van emoties, zodra het over Israel gaat?

  De verder wel intelligente man, wil dan wel eens een hoop pertinente onzin declameren. Te beginnen met het feit dat hij dan ueberhaupt een staat verdedigt ( en ja, wat voor een), die hij vervolgens met een volk vereenzelvigt.

  Onzin natuurlijk net zoals hijzelf ook niet met de staat der Nederlanden op een lijn gesteld wil worden wanneer hij met een buitenlander discussieert, zoals ook moge blijken uit zijn overige stukjes (d.w.z. die niet over Israel of allerhande Semieten gaan).

  Die stukjes zijn namelijk wel absoluut de moeite waard. [7] [9]

 12. Het feit dat mensen nu na eeuwenlange "beschaving"(???) bommen op elkaar gooien is absurd. Het oorlog voeren is absurd. Mensen worden nauwelijks 100 jaar oud en ondertussen voeren ze oorlog om die tijd nog te bekorten.
  Ondertussen wordt dan ook nog gezocht naar middelen om dat doden efficienter en massaler te doen.
  En dan staan er weer mensen op die voorschriften gaan maken hoe je elkaar wel of niet mag doodmaken. Wel met kleine bommen, maar niet als ze te groot worden. Wel enkelvoudige, niet meervoudige. Bommen mag, gas niet.

  De meeste mensen vinden (gelukkig) dat je niemand mag vermoorden. Moordenaars worden terecht gestraft. Maar als ze zich verenigen in een staat, en het opperhoofd zegt dat er gemoord moet worden, dan zijn het geen moordenaars maar helden.

  De mensheid moet terug naar de basis. Het recht op het leven van ieder ander mens erkennen en respecteren. En niets willen hebben wat hem niet rechtvaardig toekomt.

 13. ik heb dit stukje zonder enige haat of emotie geschreven, hoor.

  De wens van de SP om clusterbomen te verbieden komt niet uit de lucht vallen maar komt voort uit de gebeurtenissen in de laatste Libanonoorlog waar die dingen massaal tegen de Hezbollah zijn ingezet en dat de SP geen verbod op karchucha’s en inspectie van Hezbollah wil zegt wat mij betreft voldoende over de motaivatie van deze partij.

  Ik heb de uitlatingen van o.a. Harry van Bommel tijdens die oorlog nog duidelijk in mijn hoofd zitten en die waren allemaal tegen Israel en voor de Hezbollah.

 14. [11] "Ik heb gelijk als ik zeg dat…’

  Goh… Ambtenaar zeker gelet op de hoeveelheid kapsones die je hier uitkraamt.

  Btw, een woord als "Libertaan" bestaat niet.

 15. Alweer een goed artikel van Wladimir. Wladimir laat hier namelijk weer goed zien dat hij Ayn Rand’s belangrijkste les:
  "Whenever you encounter an contridiction, check your premises. You’ll find out that one of them is not true"
  zeer effectief in praktijk brengt en dus niet de mening van het NOS-journaal klakkeloos overneemt. D.m.v het nieuws in de Nederlandse media kun je namelijk niet je stelling van opbouwen. Deze laat namelijk een zeer subjectief beeld van de gehele situatie zien. Zelfs vooraanstaande politici als onze Jan Peter en Boris Dittrich hebben hier openlijk aan ge-ergerd.

  Het Ayn Rand Institute is daareentegen pro Israelisch en vindt zelfs het beleid van diens overheid tegen terrorisme, veel te laks. Zie voor meer informatie: http://www.aynrand.org

  Waar in Nederland Turks Fruit het een na meest gelezen boek is, is dat in de Verenigde Staten Atlas Shrugged. Het is naief om te denken dat dat geen gevolgen geeft voor de cultuur in een land.

 16. [17]

  Beste Mike,

  Onderbouw je laatste stelling?

  Wanneer in het ene land een ‘seksboek’ na een ‘geloofsboek’ (neem ik aan) in de hitparade staat, en in het andere land een filosoferig-boek erna komt, wat staat er dan in ‘hun’ geloofsboek 😉

 17. [7]

  Wie tegen clusterbommen is is een anti-semiet.

  Het hele idee van clusterbommen is dat ze "een cluster" vormen, dwz: ze vallen uiteen in kleine bommetjes en hebben daardoor effect over een grote oppervlakte. Daarom zijn vooral clusterbommen verantwoordelijke voor burgerslachtoffers.

  Clusterbommen verbieden zou dus uiterst gevaarlijk en onchristenlijk zijn. Alleen echte Nazi’s en terroristen zijn tegen clusterbommen.

  Simplel toch?

 18. [17] Misschien wel interessant te melden dat het huidige hoofd van de wacko cult “ARI” , dhr Yaron Brooke Israëlisch
  staatsburger is en nog een tijdje gediend heeft in ’s lands militaire inlichtingendienst.

  Verder is Shrugged van de oude gifspin Ayn Rand niet het tweede meest gelezen boek in de USA.

  Ik snap niet dat Nederlandse libertairen altijd maar zitten te dwepen met old Ayn (die omgekeerd
  niks dan minachting voor libertairen had, net zoals de lui van het ARI dat nog steeds hebben).Iedereen zou
  onderhand moeten weten dat waar old Ayn zowel goed als origineel was, het originele niet goed (tip :
  es googelen op Scott Ryan en Greg Nyquist) en het goede niet origineel was (meer bepaald jatwerk van
  Isabel Paterson en Garret Garret).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. tja hetzelfde valt te zeggen voor extreem rechts. Het zijn utopisten die met geweld hun utopie willen vestigen.

 20. [4] [5]
  Ergens is het mis gelopen in onze evolutie.
  En het had zo aardig kunnen zijn.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  Hier ligt een taak, Bep.
  Eet meer fruit en alle macht aan de vrouw!

  Het zijn altijd mannetjes die oorlog voeren, misschien is het zo slecht nog niet dat het Y-chromosoom aan het wegkwijnen is http://www.kennislink.nl/we

 21. [22] lol

  Dank voor je reactie Huub.

  Maar ik vrees dat vrouwen wel degelijk oorlogen hebben gevoerd.
  En zeker niet onsuccesvol.

  De Amazones brachten zelfs, na bevruchting door een buurvolk, hun mannelijke kinderen ter dood of leg de het kindje in een bos.
  En onder behoorlijk wat van die zelfmoordbommen die dagelijks in Irak ontploft zit een vrouw.

  Ik vrees dat ook ‘de vrouw’ niet perfect is, maar dat wist je denk ik al 😉
  Meer fruit eten is altijd een goed advies.

 22. [23] Frans de Waal, ons Frans Bonobo Deskundige, heeft nogal wat geschreven over de biologische wortels van ’s menschens moraal.
  Hij spreekt aanstaande zondag op het Gorlaeus Lab, Leiden
  http://www.science.leidenun

  Misschien zijn er nog kaartjes te ritselen.

 23. [24] bonobo’s ? Dat zijn toch die hitserige apen die de hele dag door aan het wippen zijn ?

  Ik heb daar eens een documentaire over gezien en het is echt niet normaal: alles en iedereen doet het de hele dag door met alles en iedereen. Daardoor hebben ze waarschijnlijk geen tijd om oorlog te voeren.

 24. [25] Leuk toch, die hippie apen?

  Ons seksuele gedrag is exact hetzelfde als de bonobo.
  Ons agressieve gedrag exact dat van de chimpansee. Die veel te grote neocortex van de mens vergroot de moordlust verder uit.
  We zijn een aap met een hersenafwijking 🙂 (leon de winter)

  Verder is oorlog per definitie a-proportioneel; clusterbommen ook. Een beetje libertarier moet misselijk worden van die rotzooi, maar jij schijnt er nog wat in te zien.
  Vreemd.

 25. [26] ik vind katchuchareketten op willekeurige joodse nederzettingen met de bewuste bedoeling om zoveel mogelijk joden van ongeacht welke leeftijd om te brengen als libertarier nog weerzinwekkender vandaar dat ik er geen enkele moeite mee heb als die clusterbommen worden gebruikt om lanceerderinrichtingen + bemanningen te elimineren.

  Het is daaroo heel simpel: geen katchucha’s, geen clusterbommen en niemand dwingt de Hezbollah om reketten op joden af te schieten.

 26. [26]
  Beste Huub,

  Bedankt voor de tip, ’t Gorlaeus is maar een paar minuten fietsen, maar ’t zal Zondag wel kuilen graven worden in Noordwijk.

  Overigens, als je ziek bent geworden van de oorlogsvruchten is er in Aken nog een mooie tentoonstelling met penseelvruchten;

  http://www.willem-kalf.de/i

 27. [20] Cincinnatus,

  Onze Hubert is Nederlands staatsburger en heeft nog een tijd als marinier gediend. Hoe hoog schat jij de kans dat, indien Hubert het nieuwe hoofd wordt van deze organisatie, Hubert spontaan een groot fan wordt van Balkenende?

  Atlas Shrugged was inderdaad niet het tweede meest gelezen boek onder Amerikaanse lezers. Het was het tweede meest invloedrijkste boek in hun leven. Dit maakt het alleen maar echter. In Nederland is dat namelijk (naar alle waarschijnlijkheid) Das Kapital.

  De correcte zin hoort dus nu te zijn:
  "Waar in Nederland ‘Das Kapital’ het een na meest invloedrijkste boek is, is dat in de Verenigde Staten ‘Atlas Shrugged’. Het is naief om te denken dat dat geen gevolgen geeft voor de cultuur in een land."

  "Ik snap niet dat Nederlandse libertairen altijd maar zitten te dwepen met old Ayn"
  Btw, ik meen me te herinneren dat jijzelf vroeger een groot fan was van Atlas Shrugged.

 28. [29]
  Mike schreef: “Atlas Shrugged was inderdaad niet het tweede meest gelezen boek onder Amerikaanse lezers. Het was het tweede meest invloedrijkste boek in hun leven. Dit maakt het alleen maar echter. In Nederland is dat namelijk (naar alle waarschijnlijkheid) Das Kapital”

  Das Kapital (nr 2) en de Bijbel (nr 1) zijn twee dikke pillen met een taaie inhoud die bijna niemand geheel, en zeker niet goed, heeft gelezen.

  De IKEA meubelcatalogus daarentegen is ’s-werelds meest gelezen boek. IKEA oprichter Ingvar Kamprad is dan ook rijker dan Bill Gates. 😉
  ‘De Ikea-catalogus passeert de Bijbel als het meest verspreide drukwerk ter wereld’
  http://www.molblog.nl/marke

  ‘Wikipedia, IKEA’
  http://en.wikipedia.org/wik

Comments are closed.