Ofschoon het al meer dan een halve eeuw geleden is en de herinneringen aan de gymnasiale godsdiensttwisten inmiddels met een dikke laag romantische saus overdekt zijn, waren de religieuze disputen die wij indertijd met elkander en ook wel met docenten voerden, er niet minder fel om.
(Op de hier volgende foto staat mijn katholieke docent Grieks met wie wij fervente discussies voerden over het bestaan van god, de zin en onzin van crematie en andere religieuze onderwerpen.)

Ik heb de eer om niet een, maar twee domineeszonen als klasgenoten gehad te hebben ; zoon Ab van dominee van D. van de Stadionweg en zoon Theo van dominee W. van de Overtoom.

Keizer Haile Selassie zou een bezoek aan Nederland brengen en reeds lang voor het bezoek beroemde Ab van D. zich er op, dat zijn vader zou invallen, als de voor de koninklijk kerkdienst ingehuurde dominee onverhoopt uit mocht vallen.
Theo W., de zoon van de andere dominee, verklaarde echter ,dat dominee van D. door de overige dominees in Amsterdam als een charlatan beschouwd werd en had geen goed woord over voor de spreker in spe. Wanneer Theo bereid was, mij inzicht te verschaffen in het leven van dominees onder elkaar- en dat gebeurde nog al eens- kreeg ik de sterke indruk dat er haat en nijd heerste tussen hen die in de hoofdstad de lands in de religieuze sector hun brood verdienden en dat zij, door jaloezie verteerd, elkander het Christelijke licht niet of nauwelijks in de ogen gunden.
Naar aanleiding van de antigodsdienstige taal die sommigen van ons hanteerden, werden zowel mijn klasgenoot Theo Faber als ik ieder afzonderlijk bij dominee Van D. thuis ontboden. Het bezoek bij de dominee bracht voor mij weinig nieuws aan het licht, maar de dominee vermaande mij, geen taal meer te gebruiken welke door zijn gelovige zoon als krenkend zou kunnen worden ervaren. Ik mocht wel, zei de dominee , kritiek leveren op het aquarium van Ab, maar niet op zijn christelijke geloofswereld. Met name over het feit dat in de klas een keer het woord christenhond gevallen was, was de dominee verbolgen.
Ik beloofde de dominee , mijn taal te zullen matigen en kreeg een boek mee om het bestaan van god beter te kunnen begrijpen. Later vertelde dominee van D. zijn zoon, dat hij mij op grond van mijn uitlatingen in de klas gemakkelijk van school had kunnen laten verwijderen.
Zoon Theo van dominee W. studeerde later theologie en werd er hoogleraar in. Wat er van Ab van D. geworden is weet ik niet : wellicht is ook hij werkzaam in de religieuze branche.
Hugo van Reijen

4 REACTIES

 1. Getroost je, de meeste theologie studenten worden tijdens hun studie atheist 🙂

 2. Natuurlijk altijd leuk om oude schoolherinneringen op te halen, maar in hoeverre heeft de essentie van dit verhaal te maken met het libertarisme?

 3. [2] "Later vertelde dominee van D. zijn zoon, dat hij mij op grond van mijn uitlatingen in de klas gemakkelijk van school had kunnen laten verwijderen."

  en

  " Het bezoek bij de dominee bracht voor mij weinig nieuws aan het licht, maar de dominee vermaande mij, geen taal meer te gebruiken welke door zijn gelovige zoon als krenkend zou kunnen worden ervaren. Ik mocht wel, zei de dominee , kritiek leveren op het aquarium van Ab, maar niet op zijn christelijke geloofswereld."

  en in 50 jaar tijd zijn gelovigen weinig vooruitgegaan, nog steeds (en tegenwoordig eigenlijk steeds vaker weer) worden we met dergelijke anti-liberale opvattingen geconfronteerd. Dat is natuurlijk niet zo erg, dat mag iemand best vinden, een probleem wordt het echter wanneer een meerderheid in een land zo iets ook gaat vinden en dit omzet in een verbod.

  Niet te lang geleden opperde Aleid Wolfsen van de PvdA om een speciale wet te maken die het opiniemakers ed. zou toestaan om religies te blijven beledigen, maar dan denk ik en de niet opiniemakers dan…….

 4. [3] Het probleem is natuurlijk dat aanhangers van religies impliciet of expliciet op voorhand voor al hun uitlatingen een soort diplomatieke en onschendbare status trachten te verkrijgen en ook in het geval van debitering van de grootste nonsens , eerbied en respect verwchten, omdat het hier religie betreft. ( wetenschap en verstand uitgeschakeld)
  Verleden week, tijdens het bijwonen van een Paasdienst in een Grieks kerkje in Agios Ioannis op Kreta wou iemand mij van het lichaam van Jezus laten eten. Ik heb het maar aan de buurman doorgegeven.

Comments are closed.