Uit een aantal recente publicaties *) begrijp ik dat in de EU haat zaaien wel verboden is, (waar we het uiteraard niet mee eens zijn) **), maar dat de halfzachte inconsequente politici op aandringen van Engeland een uitzondering hebben gemaakt voor “haat zaaien uit religieuze overtuiging”.
Ooit een dergelijke onzin gehoord?

Kennelijk is die uitzondering gemaakt voor de islam-aanhangers. Want die verkondigen immers dat alle christenen vermoord moeten worden. Een consequent doorvoeren van het haatzaaienverbod, zou dus in de hele EU de islam verbieden. En die consequentie van hun eigen ideeën durven ze natuurlijk niet aan.
Bovendien zal een dergelijke bepaling stimuleren dat christenen en humanisten en atheïsten etc. natuurlijk eveneens kunnen gaan pleiten en oproepen voor het vermoorden van alle moslims. Alle burgers moeten immers gelijk worden behandeld?
En het meest idiote is nog dat dergelijke groepen ook nog door de politici gesubsidieerd worden uit het geld van de belastingbetaler.

Natuurlijk is dit alles een duidelijk brevet van onbekwaamheid van de politici die te dom zijn om goede wetten te maken, maar meer nog een bewijs dat het eind zoek is als men eenmaal aan de Vrijheid van Meningsuiting probeert te tornen.
En nog erger is het als je moslims (als enige) toelaat om te verkondigen dat ze andere mensen mogen vermoorden, dat daarmee natuurlijk het geweld van die kant alleen maar wordt aangemoedigd.
In plaats van door de EU veiliger te worden, wordt voor ons allen de toestand alleen maar onveiliger.
Hoe idioot kan de politiek een samenleving verpesten.

Laten we daarom om te beginnen, zorgen dat er geen nieuw EU-verdrag komt. Een stapje in die richting is het tekenen van de Petitie voor een referendum voor dit verdrag***).
Maar dat is lang nog niet voldoende. Meer protesten moeten er komen. De lethargie in de maatschappij moet doorbroken worden.
Ik heb hoop dat dit nog kan. U ook?

18 REACTIES

 1. [1] Ayn onze godin ? Nee dank je. Aan mensvergoding en idolatrie doen we uiteraard niet mee.Overigens wat hebben libertairen toch met Ayn Rand ? Waarom wordt die rare Ayn altijd aangehaald alhoewel haar praktische bijdrage aan de vermeerdering der menselijke vrijheid verwaarloosbaar klein is en helemaal in het niet zinkt in vergelijking met talloze andere vrijheidsvrienden zoals bijv de mannen van de Magna Charta (en dat waren zeker geen libertairen),de middeleeuwse stedenbouwers ,William Penn, William Wilberforce, Richard Cobden, Ludwig von Mises,Milton Friedman en zelfs Murray Rothbard en tienduizenden ondernemers, handelaars en wetenschappers.Het is toch godgeklaagd dat een romanteske tweederangs hollywood figuur als Ayn Rand keer op keer lovend wordt aangehaald terwijl bijv een bishop Stephen Langton amper bekend is.Beseffen libertairen dan niet dat (in de woorden van Thomas Fleming)” Economic liberty and political liberty are part of the good life to which many of us aspire, but they are not universal givens or precious jewels picked up by the first men living in a state of nature. They are the hard-won cultural achievements of the Greek and Roman, English and American political thinkers who discovered and expounded them and of the soldier-farmers who defended them”Onderhand moet toch ook wel geweten zijn dat rare Ayn haar goede ideeën gewoon gejat heeft bij old right coryfeeën Isabel Patterson en Garret Garret (en daar een hoop dwaasheden van zichzelf aan toegevoegd heeft).De zaak wordt nog merkwaardiger als men bedenkt dat old Ayn niks moest hebben van “libertairen” die ze “hippies of the right” noemde (hetgeen mij een foute inschatting lijkt daar de meeste libertairen gewoon in de zak van de cultural marxists steken) en waar ze verder geen goed woord voorover had.Ten slotte nog dit : met een paar gelijkgezinde Russen ben ik aan het proberen uit te zoeken wat er in de Sovjet-archieven zoal over Ayn Rand terug te vinden is.Ik sluit niet uit dat Ayn wel es in hetzelfde straatje ziek zal blijken te zijn geweest als Samuel Dickstein.Uiteraard zal Peikhoff al lang een mannetje met een dikke zak roebels naar de Lubyanka gestuurd hebben met de opdracht het dossier te lichten maar misschien vinden we wel een copietje :-)De VS krijgt de primeur (als er wat te primeuren valt (tenzij Peikhoff ons afkoopt met een dikke zak dollars 😉 Groetz, Cincinnatus

  Bud reageerde op deze reactie.

 2. We moeten het Libertarisme gewoon als religie zien te registreren. Ayn mag dan onze godin zijn, overigens lekker PC om een vrouw te aanbidden, een allochtone zelfs. Dus wie kan er wat tegen hebben.
  En vervolgens kunnen we dan oproepen tot haat tegen de ambtenarij en andere klaplopers.
  "Behead the collectivists"

 3. Goed artikel Hubert. De Eurocraten zijn nu helemaal hun verstand verloren. Tijd voor uittreding en zo snel mogelijk.

 4. [1] Schijnt ook belastingtechnisch heel voordelig te zijn, maar als je het als bedrijf probeert, is de belastingdienst achterdochtig

 5. [5]
  Kijk maar uit met die dollars, het gaat hard naar beneden.. :p

  Even serieus. De Europese klojo’s in Brussel hebben teveel lijm gesnoven. Ik haat ze, wat mij betreft mogen ze per direkt op een schip richting midden Atlantische oceaan. Reddingsboten eruit en afzinken die hap. Totaal, maar dan ook totaal van de pot gerukt die gasten. Allemaal van onze gestolen belastingcenten. Rotzakken.

 6. Groot probleem is de juridische vraag die hier uit volgt: als oproepen tot moord vanuit religieuze overtuiiging wordt toegestaan, is iemand die daar gehoor aan geeft dan nog strafbaar?

  We hebben onlangs al gezien dat Isklamitische rechtbanken dergelijk moordenaars vrijspreken, en dan rest ons alleen nog maar om ons te bewapenen, legaal dan wel illegaal.

  Een moslim hoeft slechts tweemaal tegen een niet-moslim te zeggen dat-ie ‘op het rechte pad moet komen’, ofwel moslim worden, en als-ie dat niet doet is hij Islamitisch gerechtigd deze heiden af te slachten. En dat wordt nu door de EU gelegitimeerd.

  Dat je bij voorkeur niet geleerd moest hebben om politieke ambities in te vullen was al langer duidelijk, maar deze domme criminele mediageile types legitimeren nu volkerenmoord tegen hun eigen cultuur. Wat is dat toch met die linxe klojo’s? Zijn ze allemaal gelobotomiseerd?

 7. [8] Die verwijzingen zijn kennelijk verloren gegaan bij het op de site zetten van dit stuk.
  Ik zal wel wat verkeerd gedaan hebben!!!maar de informatie kwam uit een artikel van Het Vrije Volk en van EUobserver.

 8. [5] "Overigens wat hebben libertairen toch met Ayn Rand ? "

  Veel libertariers hebben heel wat goede ideen geleerd uit de publicaties van Ayn Rand of er hun eigen filosofie mee kunnen verduidelijken.

  Ik neem aan dat dat ook de reden is dat je zelf voorstelde om Atlas Shrugged te sturen naar Guus Hiddink toen die problemen had met de overheid.

 9. [11] Hub,

  Nee hoor, dat is een foute aanname want dat “voorstel” was namelijk scherts mijnerzijds.

  Ik herrinner me de juiste formulering niet meer (is vast wel op te zoeken) maar kwam er op neer dat ik op dit forum zei dat “we” Guus , “Shrugged” moesten sturen want ie zou toch genoeg tijd hebben om het te lezen als
  ie richting bak zou vertrekken.

  Vervolgens haakte jij daarop in en stelde meteen voor dat ik dat ook zou doen en daar ik jou wel een plezier
  wou doen, besloot ik het dan maar te doen, ook al wat de initiële opmerking als grap bedoeld ,onder het motto :
  allicht dat Guus er wel wat van opsteekt want zoals gezegd heeft Ayn ook goede dingen geschreven.Wel wees ik je erop dat misschien Guus “Shrugged” niet ging lezen en stelde je de vraag of er allicht iets beters naar Guus te sturen zou zijn.

  Daar moet worden bij gezegd dat ik destijds bevriend was met een objecto-libertariër met wie ik geregeld van gedachten wisselde over Rand en objectivisme (dat hij met talent verdedigde) waardoor ik me destijds toch concentreerde op die zaken in het Randianisme waar ik het mee eens was en de andere zaken wat liet liggen in de waan dat ze allicht van ondergeschikt belang waren.

  Echter lekker zat Rand me toch niet en evenmin zag ik in “Shrugged” het meesterwerk dat jij en veel andere forumdeelnemers er in zien.
  Concreet had ik bedenkingen bij het fanatieke anti-Christendom dat uit het boek spreekt (terloops gezegd : de mensen op lewrockwell.com zijn veelal
  belijdende Christenen) en leek het mensbeeld dat werd geschetst me weinig realistisch (Uebermenschen als John Galt, Dagny Taggard,Francisco d’Anconia die met Olympische
  onverschilligheid de zwarigheden des levens langs zich heen laten glijden zoals water glijdt langs graniet , bestaan irl niet en de consequentie die uit “Shrugged” volgt dat een
  vrije markt klaarblijkelijk alleen kan werken in een maatschappij met uebermenschen lijkt me zeer ontmoedigend want veroordeeld “libertarisme” tot een utopie.Ook had ik zo mijn
  twijfels bij de voortdurend herhaalde stelling in het boek dat “altruïsm the root of all evil is”…..me dunkt dat het in praktijk toch iets complexer ligt (en de sociobiologie bevestigt dat) dan het Randiaanse evangelie : altruïsme slecht, egoïsme goed….

  Maar uit altruïsme, om jou een plezier te doen, besloot ik toch maar Guus dat boek te sturen in de hoop dat hij de goede dingen die ook wel
  in Shrugged staan zou oppikken.Echter voor het zover is gekomen, werd m’n initiële wantrouwen tegen Ayn Rand niet alleen bevestigd maar kwam ik ook tot de conclusie dat verre
  van dat Rand en de Randians op enigerlei wijze “bondgenoten” of “geestverwanten” van mij zouden zijn, het Randianisme een kwalijke stroming is ,
  een intellectueel vergif dat verre van dat het kapitalisme, staatkundige vrijheid en rationaliteit mogelijk maakt, het deze ondermijnt hetgeen trouwens al lang geleden is
  aangetoond door o.a. Greg Nyquist en Thomas Fleming.

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [12] "altruïsme slecht, egoïsme goed…."

  Ik heb dat toch iets anders gelezen. Ieder mens heeft van nature een neiging tot altruïsme, de een wat meer dan de ander, maar goed. Het kan heel egoïstisch zijn om altruïstisch te zijn; veel mensen voelen zich een beter mens als ze iets goeds voor een ander kunnen doen, als ze een ander kunnen helpen.

  Egoïsme is noodzakelijk, en goed, omdat iemand die niet voor zichzelf kan zorgen dat zeker niet voor een ander kan. Altruïsme is nuttig omdat het een smeermiddel is voor een maatschappij waarin altijd ook zwakkeren zullen bestaan.

  Altruïsme wordt pas kwalijk als het van bovenaf wordt afgedwongen, net als solidariteit trouwens. Dan is het geen echt altruïsme of echte solidariteit meer. Dan is er namelijk iemand die _anderen_ dwingt ‘goede’ dingen voor een ander te doen, waarbij die iemand ook nog ‘goed’ definieert.

  Iemand die zich een beter mens voelt omdat hij met van anderen gestolen geld ‘goede’ dingen doet is geen altruïst, maar een serieuze hufter.

  Ik meen dat onderscheid toch wel in "Shrugged" terug te vinden.

  Overigens zie je dat ook terug in de verfoeide kapitalistische maatschappij: waar hier toppunten van wansmaak als ‘Idols’ puur om geld verdienen draaien gaan in Amerika, waar altruïsme niet afgedwongen wordt door de staat, de opbrengsten naar liefdadigheid: http://rss.cnn.com/~r/rss/c
  Dus daar is wansmaak nog ergens goed voor.

 11. mensen onderling willen vrijheid, en gelijkheid .MAAR DE POLITIEK VERBIED HET.EN MIJNHEER HART(d)MAN DOELT ZEKER op de busch clan als liefdadigheid.

 12. Dit is gewoon de realiteit! Wie denkt dat moslims geen haat zaaien is gewoon wereldvreemd en ver weg van de realiteit.Ga maar aan autochtonen in grote steden vragen hoe hun ervaringen zijn.

  Bud reageerde op deze reactie.

 13. – Een aantal Marokkaanse jongeren, die rotzooi trappen zetten aan tot haat jegens hun eigen bevolkingsgroep
  – Politici zaaien haat jegens zichzelf, door slechte besluiten te nemen

  Kortom:
  Andersdenkenden kunnen haat zaaien door er anders over te denken, het MDI zaait haat door zich op deze manier met de vrijheid van het internet te bemoeien.

Comments are closed.