Daarover kwamen we een stukje tegen op DutchNews waarin een aantal opmerkelijke, halfbekende zaken worden genoemd. Mogelijk nuttig om daarvan bewust te worden, vooral ook voor objectieve toekomstige beoordelingen over Wilders en zijn Partij Voor Vrijheid.

Zo wordt genoemd dat de PVV in feite geen leden heeft. Je kunt wel “vrijwilliger of donateur” worden, maar niet “lid”. De partij komt voort uit een Stichting en een Associatie waarin maar één officiële persoon zit: Geert Wilders. De PVV IS Wilders.

Omdat de PVV geen leden heeft, krijgt de partij geen subsidie en mist daardoor minstens 637.533 euro belastinggeld. Dat is al een positief punt voor de PVV ten opzicht van alle andere partijen die wel belastinggeld onder elkaar verdelen.
Wel krijgt de PVV 1.152.000 euro belastinggeld voor de 9 parlementsleden.

DutchNews vermeldt verder dat Bart Jan Spruyt, een vroegere medewerker van Geert, verklaart dat de PVV een één-man, één-issue partij is; Wilders wil geen concurrenten en omgeeft zichzelf met mensen die loyaal zijn aan de “Ik Geert Wilders Partij”.

Hierbij kunnen we opmerken dat doordat er geen leden zijn, het beleid van de partij niet door interne verkiezingen in de PVV veranderd kan worden. De “vrijwilligers/donateurs” en ook de Kamerleden, hebben in feite dus officieel niets te zeggen over het beleid. Dat kan wel eens nuttig zijn voor de duidelijkheid en de consistentie van een partij. Je weet dan misschien beter waar je aan toe bent. Veel andere partijen, waar de leden door stemmen de dienst kunnen uitmaken, veranderen daardoor nogal eens op belangrijke beleidspunten. Kijk maar eens naar het gedoe in de PvdA en de VVD.

We zullen aan Wilders en PVV-parlementariers eens om commentaar vragen

52 REACTIES

 1. [2] Ik zie net dat op de site van de PVV een vogel staat met keuren zwart-rood.
  Waren dat niet de kleuren van de NSB ?

 2. [2] Hub,
  Ik zie wel nationale, maar niet direct socialistische trekjes bij Wilders, of vergis ik mij ?
  Groet,
  SpyNose

 3. [4] Mja, want als dat socialistische element slechts is dat ‘ie wel geld wil uitgeven aan willekeurige zaken als veiligheid, dan kun je het net zo goed nationaal-conservatief noemen van het uitgesprokener soort. De VVD is dan de gematigde (middle of the road) gutless versie hiervan. De PvdA blijft dan gewoon light-nationaal heavy-socialistisch.

 4. [6] Dank je wel.
  Heb je ook een verklaring waarom de NSB het zwart/rood gebruikte (onder andere op hun insigne ook) terwijl die toch niet "anarchistisch te noemen zijn?

 5. Ik zou niet te hard zijn voor Wilders. Tenslotte is de ware strijd in de huidige politiek die tussen PC en niet-PC. De rest komt later.

  Ik vind het een goed idee dat Wilders er zich niet mee inlaat met een zogenaamd democratische partij te willen zijn.

  DDR-democraten hebben dat handig in de publieke opinie laten sluipen, dat politieke partijen "democratisch" moeten zijn waarmee bedoeld wordt dat ze intern democratisch georganiseerd moeten zijn.

  Het is precies daarop dat communisten zich beroepen om een éénpartijstaat democratisch te kunnen noemen. Immers, de (enige toegelaten) partij is intern democratisch georganiseerd, en dat is voor hen voldoende om van democratie te spreken. Daarom noemt Kim Il Sung zijn land ook een democratie, en deden de Russen en de Oostduitsers dat ook. En dat was niet om een rad voor ogen te draaien, ze vonden dat écht.

  In een meerpartijendemocratie is het helemaal niet nodig dat een partij intern democratisch georganiseerd is. Integendeel zelfs. Maar overigens is ze even immoreel als een éénpartijstaat indien de bevoegdheden van de politiek ongelimiteerd zijn.

 6. [4] Ik zie socialistische trekken in onder andere:
  -verplichte sociale dienstplicht
  -maatregelen voor betere jeugdzorg
  -dierenrechten in de grondwet
  -verhogingen van AOW ((overigens fijn hoor!!!!)
  -verhinderen buitenlandse fusies/overnames

 7. [9]Dierenrechten zijn mijns inziens politiek neutraal en hebben weinig met socialisme te maken.

 8. Rechts-populisme of passieve weerstand. Het blijft een duivels dilemma voor libertariërs om hiertussen te kiezen.

 9. [10] Dierenrechten bestaan niet, dieren kunnen namelijk geen morele afwegingen maken.

 10. [10] [12] Kurt zegt het al. Dat Wilders er naar streeft is om de macht van de staat weer te vergroten.

 11. [10] Ze zijn politiek niet neutraal. Dat mag al aangetoond zijn door de eenvoudige constatatie dat het weer eens de linkerkant is die dierenrechten genegen zijn terwijl het de rechterkant is die ertegen gekant is.

  de uitkomst van het dierenrechtenactivisme zal zijn (ook zonder dat dat de bedoeling of het oogmerk is van de meeste dierenrechtenactivisten) dat de dieren uiteindelijk hoger dan de mens zullen geacht worden (zwakkeren boven de sterkeren) en boven de mens zullen worden geplaatst. Daarmee heeft dierenrechtenactivisme een (anti)religieus tintje.

 12. [14] Inderdaad, dat hoeft niet. Je kunt je natuurlijk ook afzijdig houden van de politiek. Maar als je vrijheid wil nastreven als politiek doel, lijkt me dat je alleen kunt kiezen tussen passieve weerstand (belastingontwijking etc.) of door steun te geven aan populistische politici. Partijen zoals de PvdA, CDA of VVD zullen nooit het politieke bestel willen veranderen, omdat ze op de huidige status quo leven. Het probleem van populistische politici is dat ze noodgedwongen teren op de volksmassa, wat uiteindelijk ook een soort van collectivistische manifestatie is.

 13. [14]
  Niet kiezen, dus niet gaan stemmen, is altijd beter.

  Maar …
  volgens mij is het kiezen voor het ‘rechts-populisme’ van de PVV niet alleen het kiezen voor iets, maar evenzeer het kiezen tegen iets; namelijk tegen de grote collectivistische partijen.

  Noem mij maar een positivo, maar een verdere afbraak van die grote jongens levert, als het een beetje mee wil zitten, een leuk machtsvacuümpje op. En daarvan kan gebruik gemaakt gaan worden. Populisme als breekijzer.

  Alleen wel even opletten dat, wanneer de kieren tussen de deuren ontstaan, deze niet opgevuld worden met nieuwe collectivistische PUR-schuim. Liberale kloostersponningen zijn beter. 🙂

 14. [8] Een goede opmerking maar toch ff iets korrigeren : vooreerst Kim Il Sung is al meer dan 10 jaar dood , de
  huidige Noord-Koreaanse tyran is z’n zoon Kim Yong Il.

  En verder was de DRR strikt genomen
  (in tegenstelling tot de USSR) geen éénpartijstaat daar naast de Marxistische SED officieel nog andere partijen mochten bestaan en ook bestonden.Deze partijen , de zogenaamde blokpartijen , haden vertegenwoordigers in het parlement en in de regering (die altijd een coalitie was tussen de SED en de blokpartijen).

  Zo bestond er in de DRR zelfs een liberale partij : "Liberal-Demokratische Partei Deutschlands".

  Hoe werkte het DDR-meerpartijen-stelsel ?

  Wel, in praktijk , bestond er een "nationaal front" (een kartel) waarin de SED , de blokpartijen en "maatschappelijke organisaties" vertegenwoordigd waren en dat "nationaal fron’ diende bij de verkiezingen een éénheidslijst in (waar dan in meerderheid communisten op stonden) zodat van tervoren de uitslag al vast stond.

  http://de.wikipedia.org/wik
  http://www.ddr-wissen.de/wi
  http://de.wikipedia.org/wik

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [18] Je komt zelf al tot de conclusie dat het niet zal werken.
  In de fase waarin we nu zijn, is er maar één goede oplossing: Het erkennen van het recht van ieder individu om zijn eigen leven te leiden, dat iedere persoon soeverein is.
  Eveneens in deze fase is het nodig dat MEER mensen daar achter staan. Net als de Berlijnse muur pas viel toen er veel, voldoende, mensen tegen waren.

 16. [7] Hub,

  Allicht trok de NSB-leiding zich bar weinig aan van de gevoeligheden van de anarchisten 🙂

  Terloops gezegd, lijkt me dat wel de juiste "spirit" : bijv .Mijn lievelingskleur is "rood"…het feit dat de commies en de sossen zich in het rood tooien doet daar niks van af.Indien ik een politieke partij zou stichten en die dan kleur zou moeten geven, zou dat "rood" zijn (meer bepaald slagaderbloeddonkerrood).
  Dat de linxen zich reeds in het rood tooien, doet er daarbij niet toe…de kleur "rood" is mijns inziens te mooi om aan de "linxen" te gunnen (zij kunnen zich ter onderscheiding tooien in vaal-grijs).

  Maar om terug te komen op je vraag : het rood-zwart van de NSB stond voor "Blut und Bodem" .Het rood stond voor Bloed , voor "Volk"…het zwart stond voor grond, voor land, vaderland.

  Meer gezwets over "rood-zwart" in de anarchistische symboliek vind je dan weer op
  http://www.ainfos.ca/05/sep… :

  De rood en zwarte vlag is het voornaamste symbool van de internationale
  libertaire arbeidersbeweging. De kleuren symboliseren de basisprincipes
  en doelen van het anarcho-syndicalisme (en zijn door de bredere
  klassenstrijd anarchistische beweging overgenomen als die van henzelf) –
  rood voor materiële en sociale gelijkheid en het zwarte van de
  anarchistische vlag voor vrijheid en solidariteit. (einde citaat)

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [24] Hub,

  Ik kan het niet goed zien met de belichting in mijn bureau maar mij lijken de vleugels van de meeuw..euh…blauw eigenlijk, weliswaar een naar zwart neigend blauw maar toch blauw…blauw-wit-rood , de kleuren van Nederland.

  Ik zal het morgen nog es bekijken bij
  daglicht.
  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [23] Cincinnatus,
  Ik heb iets tegen rode potloden, oranje wimpels, gele vlaggen, groene hoofdbanden, blauwe knopen, paarse coalities, violette pakken, zwarte gaten, bruine hemden en witte sokken.
  Om je de waarheid te zeggen, zie ik er geen gat in.
  Groet,
  SpyNose.

 19. [25] [24] Hub,

  Ik heb het nog es bekeken en yep die vogel is rood-wit-blauw.

  Ik denk dus dat je in dit geval spijkers op laag water zoekt.

  Groetz,

  Cincinnatus

 20. [27] Cincinnatus,
  -Ietwat serieuzer- Bewijs van de stelling van skepticus David Hume, dat je niet zeker kan weten wat voor kleur iets heeft. Hangt bijvoorbeeld van het soort licht af, dat erop valt, van de interface die het object weergeeft, of van de kleur van je brilleglazen.
  Hoewel, één ding staat vast: het haar van Wilders is blond. 🙂
  Groet,
  SpyNose

 21. [28] Nose,

  Is dat een epistemologische stellingname jouwerzijds ? De werkelijkheid is met
  onze zintuigen niet kenbaar ?

  En Wilders ? Die lijkt mij net zo blond te zijn als Alessandra Mussolini (http://www.antonellaricciar… ).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [29] Cincinnatus,
  "Is dat een epistemologische stellingname jouwerzijds ? De werkelijkheid is met
  onze zintuigen niet kenbaar ?"

  Niet helemaal mijn stellingname. Hume ging zover, dat hij de wetten van Newton in twijfel trok. (Ik weet niet, of dat ook gold voor de zwaartekracht.)

  Ikzelf denk, dat je moeilijker achter de werkelijkheid kunt komen, naarmate je meer zintuigen zou missen. Daar praat Hume niet over.

  Neem het verouderingsproces.
  OvD-en hebben -naarmate zij ouder worden- nogal eens de neiging de ontwikkelingen van zaken steeds minder succesvol te volgen.

  Maar het gaat hier uiteindelijk om de interpretatie van de data om achter de werkelijkheid te komen. Daar zou je zoveel mogelijk zintuigen en andere instrumenten voor moeten kunnen inschakelen.

  Vervolgens kun je je data structureren en wellicht kun je een theorie opstellen. Dat doe je -als het goed is- met je verstand, rationeel dus.

  Tenslotte kun je je theorie kritisch toetsen aan de hand van nieuwe data.

  In casu rijst de vraag, of jij jouw theorie over Wilders vogel wel voldoende kritisch hebt getoetst. Ik denk van niet eigenlijk, want je hebt de omstandigheden laten veranderen om je eindoordeel te bepalen.

  Lijkt me tamelijk opportunistisch, als ik zo vrij mag zijn. 🙂

  Ik zou niet willen oordelen, dat Wilders vogel de kleuren van de Nederlandse vlag weerspiegelen:
  1. de waarnemingen zijn afhankelijk van de verandering van omstandigheden, zoals ik al zei, ook al lijken de kleuren de NL vlag te weerspiegelen.
  2. mocht dat wel Wilders’ bedoeling zijn, dan rijst de vraag, waarom die kleuren blauw-wit-rood lijken te zijn in plaats van rood-wit-blauw. Het lijkt de zaak-op-zijn-kop. De vraag is "Waarom ?"

  Ergo: Voor ik zou overwegen de Heer Wilders mijn vertrouwen te schenken, zou ik tenminste eerst deze vragen op bevredigende wijze door hem beantwoord willen zien.

  Groet,
  SpyNose

Comments are closed.