Natuurlijk niet. Net als elke andere (overheids)subsidie wordt verstrekt uit belastinggeld dat van productieve mensen is afgenomen, geldt dat ook voor de subsidies op biodiesel. En dus is het immoreel.

Maar in dit geval zijn er nog extra redenen.

Door landbouwproductie voor biodiesel te subsidiëren worden deze producten veel goedkoper gemaakt dan de werkelijke kostprijs. Boeren en bedrijven die kans zien daardoor veel geld te verdienen, springen daar natuurlijk boven op.

Dat betekent dat veel voedselproducten winstgevender aan de ethanolfabriek verkocht kunnen worden, dan ze naar de groentemark voor menselijke consumptie te brengen.
Reeds het vorig jaar werd onderkend dat voor het produceren van palmolie veel bossen werden gekapt. Iets wat men niet had voorzien, en toen toch maar ging proberen te stoppen.

Onlangs waren berichten in de pers dat een groot deel van de Mexicaanse bevolking de verhoogde marktprijs voor maïs niet meer kon betalen en honger leed.
Nu verschijnen ook grote woorden in de pers als “Global Genocide” die door dit proces veroorzaakt zou worden.
Dit, en er zijn veel meer dergelijke voorbeelden, wordt gestimuleerd door de subsidie die overheden verstrekken. Ook in Nederland worden massa’s subsidies op dit gebied verstrekt. *)

Het slimme van politici is dat zij hier weer een mogelijkheid voor andere subsidies in zien. De minister voor Milieu, Jacqueline Cramer, wil daar maatregelen voor nemen.
Voordat ze minister werd, was zij hoogleraar “Duurzaam Ondernemen” en voorzitter van een commissie die bovengenoemde problematiek bestudeerde. Het rapport van deze commissie kan zij nu aan zichzelf uitreiken, en de aanbevelingen gaan uitvoeren.
Natuurlijk staan er in dat rapport een aantal goede dingen. Wat echter opvalt, is de aanbeveling:
“Nederland moet zelf projecten opzetten waarmee de landen waar de grondstoffen vandaan komen worden geholpen. De commissie pleit voor partnerschappen met Mozambique.”

Zo creëer je een perpetuum mobile als je eerst subsidie geeft om een probleem te veroorzaken, en daarna kun je dan subsidie geven om het probleem weer op te lossen.

De juiste oplossing is om te beginnen met het stoppen van het verstrekken van geld van de belastingbetaler aan de subsidies.

10 REACTIES

 1. Eerst waren er de toenemende regels en wetten, opdat alles beter geregeld werd.
  Toen dat niet werkte, moetsen er meer regels komen.
  Datzelfde is nu met subsidies aan de hand.

 2. Aanvullend aan de reeds gegeven bezwaren (kosten, marktverstoring, verdringing voedselgewassen en verdringing natuuschoon)
  mag ook nog opgemerkt worden dat biodiesel niet eens beter voor het milieu is. Dwz de huidige vorm van productie. De milieu-beweging is – itt wat sommigen denken – helemaal niet positief over biodiesel.

  Ik heb het al vaker gesteld, maar de CO2-hype is niet alleen gevaarlijk voor uw portemonnaie en uw vrijheid, maar schaadt ook het milieu. Alle andere milieuzaken worden ondergeschikt verklaart aan het grote boze CO2 gevaar.

  Nadelen van biodiesel is dat afhankelijk van de wijze van productie het CO2-voordeel helemaal niet zo groot is. De productie vereist namelijk veel energie. Van klimaat-neutraal rijden is geen sprake. Schattingen varrieren, maar doorgaans mag je aannemen dat minstens 50% van het CO2 voordeel teniet wordt gedaan. Soms zelf oplopend tot 80% of meer.

  Erger is dat biodiesel meer NOx uitstoot heeft. En itt CO2 is NOx wel een bewezen schadelijk gas. Maar CO2 weegt zwaarder dan NOx, en dus worden die bezwaren teniet gedaan. Uistoot van fijnstof is identiek bij biodiesel.

  Tenslotte is afhankelijk van de soort productie zware bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen nodig. Deze stoffen komen in het milieu terecht. Maar ook bodemvervuiling is ondergeschikt aan CO2 blijkt.

 3. Nog een ander punt waarom alle subsidies moreel verwerpelijk zijn:

  De mensen in Den Haag "vertegenwoordigen" het volk. Ze moeten dus die doelen nastreven dat het volk belangrijk vindt.

  Als het volk zelf een bepaald doel belangrijk vindt, kan ze net zo goed zelf dat doel ondersteunen door er direct geld aan te geven.

  Als dat niet gebeurd vindt het volk het dus niet waardevol om zelf verdiend geld aan weg te geven. Waarom moeten die "vertegenwoordigers" het dan wel doen???

 4. [3]
  JP,
  Als je het onderzoek "Binnenhof van binnenuit: Tweede Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie" leest, dan kun je niet anders dan concluderen dat ze met name zichzelf vertegenwoordigen en niet zo zeer het volk. Ter illustratie één van de vele reakties in dit rapport:
  ‘Je zult op geen enkele manier elke kiezer op elk moment tevreden kunnen stellen. Soms denk ik dat de kloof eigenlijk groter zou moeten zijn want dan kan een zeker leiderschap van een politieke partij of leider ook probleemoplossend werken.’

  Zie ook http://www.vrijspreker.nl/v

 5. [4] Heb je helemaal gelijk mee. Het vertegenwoordigen doen ze dus niet. Wat ik dus ook al aantoon met de subsidies.

 6. [4] "…dan kan een zeker leiderschap van een politieke partij of leider ook probleemoplossend werken."

  Wie het gezegd heeft weet ik niet meer zeker, maar ik meen dat het Milton Friedman was:
  De overheidsoplossing voor een probleem is meestal slechter dan het probleem zelf.

 7. [2] Bedoeling van de CO2 hype was niet dat de mens oplossingen daarvoor zou beginnen zoeken, maar dat hij op een lager niveau zou gaan consumeren.

  Dat wil onze Groene medemens al sinds de Club van Rome maar steeds gaat zijn boodschap de mist in. Van alle voorwendsels die hij ten gunste van energiebesparing reeds verzonnen heeft (redenen noemt hij dat) is het CO2-voorwendsel wel het meest succesvolle tot dusver.

  Maar natuurlijk doet de mens dat niet en begint hij, inventief als vanouds, onmiddellijk alternatieven te verzinnen. Met meer nadelen dan de huidige situatie tot gevolg.

  "everything the government touches turns into crap." Ringo Starr zei het al.

  Hadden we de markt laten werken dan hadden we nu al veel meer kernenergie gehad, zou de olie zo duur niet zijn, zou er veel minder olie verbruikt worden, zou door de goedkopere olie de ganse wereld een hogere welvaart hebben en minder armoede kennen, de arabieren zouden minder machtig zijn en er zouden minder oorlogen geweest zijn.

  Ha wat vind ik het leuk om die groene medemens met alle zonden te overladen waar hij verantwoordelijk voor is!

 8. [7] Geheel eens, behalve dan de "Hadden we de markt laten werken dan hadden we nu al veel meer kernenergie gehad". Kernenergie is "lekker" rechts, doch dan wel collectivistisch rechts. Zonder immense staatssubsidies en garanties was kernenergie een doodgeboren kindje geweest. Lees enkele draadjes uit het verleden er maar eens op na:

  http://www.vrijspreker.nl/v

  of

  http://www.vrijspreker.nl/v

  In een meer vrije marekt was er waarschijnlijk aanzienlijk miner kernenergie geweest. Momenteel schakelt de wereld op grote schaal over op kolen. dat is commercieel het meest haalbaar …

 9. Het zoveelste bewijs dat politici vreselijk dom en naief zijn.
  Als zij zich in de materie biodiesel van Europese landbouwgewassen hadden verdiept hadden zij waarschijnlijk nooit subsidies gegeven.
  Toekomstige alternatieve energie komt uit een geheel andere hoek.

 10. en wat denken jullie over biodiesel uit huisafval?

  mag daar wel subsidie voor vrij gegeven worden?

  er is al een proces dat uit 1 ton afval 400 liter diesel met een cetaantal van 60 behaald (gangbare diesel heeft 51)

Comments are closed.