Paus Benedictus XVI heeft een nieuw boek geschreven, *) dat een duidelijke anti-kapitalistische image heeft.

Het is een “persoonlijke meditatie over Jezus Christus waarin hij de wreedheden van de kapitalistische exploitatie van de armen bekritiseert en het ontbreken van God in het Marxisme afkeurt”.

Gelukkig zegt de Paus dat het iedereen is toegestaan om hem tegen te spreken!!

In het boek besteedt de Paus veel aandacht aan de “Bergrede” waarin Jezus de armen, de makken, de hongerigen, en de armen van geest, prijst.
Hij veroordeelt “misbruik van economische macht” en de wreedheid van het kapitalisme. Hij waarschuwt tegen rijkdom. Hij veroordeelt het leegplunderen van Afrika door het rijke kolonialisme.
Waarbij hij de “sociale rechtvaardigheid” van Jezus prijst. Maar de uitleg van de “liberation theory” alsdat Jezus een sociale revolutie preekte, afkeurt.

Het boek heeft 448 pagina’s en er rust copyright op.

Wel, de Paus heeft kennelijk het boek van Ayn Rand: “Capitalism the unknown ideal” niet gelezen of niet begrepen.
In ieder geval heeft hij een andere definitie voor het kapitalisme dan het Libertarisme. Zie daarvoor onder andere de omschrijving in de WOORDENLIJST van de Vrijspreker die begint met: “Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid”.
Alleen al gebaseerd op deze eerste zin is het onbegrijpelijk dat iemand het kapitalisme zou afkeuren. Laat staan de Paus.

Bovendien is een eventueel uitbuiten en stelen in de koloniën gebeurt door gebruik van geweld, veelal veroorzaakt door de hulp van overheden. Door “politieke” macht.

Zo gebruikt de Paus ook het begrip “sociale rechtvaardigheid” verkeerd. De Woordenlijst van de Vrijspreker zegt daarover het volgende:
“Sociale Rechtvaardigheid. Bedoeld wordt hiermee “socialistische” rechtvaardigheid.
Sociale rechtvaardigheid is een contradictie in terminis. Je kunt niet rechtvaardig zijn als je iemand anders dwingt om jouw idee van “sociaal zijn” uit te voeren.”

Waarschijnlijk is er over dit boek nog veel meer te vertellen. De eerste indruk is echter dat de aanval op het kapitalisme volkomen onjuist en onterecht is. Het boek zal door socialisten en politici wel met veel gejuich geponeerd worden.
——————————————-

*)Zie: www.breitbart.com/article.p…

17 REACTIES

 1. @Hub

  Ik word wel erg vermoeid van het constant moeten tegenspreken van antikapitalisten. De superioriteit van kapitalisme, vrijhandel en liberalisme ten opzichte van het socialisme, isolationisme en handelsbarrieres is onder economen consensus.

  Gek genoeg, komen tegenstanders met hetzelfde argument voor global warming. In dat geval is het juist een reden om de global warming wetenschappers te geloven.

  Voor kapitalisme gelden andere regels, dat creeert namelijk verschillen tussen arm en rijk. En dat moeten ze niet. (ze vergeten er bij te vertellen, dat arm en rijk steeds rijker worden, alleen rijken worden sneller rijker. Onder het socialisme worden we allemaal even arm.)

  En nu doet de paus ook weer een duit in het zakje. Het is wel een deuk in de legitimiteit van het kapitalisme. Mensen nemen hem serieuzer dan ons.

 2. Off topic: Ik las onlangs dat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren lid is van de Zevendedaagsadventistenkerk! Ik ken die lui, ze zijn nog enger dan Jehovagetuigen, brrrrrr…

  Het zou me eigenlijk niet moeten verbazen, want tijdens een discussieprogramma op de publieke omroep begon een *ander* lid van de Partij voor de Dieren een van de discussianten om de oren te slaan met een bijbelcitaat (!)

  "de mens heeft geen uitnemendheid boven de dieren; want beiden zijn zij ijdelheid" (Prediker 3:19)

  (Overigens op leugenachtige wijze uit de context geciteerd, van daarna staat dat de ziel van de mensen naar de hemel opstijgt, en de ziel van de dieren naar de aarde neerdaalt.)

  Dit moest ik even melden als weerlegging van Bud (als ik me goed herinner) die een tijdje terug schreef dat atheisme een bedreigining is voor het kapitalisme; het lijkt me eerder dat de radicaal linkse stromingen (milieureligie, islamofilie) religiositeit in een seculier jasje zijn.

 3. [2] dat bedoel ik nu precies: de radicaal linkse stromingen ZIJN religiositeit in een seculier(atheïstisch) jasje. Dat BEDOEL ik nu net met te zeggen dat atheisme onverbrekelijk met socialisme verbonden is.

 4. [1] huub op welke planeet leef jij. of je hebt een giga bord voor je kop.

 5. [4] Evidence based atheïsme is toch heel wat anders dan het atheïsme dat jij bedoelt Bud. Een bepaald soort atheïsme, dat meer een anti-theisme is, is zeker met het socialisme verbonden geweest en nog steeds. Dit ani-theïsme heeft enkel als functie een tegenbeweging te zijn tov. het theïsme (allah en jahwee uitgesloten, die zijn ‘lief’) en heeft daardoor ook geen weerlegbare stellingen. En is ook niet rationeel en eerbaar (in de zin dat zij naar waarheid streeft).

  [6] Beter Hub’s bord voor de kop dan een socialistisch/immoreel bord voor de kop. Hub woont overigens op de planeet rationaliteit met als beginsel een paar onweerlegbare stellingen die evident waar zijn in de politieke filosofie van het libertarisme. Zie ook: http://www.libertarian.nl/N

 6. [7] Wat ik bedoel is dat de mens een intrinsiek religieus of minstens moreel wezen is, Arend.

  Ook de atheïst of anti-theïst ontsnapt daar niet aan. Religie en moraal zijn sterk verbonden. Wanneer de Kerk wegvalt keren mensen zich niet meer naar de kerk en meneer pastoor voor morele vragen, maar naar hun éigen wetgever en rechter, … de staat!

  Atheïsme veroorzaakt aldus een roep om een (soort) staatsgodsdienst en het is de linkse kerk die die roep beantwoordt, compleet met nieuwe clerus, een rol die de politiekertjes maar al te graag spelen.

 7. Het praatje van de Paus staat al in een lange traditie. In 1891 kwam de paus als met de encycliek "Rerum Novarum" waarin zowel tegen socialisme als kapitalisme werd gepleit. Dit was de opmaat tot het sociaal-conservatieve beleid van corporatisten, christen-democraten en zelfs fascisten.

  Benedictus haalt hooguit deze traditie aan, hij verzint niets nieuws. Nog steeds ziet de RK kerk de verlichting als een concurrent. En uit de Verlichting komen zowel liberalisme als (links, niet godsdienstig) socialisme voort. De linkse-anti liberale traditie is dus ook op de Verlichting gebaseerd.

  "rechts" socialisme zoals fascisme, corporatisme en sociaal-christelijke politiek verwierpen de Verlichting juist. De RK past in de rechtse anti-liberale traditie en Benedictus heeft dit nog eens herbevestigd.

 8. De Bijbel spreekt zichzelf om de twee pagina’s tegen, maar de grootste omslag zit toch tussen het oude en het nieuwe testament. Mijn indruk is dat het OT zegt dat je productief moet zijn en dat het NT zegt dat je alles moet weggeven aan een stel sloebers.
  Jezus was een hippie. Hij is niet voor onze zonden gestorven maar omdat God het wel welletjes vond met die onzin. In veel boeken betekent een gruwelijke dood een afstraffing voor iemands fouten, misschien moet men de bijbel ook zo interpreteren.

 9. [9] Bud, ik spreek je niet zozeer tegen maar je stelling is niet algemeen geldig. Ikzelf ben bijvoorbeeld al een uitzondering op die stelling. Ik haal religieuze inspiratie en of moraliteit uit een geïnstistutionaliseerde religie noch uit wat de staat mij vertelt en toch ben ik athëist.

  Dit zou alleen zo zijn wanneer de staat waarin ik leef een minarchie is, en waardoor mijn "geloven" en moraliteit toevallig samenvalt met de stellingen van zo een staat (en dan nog vooral als concept niet zozeer de mensen die het besturen). Dus net zo min dat elke atheïst een socialist is, is elke atheïst een staatsgelovige. Het is zelfs een contradictio in terminis aangezien we beiden van de overtuiging zijn dat het socialisme zelf een (seculiere) religie is.

  Natuurlijk is het zo dat na de Franse Revolutie de onthoofding van Kerk en Koning de rationele mens verenigt in een staat de nieuwe God werd (met de nadruk op egalité). Maar dat wil niet zeggen dat je dan maar, voor mij, achterhaalde concepties van religie moet gaan aanhangen. Rücksichtlos van het feit dat het resultaat zal zijn dat de justitiële sector (privaat dan wel publiek) in weelde opereert door de vele vraag naar hun diensten. Ik denk dat jij vooral een consequentialistisch argument gebruikt, namelijk dat religie tot een betere samenleving tot gevolg heeft. Ik denk dat zo een samenleving al bestaat als elk individu bepaalde principes aanhangt en als hij/zij dat niet doet (met de nadruk op doet – de geest is vrij) er bepaalde consequenties aan verbonden zijn. Maar dat (die consequenties) is niet iets dat m.i. de eerste aandacht verdient.

 10. [9] Sorry ik begrijp het nog steeds niet; linkse godsdienst of rechtse godsdienst, ze willen beide hun moraal door andermans strot duwen…

 11. [9]
  “Wanneer de Kerk wegvalt keren mensen zich niet meer naar de kerk en meneer pastoor voor morele vragen, maar naar hun éigen wetgever en rechter, … de staat!”

  Bud, er zullen zeker mensen zijn die dat doen. Maar liberale atheïsten (zoals ondergetekende 😉 hebben daar geen enkele behoefte aan. Waarom zou de vrije markt niet voor de gewenste moraal kunnen zorgen ?

  ===
  "Where morality is present, laws are unnecessary. Without morality, laws are unenforceable."

Comments are closed.