NL-regering (20 april): “Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van CO2-afvang en ondergrondse CO2-opslag.”

LSR:Libertarische Schaduw Regering: Zolang er nog gerede twijfels bestaan over de invloed van de mens op het milieu moet er zeker geen belastinggeld aan overheidsexperimenten of subsidies worden besteed.
Die 80 miljoen (en de rest) teruggeven aan de belastingbetaler.

———————————

*) LSR:Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST