Maria van der Hoeven is na een jarenlange opleiding op Onderwijs Minister van Economische Zalen geworden. Nu kan zij de economie van Nederland regelen.

Een van de eerste dingen dat ze nu gaat doen, is meer met belastinggeld gaan strooien.

Daarvoor wil ze mensen die wat willen gaan ondernemen, meer “Borgstellingkrediet” geven. Mensen die normaal van een bank geen krediet kunnen krijgen, kunnen bij haar terecht. Zij stelt zich dan (met belastinggeld) garant voor de lener. Als het project mislukt, dan betaalt zij met dat belastinggeld de bank. Dat kan best, want de belastingbetaler is het immers toch al kwijt!!

Dit zijn natuurlijk peanuts. Maria pakt ook meteen het grotere werk aan. Zij bemoeit zich ook met het beleid van de energiebedrijven. De energiebedrijven Nuon, Essent, Delta en Eneco lijken niet te ontkomen aan gedwongen afsplitsing van hun netwerken.
De Eerste Kamer besloot het vorig jaar dat de energiebedrijven alleen gedwongen zouden worden tot opsplitsing als ze het netwerkbedrijf in gevaar brengen.
De energiebedrijven probeerden ondertussen die splitsing te voorkomen. Onder andere door een fusie van NUON met ESSENT. Maar Maria is nu eenmaal Minister van Economische Zaken. Zij weet het daarom beter. En het ziet er naar uit dat de bedrijven nu toch gesplitst moeten worden.

Het wachten is nu op overnames van Nederlandse energiebedrijven door grote buitenlanders. Niet dat dat erg is, het is wel het tegengestelde aan wat ze wilde bereiken.
En dat zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat de belastingbetaler voor dit alles opdraait.

5 REACTIES

 1. Hoe je het ook bekijkt, juffrouw Maria weet alles beter. Want zij is onderwijzeres. En onderwijzeressen MOETEN het beter weten. Zeker weten. Geen vraag zelfs.

  Dus Maria weet het zeker beter. Beter dan de banken, beter dan de electriciteitsfabrikanten, etc.
  Dat is de logica op het moment, dat je q.q. bent aangesteld om ongestraft, -"rechtmatig" zelfs- ongegeneerd andermans centjes over de balk te gooien.

  Merkwaardig, dat iemand, zodra hij/zij zich als politicus/-ca tussen andere politici beweegt, hij/zij kennelijk niet meer aan de ijzeren wetten van de logica en de physica gebonden is.

 2. Op de middelbare school bij staatsinrichting kon m’n geschiedenisleraar al niet goed aangeven wat ze precies doen bij het ministerie van economische zaken.

  Nu begrijp ik waarom. Ze voegen ook echt niets toe.

 3. [1] "En onderwijzeressen MOETEN het beter weten"
  Ja, daarom heeft ze het ook zo _briljant_ gedaan op Onderwijs. Voor de klas staan is nog wel even anders dan voor het land staan. Dat over de balk gooien van van ons gestolen geld is natuurlijk al misdadig, maar de lange termijn effecten van het vernietigen van weer een bedrijfstak zijn nog veel crimineler.

  Energiebedrijven werden toch geprivatiseerd? Kan de overheid daar dan verdikkeme verder ook van af blijven? Nee, we gaan eerst prestatiecontracten aan die een optimale dienstverlening moeten garanderen, en daarna gaan we ons met de bedrijfsvoering bemoeien, zodat die contracten niet gehaald kunnen worden, en we weer boetes op kunnen leggen.

  Graaien, graaien, graaien. Kunnen we de overheid a.u.b. zo snel mogelijk opheffen, te beginnen met Economische Zaken Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking? En de rest heel snel daar achteraan? Please?

  [2] "Ze voegen ook echt niets toe"
  Dat was nog tot daaraan toe geweest. Ze breken zoveel af, dat is het echte probleem.

 4. Het lijkt niet echt liberaal, maar die opsplitsing van de energiebedrijven vind ik op zich niet zo’n rare zaak. Het is juist gezien het onliberale uitgangspunt het meest liberale wat je kunt doen.

  Het zijn allemaal ex-staatsbedrijven die op kosten van de fiscus – van ons dus – een energienetwerk hebben gekregen. Het is niet zo dat de energiebedrijven via private investeerders en eigen winst dit netwerk opgebouwd hebben. Dan zou gedwongen opsplitsen crimineel zijn.

  Ik vind het daarom niet zo raar dat de staat dit monopolie niet zomaar aan een marktpartij verkoopt. Dat de staat heeft een paar goede motieven (naast ook ook een paar slechte) dit niet te doen.

  De belangrijkste van de motieven is om concurentie toe te kunnen staan. Elke aanbieder mag stroom leveren, en de eigenaar van de draden kan geen concurenten buiten de deur proberen te houden. Allerlei kleine bedrijven kunnen nu stroom leveren, zondet te moeten concureren met Essent, Noun, etc die reeds een mooi netwerk hebben. Iets wat anders een ondoenlijke zaak was geweest.
  Met name ook buitenlandse aanbieders kunnen ook snel ons land gaan betreden, terwijl ze anders buiten de deur gehouden worden door het in de schoot geworpen monopolie van de Essent’s en Nuon’s. Dat is ook gelijk de eerste reden waarom die tegen zijn.

  De tweede is nog belangrijker: ze zijn bang opgekocht te worden door een buitenlandse jongen. Heel realistisch gezien hun omvang op de internationale markt. Mijn stelling is dat dat helemaal niet erg is. Het is veel erger wat Nuon en Essent voorstellen: namelijk fuseren en daarmee monopolist worden op de NL markt mét behoud van het door onszelf gefinancierde netwerk.

  Liever een Duitse die Nuon opkoopt en Franse die Essent opkoopt met een groepje klein spul, dan een grote NLse moloch. Alleen Essent en Nuon spelen in op de nationalistische gevoelens door te suggereren dat het wel heel erg is als ze in buitenlandse handen belanden.

  Enige steekhoudende argument van Essent en Nuon is, dat andere landen niet zo liberaal handelen alls wij, en zij wel bij ons kunnen kopen, maar wij niet bij hen.

 5. [3] R. Hartman,
  "… en we weer boetes op kunnen leggen."

  De overheid werkt uitsluitend op die manier. M.m. gaat dit ook op voor het fileprobleem, dat de overheid per definitie niet wil oplossen.

  [4] Armin,
  "Enige steekhoudende argument van Essent en Nuon is, dat andere landen niet zo liberaal handelen alls wij, en zij wel bij ons kunnen kopen, maar wij niet bij hen."

  Precies om dat laatste is DAT nou juist allesbehalve een steekhoudend argument. Er wordt gedaan alsof er een groot probleem is, maar dat wordt eenvoudigweg gecreëerd. De aandeelhouders zijn namelijk allemaal lagere overheden, die het Grote Spel "de vrije markt" spelen. Maar hoezo Vrije Markt ? Er zit al lang geen cent particulier kapitaal meer in ! De energiemarkt is voor de overheden niets anders dan een vrijplaats, waar naar hartelust belasting geheven kan worden.

Comments are closed.