Veel mensen vragen zich af of Wilders een vriend of vijand van de burger is; de gevestigde orde in Den Haag weet allang wat Wilders voor hen betekent. Zijn haat jegens de linkse kliek, die indirect verantwoordelijk is voor zijn benauwende leven, geeft hem onvermoeibare kracht. Net nog berichtte het Journaal over zijn aanvaring met voormalig UWV fraudeur, excuses, uw terrorismecoordinateur Tjibbe Joustra.

Bij deze ´confrontatie´ werd Geert erop gewezen wat zijn uitspraken, dat moslims eigenlijk de helft van de Koran zouden moeten weggooien, ´bijna´ voor consequenties heeft gehad. Mullahs hebben opgeroepen tot economische sancties tegen Nederland.

Joustra ontkent uiteraard dat men Wilders met klem zou hebben gevraagd zijn toon te matigen.

Ik denk dat deze actie als volgt moet worden gezien. Hoewel wij onze twijfels hebben of Wilders een vriend van het volk is, Den Haag is er allang achter dat hij zeker geen vriend is van de gevestigde orde. En zolang hij geen ergere maatregels introduceert dan de bestaande kliek, kan het voor de libertarische gemeenschap nooit slecht zijn.

Voorbeelden van zijn beoogde regels zijn: belastingverlaging, betere wegen, vermindering van het aantal ambtenaren met minstens 25%, uittreding uit de EU, minder ontwikkelingshulp. Het is ondoenlijk een libertarische maatschappij ´ineens´ te introduceren, bovenstaande regels vormen een goed begin.

Mindere regels van zijn kant zouden zijn de migratiebeperking; dit hoeft niet zo te zijn. Per saldo is het asielbeleid een kostenpost, met deze migratiebeperking komt hij op voor financiele rechten van de autochtonen. Het is natuurlijk godsgeklaagd dat er 500 miljoen euri wordt uitgetrokken voor 27.000 nieuwe ´Nederlanders´, terwijl er al enorme tekorten van overheidswege zijn, zoals bijvoorbeeld tegenvallende aardgasbaten.

De gevestigde orde, de linkse kerk ziet in ieder geval wel het gevaar, en Wilders wordt overal tegengewerkt. Hij krijgt geen subsidie, en wordt geheel ten onrechte in de extreem rechtse hoek gedrukt.

Wilders is niet tegen moslims, hij is tegen de islam, die volgens hem per definitie radicaal is. Er bestaan wel gematigde moslims. Dit wereldbeeld kan niet irreel genoemd worden, gezien de correlatie tussen geweld en de (teksten uit de) islam. Je kunt dit onmogelijk vergelijken met de jodenvervolging. Ten eerste omdat Hitlers haat, zoals hij zelf beschrijft in `Mein Kampf´, gebaseerd is op het feit dat hij vond dat teveel joden hoge posities hadden bij allerlei instanties. Zij ´buitten´ het arische ras uit, zij waren een plaag. Hitler was geen vrije markt fan. Dat joden van nature zeer vindingrijk zijn, blijkt uit het bovengemiddelde aantal nobelprijzen dat vele joodse wetenschappers hebben gewonnen.

Oproepen tot vaderlandsliefde is geen nationalisme of fascisme. Fasicme is afgeleid van het Latijnse `fasces´, dat iets als bundel betekent. Zoals 1 enkel element van die bundel niets voorstelt, is het collectivisme juist krachtig. Wanneer mensen worden gedwongen tot collectiviteit, dat is fascisme. Zeggen dat het algemeen belang belangrijker is dan de individuele wil.

De gulden voor te weinig inwisselen, hiermee het geld devalueren van miljoenen gezinnen maar zeggen dat dit goed is voor lands economie, dat is fascisme. Voorbeelden te over in de huidige politiek.

Wilders werd laatst in de media afgeschilderd als iemand die langzaam aan gek begon te worden, vanwege zijn isolatie en beveiliging. Niet de huidige overheid faalt in het creeeren van een veilige maatschappij, maar noodmaatregelen als beveiliging worden tegen hem gebruikt.

Onderzoeksbureaus kennen hem te weinig zetels toe zodat mensen bij voorbaat niet op hem stemmen, nu wordt duidelijk naar voren gebracht dat zijn recht op vrije meningsuiting, zoals het verbranden van de helft van de Koran waarin staat dat ongelovigen `hun hoofd moet worden afgeslagen´, of dat vrouwen minder rechten hebben, enz enz. een kwalijk goed is omdat het schadelijke economische gevolgen voor het land zou hebben.

Belachelijk natuurlijk als je dit ziet in verhouding met een missie Afghanistan, dat ook geen blije talibanstrijders zal opleveren, of een missie Irak, hetgeen ook al genoeg heeft gekost, zowel in mensenlevens als economisch, dan vraag je je af waar Tjibbe het over heeft.

Vrienden bestaan niet, alleen tijdelijke bondgenoten. Daarnaast wordt vrijheid altijd genomen, nooit gegeven.

26 REACTIES

 1. Het feit, dat uit DIT incident pas blijkt, dat de nationale terreur-paniekzaaier en stemmingmaker Tjibbe J. beroepshalve geregeld onafhankelijke kamerleden ongegeneerd onder handen neemt, geeft aan hoe diep dit land al is gezonken.

  Wie zegt mij, dat die andere kamerleden al lang niet eens meer durven te zeggen waar het op staat ?
  Zo werkt fascisme, of niet soms ?

  Benieuwd wat justitiebaas Hirsch B. hierover straks te melden heeft.

  Trouwens wat heeft Hirsch B. ermee te maken ?
  Is Guusje Ter H. dan geen minister van AIVD-zaken ?

  "De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de AIVD. Hij legt verantwoording af aan de Tweede Kamer."

  http://www.minbzk.nl/onderw

  Maar te vrezen valt, dat de Kamer deze vraag wel niet zal stellen en zich -zoals gewoonlijk- wel weer met een kluitje in het riet zal laten wegsturen.

 2. [2] Geert Wilders en zijn partij:

  "Voor de PVV telt slechts een ding: de zelfverrijking en onrechtvaardigheid ten aanzien van de hardwerkende burgers moet zo snel mogelijk stoppen! Dit door bonussen aan een maximum te verbinden en dit desnoods wettelijk af te dwingen."

  Wat heeft dit met libaraal te maken? Wat heeft dit met vrijheid te maken? De economie, daar moet ook de PVV geheel met de tengels van afblijven.

  Ga nu eerst maar eens de ambtenaren met 50% terugdringen, de markt, daar hoef jij je geen zorgen om te maken. Ruim eerst die zwijnenstal in je eigen huis eens op alvorens met een opgeheven vingertje te kramen dat "hun huis niet proper is".

 3. Het feit dat Joustra geprikkelde reacties van moslims in landen die religieuze moord rechtvaardigen aanhaalt om Wilders te piepelen geeft de politieke en morele positie van onze terreurbestrijder mooi weer!

  Wanneer krijgen we hier eens door dat "Walk softly, but carry a big stick" een betere aanpak is dan de multi-culti aanpak en PC Oké terreur die nu overheerst?

  Joustra is ambtenaar en heeft beleid uit te voeren. Wilders is kamerlid. Wie moet wie nou eigenlijk terechtwijzen. (Let op: Rethorisch!).

 4. [2] Zie ook http://www.vrijspreker.nl/v

  [3] Libertarisch gezien heb je helemaal gelijk. Aan de andere kant is het zo dat de kapitalistische rechtvaardiging van hoge beloningen voor de top van grote bedrijven altijd is gelegen in de prestaties van deze top om een bedrijf succesvol te maken. Een successvol bedrijf leiden is immers lastig, en draagt bij aan de welvaart van velen.

  Helaas is de praktijk in NL weerbarstiger. De zakkenvullers aan de top dragen helemaal niets bij aan de welvaart, sterker nog, zij dragen bij aan de verarming, en vullen hun eigen zakken met geld waarop zij moreel gezien geen recht hebben. Jongste voorbeeld is Rijkman Groenink, iemand die volgens een aantal bronnen al jaren achter de tralies thuishoort, en vrij recent natuurlijk ook PCM graaiers Ton aan de Stegge en Philip Alberdingk Thijm.

  Zij laten een spoor van vernieling achter en gaan als beloning met vele miljoenen naar huis. Dat heeft niets met afgunst, maar alles met gelegaliseerde diefstal te maken. Moreel absoluut verwerpelijk.

  Het is niet de taak van de overheid om hier iets aan te doen, maar aan de aandeelhouders. Helaas staan die er vaak bij en kijken er naar (PCM) of de deal wordt zo gedaan dat zij er vrede mee hebben. De niet- of kleine aandeelhouders hebben geen stem.

  Overigens wordt de slinkse manouvre van Groenink om La Salle onderhands te verkopen en daarmee AAB minder aantrekkelijk te maken voor het gelegenheidstrio nu door de aandeelhouders aangevochten bij de ondernemingskamer. Zij willen dat (het voornemen tot) deze verkoop wordt teruggedraaid, omdat deze ervoor zorgt dat zij niet het maximaal haalbare rendement krijgen.

  Inderdaad, ook hier gaat het alleen maar over geld. De 23.000 (!) man personeel die er uit moet speelt geen enkele rol in de overwegingen. Nederland is in de uitverkoop, en in plaats van te vechten voor een vrije markt en een onafhankelijk (van de overheid) bedrijfsleven verenigen onze ‘captains of industry’ zich in organisaties als VNO en schuiven aan bij de politici om onderling hun zaakjes te regelen.

  Dit zijn geen ondernemers, dit zijn vazallen van de staat, en mogen van mij als zodanig door de staat gecontroleerd en beknot worden; het is hun eigen keus.

  Ik denk dat we pas weer een echt vrij bedrijfsleven kunnen krijgen als de staat is afgeschaft, of i.i.g. geminimaliseerd. Momenteel houden de misstanden aan beide zijden elkaar in stand.

 5. Ik heb eens wat rondgekeken op de site van Wilders en de term vrijheid in partij voor de vrijheid kan ik er niet echt in terug vinden.
  In vele standpunten zie ik juist het tegenovergestelde: meer invloed van de overheid, meer regelzucht.
  Om er zo eens een paar te noemen:
  -Voor landelijk preventief foulleren. Laat de staat eens in uw zakken kijken
  -Invoering van twee politiediensten die eerder zijn afgeschaft.
  -Normen en waarden terug in het gezin en onderwijs. dat zijn dan zeker de normen en waarden van dhr. Wilders zelf die hij aan ons op wil dringen?
  -Hard optreden tegen drugsgebruikers, sluiten coffeeshops. Laatst las ik ook dat men voor een verbod op zghtn paddo’s is: Vrijheid betekent toch dat je zelf moet weten wat je in je lichaam stopt?
  -Meer (staats-)aandacht voor onderwijs. Dhr. Wilders bepaalt wel wat we moeten weten. Vooral geschiedenis en kennis van "onze" nationaliteit schijnt hij erg belangrijk te vinden. Hij vindt dan ook dat we er allemaal kennis van moeten nemen.
  -Verplichte maatschappelijke stage/dienstverlening. Het woord verplicht zegt denk ik al genoeg
  -Verder bepaalt dhr. Wilders in welke taal we moeten spreken. Dat maak ik zelf wel uit. Als ik Engels, Frans of wat mijn part Arabisch wil spreken moet ik dat toch zelf weten?
  Verder lees ik nog meer opmerkelijke dingen. Dhr. Wilders is nogal voor belastingverlagingen, inderdaad niets mis mee. Op de rest van de punten die hij aankaart (justitie, onderwijs, zorg, immigratie, infrastructuur) moet echter flink wat geld bij. Punten waarop hij wil bezuinigen of regeltjes die dhr. Wilders wil afschaffen zie ik een stuk minder. Iets in mij zegt dat dat niet helemaal kan. (Heeft er iemand een doorrekening van zijn programma?)

  Overigens, in het artikel wordt gesteld dat er niets mis is met nationalisme als zijnde een sterke voorkeur voor het eigen volk en land. Inderdaad is hier niets mis mee, zij het niet dat dit tot op heden nog altijd is doorgeslagen tot xenofobie en vreemdelingenhaat, twee dingen die ik bij dhr. Wilders ook sterk groeien.
  Kortom, Ik zou juist eerder pleiten voor minder Wilders, zoals ik ook pleit voor minder PvdA, CDA, VVD etc. Allemaal clubjes die juist meer regels en meer overheid voorstaan. Het gevolg hiervan kan alleen maar zijn dat er minder vrijheid voor ons overblijft. Vandaar dat ik ook vind dat de term vrijheid in de partij voor de vrijheid niet bepaald recht wordt aangedaan.

 6. Wilders is gewoon een uitgesproken waterhoofd … Want waarom maakt hij zoveel heibel als hij het NIET … herhaal NIET … tot een goed einde zal weten te brengen … doordat hij NIET in staat is om zijn wil en intententies DOOOOOR te drukken. Of bereidt hij misschien een PUTSCH voor?

  Het ergste is nog wel dat hij nu vooral de vrindjes, sponsoren en sympathisanten van de hier aangespoelden tegen zichzelf en iedereen in het harnas jaagt. En die dan over irrelevante "toestanden" in barmhartige landen gaan leuteren …

  Volgens mij moet men nooit anderen gaan TREITEREN als men niet tevoren zeker weet de ultieme winnaar te zijn … Wat nodig is zijn misschien TIEN Wilders en Maorijnissen, omdat het land dan zoveel te vlugger naar de kloten gaat … Of niet soms?

 7. [5] Heel goed gesteld.
  De zelfverrijking in de top van grote bedrijven is beschamend.
  Het zou goed zijn om dat eens nog beter te analyseren.
  Je hebt gelijk, dit is geen taak van de overheid, maar van de aandeelhouders.
  Het is me niet duidelijk waarom die zo slecht ingrijpen. Ook geldt dat voor de milijoenen-salarissen en premies die er opgestreken worden. Die mogen van mij nog hoger zijn ALS iemand dat verdient! En naar mijn gevoel is de relatie tussen prestatie/beloning ergens niet goed.
  Gisteren walgde ik van ene Groenink die zelf uit de deal vele miljoenen extra opstrijkt (12?) en dan de aandeelhouders toespreekt met iets als:
  "u moet handelen als mens, als verantwoordelijk burger in het belang van onze Nederlandse cultuur. Niet in uw eigen belang het laatste dubbeltje er uit proberen te halen".

  Het zou interessant zijn een nieuw artikel te hebben over die hoge salarissen/premies in verband met libertarisme/vrije markt en de invloed van de overheid.

 8. [9] Wat er binnen een bedrijf afspeelt is voor buitenstaanders zoals ik en ook waarschijnlijk Hub en R. Hartman helemaal niet van belang. Hooguit een voorbeeld van hoe je een bedrijf niet moet runnen.
  Als er straks heel veel mensen worden ontslagen, dan zijn die mensen blijkbaar niet zo winstgevend geweest. Een bedrijf kiest toch altijd voor de beste weg. Zo niet, dan blijft faillisement over. Aandeelhouders hebben dat dan aan zichzelf te danken.

  Mocht je voor zo’n onbetrouwbaar bedrijf (gaan) werken, dan wordt het tijd voor een compensatie van het risico (dus loonsverhoging) of jouw diensten aanbieden aan een betrouwbaar bedrijf. Ligt dus ook allemaal bij jezelf.
  Ik zie echt geen enkel probleem.

 9. [10] "dan zijn die mensen blijkbaar niet zo winstgevend geweest"
  Hier ga je te kort door de bocht. Uiteraard kennen grote bedrijven ook het equivalent van ‘raamambtenaren’ maar Groenink heeft ondanks diverse ontslagrondes en reorganisaties geen kans gezien de kosten te drukken. Dat heeft alles te maken met ‘pennywise pound-foolish’; als je op de kleintjes let letten de groten wel op zich zelf. Dit heeft meer met (gebrek aan) structuur en visie te maken dan met ‘het voetvolk’.

  Barclays is een reus die een kleuter opslokt. Er is dus een forse overlap in functies, die nu gecombineerd kunnen worden. Daar komen de eerste 12.000 ontslagen vandaan. De resterende 11.000 zijn een gevolg van het verplaatsen van werk naar lage lonen landen, zoals India, waar de lonen overigens inmiddels steeds minder laag worden.

  Is voor mij als ondernemer niet erg; ik heb van dichtbij mogen aanschouwen hoe geweldig die outsourcing werkt, en hoe externe specialisten de boel dan weer mogen komen redden…

  "Ik zie echt geen enkel probleem." Als je dit op jezelf betrekt, in de zin van ‘ik heb er geen last van’, kan ik deze opmerking wel verklaren; in meer algemene zin zie ik hier echter een gebrek aan morele perceptie.

 10. [4] Kaye,
  Tjibbe J. zou een dagdeel bij Wilders c.s. moeten doorbrengen.
  [5] R.Hartman,
  Goed gezien en verwoord ! Het grote bedrijfsleven wordt praktisch uitsluitend door bureaucratische vazallen geleid. Ze spelen structureel onder één hoedje met de staat, HET KENMERK van de fascistische staat. Daarom werd ik ook niet goed, toen ik net als [9] Rijkman G. zag verklaren, dat aandeelhouders meer zouden moeten letten op behoud van Nederlandse cultuur, terwijl G. zelf en zijn kornuiten hun ziel al lang verkocht hebben.
  Dat is namelijk het WEZEN van bankiers.

 11. [9]
  Heeft die Groenink dat echt durven zeggen?
  Potverdrie, dat is dus openlijk fascisme/corporatisme. Even opletten of en wat Wouter B. (de politiek ‘leider’ van de meest op corporatisme gerichte partij) gaat mompellen.

 12. [7]
  Ik kan het helemaal eens zijn met die laatste alinea.
  We hebben meer ongeleide projectielen in het parlement nodig.

  Persoonlijk kan ik het niet meer over mijn hart verkrijgen om nog maar een stap in een stembureau te zetten. Maar aan een ieder die dat nog wel kan: stem VU/NCPN/PVV/PvdD/etc./etc.

 13. [14] "Maar aan een ieder die dat nog wel kan: stem VU/NCPN/PVV/PvdD/etc./etc."

  WAT??? PvdD??? Slip of the keyboard mag ik hopen! Thieme cs. komt uit het Volkert kamp, de PvdD is de extreem-linkse factie van Groenlinks.

  Je moet maar eens lezen wat Thieme’s rechterhand (en naar gefluisterd wordt vader van haar kindje) Sjoerd van der Wouw allemaal uitvreet: http://www.elsevier.nl/opin
  Thieme, destijds nog directeur van Wakker Dier, stond erbij en keek er naar. Deze van der Wouw was ook medeactivist bij Milieudefensie, en dikke maatjes met Volkert.

  Overigens was ik altijd van mening dat deze clubs van subsidie leefden maar in hun jaarverslagen vind ik dat niet terug. Weet iemand of deze ‘frustreer’ organisaties privaat gefinancierd worden, en dan ook waar dat geld vandaan komt?

 14. Hier nog een linkje over uitvreten door de staat: http://www.luxetlibertas.co

  "Marktconform". Kan iemand me even vertellen waar de mensen die echt werken nu al kunnen vastleggen dat ze in 4 jaar tijd 13,2% meer gaan verdienen? Maar de meest overbodige groep werknemers in NL heeft het weer voor elkaar. Is ook slechts een incestueus ééntweetje, was te verwachten bij Ter Horst. Het grote uitdelen is begonnen, terwijl men nu al niet meer weet waar het van betaald moet worden. Schofterig!

 15. [16] Dank je. Getver. Die kende ik nog niet.

  [14] Hmm, Marcellus, verzet is goed, maar let even op hoe en waar, anders is het middel erger dan de kwaal (en da’s weer een typisch kenmerk van overheid).

 16. Met dank aan Nederkrant: Wilders interview bij Spreeksteen TV: http://www.spreeksteen.tv/
  Vóór Wilders zit Kosher Kaya, die de opmerkelijke uitspraak doet dat ze vindt dat vrijheid erg belangrijk is (haar voorbeelden zijn nogal beperkt), iedereen zijn of haar leven moet kunnen inrichten zoals hij of zij dat wil, en dat zij dat vanuit de politiek moet faciliteren…

 17. [19]
  "dat zij dat vanuit de politiek moet faciliteren…"

  Da’s neem ik aan het resultaat van jarenlange indoctrinatie van de gevestigde collectivistische orde bij iemand die aan het denken is geslagen. Op naar fase 2..

 18. [17]
  Zum Kotzen. Traktortje ter Horst, dat is toch dezelfde psychologe die als burgemeester van Havanna aan de Maas op rijden onder invloed werd betrapt en daar wel érg genadig mee wegkwam ?

 19. [10] Idem. Als een bedrijf zo graag miljoen in de zakken wil laten vallen van "criminele" managers, laat ze. Daarvoor worden ze op termijn wel afgestraft. De overheid moet daar geheel van afblijven (of hebben we liever dat dat geld in de zakken van "criminele" ambtenaren verdwijnt?).

  Ik ben het wel met R. Hartman eens dat de overmatige overheid heel veel speelruimte aanbiedt voor bedrijven en bedrijven daar maar wat graag op inspelen. De enorme zwakte van de overheid wordt uiteraard op grote schaal misbruikt door een ieder. Door de burger en door de bedrijven.

  Controle op zaken binnen een bedrijf (uitgezonderd criminele activiteiten) door de overheid is het begin van het einde.

  De overheid decimeren. De start van een nieuw begin. En ja, ook dan zal er gefraudeerd worden, zullen hoge salarissen betaald worden en zullen er op grote schaal steekpenningen worden uitbetaald. Daarvoor is er een corrigerend mechanisme, de prijs.

  Hetzelfde gebeurd nu ook, met dien verstande dat nu een fiks deel van dat geld in de zakken van poltici en ambtenaren terecht komt.

 20. [22] "En ja, ook dan zal er gefraudeerd worden,"
  Het verschil is dat als er "particilier" gefraudeerd wordt dan is dat hun zaak.
  Als de overheid erbij betrokken is, gaat het ten koste van de burgers, belastingbetalers.

 21. De meeste burgers van dit land worden hun hele leven al bij de hand (en neus) genomen door de overheid. Zij worden geleid en hebben voor een groot deel het vermogen zelfstandig te zijn, verloren.
  Naar mijn idee één van de grootste redenen dat libertariërs dun gezaaid zijn en het zo moeilijk is om onze denkbeelden aan de man te brengen.

  Normaal met andere mensen omgaan is tegenwoordig voor veel mensen gewoon een probleem omdat het niet aangeleerd is (normale omgangsnormen en zelf nadenken). Noem het conservatief indien je wilt. Ik denk dat het zo is.

  Is het niet gewoon zo dat men gelijktijdig met het terugdringen van de overheid de burger (veel burgers) weer moet worden geleerd hoe die herwonnen zelfstandigheid dient te worden ingevuld?

  Dat Wilders hierin doorschiet op een aantal punten is correct opgemerkt.

 22. [15]
  [16]
  Rustig aan mensen. Natuurlijk zijn dat enge, belachelijke, danwel soepsidie-etende clubjes. Dat weet ik ook wel. Maar het ‘leuke’ van die clubjes is dat zij geen vertegenwoordiger zijn van de machinerie van de soosjaal-demokratie (datgene wat heden ten dage Nederland vormgeeft), of dat zij daar geen vertegenwoordigers in hebben. Dus hoe meer van dat soort relclubjes zich mogen melden in het parlement, hoe groter de zooi wordt en hoe moeilijker het wordt om alle politieke wensen nog bestuurlijk geregeld te krijgen. En dat is een pluspunt.

  ps. soosjalisme moet dood, natuurlijk. Maar tot die tijd eerst die soosjalisten gebruiken.

 23. [25] Hoezo is PvdD als verlengstuk van GL "geen vertegenwoordiger […] van de machinerie van de soosjaal-demokratie"?

Comments are closed.