In de nieuwsbrief van de regering stond een verslag van de lezing van staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS over “Praktijk verbeteren op medisch-ethisch terrein” op de Erasmus Universiteit op 17 april.

Het kabinet wil op medisch-ethisch terrein de klok niet terugdraaien, maar alleen “maar verbeteren“.

Let op, als politici zeggen dat ze iets niet willen veranderen, alleen maar verbeteren, schakel je argwaan dan gerust op maximale sterkte.

‘Aan de mogelijkheid op abortus en euthanasie wordt bijvoorbeeld niet getornd.’ Zegt Jet.
Volgens de staatssecretaris gaat de overheid zich niet bemoeien met de keuze die een vrouw neemt over een ongewenste zwangerschap. ‘De vrouw neemt het besluit in overleg met de arts en dat zal zo blijven’.

Naar aanleiding van een discussie die we op de Vrijspreker hadden over de rechten bij abortus, blijkt uit het verslag van de overheid dat ook hier weer de “rechten” van de vader niet eens ter sprake komen! En toch praten over verbetering!

En wat te denken van een uitspraak als: “Bussemaker vindt dat de overheid bij waardenconflicten zoals die over abortus, euthanasie en de embryowet, een volgende en niet een leidende rol moet spelen”?
De overheid moet helemaal geen rol spelen bij het vaststellen van “waarden”! Een waarde is een volkomen persoonlijk en dus subjectief punt. Hoogstens zou een rechter ingeschakeld kunnen worden als iemand vindt dat zijn waarden onterecht door anderen worden geschaad.

Het verslag in de nieuwsbrief van de regering wekt sterk de indruk dat er proefballonnen worden opgelaten en ondertussen de weg wordt vrijgemaakt voor verdere maatregelen ter “verbetering” en bemoeienis.