ZE MAKEN REGELS VOOR ANDEREN EN UITZONDERINGEN VOOR ZICHZELF. Zo luidt de spreuk van Libje 7 November van vorig jaar. Een goed praktijkvoorbeeld van deze spreuk viel mij van de week weer op.

Op 4 januari van dit jaar schreef ik een artikel over de Segway. Een nieuw soort electrische step (Klik Hier) . De aanleiding van dit artikel was dat kleine Tim hier niet op mocht rijden omdat dit ding nog niet helemaal volgens alle regels, wetten, rightlijnen, etc was goedgekeurd door een of andere organisatie van topbemoeials.


Het heeft nooit typegoedkeuring gekregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en is dus altijd al verboden geweest op de openbare weg.

Voor kleine Tim was dit zeer vervelend omdat de Segway voor hem de enige mogelijkheid was om zichzelf te verplaatsen. Door zijn hartafwijking kon/kan hij namelijk niet veel lopen of fietsen. Natuurlijk heeft de draaideur-crimineel in het blauwe pakje hier geen boodschap aan. Immers, Befehl is Befehl.

Sinds 4 april 2007 is daar aangaande de Segway voor kleine Tim een beetje verandering in gekomen. Een beperkte groep gehandicapten mogen namelijk sinds 4 april 2007 van oplichter Eurlings oogluikend de Segway zeer beperkt gebruiken.

Op 4 april 2007 zegde minister Eurlings toe aan de Tweede Kamer, dat het vervoermiddel tijdelijk wordt toegestaan voor een beperkte groep gehandicapten. Het gaat dan om hart- en longpatiënten die fysiek in staat worden geacht de Segway te kunnen beheersen. Ze moeten zich daarbij houden aan de verkeersregels voor voetgangers en mogen niet sneller dan zes kilometer per uur gaan. Het onderzoek naar de veiligheid wordt intussen voortgezet en duurt naar verwachting tot september.

Anderen mensen moeten dus nog wachten. Wanneer ze niet kunnen wachten, zijn ze verplicht hun Segway en een leuk fors bedrag aan de stichting CAF (Corrupte Ambtenaren Fonds) te doneren.

DEN HAAG – Bezitters van de Segway, de gemotoriseerde tweewieler die staande wordt bereden en die een paar jaar geleden voor het eerst opdook in het Nederlandse straatbeeld, riskeren sinds kort inbeslagname van het apparaat en forse boetes. De politie gedoogt het vervoersmiddel sinds 1 januari niet meer in de openbare ruimte.

Vanzelfsprekend gelden deze regels niet voor iedereen. Alleen de burger heeft deze regels te verduren. De lompzinnige ambtenaar mag zijn eigen regels bepalen.

Deze foto is gemaakt op 3 september 2006:

Het zou me eigelijk niets verbazen wanneer ze deze Segways hebben bemachtigd door ze bij de burger (die er met zijn eigen verdiende geld voor heeft betaald) te confisfiqueren.

15 REACTIES

 1. Het interesseert de politie helemaal helemaal geen zak hoe het publiek of het volk of de burger over hen denkt. Euh afgezien van het feit of de gemiddelde politieman in staat is zelfstandig te denken zonder hulp van zijn chef of vrouw.

 2. Even een paar opmerkingen:

  1) Infopolitie.nl is geen site VAN de politie, maar een prive-site OVER de politie.

  2) Deze foto’s zijn geplaatst omdat ik, de webmaster, er wel de humor van inzag. Vrijbuiter kennelijk niet.

  3) Kijk even naar de datum van de door u aangehaalde pagina en u zult zien dat deze van september 2006 is. Op dat moment werd de Segway gedoogd en was er dus niets aan de hand met politiemensen op een Segway.

  4) Voor zover ik weet wordt de Segway door de overheid alleen gebruikt door de Koninklijke Marechaussee op de vertrekhallen van Schiphol.

  5) Zou het kunnen dat de politie mogelijk de gedoogsituatie per 01-01-2007 heeft doen stoppen juist om de Segway op de agenda van de regering te krijgen? Immers gedogen kan wel even, maar dat houdt een keer op, zeker als er sprake is van kentekenplicht per 01-01-2007. Dat de minister vervolgens de wetgeving weigert aan te passen, kunt u de politie niet kwalijk nemen. Die is er toch om de bepalingen van de wet te handhaven?

  Zeg dus niet: de politie gebruikt de Segway als dis alleen op grond van 1 enkele foto is. Met een klein beetje dieper onderzoek zou u dit bericht waarschijnlijk niet hebben geplaatst.

  En nog even een laatste opmerking:

  Op 3 januari 2007 bracht niet de politie, maar het Openbaar Ministerie (OM) het einde gedoogbericht naar buiten. De politie kreeg er gewoon een richtlijn van het OM bij.
  Zie http://www.nu.nl/news/93361…(video).html en dan onder het kopje "Richtlijn".

  Overigens ben ik altijd open voor een gefundeerde duscussie en derhalve bereid om een moderator van het forum te overrulen door het topic terug te plaatsen.

 3. [5] PS-je: een ( in een link vind php kennelijk niet zo leuk.

  (video).html hoort dus bij de link.

 4. Geachte heer/mevrouw webmaster van infopolitie.nl,

  Ik zal, bij uitzondering, puntsgewijs op uw reactie reageren.

  "1) Infopolitie.nl is geen site VAN de politie, maar een prive-site OVER de politie."

  Natuurlijk altijd leuk om te weten. Echter, ik heb geen idee in welk verband dit tot relatie van bovenstaande artikel staat.

  "2) Deze foto’s zijn geplaatst omdat ik, de webmaster, er wel de humor van inzag. Vrijbuiter kennelijk niet."

  Idem

  "3) Kijk even naar de datum van de door u aangehaalde pagina en u zult zien dat deze van september 2006 is. Op dat moment werd de Segway gedoogd en was er dus niets aan de hand met politiemensen op een Segway."

  Een wettelijke basis voor het ‘dogen’ bestaat niet. En in zoverre was er wel iets aan de hand, namelijk dat kleine Tim al diverse keren bekeurd was voor het gebruik van de Segway op de openbare weg. Kent u wellicht een situatie dat een diender, zoals bedoelt in politiewet 1993 art 3 lid 1 sub a, ooit is bekeurd vanwege het gebruik van de Segway op de openbare weg?

  "4) Voor zover ik weet wordt de Segway door de overheid alleen gebruikt door de Koninklijke Marechaussee op de vertrekhallen van Schiphol."

  Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie. Niet voor niets is de functie van de Koninklijke Marechausseeook in de Politiewet, artikel 6 beschreven.

  "5) Zou het kunnen dat de politie mogelijk de gedoogsituatie per 01-01-2007 heeft doen stoppen juist om de Segway op de agenda van de regering te krijgen? Immers gedogen kan wel even, maar dat houdt een keer op, zeker als er sprake is van kentekenplicht per 01-01-2007. Dat de minister vervolgens de wetgeving weigert aan te passen, kunt u de politie niet kwalijk nemen. Die is er toch om de bepalingen van de wet te handhaven?"

  Wanneer de politie altiid consuquent de bepalingen van de Nederlandse wet opvolgt, vrijwaart dat de daden van de politie tegen elke beschuldiging gezien vanuit het moreel oogpunt? Wat denkt u wat de grondslag van het Befehl ist Befehl principe is?

  "Zeg dus niet: de politie gebruikt de Segway als dis alleen op grond van 1 enkele foto is. Met een klein beetje dieper onderzoek zou u dit bericht waarschijnlijk niet hebben geplaatst." Overigens moet ik tevens vermeldden dat Segway zelf ook op de volgende IVVP ’07 (Internationale Vakbeurs voor Politie en erkende beveiligingsbranche) aanwezig zal zijn. Het zal natuurlijk wel weer toeval zijn….

  Opmerking al beantwoord bij punt 4

  "Op 3 januari 2007 bracht niet de politie, maar het Openbaar Ministerie (OM) het einde gedoogbericht naar buiten. De politie kreeg er gewoon een richtlijn van het OM bij.
  Zie http://www.nu.nl/news/93361…(video).html en dan onder het kopje "Richtlijn"."

  Globaal gezien zit zit er geen verschil tussen de politie en het openbaar ministerie. Beide behoren namelijk tot de uitvoerende macht en handhaven de openbare orde d.m.v de gemaakte wetten van de formele wetgever uit.
  Tevens over het desb gedoogbericht. In hoeverre denkt u dat een dergelijke gedoognota, welke door het OM wordt uitgegeven, in relatie kan staan tot de Trias Politica?

  "Overigens ben ik altijd open voor een gefundeerde duscussie en derhalve bereid om een moderator van het forum te overrulen door het topic terug te plaatsen."
  Ook natuurlijk altijd leuk om te weten. Het is echter, indien uw website niet door subsidies wordt ‘gesponserd’, uw morele recht om een topic van uw forum wel/niet te blocken.

  Mvg,

  Francisco d’Anconia

 5. "Die is er toch om de bepalingen van de wet te handhaven? "

  Tevens moet ik toegeven dat dit zeer subjectief wordt uitgevoerd. Dit kan men bijvoorbeeld opmerken aan het door de politie consuquent negeren van Politiewet 1993 art 8a lid 1 bij het schrijven van bekeuringen voor het niet voorhanden hebben van een ID.

 6. [7]

  Beste Fransisco,

  Altijd leuk om iemand met het eigen boek om de oren te slaan.

  Maar dat neemt niet weg dat een politie-agent niet NU hoeft te weten dat iets in de toekomst NIET toegestaan gaat worden, en het een leuk vervoermiddel vindt dat hij eens wil proberen.
  Dus juist dit soort politie-Segway-foto’s geeft hoop dat agenten niet volledig door angst voor de baas zijn verteerd en niks meer durven te doen dat niet ecxpliciet is toegestaan.

  Politiemensen proberen ook gewoon hun pensioenleeftijd te halen, stormen in glaasjes water zijn er al genoeg.

  Tegen de baas mag/moet je natuurlijk wel piepen.

 7. [9] U schijnt het grote geheel te missen, waar het om gaat: dat is namelijk dat de burgers steevast tegemoet worden getreden met zero-tolerance, het wetboek in de hand welk létterlijk wordt geciteerd, terwijl ánderzijds deze zero-tolerance overboord wordt gegooid zodra het gaat om politie/ambtenaren/overheid!

  Het zou de leefbaarheid in NL drástisch verhogen als de tolerantie nu eindelijk eens wat méér kon zijn dan ZERO en de politie de bonnenboekjes eens wat minder overspannen zou hanteren! Ze zijn door ons aangesteld en worden door ons betaald om de orde te handhaven, niet om voor elk wissewasje te bekeuren! Dus bonnenquota uit de prestatiecontracten en Spee onmíddelijk, oneervol, op straat!

 8. Tja, als er al onzinnige discussies zijn dan is het deze. De gestelde statemenst worden volledig uit het verband gerukt waarbij de een nog meer onzinnige zaken harder uit het verband rukt dan de ander (waarbij niemand de politiewet schijnt te kunnen lezen, erg opvallend)

  Terug naar de stelling: De segway werd op het moment dat de foto is genomen en op het moment van invoering bij de KMAR op schiphol NIET verboden. Niet voor Tim, niet voor de politie, niet voor eender welke burger dan ook.

  Vervolgens wordt door de overheid (niet door de politie) bepaald dat de Segway niet meer op de openbare weg bereden mag worden per 01-01-2007. Dat geldt vanaf dat moment dus voor kleine timmie, en OOK voor de politie (ik ben nergens in de politiewet een uitzondering tegengekomen voor het toestaan van het gebruik van de segway door art 141 ambtenaren, of zou ik dan ook weer in de verkeerde wet zoeken ??)

  Op het moment dat deze foto is genomen was de Segway NIET verboden, kortom, een behoorlijk opgeklopt verhaal over gedogen (wat nergens over gaat), zero-tolerance (wat klopt, het ding mag per 1-1 NIET meer op de openbare weg komen, politiewetgeving over een ID (sjezus, hoe verzin je het) en nog meer flauwekul.

  Jongens, doe jezelf een lol, haal je hoofd uit je reet, kijk eens gewoon om je heen en zie wat er aan de hand is, niet gebaseerd op geleuter van de buurman in de kroeg, of wilde verjaardagsverhalen, maar gewoon feitelijk…..of beter, doe mee aan de Panorama "Geef een commentaar bij een foto", altijd leuk om te lachen maar qua (nieuws)waarde absoluut onbelangrijk…..

 9. [11] Happy Segway Agent.
  Tja, Agent. U valt nu eenmaal in een iets kritischer webstek, dan die van de "reguliere" media, die zich al jaren schuldig maken aan (zelf)censuur en volksmisleiding en staatspropaganda.

  Namens mijzelf -en naar ik hoop ook vele anderen- dank ik U dan ook voor Uw kritische bijdrage.

  Uw uitleg is dus heel welkom, want dat verhoogt de kritische kwaliteit van de Vrijspreker en brengt leven in de bierbrouwerij.

  Anderzijds heeft Francisco denk ik wel een paar puntjes. Bijvoorbeeld, dat zowel Politie als het OM (justitie) tot de uitvoerende macht behoren, ook al is BZK de baas van de politie.

  Maar waarom wordt de Segway in ’s hemelsnaam verboden ? Is dat om ongelukken met Segways te voorkomen ? Dan zou het voor de hand liggen auto’s, treinen en vliegmachines en zo ook te verbieden. Niet erg waarschijnlijk dus.

  Is het om de economie te controleren c.q. aan banden te leggen. Het lijkt erop.

  Of wil het staatsmonopolie nog meer boetes kunnen uitdelen (daar kan onderwetgever Spee immers maar nooit genoeg van krijgen) ? Ik kan namelijk niet zoveel anders bedenken. Weet U het, Happy Segway Agent ? Uw onthullingen zouden de belasting betalende burgers wellicht een stuk verder kunnen brengen en het vertrouwen in de politie zeker geen kwaad doen.

 10. [12] Precies, SpyNose,
  Vanmiddag al drie keer geprobeerd te reageren, maar had geen vrede met de kwaliteit van mijn tekst, kon het gewoon niet goed verwoorden. Maar dat heb jij nu dus gedaan? Waarom moet het ding verboden worden? Zonder in de terminologie van de zieligheidsindustrie te willen vervallen is het voor ‘kleine Tim’ triest dat de overheid meent hem zijn recht op bewegingsvrijheid meent te moeten ontzeggen. De smoes is het nooit afgegeven zijn van een type-goedkeuring door de RDW. Ja en? Dan had de RDW dat misschien maar moeten doen. Regeltjes, regeltjes…

  Wat opvalt is dat ‘Happy Segway Agent’ absoluut niet kritisch is op de regeltjes en hun (gebrek aan) noodzaak, maar zout legt op slakken als onderscheid tussen regelgevende en uitvoerende macht. Natuurlijk is dat verschil er, maar wat vooral opvalt (en stoort) voor de oplettende burger is dat de uitvoerende macht vooral de ‘brave’ burger target, want daar komt de minste weerstand van. Dat is ook de reden dat deze uitvoerende macht alle respect van en dus gezag over de ‘brave’ burger heeft verloren. De criminelen hadden er altijd al lak aan.

 11. [13] R. Hartman, "…maar zout legt op slakken als onderscheid tussen regelgevende en uitvoerende macht."

  Maar er bestaat toch zoiets als machtenscheiding, of is dat naast allerlei grondrechten ook -ongemerkt- afgeschaft ?

  Dat er nog steeds zelfs geen kamerlid is geweest, die vragen heeft gesteld over de al jaren ongecontroleerd voortwoekerende pseudo-wetgeving van Spee hoeft tegenwoordig dan ook niemand meer te verbazen.

  "Natuurlijk is dat verschil er,"

  Theoretisch wellicht ?

  "maar wat vooral opvalt (en stoort) voor de oplettende burger is dat de uitvoerende macht vooral de ‘brave’ burger target, want daar komt de minste weerstand van. Dat is ook de reden dat deze uitvoerende macht alle respect van en dus gezag over de ‘brave’ burger heeft verloren."

  Inderdaad, een -wetgevende dan wel uitvoerende- overheid die lieden van het soort Mulder, Spee c.s. en het CJIB, stelselmatig hun gang laat gaan kan zich nimmer beroepen op legitimiteit en heeft zijn -wettig- gezag volledig verspeeld.

Comments are closed.