Het gaat helemaal mis met de Eurocraten. Ze hebben nu helemaal hun verstand verloren en zijn helaas niet meer te redden. Het enige wat de lidstaten nu nog kunnen doen om de schade te beperken is hunzelf langzaam maar zeker af te scheiden van de EU.

Het voorbeeld is dat we nu een Orwelliaanse ‘newspeak’ mogen noemen en dat is dat we de islam niet in verband mogen brengen met, geweld, terreur of fundamentalisme, terwijl men dagelijks kan zien hoe deze religieuze ideologie in een eeuwenoude gewelddadige spiraal zit. Dit bewijst te meer dat deze EU-lieden niet te vertrouwen zijn en dat de Europeanen extra op hun hoede moeten zijn.

We hebben hier op de Vrijspreker herhaaldelijk op gewezen dat de Europese Unie geen voordelen meer heeft voor de landen die zijn aangesloten. Economisch vergaat het landen net zo goed, zo niet beter buiten de Unie. Het debat met de Eurofiel René van der Linden ligt nog vers in het geheugen. De vergissing die gemaakt wordt is dat men de vrije markt met de Europese Unie heeft verward. In de jaren 50 en 60 was het inderdaad het geval dat de vrije markt binnen de oorspronkelijke zes lidstaten werd uitgebreid. Nu met 27 landen is dat niet meer het geval, omdat men de politieke macht wil laten gelden bovenop de gezamenlijke markt. Dit is een recept voor een ramp. Want men begrijpt dat met meer politieke macht meer centralisme wordt verlangd Met andere woorden de lidstaten worden gepasseerd via de Brusselse wet- en regelgeving en gereduceerd tot stempelparlementen.

Overal waar de macht centraliseert verdwijnt uiteindelijk de vrije markt met al haar voordelen. We zien aan de gemeenschappelijke landbouwpolitiek de kwalijke effecten hiervan. Zo ook met de onzin over het broeikaseffect die door de Europese Unie wordt omarmd. Idem met de belastingharmonisatie en gemeenschappelijke fiatmunt. Al deze zaken zorgen ervoor dat de Europese Unie een zware tijd tegemoet gaat, die haar bestaan bedreigt.

Joschka Fischer, de voormalige Duitse minister van buitenlandse zaken vertelde dat de rest van de wereld niet wacht op Europa met haar institutionele instellingen en verder gaat. Inderdaad Joschka, dat klopt, maar zit de rest van de wereld eigenlijk wel te wachten op een Europese Unie? Ik denk het niet, het laat iedereen koud of er nu wel of geen EU is, want de internationale handel heeft met de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en het protectionistisch beleid alleen maar nadelen ondervonden. Alleen de dumping van landbouwgoederen speelt een grote rol in de armoede van de boeren in de arme landen.

Hoe eerder deze monstrositeit wordt ontmanteld, hoe beter het is voor de Europeanen en de rest van de wereld.

euobserver.com/9/23803
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

4 REACTIES

  1. Inderdaad. Niemand zit te wachten op de EU. De VS lacht om de pogingen een eigen leger op te richten. R&D loopt decades achter bij de VS. Loonkosten zijn hoger dan elders. Het aantal niet-aktieven is hoger dan elders, en stijgt. Ondertussen doen de politici alsof er niks aan de hand is en lossen ze problemen op door er meer geld tegenaan te gooien en hamertje-tik afleidingstaktieken toe te passen.

    Het wordt tijd dat er meer mensen inzien dat de keizer allang ontmanteld is, de ontmanteling van de EU is dan nog slechts een detail.

  2. Het is in de EU helaas eender gesteld als met de klimatose: Er zijn zoveel baantjes en politieke projecten gemoeid met de voortgang van het EU-experiment, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat concrete plannen om er mee op te houden (bedreiging met) gewelddadig verzet van de SIG’s (Special Interest Groups) teweeg zal brengen. Nu het expansieproces begint te schorten worden allerlei plannen bedacht om de lidstaten nog verder aan Brussel te compromitteren.

  3. De EU moet zich gewoon langszaam ontwikkelen. De VS mag wel lachen maar dat lachen zal ze wel vergaan als de EU de kans krijgt zich te ontwikkelen. Dan streven we wellicht af op de EU als de nieuwe wereldmacht. Een positie die de VS inmiddels toch opvallend en zichbaar aan het verliezen is. Niet zo vreemd gezien het feit dat nog geen enkel land dat in de wereldgeschiedenis een wereldmacht is geweest deze positie veel langer dan 100 jaar vast heeft weten te houden.
    Daarnaast hebben ze de EU als afzetgebied hard nodig en zij lachen in de hoop dat wij de hoop om ooit tot een goede Unie te komen op zullen geven echter zal dat niet gebeuren. Als de EU echt zo slecht en verkeerd is waarom zijn dan alle Europese overheden voor deze Unie. Waarom zijn dan alle mensen die geacht worden er verstand van te hebben ervoor? Heeft het gewoon niet met de kortzichtigheid en onwetendheid van ons burgers te maken dat wij het nut en de voordelen niet kunnen inzien?

  4. [3] Sander, je maakt een grote denkfout, je verwacht dat politici verstand hebben van economische zaken, maar dat is helemaal niet zo. De EU is zeer goed voor de politici, dat geef ik grif toe, want hun carrieres zijn daarbij gebaat, maar voor de Europeanen breken donkere tijden aan. We zien de EU zich ontwikkelen tot één grote gevangenis, waar niet meer uit te ontsnappen valt. Alles wordt gecentraliseerd tot zelfs je vrijheid van meningsuiting aan toe, zoals nu blijkt. Kijkend naar het verleden is het 100% zeker dat de EU nooit een wereldmacht kan worden, omdat het daarvoor de middelen niet heeft. Daar heb je een aantal fundamentele zeken voor nodig, zoals een vrije markt, vrije handel, lage belastingen en kleine overheid. De Sovjet Unie heeft het ook niet gered en de VS loopt zoals je zegt op het eind. De verzorgingstaten zorgen ervoor dat de EU over 15 jaar niet meer bestaat, want de economische crisis die op dit moment heerst wordt alleen maar nijpender. Ieder land zal in het dieptepunt hiervan eerst naar haar eigen belangen kijken, historisch is dat altijd zo geweest. We hoeven alleen maar naar de geluiden kijken die nu uit Frankrijk, Groot-Britannië en Polen te kijken hoezeer dit waar is. Let historici in de toekomst zullen de EU bekijken als een abnormaliteit die Europa heel veel geld heeft gekost, zonder dat daar aanwijsbare voordelen uit voortgekomen zijn voor de gewone burger.

Comments are closed.