De politiek heeft een hekel aan de vrije markt. Dat weten we inmiddels. Zodra iemand iets beter kan dan een ander moet die ander beschermd worden, in plaats van gestimuleerd te worden zelf beter te presteren.

Groen(s)Linkse Kees Vendrik is er weer als de kippen bij om Marx te citeren en te laten zien wat volgens hem de taak van de overheid is:
“Historisch gezien had Marx het al over de strijd tussen het financieel en het industrieel kapitalisme. Het is de plicht van de overheid om het evenwicht tussen die twee te bewaken.” Hoezo, plicht? De overheid heeft hier maar één plicht, en dat is er vanaf blijven.

Waar gaat het over? Hedgefondsen bemoeien zich met het Nederlandse bedrijfsleven, dat ondermaats presteert. Directe aanleiding is de ‘aanval’ van het Britse fonds TCI, dat ABN AMRO, dat inderdaad al jaren kwakkelt op de beurs, wil opkopen en opsplitsen, teneinde betere aandeelhouderswaarde te behalen. Dit is mogelijk geworden doordat een paar jaar terug de wet is gewijzigd waardoor aandeelhouders meer macht hebben gekregen.

Volgens Bloomberg, en de hedgefondsen, zit het Nederlandse bedrijfsleven al jaren te suffen. “Er is veel verleden, maar weinig toekomst”. Je zou dus zeggen: werk aan de winkel voor dat bedrijfsleven. De bazen krijgen meer dan zat betaald. Zo mocht Leo van Wijk, de baas van KLM, voor de fusie met Air France jaarlijks zo’n 650 duizend euro mee naar huis nemen, terwijl de baas van Air France, dat vele malen groter is, het met minder dan de helft moest doen. De bazen van de banken in NL vangen vele malen meer dan de voorzitter van de Amerikaanse FED, die zo’n 190 duizend dollar verdient, terwijl deze laatste een veel belangrijker functie heeft, misschien wel de belangrijkste in het Amerikaanse bankwezen.

Maar natuurlijk zijn politiek en vakbonden het hier niet mee eens. “[Die roofkapitalisten] oefenen veel te veel macht uit op een onderneming.” Als voorbeeld wordt Stork genomen, dat door hedgefondsen Centaurus en Paulson voor de Ondernemingskamer werd gedaagd. De FNV heeft toen de kant van Stork gekozen, en Peter Gortzak constateert tevreden “dat de Ondernemingskamer goed naar de FNV heeft geluisterd”.

Gortzak is van plan dit ‘rechtsmiddel’ vaker te gebruiken. ‘Voordeel’ van zo’n procedure is dat zij hedgefondsen afremt. Kortom: wederom de aloude vertragingstactieken. Maar inhoudelijk iets presteren? Het toont bovenal aan dat Stork heeft zitten pitten. Want waarom konden deze hedgefondsen zoveel macht uitoefenen? Omdat ze inmiddels 30% van de aandelen in bezit hadden. Kennelijk had Stork dat niet gemerkt.

Kees Vendrik trekt het allemaal nog wat extremer: “We zitten in Nederland maar te wachten op één soort ondernemingen: maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Ik ben blij dat de Kamer net een motie van mij heeft aangenomen waarin de regering op pad wordt gestuurd om te onderzoeken hoe de code-Tabaksblat kan worden verbeterd zodat er meer naar maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gekeken.” Wat precies met maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bedoeld blijft in nevelen gehuld. Met innovatie heeft het in ieder geval niets te maken, zoveel is wel duidelijk. “[De centrale banken] moeten opnieuw bekijken hoe ze de positie van aandeelhouders kunnen reguleren.” Voor dit laatste moet de grens voor melding van zeggenschap in een bedrijf omlaag, zodat “de transparantie groter wordt”.

En dan een hele mooie: “… als je daar (in het Caribisch gebied – RH) partijen financieel de strot kunt afknijpen om het financieren van terrorisme tegen te gaan, dan moet het hiervoor (tegenhouden van aandeelhouders, meer specifiek hedgefondsen – RH) toch ook kunnen?” Kijk, zo kennen we onze Groen(s)Linkse moordlustige machtwellustelingen weer.

Vendrik verwijt de code-Tabaksblat vooral dat deze voor meer zeggenschap van de aandeelhouders heeft gezorgd. Daar was die toch ook voor bedoeld? Maar dat was een code van het bedrijfsleven zelf. Dus gaat de overheid zich er weer mee bemoeien, want aandeelhouders die zelf hun belangen behartigen, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Of toch liever wel?

Bron: AD 11-04-2007

6 REACTIES

 1. Ik ben zo stom geweest om het vak maatschappelijk verantwoord ondernemen te volgen op de universiteit.

  Wat een gezanik over niets. We mochten ook bepaalde dingen niet vinden. Zo waren er geen debatten met vragen als
  – moeten er meer vrouwen in de top en zo, ja moet de overheid dat stimuleren en bestraffen?

  de vraag was; hoe krijgen we meer vrouwen in de top en is het geen schande dat Nederland achterloopt op Noorwegen?

  of de vraag was niet
  – moet Turkije bij de EU?

  nee, hoe krijgen we de mensen zover om Turkije bij de EU te krijgen.

  Dat is dan de faculteit bedrijfskunde.

 2. [1] Faculteit bedrijfskunde van de socialistische UvA zeker?

  Terug naar het artikel. Nederland en vergelijkbare landen zijn dankzij dit soort onnozel etatisme hard op weg om het Zuid-Amerika van morgen te worden. Als de overgrote meerderheid van de bevolking dat graag wil – het zij dan zo. Maar wie talent en ambitie heeft doet er dan goed aan om te maken dat die weg komt.

 3. Wat mij betreft horen de groenlinksers tot de categorie over wie Marx ooit het volgende zei,,,, Je mag dan wel een modelburger zijn, mischien wel lid van de dierenbescherming en ook overigens een geur van heiligheid verspreiden , maar wat mij beterft klopt er geen hart in jouw borst.
  Aldus marx in het eerste deel van Het Kapitaal (1887)
  Hij doelde destijds op de bourgeosie, maar vandaag de dag wel van toepassing op de salonsocialisten van groenlinks, aangezien ik hard moet werken voor me geld en groenlinks er op uit is om mij kaal te plukken.

 4. [3] Ja, dit doet me denken aan dat nieuwe pleonasme: de zg. "graaitaks".
  Elke taks is verdomme een graaitaks, immers de overheid graait naar hartelust in het inkomen of vermogen van haar slachtoffers dit dit slechts gedwee ondergaan omdat zij over minder mankracht en firepower beschikken dan de gewapende tak van de fiscus.

 5. [1] In Zweden, staatssocialisten bij uitstek, wordt al decennia elke steen op straat omgekeerd en miljarden gespendeerd om meer vrouwen in managementfuncties te krijgen. De resultaten zijn er naar. In de VS is 11% van het management-kader vrouw, in Zweden 3%.

  Affirmative action (positieve discriminatie) heeft nooit gewerkt, werkt niet en zal nooit gaan werken. Thomas Sowell heeft daar een uitgebreid boek over geschreven.

 6. [5] zo’n referentie zegt op zich weinig, kan er evengoed hetvolgende zetten: "gemengde teams zijn creatiever en innovatiever zo blijkt uit gender-onderzoek van Catalyst (Amerikaans non-profit onderzoeks- en adviesbureau voor promotie van vrouwen in het bedrijfsleven. het toonde in 2004 dat ondernemingen met meer vrouwen in hoge managementfuncties het fincancieel beter doen dan bedrijven met weinig leidinggevende vrouwen

Comments are closed.