Zo luidt de titel van ons rigoureuze regeerakkoord waarover ik, toen het uitkwam allerminst tevreden was, en nog steeds ben. Probleem was dat ik destijds in het ziekenhuis lag en hier dus geen verslag van heb kunnen doen. Gelukkig kreeg ik recentelijk de gelegenheid de tekst, die ik gedurende mijn herstel heb geschreven, bij een debat ten gehore te brengen.
Ik zal niet zeggen “geniet ervan”; maar liever: “leer ervan!”

“De beste manier om economische groei te verwezenlijken, is om individuen vrij te laten hun eigen belang na te streven”, aldus grondlegger van de economische wetenschap Adam Smith enkele eeuwen geleden.
In het licht van deze zeer letterlijk verlichte uitspraak is “samen werken, samen leven” wel een der grootste oxymorons alle tijden.
De frase “samen werken” staat symbool voor de wijze waarop in de gehele preambule van het regeerakkoord voorbij wordt gegaan aan het simpelste economische principe. “Samen leven” is best, maar zodra “samen werken” aan de mens opgedwongen wordt, kunnen we er beter “samen werken, samen sterven” van maken!
De introductie van het coalitieakkoord is een wirwar van bij elkaar geraapte drogredenen waarbij zeer duidelijk drie klassieke, socialistische drogredenen naar voren komen;
het argumentum ad metam
argumentum ad misericordiam
en het argumentum ad populum
Waarmee het coalitieakkoord respectievelijk een tekst van ANGST ZAAIING, ZIELIGHEID en ONGEBREIDELDE TIRANNIE VAN DE MEERDERHEID is.

Het regeerakkoord maakt handig gebruik van de inherente angstgevoelens van de mens.
“Men wil houvast en geborgenheid en is bang voor zelfstandigheid” Dit doet niets af aan de deugdelijkheid van die zelfstandigheid. Deze is namelijk essentieel voor de zelfontplooiing, welvaart en ontwikkeling van het individu. Dat ik over enige tijd onzeker ben over mijn rijlessen, is geen reden om ze niet te nemen. Dat de burger onzeker is over zijn zelfstandigheid en zijn vermogen om VRIJ te leven, is geen reden voor hem om dit niet te doen. Bovendien is dit al helemaal geen reden om zijn sociale zekerheid bij anderen te gaan stelen!

Het regeerakkoord maakt handig gebruik van de cultuur van ZIELIGHEID die in Nederland, na jaren collectivisme heerst. Óch, wat zijn wij toch allemaal zielig! Als je niets kan, doet of wil doen in Nederland ben je beter uit dan wanneer je je verantwoordelijkheden neemt.
Behoeftigheid biedt geen recht op andermans bezit, hoe zielig deze ook mag zijn!

Het regeerakkoord maakt handig gebruik van de blinde tirannie van de meerderheid.
De meerderheid van de bevolking denkt dat 1+1, 14 is en dat het slecht met de maatschappij gaat. 1+1=2! en het gaat goed met de maatschappij! Desalniettemin volgen de politieke pluchepopulisten blindelings de wil van de mathematisch onderbedeelde meerderheid. Niet omdat het goed voor de burger en het individu is, wat het niet is, maar omdat het populair is en zetels oplevert bij komende verkiezingen!

Ik citeer uit het regeerakkoord: ” het gaat met ieder van ons individueel goed, maar met ‘ons samen’ gaat het minder”
Als iedereen 50.000 euro verdient, is het gemiddelde dan 50.000 euro of is het minder?
Precies! Adam Smith zag het al eeuwen terug: “De beste manier om economische groei te verwezenlijken, is om individuen vrij te laten hun eigen belang na te streven”
Dit regeerakkoord is een ode aan de angst, de zieligheid en de tirannie van de meerderheid!
“Samen werken is samen sterven” “Álleen werken is samen leven”!

5 REACTIES

  1. Goed gezien, Lodderzat. Het ministerie schijnt bang te zijn dat leren argumenteren op school wel eens gevaarlijke politieke gevolgen zou kunnen hebben, vandaar. Er straalt ook geen greintje ambitie van dat suffe stelletje Hagenezen af. Zucht. En dan te bedenken, dat ze de komende jaren tenminste 820.000.000.000 Euri belastinggeld moeten zien uit te geven.

  2. "ANGST ZAAIING, ZIELIGHEID en ONGEBREIDELDE TIRANNIE VAN DE MEERDERHEID"

    Heeft ‘De Vrijspreker’ er al eens aan gedacht "Vader Abraham" een protestlied te laten schrijven, en zingen?!!

  3. [3] Kranige_Karel,
    Elke fatsoenlijke school zou zijn leerlingen tijdens de cathegese of cathegismusles zulke meesterwerkjes behoren te laten instuderen.

Comments are closed.