In een poging de teloorgang van het paarse “gedachtengoed” te keren en een eeuwigdurende bron van totaal gestoorden aan te boren, heeft voormalig fractievoorzitter van D66 Boris “Boefje” Dittrich in zijn rol van über-ritselaar volgens de Azijnbode gesprekken gevoerd met “prominente” leden van de Partij van de non-Arbeid, ook wel bekend als de PvdA en de Vereniging van Verschrikkelijke Demagogen, de VVD. Deze had slechts een maand na zijn aftreden als fractielijder (doordenker) in maart 2006 een feit moeten zijn.

Dit alles werd door de Volkschkrant afgelopen zaterdag gepubliceerd, naar aanleiding van een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van RTL Nieuws waarvoor men “het veld” in ging op 19 en 20 april, waarbij het ongekende aantal van maar liefst 513 mensen van 18 jaar en ouder het voorrecht hadden om hun mening te mogen geven.

Dat de potentiële stemmers geen idee hadden waarover ze het hadden, blijkt uit het feit dat ze geen duidelijke voorkeur voor een fractievoorzitter aan konden geven; de genoemde namen varieerden van Maorijnissen via El Barak naar Wildersch, daarmee zo’n beetje het hele politieke gamma duidende.

Dat RTL Nieuws ook een draai om de oren verdient, blijkt uit het feit dat ze geen idee hebben waar het werkelijk om draait in politiek Nederland en daar verrekken aandacht aan te besteden. Waar het om draait, is dat het land naar de verdoemenis geholpen wordt door de politieke elite, steevast door menigeen als klojo’s aangeduid. Waar het om draait, is dat er een politiek incorrecte oplossing is, die NIET vóór de multiculti samenleving als uitkomst van de maakbare samenleving is zoals de klojo’s, die NIET voorstaat dat er geld gestolen wordt van productieven, zoals de klojo’s dat wel doen, die GEEN dubbele nationaliteiten toestaat alleen maar omdat er anders gevoelens van geitenwollensokken-types gekwetst worden, die NIET meeholt met de gore CO2 beweging en andere “natuurweldoeners” zoals die progressief-liberale partij dat voor zou staan, om maar een paar punten van de alsdan zoveelste sosjalistiese partij in Kikkerland te noemen.

Die a-politieke politiek incorrecte oplossing is het libertarisme. Een oplossing die in z’n maximale vorm een minimale overheid voorstaat waar de REGERING de slaaf is en NIET andersom. DAT is pas een spectaculair onderwerp voor een enquete, publicaties en een uitgebreide maatschappelijke discussie voor mijn part. Libertarisme als uierzalf voor de kloof tussen kiezers en gekozenen. Het besef dat dit dé oplossing is, kan niet snél genoeg komen bij mensen. De weg is nog lang klaarblijkelijk..

Over de kloof: https://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/04/het-binnenste-van-het-binnenhof-is-door-en-door-verrot

www.volkskrant.nl/binnenlan…
www.tns-nipo.com/ (zelf even zoeken, maar dat kunnen onze lezers wel)
www.trouw.nl/laatstenieuws/…

6 REACTIES

 1. Ik weet niet of schelden nou echt zinvol is in deze discussie, maar inhoudelijk ben ik het er wel mee eens. Vooral de opmerking dat de regering de slaaf moet zijn van het volk, in plaats van andersom.
  Overigens is precies dat de reden dat men in de VS vrij wapens kan bezitten; puur om een doorgedraaide overheid via milities te kunnen stoppen.

 2. Om deze reden heb ik van het weekend besloten om niet langer VVD te stemmen. Van Aartsen noemde zich eens in een bijeenkomst een klassiek-liberaal.

  Hoe kun je je met GL en D66 in laten. Bij zo’n partij wil ik niet horen, van Rutte had ik niet beter verwacht overigens.

  Een grote progressief-liberale partij is wel het laatste wat Nederland nodig heeft.

 3. [2] LOL, Van Aartsen heeft gevoel voor humor.

  Persoonlijk denk ik dat de gemiddelde kiezer zich liever overlevert aan de bekende uitzuigers, dan dat die op (onbekende) hervormers stemt.

  Churchill zei het al mooi: "het beste argument tegen democratie is een gesprek van 5 minuten met de gemiddelde kiezer."

 4. "Het besef dat dit dé oplossing is, kan snél genoeg komen bij mensen"
  Bedoel je niet "Het besef dat dit dé oplossing is, kan NIET snél genoeg komen bij mensen"?

  [3] De "bekende uitzuigers" hebben zojuist de vrijheid (en niet alleen van meningsuiting) vermoord. Zie http://www.hetvrijevolk.com… en http://www.hetvrijevolk.com

  Misschien kan Hub daar even induiken een een stukje aan wijden. Is ZEER belangrijk maar ik heb even geen tijd…

 5. [1] Schelden wordt slecht zelden gedaan om "zinvol" iets duidelijk te maken. Het is een uiting van frustratie, van onvrede en van boosheid. Er zijn m.i. veel mensen in Nederland die na jarenlang gekleineerd, betutteld en regelrecht besodemieterd te zijn door corrupte en arrogante regenten in ivoren torens zowat bereid zijn om nu een stap vérder te gaan! Helaas is de massa te dom, te kortzichtig en te laf om zich zelfs maar te realiseren wat er werkelijk aan de hand is!

 6. [5]
  ?? Is er een probleem ??

  Ik heb ab-so-luut geen behoefte om politiek correct te zijn. Wat mij betreft zijn het klojo’s. Veel minder kan ik er niet van maken; veel meer wel..

Comments are closed.