Duitsland zendt een brief om de EU-grondwet te redden.
Het ziet er naar uit dat Nederland echt op weg is om weer een stuk soevereiniteit te verliezen.

Een uitgelekte brief van de Duitse Kanselier Angela Merkel spreekt boekdelen over wat er aan het gebeuren is.

Dat premier Jan Peter Balkenende en Frans staatssecretaris Timmermans daaraan mee doen door te verklaren dat er zeker géén grondwet mag komen, maar ondertussen onder een andere naam dezelfde inhoud trachten te verwezenlijken, is meer dan schandalig.

Verlies meer Nederlandse soevereiniteit dreigender.
Duitsland zendt een brief om de EU-grondwet te redden
.
23-04-2007 door Honor Mahony

De Duitse kanselier Angela Merkel heeft aangegeven dat Berlijn zoveel mogelijk van de Europese Grondwet intact zal laten. Minimale wijzigingen worden alleen gemaakt om sceptische landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Polen en Tsjechië binnen te halen.
Britse Media publiceerden het afgelopen weekend details van een uitgelekte brief van Merkel. In deze brief zegt ze: “Al het nodige moet worden gedaan om wijzigingen tot het absoluut noodzakelijke te beperken om een algemeen besluit te bereiken en de ratificatie door alle lidstaten te verzekeren.
De brief, geciteerd in The Times, laat de pragmatische lijn zien die Berlijn kiest om aarzelende landen aan boord te krijgen en er tevens ook voor te zorgen, dat de 18 landen, die de grondwet al grotendeels hebben geratificeerd, worden bediend.
Op haar beurt heeft de Duitse regering rapporten over brieven van Mevr. Merkel ontkend. “Er bestaat geen dergelijke brief van de kanselier aan haar tegenhangers,” zei de assistent-persvoorlichter van de regering Thomas Steg op zaterdag 21 april volgens Spiegel Online.

Maar er is niet ontkend dat nationale regeringen 12 cruciale vragen hebben gesteld, met een snel naderende EU-top in Juni in het vooruitzicht, waar lidstaten zal worden gevraagd om hun kaarten op de politieke tafel te leggen om een tijdschema en een basis-referentiekader voor het verdrag overeen te komen.
De 12 vragen pogen een paar suggesties bijeen te brengen die lidstaten hebben gedaan om de grondwet die door de Franse en Nederlandse kiezers twee jaar geleden is verworpen, te wijzigen.

Sommige van deze suggesties bevatten puur cosmetische wijzigingen zoals het wijzigen van de naam van de voorgestelde Europese Minister van Buitenlandse Zaken – De Tsjechische regering heeft dit punt aangehaald – en tevens ook het laten vallen van de symbolen van de EU – de vlag, het volkslied en het logo – iets waar de Nederlanders vóór zijn.

Berlijn vraagt tevens of er in een toekomstig verdrag criteria voor uitbreiding dienen te worden ingebracht en of er een verwijzing naar de sociale dimensie van Europa dient te komen – Frankrijk is hier een sterk voorstander van – en tevens of landen de mogelijkheid zouden moeten hebben om zich wel of niet bij toekomstige bepalingen van het verdrag aan te sluiten.
Dit model is in vorige verdragen gebruikt waarbij Denemarken, toestemming is verleend af te zien van deelneming aan de Euro, het defensiebeleid, het Europees burgerschap en het beleid op gebied van justitie en binnenlandse zaken, nadat het ’t verdrag van Maastricht in 1992 had verworpen.
In de vragen van de kanselier, welke door de Zweedse website genaamd Europaportalen worden genoemd, wordt ook gevraagd om “de volledige tekst van het Handvest van Fundamentele Rechten te vervangen door een korte verwijzing met toch dezelfde wettelijke waarde.”
Inzake een belangrijke suggestie van de minister-president Tony Blair, in de tweede vraag wordt indirect gevraagd of de grondwet kan worden gepresenteerd als een wijzigingsdocument van het verdrag van Nice van 2001.

“Hoe beoordeelt U in dat geval het voorstel van enkele Lidstaten dat de vastgestelde inleiding van deel 1 van het grondwettelijke verdrag wordt behouden, met de noodzakelijke wijzigingen van de presentatie die resulteren uit het gebruik van de klassieke manier om wijzigingen in verdagen door te voeren?” vraagt de kanselier.
De Duitse leider heeft het tempo rondom de grondwet verhoogd en zal in de komende weken andere EU-leiders bilateraal ontmoeten om te kijken of ze vóór de EU-top in Juni zo veel mogelijk moeilijkheden kan wegmasseren.

In het tijdschema van Berlijn zal er in het tweede deel van dit jaar een korte Intergouvernementele Conferentie plaatsvinden, waarbij de ratificatie door de Lidstaten in 2008 is gepland en de hele oefening voor de Europese verkiezingen in het midden van 2009 zal zijn afgerond.
————————————————————–
Naschrift: Het komt dus neer op wel wat cosmetische veranderingetjes, maar de essentie van het afgekeurde stuk blijft behouden.

3 REACTIES

  1. In elk geval moet het Nederlandse volk een volgend referendum eisen, of anders dient deze regering te worden afgezet.

  2. Gelukkig heeft Nederland een koningin, die met genoegen naar oude ambachten kijkt.

    Brood en spelen. Erg gezellig..

Comments are closed.