Gisteren wezen we op VVD kringen die verspreiding van het boek van de moslims, de Koran, tot misdaad wilden maken. *)

Maar ook moslims zelf zijn geen haar beter. Islamitische landen hebben de vorige week een resolutie door de VN-Mensenrechtenraad gedrukt waarin wordt aangedrongen op een wereldwijd verbod op publiekelijke godslastering.

In de resolutie wordt ernstige bezorgdheid uitgesproken over pogingen om de islam in verband te brengen met terrorisme, geweld en mensenrechtenschendingen.
Er wordt in de resolutie aan landen dringend verzocht op te treden tegen de verspreiding van racistische en xenofobe ideeën en tegen materiaal “dat is gericht tegen welke godsdienst dan ook” en dat oproept tot haat, vijandigheid of geweld. We hebben nog niet gezien dat de Raad ook tegen dergelijke verspreidingen is die “door een religie” (bvb de islam) gedaan worden. Dat zou tenminste consequent geweest zijn.

Die Mensenrechtenraad van de VN bestaat uit 47 landen waarvan er meer dan een derde ook lid zijn van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC). Deze organisatie streeft al jaren voor dit verbod, vooral na het verschijnen van de bekende “Deense cartoons”. Met een beetje steun van een paar andere landen kan deze club dus een groot deel van het beleid bepalen en haar invloed op de wereld uitoefenen.
De besluiten zijn (nog) niet bindend, maar er wordt door de andere VN organisaties wel rekening mee gehouden. Een manier om de macht van de islam over de wereld te vergroten.

Ongeveer gelijktijdig vermelde de Times dat de EU richtlijnen gemaakt heeft voor overheidssprekers om vooral te vermijden dat ze de islam koppelen aan terrorisme. Zo mag de term “Islamic terrorism” niet meer gebruikt worden. Het zou vervangen kunnen worden door “terrorists who abusively invoke Islam”.
Ook moet voorzichtig worden omgegaan met termen als “jihad” en “fundamentalist”.
De bedoeling is om moslims vooral niet te irriteren of te vervreemden. Het zou niets te maken hebben met politieke corrctheid! Neen toch?

De verdere inhoud van de lexicon is nog geheim !! Gerard Batten (Independence Party UK, ziet dit echter als een ontkenning van de wortels van het terrorisme. Hij noemt het “newspeak” die aantoont dat de EU haar ogen sluit voor de werkelijkheid dat het grootste gevaar voor wereldterrorisme voortkomt uit ideologie, en die ideologie is geïnspireerd door “fundamentalist jihad Islam.

De goede oplossing is dat Nederland en Vlaanderen zowel uit de EU als uit die verderfelijke VN-poel stappen.”
————————————
*) Zie: www.vrijspreker.nl/vs/item/…

5 REACTIES

 1. Publieke organisaties zoals de Nederlandse Staat, de EU en de VN verkondigen zelf de grondstelling, dat zij niet alleen het hoogste recht vertegenwoordigen, maar ook de (persoonlijke) moraal bepalen.
  Zij wensen bovendien de grenzen van de vrijheid (van meningsuiting bijvoorbeeld) te bepalen.
  Zo wordt het straks onmogelijk (onwettig en strafbaar) het ‘recht’ te toetsen.

  Dat zou dan het einde van twee millennia (politieke) filosofie en ethiek en het begin van een wereldwijde absolute dictatuur betekenen.
  Boeken zullen verbrand, films verboden en de wetenschap gegijzeld worden.
  De ingredienten voor zo’n ontwikkeling zijn volop beschikbaar. Er kan niet hard genoeg tegen gewaarschuwd worden.

 2. [1] "en de wetenschap gegijzeld worden."
  Dit blijkt nu al te gebeuren bij wetenschappers die tot andere conclusies komen dan de politiek heeft goedgekeurd.

 3. "Ongeveer gelijktijdig vermelde de Times dat de EU richtlijnen gemaakt heeft voor overheidssprekers om vooral te vermijden dat ze de islam koppelen aan terrorisme. Zo mag de term "Islamic terrorism" niet meer gebruikt worden. Het zou vervangen kunnen worden door "terrorists who abusively invoke Islam". Ook moet voorzichtig worden omgegaan met termen als "jihad" en "fundamentalist"."

  Wie zei daar Newspeak?

Comments are closed.