De Partij voor VRIJHEID en Democratie publiceert in haar lijfblad “Liberaal Reveil” een artikel over de Koran, waar ook de voorzitter van de redactie Helen Depuis, zich achter schaart. (volgens BNdeSTEM).

In het artikel wordt verspreiding van de Koran in zijn huidige vorm een misdrijf genoemd.

Hoezo Vrijheid?

Dit is je reinste censuur waartegen we niet hard genoeg kunnen protesteren. Verbazend dat een partij met het woord “vrijheid” in zijn naam daarmee komt.
Zoals het door de VVD gebracht wordt, kan het best een proefballon zijn. Een persoonlijke mening van een toevallig lid is het zeker niet.

Natuurlijk staan er nare, slechte, dingen in de Koran. Een leuk voorbeeld is: “Wij zullen de ongelovigen braden in een vuur waarbij telkens hun huid, wanneer die gebakken is, zal worden vervangen door een andere opdat zij een waarlijke bestraffing smaken.”(Soera 4,56)
Hoe kan iemand het verzinnen!
Maar ik weet nog wel een aantal boeken waar lugubere dingen in staan. Om te beginnen in de Bijbel!

De Vrijheid van meningsuiting is een van de allervoornaamste vrijheden die we (nog gedeeltelijk) hebben. In plaats van er aan te tornen zou de VVD naar verruiming ervan moeten streven. De onzin wetten tegen belediging, smaad, majesteitsschennis en dergelijke moeten allemaal opgeheven worden.

Wij staan volledig achter Voltaire (1694-1778) die al zei:
“Ik ben het oneens met wat je zegt, maar ik zal tot de dood je recht verdedigen om het te zeggen.”

22 REACTIES

 1. De VVD is in crisis en verscheurd tussen ‘moeten we links blijven aanhouden zoals de leiding wil’ of moeten we ‘rechtse praat gaan verkondigen zoals Wilders doet om stemmenverlies daar te voorkomen’.

  Zwabber-koers.

 2. @Hub,

  zijn oproepen tot geweld wettig volgens liberariers?

  Want de koran is een grote oproep initiering van geweld van mohammedanen tegen niet-mohammedanen….

 3. Ik vind dit ook een verkeerde discussie. Het gaat er niet om dat moslims de Koran verbranden; het gaat er om dat moslims de Koran niet letterlijk vertalen naar deze tijd.

  Zij dienen niet de Koran te verwerpen, maar onze Westerse traditie van de rede te aanvaarden.

  Als zij de Koran verbranden, dan doen zij niets anders als de nihilisten en de multiculturalisten, die onze cultuur ziek hebben gemaakt.

 4. Ik volg de VVD al langer niet meer goed, middelmatige rijtjeshuis mensen die vaag iets hebben gelezen (in de Telegraaf), veel handels reizigers in wc papier of ”consultans" die op de golfbaan worden gezien en waar de parkeerplaatsen vol staan met Fiat Panda’s ipv van echte auto’s.
  Vroeger was de VVD een partij voor rijke mensen die alles goed vonden, zelfs de bijbel en de koran, ze wisten natuurlijk ook niet wat er in stond want dat was voor lui van het GPV en de CU, schoolmeesters en rijksambtenaartjes , die hadden daar meer kijk op .-:)
  Big Deal als de handel maar liep.
  Nu is het dan 1933 geworden bij de VVDee, ajakkes wat zielig !

  Anno
  http://forum.annozijlstra.n

 5. De rechtstaat is man-made en inherent instabiel. Draagt de al qur’an daar nu echt significant aan bij en slaat het uit het lood? Mijns inziens niet.

  Bij "Bijbel kaart" die Hub speelt is een wat zwak argument, omdat het alleen van het onderwerp afleidt. (Hoezo ’te beginnen bij de Bijbel’? Eind 18e eeuw gemist?)

  Overigens ben ik van mening dat iedereen, ieder boek mag verbranden mits het zijn eigen (bezit) boek is. De morele kwestie, of je eigen boeken verbranden gepast is, is weer iets heel anders.

  Het Volraire citaat komt ook weer een beetje uit de lucht vallen. Want zeg nou zelf. Moslims die echt de Qu’ran lezen zijn nogal schaars, en degenen die echt na kunnen denken zijn nog veel schaarser. Voor mij persoonlijk geldt dat ik nooit en te nimmer ’tot de dood’ het recht zou verdedigen van een gelovige die meent vanuit zijn mentale handicap, die hem is toegebracht in zijn opvoeding, haat en geweld te moeten prediken. Hier zit namelijk toch een onderliggende veronderstelling van ‘anything goes’ verborgen die ik erg ongepast en nogal onnozel vind.

 6. Waarom neem je trouwens vers 4:56? Ik heb daar an sich niet zoveel problemen mee dat is voor het hiernamaals en aan allah, een veel groter probleem vind ik 9:5 tm 9:30, 5:33 of 8:12 waarin mohammedanen actief bevolen wordt ongelovigen te vermoorden

 7. De VVD legt de Koran naast Mein Kampf, en dat is ook verboden. Maar verbieden is fout, Mein Kampf zou ook gewoon vrij verkrijgbaar moeten zijn (er is trouwens via Internet simpel aan te komen, in PDF formaat, in tig talen, via een pro-Islamitische site…).

  De Koran is helemaal niet belangrijk. De Bijbel bevat ook de nodige gewelddadige passages, hoewel het in vergelijking met de Koran volstrekt onschuldig is. Het probleem met de Koran zijn de mensen die hem ‘uitleggen’, de Imams en dergelijke. Een Imam heeft gezegd dat een moslim de Koran in zijn kledingkast heeft liggen en er nooit in kijkt, omdat-ie hem toch niet kan lezen: veel moslims zijn analfabeet (vandaar ook die kledingkast, een analfabeet heeft geen boekenkast). Dit legt de macht bij de predikers, en die maken daar dan ook volop ge(mis-)bruik van.

  Hoewel dit stuk van de Teldersstichting (formeel dus niet VVD) bedoeld zal zijn om debat te creëren blijft het merkwaardig dat niemand op wil treden tegen deze haatpredikers, en dat de enkelingen die dat wel doen/deden stelselmatig werden teruggefloten. In die zin kan het handig zijn het boek ter discussie te stellen in plaats van de mensen, want dat voorkomt in ieder geval de Pavlov reactie van het roepen van xenofobie, fascisme en discriminatie. Ik denk dan ook dat de oproep tot verbod niet letterlijk genomen moet worden.

 8. [7] Eens met je verhaal, maar dat van Mein Kampf klopt volgens mij niet. Volgens mij is Mein Kampf niet verboden bij ons. Wél is het zo dat de staat de auteursrechten van de Nederlandse vertaling bezit en simpelweg alle vereenvoudiging op basis daarvan verbiedt.

  Maar bezit zelf is niet verboden. En aanschaf ook niet. Niet dat ik mensen wil aansporen, maar op Amazon.com is het gewoon te krijgen.

  Maar corrigeer me als ik me vergis.

 9. [5] Grotendeels mee eens, Arend.
  Maar het ging er niet om wat een moslim mag, of wat hij verbrandt. De bedoeling was om af te keuren dat een ANDER (bvb de VVD-Overheid) hem gaat verbieden om zijn mening uit te spreken.
  Zo vind ik ook een verschil tussen de predikende moslim "beschermen" en het bestrijden van het verbod.
  De overheid gaat nu al veel te ver met het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting.
  Nog iets verder, en de Vrijspreker, die de overheid zelf wil minimaliseren, wordt ook verboden.

 10. [10] De vraag is ook waar de overgang zit tussen het verspreiden van onwelgevallige lectuur en de dreiging met geweld. Dat is tenminste wat ik opmaak wat het onderwerp van het artikel in het VVD clubblad is. Die overgang is lastig te bepalen, en zelfs als je er een hebt kun je je terecht afvragen of dit dan strafbaar zou moeten zijn.

  De Vrijspreker hierbij betrekken vind ik nogal raar. Wordt hier haat en intolerantie verspreid, dreigen we hier met geweld? Ja welzeker. Maar wel tegen een selectie groep intoleranten. En niet, zoals de Qu’ran aanhangers doen, tegen een grote groep toleranten (waar ook de cultuurrelativisten toe behoren).

  In die context vind ik het raar Voltaire aan te halen in de trant van "kijk eens hoe tolerant we zijn, zelfs jegens de intoleranten". Wil niet zeggen dat ik vind dat de zooi wettelijk verboden dient te worden. Maar moreel, pro-actief verwerpen, dient zeker wel te behoren tot de waarden van de toleranten. Het is in je eigenbelang je omgeving hiervan te vergewissen. Positief indirect effect ervan zal zijn dat een verbod defacto geëffectueerd zal zijn door de sociale uitsluiting van de intoleranten.

 11. Oproepen tot haat en geweld is verboden. Art 137d WvS.
  Dus dat komt helemaal goed. De luitjes die dat doen gaan een jaartje de bak in. Ja toch?

 12. [11] Natuurlijk is het moreel af te keuren als mensen (in dit geval moslims) zulke opruiende taal gebruiken.
  En sociale uitsluiting zou inderdaad al een goede reactie zijn.
  Maar dat is iets anders dan het verspreiden van dat boek een "misdrijf" noemen, dat dus door de overheid (zwaar)gestraft moet worden.
  (Wikipedia: In het Nederlandse strafrecht is een misdrijf is een relatief zwaar strafbaar feit.)

  Dat is een duidelijke inbreuk op de persoonlijke vrijheid waar de Vrijspreker voor werkt.

 13. [13] Ja precies, ik was even vergeten er bij te zetten dat we het uitéindelijk wel eens zijn, maar dat de 1-op-1 afwijzing van een schandschrift als de Qu’ran in het strafrecht te stoppen wel toelichting behoeft.

 14. [13]

  Heer Hub,

  Wat is het tolerante aan het bepleiten van die sociale uitsluiting?

  Sociale uitsluitng betekent toch dat iemand, om e.o.a. reden, niet mee mag doen met een groep?
  Wat is het verschil met een Wet, die dat alleen maar vastlegt in een periodiek/boekje, en het uitsluitingsgebied vergroot/ veralgemeniseert?

 15. [16] Het grote verschil zit hem in het gebruiken (initieren) van geweld.
  Als bvb iemand niet meedoet aan de kosten van een zwembad dat de rest van de buurt financiert, dan sluit je hem uit van het gebruik.
  Bij aanleg van een weg is dat uitsluiten moeilijker en heb je het probleem van de "free rider". Die kun je dan uitsluiten van andere dingen. Als hij een zaak heeft, niets meer bij hem kopen, hem niet in dienst nemen, links laten liggen.

 16. "Wij staan volledig achter Voltaire (1694-1778) die al zei:
  "Ik ben het oneens met wat je zegt, maar ik zal tot de dood je recht verdedigen om het te zeggen."

  Deze quote is niet afkomstig van Voltaire maar van Evelyn Beatrice Hall. Zij vatte in haar biografie "The Friends of Voltaire", met deze beroemde woorden, Voltaire’s filosofie en overtuiging samen.

 17. U stelt dat het om “ons” voorstel gaat. Maar daarvan is geen sprake. Liberaal Reveill is onafhankelijk en staat dus buiten de opvattingen van de fractie. De fractie heeft overigens bij monde van Henk Kamp en voorlichting ook direct afstand genomen van de inhoud van het stuk. Maar juist omdat wij niet in censuur geloven kan dit dus wel geschreven worden. Dat lijken mij de juiste verhoudingen – althans als je gelooft in vrije meningsuiting en dat doet u toch ook?
  Met vriendelijke groet,
  Han ten Broeke

 18. [8] Ik heb Mein Kampf gewoon op de boekenbeurs gekocht in Antwerpen. Ze leggen het niet op de voorste rij, maar op de achterste rij ligt het gewoon ter inzage. Niet eens onder de toonbank of zo.

  Het is een saai boek hoor. Ik heb er 1 bladzijde in gelezen.

 19. Geloof moet juist het goede in de mens naar boven halen. Iemand anders niet iets aandoen wat je jezelf ook niet zou wensen. Denk voor jezelf. En geloof niet blindelings wat anderen (politici,dominees,imams…enz) zeggen. Kom er zelf achter…daar heb je je hele leven voor! God is voor iedereen!!!

Comments are closed.