Dit is de titel van een boek geschreven door Marcel Messing.

Om u niet in spanning te laten, het boek geeft geen antwoord op de vraag of wij wakker worden, maar ik kan u wel vertellen “dat wij niet wakker zullen worden!”

Neen, wij suffen verder en zakken dieper in de slavernij.

Tenzij er heel snel iets radicaal verandert.

Misschien overbodig om op te merken dat ik hierboven het woord “wij” gebruik in de zin van de schrijver van het boek; niet iedere lezer van de Vrijspreker zal zich persoonlijk aangesproken voelen!

Messing begint in het boek aan te tonen dat er in de wereld een toename van geweld is die samengaat met een steeds grotere afhankelijkheid van mensen van het collectief. Daarbij wijst hij ook op een aantal verhalen rechtstreeks uit de “samenzweringstheorie”.
Dit brengt een lichte aarzeling om verder te lezen. Maar gelukkig beweert Messing niet dat hij in die theorieën en verhalen zonder meer gelooft. Hij laat wel zien dat er onopgeloste vragen zijn, en dat de overheden over heel wat punten geen opening van zaken geven en zelfs liegen.

Messing heeft daarover goed zijn huiswerk gedaan en verwijst en citeert naar heel wat bekende personen en organisaties die zich op dit gebied hebben onderscheiden. Zoals David Icke, Giffin, Council on Foreign Relations, Bilderberggroep en zelfs de Illuminati komen aan bod!

Als Messing over Amerika en over kapitalisme schrijft, heeft hij socialistische en anti-Amerikaanse neigingen en doet hij negatief over “economische globalisering”.

Messing is duidelijker en rationeler als hij komt tot de toenemende macht van “Big Brother”. Allerlei maatregelen van overheden die inbreuk maken op de privacy van het individu en die tien jaar geleden nog ondenkbaar waren, zijn nu al heel normaal.
Nu loopt iedereen met een identiteitsbewijs rond, accepteert preventief fouilleren, vindt het “normaal” dat er geen bankgeheim meer is en dat telefoon en e-mails afgeluisterd worden, dat er overal camera’s zijn opgesteld. In het Burger-“service”-nummer worden alle gegevens nog beter beschikbaar gemaakt en het “rekeningrijden” zal nog duidelijker maken waar iedereen zich op welk moment bevindt. Alles voor onze veiligheid!
Voor BB zijn er geen geheimen meer. Hij weet alles over u, en dat wordt nog steeds erger. Wij zijn al zeer dicht bij de volledig totalitaire politiestaat.
Alle persoonlijke rechten, ook die uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tellen niet meer en worden ieder individu ontzegd als dat nuttig lijkt voor de veiligheid van de staat”, de openbare orde, de openbare zedelijkheid, volksgezondheid of voor de rechten, vrijheid of reputatie van een ander, kortom voor het “algemeen belang” moeten ieders rechten wijken.

Het biometrisch paspoort met vingerafdrukken en irisscan is een voorloper van de ingebouwde RFID-chip waaraan al wordt gewerkt.
Deze RFID-chips (Radio Frequency IDentification)zijn slechts zo groot als een rijstekorrel en kunnen een enorme hoeveelheid informatie bevatten en uitzenden naar iedereen die de juiste ontvangers heeft. Zoals politie en andere overheden.

Het inplanten van die chips gebeurt al. Op de eerste plaats al op grote schaal bij dieren. Maar ook bvb bij kinderen van mensen die bang zijn dat hun kind ontvoerd kan worden. Het kind is dan gemakkelijk terug te vinden. Hetzelfde geldt voor militairen die op gevaarlijke missies moeten. En personen die het “interessant” vinden.
Het begin is er al. Nu nog wat gebeurtenissen als 9/11, die een enorme impuls geven aan verdere controle-ontwikkelingen van overheden. Waarbij dan nog komt dat in de maatschappij de lethargie toeneemt en er steeds minder protesten komen. Kijk maar op kleinere schaal eens naar de gelatenheid waarbij men de nieuwe EU-vrijheidsvermindering over zich laat komen. Al een enorm verschil met de protesten twee jaar geleden bij de eerste poging van de overheid.

Er wordt langs meerdere kanalen gewerkt om tot de totaal gecontroleerde mens te komen. Controle op de landbouw en op alles wat we wel of niet mogen eten wordt met de dag scherper. Internationale organisaties als VN en EU bepalen al of en welke vitamines en mineralen u mag slikken.
En door angsten voor klimaatverandering en voor terroristen uit te spelen, krijgen overheden steeds gemakkelijker grip op hun onderdanen.

Als laatste (?) schakel wordt al gewerkt aan de chip (tag) die de persoon waarbij hij is ingebouwd, kan beïnvloeden. Het schijnt al te lukken dat op bepaalde gebieden enige beïnvloeding mogelijk is.
Tegelijk hiermee wordt gewerkt aan een chip die de mogelijkheid biedt dat een machine (computer) bestuurd wordt alleen al door de gedachten van de drager van de chip. Dan komen we helemaal in de fase van de gerobotiseerde mens.
Science fiction? Ja, nu nog! Maar voor hoe lang nog?

Voor mij een beetje vreemd, omdat ik er zo weinig van weet, is het regelmatig opvoeren van het getal 666 door Messing. Het is het getal van het “beest”!
Eén van de koppelingen naar 666 is het Internet. Messing schrijft daarover:
“Als u www intoetst, toets u 3 keer 6 in. In het Hebreeuws alfabet staat de ‘Vau’ voor zowel de V als de W en correspondeert in de Hebreeuwse getallenleer (kabbalistiek) met het cijfer 6”, en dan gaat hij door met ook nog in het Griekse alfabet een verband aan te tonen van de 6 met een “in het lichaam ‘ingestoken’ markering” als een verband met de in de mens ingebouwde chip.
Dat lijkt me nogal gezocht, maar misschien kunnen anderen daar wat meer over zeggen.

Dit doet echter niets af aan al die andere concretere zaken waarnaar de schrijver verwijst.
De mogelijkheden zijn onvoorstelbaar. Het Internet bestaat pas goed 4000 dagen. Hoe zou het zijn als we weer eens slechts 4000 dagen verder zijn?

Messing roept op tot verzet tegen deze ontwikkeling. Hij geeft een hele serie tips. Tipjes eigenlijk. Zoals het advies om over deze ontwikkelingen met elkaar gaan praten, betalingen cash te doen en niet via cards, en dergelijke.
Ik ben het daarmee wel eens, maar geloof niet dat dergelijke acties iets kunnen tegenhouden, laat staan van koers veranderen. Al is elke vertraging voor onze generatie meegenomen.

De enige manier om de ontwikkeling echt te keren is volgens mij dat de mens weer een individu moet worden. Hij moet uit de collectiviteit stappen. En hoe je het ook wendt of keert, dat betekent dat de libertarische filosofie, waarin de soevereiniteit van ieder individu wordt erkend, een veel bredere acceptatie moet vinden. En dat moet beginnen met die filosofie bij veel meer mensen onder de aandacht te brengen.
Messing rept daar met geen woord over. Mogelijk is een contact met hem daarvoor de moeite waard.

Het boek is vlot geschreven en “leest”prettig en geeft veel informatie, waaronder een uitgebreide literatuurlijst en een goede index.
Het is goed al de hier genoemde, en nog veel meer facetten eens bij elkaar te zien.
Het is aan te bevelen om te lezen en te verspreiden.
Misschien is er dan ook nog een kans dat meer mensen wakker worden.

====================================
Naschrift:
Terwijl de laatste hand gelegd werd aan deze recensie, was er een reactie op de Vrijspreker die verwees naar een subsidie van 14 miljoen euro die de NL-regering (lees: belastingbetaler) geeft aan onderzoek naar “hersen-computerinterfaces. *)
Het geld komt ten goede aan het BrainGain-consortium, waarin universiteiten, bedrijven en patiëntengroeperingen zijn verenigd.
Een bewijs dat de ontwikkeling al verder is dan de meeste mensen weten.
—————————————-
*) Miljoenen voor Nederlands onderzoek hersen-pc-interface
Door Mick de Neeve – zondag 22 april 2007 23:44 – Bron: Automatiseringsgids – Views: 19.379 Zie: tweakers.net/nieuws/dag/117…
Waarin onder andere: “Het geld komt ten goede aan het BrainGain-consortium. Het consortium bestaat uit de universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Twente en Utrecht, een aantal bedrijven waaronder Philips en Siemens, TNO en verenigingen van patiënten met Alzheimer, epilepsie, evenals groeperingen van mensen die zijn aangewezen op prothetische ledematen……..
………. Het Oostenrijkse G.tec zette vorige maand al een commerciële ‘gedachtenlezer’ op de markt, en het Australische Emotiv Systems wist onlangs te melden in een vergevorderd stadium te zijn met de ontwikkeling van zijn ‘Epoc’-gamehelm. Hitachi liet enige tijd geleden weten pas over een jaar of vijf brood te zien in ‘mind control’ voor consumenten…….”

28 REACTIES

 1. Er gaan stemmen op om bij een misdrijf van iedereen uit de omgeving maar DNA monsters te nemen, uit voorzorg, want dat maakt het werk van de politie zoveel gemakkelijker. Medewerking is ‘vrijwillig’ uiteraard, maar wie weigert zal worden meegenomen naar het politiebureau voor een ‘stevig gesprek’; anders gezegd: weigeren maakt verdacht. Bovendien hoeft men daar alleen maar een glas water o.i.d. aan te bieden en zowel vingerafdrukken als DNA samples zijn voorhanden, toestemming is dan niet meer nodig.

  Teefje Fred, pardon, Fredje Teeven, vindt dat privacy niet ter discussie staat, met het geijkte argument "als je niks te verbergen hebt heb je niks te vrezen". Fredje gaat zelf al niet geheel vrijuit, maar wie denkt dat hij de overheid moet of mag vertrouwen moet nog maar eens naar de Puttense en Deventer moordzaken kijken, of naar de huidige situatie rond Joris Demmink en Baybasin.

  Zoals P.J. O’Rourke al schreef: "A little government and a little luck are necessary in life, but only a fool trusts either of them."

 2. [1] R.Hartman,
  Het door de EU afgekondigde voorzorgbeginsel geeft in wezen ongelimiteerde bevoegdheden aan overheden.

  En dit is nog maar het begin.

  Want niet alleen prediken de collectivisten, dat de maatschappij maakbaar is, ook het individu is maakbaar: het sociaal-Darwinisme zoals niet alleen in Nazi-Duitsland maar vooral ook in de U.S. rond 1870, toen Richard Dugdale zijn beroemde studie over de Juke family publiceerde, werd verkondigd, zal opnieuw furore maken, vooral in collectivistische kringen.

  http://www.whatwemaybe.org/
  http://www.whatwemaybe.org/

 3. Dit soort conspiracy verhalen draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van diegenen die kritiek hebben op de overheid.

  Het is gewoon te mijden platte pulp.

 4. Als de schrijver met het getal 666 aan komt zetten denk ik eerder dat hij een radiokies heeft, en een aluminium hoedje op zijn hoofd.

 5. @R. Hartman. Prima tip ! Lijkt me een heel interessante filosofische analyse.

  De twee kernvragen, die de boekbespreking aan de orde stelt luiden:
  "Wat, vraagt Gottfried zich af, is er nog liberaal aan een alomtegenwoordige staat, die de economische en sociale vrijheid van zijn burgers enkel respecteert als hem dit uitkomt?
  En wat is het democratische gehalte van deze regimes, waarin onder leiding van een politieke elite de bevolking wordt gemanaged en gesocialiseerd door grote bureaucratieën?"

  Het vormt een glashelder antwoord op de politieke analyses van invloedrijke filosofen als Rawls en MacIntyre, die niet eens toekomen aan de veranderde semantiek van deze begrippen.

  Zie ook:
  http://www.hup.harvard.edu/
  http://www.libertarian.nl/N
  http://www.libertarian.nl/N

 6. lol @ bud, de gehele geschiedenis van de mensheid zit tot ver voor christus vol met samenzweringen, en ook anno nu in allerhande vormen gebeurt het om ons heen. Dit kan je toch niet afdoen met platte pulp.
  Eens moeten we toch gaan leren van de geschiedenis.
  Degene die vaak in de media iets aan de kaak stellen worden vaak afgeserveert als "ongeloofwaardige gekken" of op een andere manier buiten spel gezet.
  Neem nou de bepaalde klokkenluiders in nederland die misstanden bij overheid of bedrijfsleven naar buiten brengen.
  com·plot (het ~, ~ten)
  1 kwaadaardige samenzwering => afgesproken werk, collusie, conjuratie, conspiratie, gekuip, intrige, kuiperij

  com·plot·te·ren (onov.ww.)
  1 samenspannen => samenzweren

  com·plot·the·o·rie (de ~ (v.))
  1 theorie of idee dat een ongewenste situatie of gebeurtenis het gevolg is van een samenzwering => samenzweringstheorie

 7. @Marc. Precies.
  Al talloze keren heb ik aangegeven, dat de geschiedenis niet zonder hypothesen geschreven kan worden.
  Als voorbeelden heb ik o.a. genoemd: de moord op van Oldenbarneveld, de Franse en de Russische revolutie, de beide wereldoorlogen en de manier waarop militair optreden en politiek in het algemeen gevoerd worden.

  Dat geeft men dan wel toe, maar de consequentie, nl. dat de macht aan de macht komt en kan blijven DOOR MIDDEL VAN complotten wordt niet geaccepteerd. Men neemt ook niet eens de moeite, zoals in casu gebeurt, tot een adequatere begripsomschrijving van "complottheorie" te komen.
  Zo kan het gebeuren, dat de officiële verklaringen van de Bush-regering over de catastrofe van 9/11, die op zichzelf buitengewoon onwaarschijnlijk zijn, op zichzelf als -weliswaar officieel anders aangemerkte- complottheorie kunnen worden gekwalificeerd, wat alweer aangeeft:

  – welke dubbelzinnige betekenis de term "complottheorie" wordt toegekend, c.q. toegekend kan worden en welke dus per geval in concreto dient te worden opgehelderd en
  -hoe nodig de feitelijke toedracht zorgvuldig moet worden onderzocht.

 8. Nog een tip:
  http://www.katholieknieuwsb

  Paul Frissen legt in dit artikel op een aantal plaatsen de vinger op de zere plek, maar doet ook uitspraken waar ik het ab-so-luut niet mee eens ben. Kern van de zaak is dat ook hij het failliet van de verzorgingsstaat aan de kaak stelt.

  Een voorbeeld waar ik het niet mee eens ben: "onze landbouwsector heeft jarenlang flink geprofiteerd van de diverse Europese subsidiemogelijkheden". Strikt genomen klopt dit, alleen was NL nog steeds netto-betaler, dus waren we goedkoper uitgeweest als we zelf die subsidies aan de landbouw gegeven hadden. Daarbij vind ik het nogal cynisch om het uitdelen van subsidies een voordeel van de EU te noemen. Subsidies zijn namelijk een uitvloeisel van de verzorgingsstaat en de ‘gereguleerde’ economie.

  Tenslotte vergeet de man te melden dat we de verzorgingsstaat aan Hitler te danken hebben, of ben ik dan verkeerd geïnformeerd? Als ik namelijk gelijk heb en we maken de associatie tussen verzorgingsstaat en de Nazi’s wat meer algemeen bekend konden de rode en bruine (rood/groen) partijen nog wel eens voor een standbeeld voor de man gaan pleiten (zoals Janneman en Rosenmöller graag voor Mao gedaan hadden).

  Het kan verkeren…

 9. [8]
  "Zo kan het gebeuren, dat de officiële verklaringen van de Bush-regering over de catastrofe van 9/11, die op zichzelf buitengewoon onwaarschijnlijk zijn, op zichzelf als -weliswaar officieel anders aangemerkte- complottheorie kunnen worden gekwalificeerd, wat alweer aangeeft:"

  Of zoals Seneca ooit zei:

  Cui prodest scelus,is fecit (wie voordeel behaalt uit een misdaad, die deed het).

  Kom eens uit dat millennartistsch geloof van jouw, kom eens met bewijzen jongen.

  Henry aka Seneca is pleite nietwaar?

  Does it ring a bell?

 10. [9] R. Hartman,
  De verzorgingsstaat is een uitvloeisel van de filosofie van de ‘brede ethiek’.
  Dit beginsel stamt uit de Griekse filosofie.

  M.n. Aristoteles ontwierp een concept van brede ethiek:
  De staat moet er voor zorgen, dat iedereen gelijke kansen heeft om zijn mensenrechten uit te oefenen. Onder mensenrechten wordt tegenwoordig verstaan klassieke grondrechten EN sociale grondrechten.

  http://www.google.nl/search
  Groet,
  SpyNose

 11. [9] R.Hartman.
  In de 18e eeuw komt Rousseau aanzetten met zijn volonté général, het algemeen belang, dat door de staat wordt belichaamd, die de individuele vrijheid moet afdwingen, d.m.v. het contrat social.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  Dan komt Marx, die aan de theorie van Rousseau o.a. een economische theorie koppelt. Etc.

 12. [11] OK. Dank. Hoewel ik deze achtergrond niet had bedoelde ik niet dat Hitler ‘m uitgevonden had, maar dat hij de invoering in NL op zijn geweten heeft.

  Zoals Frissen aangeeft: "Als we naar de geschiedenis van Nederland kijken, dan zien we dat de zorgfunctie van oudsher niet onder de bemoeienissen van de staat viel".

  Wie heeft dit dan ïntroduceerd? Was Colijn daar vóór WOII al mee begonnen?

 13. Ik denk dat dit wel een lezenswaardig boek is, maar theorieën over de Hebreeuwse wav (v of w; getalswaarde 6)vind ik klinkklare onzin. De term ‘world wide web’ wordt nu eenmaal niet geschreven met Hebreeuwse letters!

  Voor de duidelijkheid de eerste 6 letters:
  Aleph, beth, gimel, daleth, he, wav.

  Woord- en cijferspelletjes (vooral die in het Hebreeuws) kunnen soms verrassende resultaten opleveren, maar we moeten niet gaan proberen de Engelse taal met Hebreeuwse letters te gaan schrijven.

  Eén ding staat echter wèl vast: Het getal 6 (wav) is het getal van een mens; en de mens werd volgens het boek Genesis geschapen op de 6e dag.

 14. [13] R. Hartman.
  De introductie van de AOW door Drees (1956) wordt algemeen gezien als het begin van de verzorgingsstaat in Nederland.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  De verdere ontwikkelingen van het sociale verzekeringsstelsel werden in de jaren ’60 ingezet.

  De verzorgingsstaat was in Bismarck-Duitsland al sterk tot ontwikkeling gebracht. De Duitse bezetter heeft het systeem van de ontslagvergunning geïntroduceerd.

  Een ander onderdeel van de verzorgingsstaat was de "verplichte verzekering" ingevolge de ziekenfondswet die in 1941 werd ingevoerd. Deze gold onder een bepaald inkomensminimum en kende daarom een werkgeversbijdrage. Zelfstandige zorgverleners werden verplicht uit "solidariteit" ziekenfondspatiënten aan te nemen, ook al betaalden de ziekenfondsen aanvankelijk slecht.

  http://www.scp.nl/publicati

  Zo zie je, hoe de ware herkomst van de verzorgingsstaat "Nederland" wordt verdoezeld.
  Groet,
  SpyNose.

 15. [12]
  De Fransen lopen voorop, zoveel is duidelijk. Vrijheid, gelijkheid, broederschap.

  Dankzij diefstal van overheidswege en de nodige EU ondersteuning heeft de Franse grootindustrie de poten onder de stoelen van hun Europese "broeders" (bijv. Duitsland) weggezaagd. Denk aan Airbus en (minder bekend) MBB.
  Ondertussen stijgt de werkloosheid tot ongekende hoogte, zelfs in EU context, worden de lasten voor de werkende Fransman almaar groter, nemen de Franse Melkertbaantjes toe en vraagt men zich af wat te doen, terwijl de protesten voor meer loon niet afnemen. En wat natuurlijk helemaal lachen is, is dat de Franse industrie net als elke andere zichzelf serieus nemende Europese industrie onder druk van internationale concurrentie en – politiek op zoek gaat naar goedkopere productieplaatsen. Airbus fabriceert de A319/320 serie in China bijvoorbeeld. Onze belastingcenten die o.a. via Europeesche soepsidies bij bedrijven zoals Airbus terechtkomen, soepsidieren dus arbeidsplaatsen in China, terwijl er in Europa aan de andere kant arbeidsplaatsen verloren gaan, die natuurlijk rijkelijk afgekocht worden, alvorens een uitkering te ontvangen. Kortom: overheidsbemoeienis zuigt. Was het maar waardeloos, het is slechter dan dat; het kost ons allen klauwen vol euri’s.

  Dat is dan een land, dat samen met Duitsland aan het roer van Europa staat. Hetzelfde Europa, waarvan Merkel vindt dat de eerder verwropen EU grondwet onveranderd doch onder een andere naam ingevoerd moet worden. Ze weten zelf nauwelijks kop of kont te vinden, maar voeren wél de hoogste toon in Europa, met Balkellende c.s. als horigen. Maar ja, ze weten als geen ander hoe ze onze belastingcenten moeten verkwanselen aan Verweggistan etc., dus dat mag niemand behalve een dwaas verbazen.

  Ik hoop dan ook, dat Nederland
  a) zo snel mogelijk uit brijwillige onderwerpingsverbanden zoals de EU en de VM treedt
  b) dat de regering zsm afziet van geldverspillende akties
  c) dat het huidige kabinet zsm valt, want een draaikont als Kawoutertje Bosch op Financiën is slecht nieuws.

  Voor de rest mogen ze wat mij betreft in Frankrijk verzuipen in hun wijnplas, want zelfs die is inferieur aan wijnen uit Nieuwe Landen zoals Nieuw Zeeland, Australië, Chili en Amerika.

 16. [17] Andre,
  Precies. En laten we niet vergeten, dat Frankrijk al sinds de oprichting van de EEG een gesoepsidieerd almachtig landbouwmonopolie bezit, waarmee het de Europese en niet-Europese voedselproducenten van de interne markt verdringt.

 17. [1] Er wordt van vrijwel elke Nederlander DNA afgenomen. Hielprikje, knollebolletjes.
  Niet moelijk doen. Het kan allemaal al.

  Ziezo, laat nu de paranoide warhoofderij maar losbreken 🙂

 18. [19] … medische keuringen, etc. Helemaal waar, helaas…
  Alweer een reden om de macht van de staat te beperken.

 19. [14] Dank voor de link, maar ik zat toch met wat gemengde gevoelens te luisteren. Toen hij over ‘sterrekinderen’ begon ben ik afgehaakt…

 20. @Achilles:
  Duitsers zouden het "hineininterpretieren" noemen, iets waar vooral theologen en tovenaars sterk in zijn: "Waren de goden kosmonauten ?". Etc.

 21. [11] "Onder mensenrechten wordt tegenwoordig verstaan klassieke grondrechten EN sociale grondrechten."

  Inderdaad verstaat "men" dat er onder. Maar Aristoteles had die sociale rechten (contracictie) toch niet uitgevonden.

 22. [21] R Hartman; Ja het is wat zweverig allemaal, zeker wanneer men niet erg bekend bent is met complottheorieen en geheime/ occulte kennis.

  Wanneer men "down to earth" wilt blijven en veel complotten met feiten onderbouwd wilt zien kan men het beste beginnen bij Alex Jones en Henry Makow . Beide schrijvers hebben een eigen internetsite.

  [22]Jep, Erich von Danniken zeer goed schrijver hij was een van de eersten (in de jaren ’60 al) die serieus de oorsprong en de perfectie onderzocht van de oeroude, zeer hoog ontwikkelde beschavingen met name in Zuid- Amerika. En hierbij zeer gewaagde vragen durfte te stellen waar tot op de dag vandaag, met de huidige officiele wetenschappen geen antwoorden op te geven zijn.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Groet,
  Achilles

 23. Top boek!

  Marcel Messing is zeer goed op de hoogte en door zijn grote hoeveelheid parate kennis, duizenden solide bronnen, FACTS, FACTS FACTS

  neit van de tafel te vegen dus.
  Voor mij de spirituele Pim Fortuyn!

 24. De vele zogenaamde ‘facts’ zijn in wezen niet veel meer dan niet-objectieve en onwetenschappelijke bronnen (lees: religieuze geschriften), waaruit Messing vervolgens zijn eigen slecht onderbouwde nieuwe conclusies trekt.
  Lekker goochelen met allerlei aannames uit duizenden jaren religie dus. Ik zou eerder zeggen dat deze man een goeroe-status wil bereiken (zie zijn video) door gebruik te maken van een heel arsenaal aan drog-redeneringen. Vroeger werden mensen met wanen nog opgesloten; maar van de buitenaardse wezen die de mensheid – volgens de auteur – besturen mag hijzelf in alle vrijheid een boekje en een video uitbrengen. Voor wie eens zin heeft in een avond lol zeker een aanrader.

 25. Als we alleen maar blijven zeggen dat de aarde verdroogt, zal die zeker verdrogen. Er van uitgaan dat ‘zij’ de daders zijn en wij de ‘slachtoffers’ is een vorm van gemakzuchtigheid.
  Als u zich het recht op vrijheid voor wat betreft de zorg voor u zelf of uw naaste misgunt, handelt u in de geest van de overheid.
  Staat u die geest niet aan check dan uw eerlijkheid op http://www.ziekvanzorg.nl

Comments are closed.