In verband met betrouwbare berichten over zeer belangrijke ontwikkelingen binnen de EU die ons bereikten, komt deze bijdrage in de plaats van een bijdrage over de individuele vrijheid, die een week later zal worden geplaatst.
Hieronder volgt een vertaald fragment van een memorandum van een tweedaags congres op 26 en 27 februari 2007 georganiseerd door de Bertelsmann Foundation voor 45 hooggeplaatste experts uit 21 EU-lidstaten over de toekomst van de Europese Unie.
German-Foreign-Policy.com documenteerde fragmenten uit het Strategisch document, dat aan het debat ten grondslag lag.

Memorandum voor de toekomst van de Europese Unie, 21 februari 2007.

“Europa beslist over zijn toekomst. Daarvoor blijft weinig tijd over. Anders dan tot nu toe drijft de expansiepolitiek als motor de EU niet langer voort. Dynamiek kan daardoor niet langer opgewekt worden. Of de Unie naar binnen of naar buiten een duidelijk profiel en nieuwe Schwung verkrijgt, hangt van weinige punten af.

(…)

I. Economische wereldmacht met sociaal gezicht

De EU is al lang een economische grootmacht. Juist met het oog op de toenemende concurrentie mag zij het bereikte en het te bereiken resultaat niet onderschatten. Gemeenschappelijke hulpbronnen, de gemeenschappelijke markt en de gemeenschappelijke munt hebben de lidstaten diep met elkaar verknoopt. Zowel de criteria van Maastricht als ook de doelstellingen van Lissabon verknopen het netwerk steeds dichter. Sterker wordt de Unie echter pas, wanneer haar lidstaten sterker worden. En sociaal bewegen kan de Gemeenschap pas, als zij economisch op het juiste spoor zit.

II. De Gemeenschap als Productiehal van de Globalisering

Het zou gevaarlijk zijn te pogen zich van de invloed van de globalisering en zijn schaduwzijden te onttrekken. In plaats van een bouwvallige beschermende muur moet de EU als stabiele productieruimte uitgebouwd worden. Het Project Europa is niet deel van het probleem, maar antwoord op de globalisering.

(…)

III. Het maatschappelijk- politieke model van de Europese Unie

Het maatschappelijk-politieke model van de Europese Unie is in de wereld uniek. Met het oog op haar succesvolle geschiedenis en voortdurende aantrekkingskracht voor toekomstige lidstaten zou de Unie zich zelfbewuster moeten tonen en niet in beschamend cultuurrelativisme moeten vervallen. Helemaal boven aan de wenslijst van de burgers staan de gemeenschappelijke veiligheids- en defensiepolitiek en de voortgezette ontwikkeling van het Europese binnenlandse en Justitiebeleid.

Men zou de strijdkrachten moeten integreren en de civiele taken van de binnenlandse veiligheid en conflictbeheersing moeten verbeteren. Daartoe heeft men institutionele structuren nodig die zichtbaar samenwerken met een EU-minister van Buitenlandse Zaken en een Buitenlandse Dienst, die de EU met één stem laten spreken. Niet in de laatste plaats kan de EU zijn energievoorziening alleen met een gemeenschappelijke Europese energiepolitiek waarborgen.

(…)

Europa wil als stem van het Westen naast de VS van Amerika erkend worden. Daartoe zijn aanzienlijke inspanningen op het wereldtoneel nodig, van wereldhandel via globale milieupolitiek tot civiele en militaire crisisbeheersing nodig.

Als veiligheidsunie treedt de EU ook in binnenlands en justitiebeleid op. Zo ook in de migratiepolitiek: Tot nu toe blijft wettelijke immigratie weliswaar zaak van de lidstaten. Maar zij moeten ook hier tot gemeenschappelijke standaarden en methoden komen. Even dringend lijkt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asielrecht. De bestrijding van illegale immigratie vereist de uitbouw van gemeenschappelijke grenscontroles en de daartoe nodige politiekrachten.

(…)

Europa’s zelfrespect en zelfbewustzijn in de globalisering

De EU sleept zich op alle genoemde gebieden met moeite voort. Dat verzwakt de gemeenschap naar buiten en naar binnen. Niet een gebrek aan kennis of aan projecten, maar haar gebrek aan uitvoering is daarbij haar grootste zwakte. Dat knaagt aan het zelfbewustzijn en ondermijnt haar zelfrespect in een geglobaliseerde wereld. De politieke zwakte voedt de twijfel, de twijfel laat aarzelen en uit aarzeling vloeit zwakte voort.

Zowel logisch als psychologisch is er maar één uitweg uit deze vicieuze cirkel: Europa moet eindelijk handelen als het zichzelf will waarmaken. Alleen door energiek handelen kan de Unie haar critici en zichzelf van haar noodzaak, haar ‘raison d’etre’ in een geglobaliseerde wereld overtuigen. Door snelle veranderingen ontbreekt het haar de tijd de genoemde problemen na elkaar af te handelen. Alle uitdagingen moeten daarom gelijktijdig aangepakt worden.

Zo zal de EU zich kunnen handhaven, zo ontstaat het zelfbewuste Europa.”

Gütersloh, 25.03.2007

Commentaar
Het is voornamelijk de kwaadaardige toon die uit het document spreekt, die aangeeft, dat men zich voorstelt zijn doelstellingen rücksichtslos met alle middelen te bereiken.
Teken de petitie. (Duurt soms even.)
Informeer Uw kennissen door hen weblinks te mailen (klik “Doorsturen” rechtsboven het logo van het artikel).

===========

Bron: www.german-foreign-policy.c…

Zie ook / klik op:
Albert Spits, Orwelliaans Europa
Vrijspreker, A Question of Peace or War in Europe
Spineless, Europa loopt 20 jaar achter op de VS
Hub Jongen, Referendum: Je enige kans !
Hub Jongen over: Verklaring van Berlijn
Louis, Aap uit de mouw.
Hub Jongen, Referendum is onze enige kans
Hub Jongen, Nederland op de weg naar slavernij
Seneca, boekbespreking, Europese Mandarijnen, Derk Jan Eppink
Vrijspreker, 50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome – 10 punten om in gedachten te houden
R. Hartman, In plaats van het Referendum ?
Hub Jongen, Polen door de knieen voor Angela
Hub Jongen, Politiek EU bedrog begint weer los te komen
Hub Jongen, Aanwijzing, waarschuwing hoe de EU werkt.
Etc.,etc.

8 REACTIES

 1. Wat een baarlijke nonsens! Een niet-uitputtende reactie (zou veel te lang worden).
  Het stuk zegt helemaal niets, en bedient zich van een aantal impliciete stellingen die gewoon keihard onjuist zijn. Een flagrante uiting van corporatistische propaganda, op basis van een agenda die niets met de belangen van de burger van doen heeft, maar uitsluitend met het opbouwen van een machtsbasis voor de corporatisten.

  I. "instrumenten […], die een beter functioneren van de Europese economische en financiele politiek mogelijk maken"
  Niet concreet. Om te beginnen zal men moeten definiëren wat men onder ‘beter functioneren’ verstaat. Beter voor wie?

  II. "Project Europa" is onderdeel van globalisering, dus deel van het probleem.

  III. "Helemaal boven aan de wenslijst van de burgers staan de gemeenschappelijke veiligheids- en defensiepolitiek en de voortgezette ontwikkeling van het Europese binnenlandse en justitiele beleid"
  Waar leidt men dit uit af? De burger roept wel om veiligheid, maar ‘gemeenschappelijke veiligheid’? En ‘Europees binnenlands en justitieel beleid’? Dat bestaat helemaal niet. Hoe kun je iets voortzetten dat niet bestaat? Men bedoelt dat men daartoe wil komen, en door te doen alsof het al bestaat probeert men kritiek op dat streven de kop in te drukken.

  "Voor de binnenlandse veiligheid moet men zichtbaar samenwerken met een EU-minister van Buitenlandse zaken"
  De tekst loopt daar wat vreemd dus mogelijk is hier iets weggevallen). Zoals het er staat ontgaat me de samenhang.

  "Europa wil als stem van het Westen naast de VS van Amerika erkend worden"
  Hier komt in ieder geval onverbloemd de wens tot erkenning als grootmacht naar voren. Het belangrijk gevonden willen worden. Het megalomane motief. Dit is een politieke wens, niet die van de burger.

  Slot.
  "Zowel logisch als psychologisch is er maar één uitweg uit deze vicieuze cirkel: Europa moet eindelijk handelen als het zichzelf wil waarmaken"
  Ik zou zeggen:
  "Zowel logisch als psychologisch is er maar één uitweg uit deze vicieuze cirkel: De EU moet zichzelf opheffen en de economische samenwerking weer aan de zelfstandige staten overlaten." Soevereiniteit van de (dan voormalige) lidstaten, waarbij elke lidstaat het voor haarzelf optimale beleid kan voeren is van levensbelang voor het zelfrespect en de welvaart van die lidstaat. Geen herverdeling van welvaart over staten. Net als herverdeling van welvaart over individuen leidt dit uiteindelijk tot minder welvaart, of zelfs armoede, voor iedereen.

 2. [1] R. Hartman,

  Het document is weliswaar propagandistisch, maar bevat duidelijke beleidsadviezen en lijkt ook de quasi-status te hebben van een beleidsadvies aan de hoogste beleidsmakers van de EU. Afgezien van de gezwollen taal wordt hier een nogal dreigende toon aangeslagen.

  Ik heb de slechtlopende volzin inmiddels aangepast.

  Het devies van de EU luidt:
  "Alle Menschen werden Brüder",

  maar het lijkt in de praktijk aangevuld te worden met de voorwaarde:

  "Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schädel ein."

 3. [2] Precies. Mijn commentaar betrof de inhoudelijke ‘argumenten’ op basis waarvan men die adviezen meent te moeten brengen.

  En deze rhetoriek wordt dus als ‘Advies voor beleidsmakers’ naar vorengeschoven. We hebben nog een nare smaak overgehouden aan het vorige ‘Advies voor beleidsmakers’ (klimatisme), omdat dat kritiekloos werd overgenomen. Je moet er niet aan denken dat dat hier ook gebeurt.

  Dit is een griezelige en zeer bedreigende ontwikkeling. Met in het achterhoofd de bekende standvastigheid en weldenkende kritische houding van onze MP (quod non) houd ik mijn hart vast.

 4. Het frappante is namelijk dat politici als Ben Bot eindelijk een debat wilden in de EU over de bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel van de Unie ten opzichte van de lidstaten. Nergens wordt er gerept over zoiets. Dat geeft dus al aan dat de Eurocratie en hun lokale meelopers helemaal niet geïnteresseerd zijn in een dialoog met de lidstaten. In plaats daarvan worden er alleen maar decreten uitgevaardigd en bedreigingen geuit. Wat voor soort mensen zijn dit eigenlijk, hebben politici werkelijk niets uit de geschiedenis geleerd? Alle pogingen om één Europees imperium te stichten zijn op niets uitgelopen. Zo ook met dit ongetwijfeld met dit project. De enige vraag is hoe het zal aflopen, of het langzaam maar zeker uit elkaar vallen of in een orgie van geweld ten onder gaan. Binnen een decennium zullen we het antwoord hoe dan ook te weten komen.

 5. [4] Gezien de werkwijze van Merkel om tot de ‘Verklaring van Berlijn’ te komen en het door haarzelf verklaarde ‘succes’ daarvan heeft zij aangegeven in de toekomst meer zo te werk te gaan. Die werkwijze hield in dat ze zelf haar verhaaltje heeft opgesteld en daar mag vervolgens iedereen zijn/haar krabbel onder zetten.

  Deze werkwijze was bewust zo gekozen omdat dan niemand voor het moment suprème de inhoud weet, zodat dit niet kan uitlekken en tot overleg binnen de lidstaten en evt. kritiek van de lokale regeringen of burgers kan leiden. De ondertekenaars worden ter plekke geacht op basis van hun ontbrekende ruggegraat accoord te gaan. En dat moet dus de standaard worden. Vooral geen gelegenheid tot vooraf laten bezinken wat er nu eigenlijk staat, en waar men dan wel voor tekent.

  Over democratisch Europa gesproken. Zum Kotzen.

 6. [5] R. Hartman,
  Precies,
  Merkel kende dit memorandum van de Bertelsmann Stiftung al. In verband daarmee heeft zij besloten haar zin in Berlijn hoe dan ook door te drijven.

  De door jou geschetste werkwijze heet de besluitvaardigheid te vergroten, maar is er uitsluitend op gericht ELK debat, WAAR DAN OOK, te voorkómen, zodat alle schapen mak worden en elkaar met hun defaitisme besmetten.

  Op die manier is het snel gebeurd met de koopman.

  Net als met de klimatose vallen de dobbelsteentjes razend snel om en het zal heel wat inspanning vergen het monstrueuze EU-project te stoppen.

 7. lidmaatschap e.u is voor elk land wat hier in mee gaat pure zelfmoord. of anders gezegd pure massamoord op eigen bevolking

 8. hebben de inwoners van de e.u ook nog rechten of worden de nu in de e.u levende personen eerst flink uitgemoord in een slinks bedachte oorlog .mijn mening weg met die smerige z.g europesche unie en als er dan toch bommen gaan vallen graag gericht op alles wat met de e.u te maken heeft napolion en hitler is het niet gelukt nu proberen ze iedereen in de strot te duwen .pas op ik moet er van kotsen.

Comments are closed.