Of ziek van de kosten?
Gebruik medicijnen neemt in het nieuwe zorgstelsel exponentieel toe. Het medicijngebruik nam met 3,6 % toe en als daarin meegeteld wordt dat verbandmiddelen daar sinds een jaar niet meer bijgeteld worden, dan betekent dat er een stijging van medicijnkosten van 6,3% is. ( stichting Farmaceutische Kengetallen).

Dat is zeker niet te verklaren doordat de medicijnen duurder zijn geworden, integendeel veel farmaceuten staan onder druk hun prijzen te verlagen.
Waar ligt het dan aan?

In het nieuwe zorgstelsel zitten nu ook de voormalig particulier verzekerden. Dezen moesten vaak zelf hun medicijnen betalen of hadden een hoog eigen risico. Die groep is zich nu als ziekenfonds patiënt gaan gedragen, oftewel: doe mij maar een pilletje extra dokter, het kost mij nu toch niets ‘meer’. Oja en dan ook liever dat merkmedicijn ipv een generiek middel, want ik betaal premie ongeacht merk en verbruik.
Het is weer een mooi voorbeeld dat iets wat gratis is (of in dit geval moet je toch betalen, ongeacht verbruik) uiteindelijk zal ophouden te bestaan.
Ik heb niet eens een glazen bol nodig om te voorspellen dat de premie voor de basisverzekering weer verder omhoog gaat: in 2006 gemiddeld € 1060, in 2007 gemiddeld € 1147 en in 2008 véél meer.
En dan vergeet iedereen nog vaak dat er naast die premie basisverzekering, ook nog heel veel via de loonbelastingen geheven wordt, belastinginkomsten die stijgen vanwege de beter draaiende economie.

6 REACTIES

 1. Ik heb voor mijn scriptie ook deze cijfers onderzocht. Dit heeft er mede voor gezorgd, dat ik nog liberaler ben geworden. In de klassieke zin dan.

  Dit is tevens de reden dat ik de VVD niet langer als liberaal beschouw.

  Laat mensen toch gewoon zelf betalen en sparen voor ziektekosten, verzekeringen, pensioen, schoolgeld.

  Geef ons in ieder geval de keus!

  Misschien moeten we dat voorstellen. Mensen mogen minder belastingen betalen als ze verder van alle rechten afzien. De collectivisten blijven gezellig met z’n allen in het ziekenfonds.

  He, volgens mij is dat helemaal libertarisch! Ieder z’n eigen systeem.

 2. [1] Er is slechts 1 probleem. Dat zullen de collectivisten niet toestaan, immers daar waar voor ons solidariteit "geven" betekent, betekent dit voor een collectivist "ontvangen" (of beter: afpersen) dus zolang zij in ons "mob rule" bestel (ook wel democratie genoemd) in de meerderheid zijn, zullen zij altijd solidariteit willen: solidariteit van ons met hen wel te verstaan.

 3. Dit systeem is 20% prima een verzekering waar bij de verzekerde kan kiezen uit welk pakket en meer of minder eigen risico. Dat geeft keuze vrijheid voor het individu.
  En een gedeelte de andere 80% is collectief waarbij 6% van je inkomen tot 30000 euro wordt betaald. Dat is nog een probleem. Het is van de zotte dat ziektekosten op basis van inkomen wordt geheven. Alsof je twee keer zo vaak ziek bent als je twee keer zo veel verdient. Uit gegevens blijkt juist dat hoe hoger de genoten opleiding/inkomen is hoe minder vaak men ziek is.

 4. [4]

  Weet ik ook wel, ik was al-denkende-schrijvende. Toch zit er wel wat in; collectivisten doen het met elkaar, individualisten doen het zelf.

  Zo lang collectivisten zich niet met de steun van de overheid verenigen, maar in een particulier initiatief, dan valt daar veel voor te zeggen.

  Ik regel dan gewoon mijn eigen pensioen, ziektekosten en verzekeringen

Comments are closed.