Op 5 mei wordt in Nederland gevierd dat in 1945 de Duitse bezetters in Nederland hun nederlaag moesten erkennen en zich in Wageningen officieel overgaven.

Na een tijdje een vrij land geweest te zijn, begonnen Nederlandse politici al snel te werken om het land in een nieuwe ondergeschikte toestand te brengen onder de EU. En met resultaat! Want er is nu al praktisch niets meer dat in de provincie Nederland mag worden beslist zonder toestemming van “Brussel”.

Hitler probeerde met geweld met zijn legers heel Europa te veroveren. Terecht kunnen we de mislukking daarvan vieren. Daarom is het onbegrijpelijk dat de bevolking van een land dat de ellende van die overheersing heeft beleefd, zich nu laat lokken in een nieuwe ondergeschikte positie in de EU. Het ziet er naar uit dat de pogingen van eerst Gerhard Schroeder, die nu aan de Russische gaskraan draait, en Angela Merkel die politici aan een touwtje heeft, wel gaan lukken.

Zo mag Jan Peter Balkenende op 23 mei een toespraak houden voor het Europarlement waarin hij iets moet zeggen over de gang van zaken in Nederland betreffende de acceptatie van het verdrag dat in plaats komt van de EU-grondwet, en dat de soevereiniteit van Nederland verder zal uithollen. De toezeggingen in die toespraak zullen dan Nederland weer dieper in de EU storten.
Overbodig is om erbij te zeggen dat de rede van Jan Peter natuurlijk voor het thuisfront zodanig moet klinken alsof “wij” de dienst zelf uitmaken en dat “wij” onze eisen stellen!

Ik vraag me af of de huidige generatie de bevrijding van de EU nog ooit mee zal maken.

Gedurende de bevrijdingsfeesten wordt door verschillende lieden vaak de waarschuwing gebruikt dat we nooit meer zo’n oorlog mogen hebben. Terwijl er op de wereld op dit moment vele oorlogen tegelijk gevoerd worden, waar we graag een einde aan zouden zien.
Zolang echter in de samenleving de persoonlijke soevereiniteit van ieder individu niet wordt geaccepteerd, zal die wereldvrede er nooit komen. Zolang individuen hun eigen vrijheid wordt ontnomen voor het belang van anderen, bvb onder het mom van het algemeen belang, zal er nooit vrede komen. Als geaccepteerd wordt dat een individu zich moet opofferen voor anderen, wordt ook geaccepteerd dat een land zich moet opofferen voor het Europees- of wereldbelang.
Hoe worden we bevrijd van onze betuttelende overheden?

Het is duidelijk dat om een vreedzame, en daardoor welvarende maatschappij te krijgen, er heel hard gewerkt moet worden aan de soevereiniteit van ieder mens.

10 REACTIES

 1. "Het is duidelijk dat om een vreedzame, en daardoor welvarende maatschappij te krijgen, er heel hard gewerkt moet worden aan de soevereiniteit van ieder mens."

  Helaas is dit een utopie: de mensen met macht zijn altijd bepaalde types: zodra deze mensen ook maar énigzins macht krijgen over andere mensen, zoals blijkbaar zelfs in democratiën nodig schijnt te zijn, begint de escalatie van steeds méér macht, de daarmee gepaard gaande zelfverrijking en overboord zetten van integriteit. Nederland is een "mooi" voorbeeld daarvan; plannen worden gemaakt, er wordt tegen gedemonstreerd, maar de plannen gaan door zelfs als overduidelijk is dat er geen wens of zelfs noodzaak voor bestaat. Eigen salarissen worden verhoogd, ruime onkostenvergoedingen ingediend en luxe reizen gemaakt! Snelheidslimieten worden onder drogredenen verlaagd, de handhaving wordt onmiddelijk geïntensiveerd en grote bedragen worden de burgers ontstolen! Blijken de snelheidsverlagingen averechts te werken dan is het "niet zo eenvoudig" om ze weer terug te draaien en ondertussen gaan de wantoestanden dóór! Talloze regels worden bedacht en met zero tolerance "gesanctioneerd". Parkeren wordt tegen betaling (gefiscaliseerd!) en/of met vergunning, voor laden en lossen kan nimmer een uitzondering worden gemaakt en de gemeenten hebben weer geld om aan hun stokpaardjes te verspillen. Bekeuringen worden uitgedeeld zonder dat er iemand last heeft ondervonden maar slechts omdat een regeltje beperkt is geschonden. Dan de multiculturele samenleving met "verrijking" door al die mensen van andere nationaliteiten welke dus compleet tegenovergesteld heeft uitgepakt enz.enz.enz………..

 2. [2] Jammer genoeg heb je gelijk met wat er aan het gebeuren is.
  Ik kan drie oplossingen, althans richting van actie bedenken:
  1. Accepteren en leidzaam ondergaan.
  2. trucs leren om zoveel mogelijk onder de dwang uit te komen.
  3. Weggaan en hopen elders een betere maatschappij te vinden.

  Bij alle drie is als extra actie mogelijk trachten de enige morele samenlevingsfilosofie beter bekend te maken bij meer mensen waardoor je kans hebt een draagvlak te creeren om iets door te duwen of te verhinderen.
  Acties tegen de EU-grondwet hebben zo een positief resultaat gehad!

 3. [3] Het begint een beetje te komen; steeds meer mensen kiezen voor jouw oplossingen 2. en 3., daar zullen we in de toekomst meer voorbeelden van zien. Veel mensen hebben het gewoon gehad met deze regenteske dictatuur, vanuit ivoren torentjes, de rechtstaat ontaard in politiestaat en de democratie overboord. Helaas is de domme massa zelfs te slap om te kiezen maar volgt 1. omdat dat vanzelf gaat. Neem nou de "protest" sites : hoeveel mensen komen er nu , bijvoorbeeld, op Vrijspreker.nl of flitsservice.nl ?? Enkele duizenden?

  Het meeste van de informatie gaat het gros van de mensen boven de pet of het interesseert ze geen zier! Wat dat betreft heeft NL wel de regering die het verdient! Voor mij echter zal 1. nimmer een optie zijn!

 4. Hub zegt:
  "" Het is duidelijk dat om een vreedzame, en daardoor welvarende maatschappij te krijgen, er heel hard gewerkt moet worden aan de soevereiniteit van ieder mens. ""

  Het is helaas ONBEGONNEN werk, want in Nederland is zelfs het VOLK niet eens soeverein … laat staan dat individuen dat ooit kunnen zijn. Zuks omdat in Nederland uitsluitend en alleen de monarch soevereign is, en niemand anders.

  Staat ook nog zwart op wit in de "grondwet". Bovendien, verder dan "The Bill of Rights" komt de individu nergens. Wat hij echter WEL kan doen is ZICHZELF bevrijden … en als gevolg min of meer een INDIVIDUELE libertarische levenstijl leiden.

  Wil men bevrijd worden dan zal men dus uitsluitend op zichzelf moeten kunnen rekenen en op niemand anders.

  En het is een complete illusie om daar COLLECTIEF aan te (willen) werken … Of niet soms?

 5. [5] Als je met collectief bedoelt: "bottom-up initiatief van individuen evt. in vrijwillig groepsverband", dan lijkt me dat geen complete illusie.

 6. [6] Mensen met absolute "individuele" soevereiniteit die in "groepsverband" optreden om hun ideen "geinstitutioneert" te krijgen klinkt mij uiterst sjosjialistisch in de ooren… En andersom ook …

 7. [6] Mee eens, want je bedoelt natuurlijk vrijwillige samenwerking, en die heeft niets te maken met socialisme zoals in reactie [7] wordtgesuggereerd.
  Arend, kunnen we daar niet eens samen over praten?

 8. [8] Vraag het elke willekeurige sjosjialist en zij zullen allen bij hoog en laag zweren dat zij dat geheel ‘vrijwillig’ zijn … Iets waar Libertariers slechts van kunnen DROOOOMEN …

  Something has got to give … want geeen enkele politieke of filosische stroming of eem ideaaaalogigische dan wel een ideooologische beweging zal ooit in staat zijn om de mensheid … "individuele soevereiniteit" … te schenken.

  Zoals gezegd … The Bill of Rights is zowat het maximum … en die heeft ook weer haar practische limitaties.

  Libertarianen werken eerder met hun hand aan het eigen lid …

 9. [9]" The Bill of Rights is zowat het maximum "

  Zou je naar die toestand dan niet willen streven?

Comments are closed.