Deze week betichtte Maxime Verhagen, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, partijen als de SP en PVV van een anti-Europese houding en vond dat dit Nederland crimineler, armer en terroristischer zou maken. Deze Euro-demagogie blijkt dus het CDA als ancien régime niet vreemd.

Er zijn een aantal opmerkingen te maken over deze goedkope retoriek, waarin eertijds andere CDA’ers als Piet Hein Donner en Camiel Eurlings zich ook schuldig aan hebben gemaakt.

Ten eerste tiert de criminaliteit al een aantal decennia welig in Nederland en toen waren we nog het braafste jongetje in de klas ten aanzien van de EG en later de EU. Dit heeft alles te maken met een falende Nederlandse regering en geen enkel verdrag kan deze criminaliteit indammen, omdat een falend beleid hiervan voor de volle l00% verantwoordelijk is. Met de open grenzen is het probleem alleen maar verergerd, want zoals men weet konden de islamitische terroristen die de bomaanslagen hadden gepleegd in Spanje, in Nederland uitrusten van hun wandaden. We weten ook allen dat de oplossingsgraad van de Nederlandse justitie en politie maar zo’n 16% is, terwijl in Rijnland-Westfalen deze boven de 60% is, terwijl beide regio’s lid zijn van de EU. Rara, hoe kan dat?

Ten tweede denkt Maxime Verhagen dat met de komst van de EU in 1992 onze economie sneller is gegroeid. Dit is dus pertinent onwaar gebleken, zoals een aantal onderzoeksinstituten al hebben aangetoond. De economische groei, zelfs als we de kromme maatstaven hanteren van het CBS en de Nederlandsche Bank, is veel minder gegroeid tijdens de EU-periode in vergelijking met de EG of EEG voordien. In het debat met René van der Linden is dit naar voren gekomen. Deze feiten worden stelselmatig genegeerd om maar te voldoen aan de Eurofilie die onze politici zo kenmerken.

Ten derde haalt Verhagen twee zaken door elkaar. Nederland is niet naar binnen gericht, maar juist een handelsnatie en de handel omvat niet alleen de landen van de EU, maar ook de rest van de wereld. Dit verandert bijvoorbeeld niet als Nederland zou besluiten mettertijd uit de Europese Unie te treden. Een vrijhandelsverdrag heeft alleen maar een overeenkomst nodig om vrij te handelen en geen enorm gecentraliseerde moloch die in een ander land zetelt en daar duizenden oekazers op ons afstuurt die gebleken zijn zeer negatief te werken op het gebied van de vrije markt. Dus Maxime Verhagen denkt nog steeds dat de EU bevordelijk werkt voor de vrijhandel, welke onjuist blijkt te zijn. Het ‘naar binnen richten’ heeft alleszins te maken met de problemen die zich over de afgelopen decennia hebben opgestapeld door regeringen die zich nooit hebben bemoeid met de dagelijkse behoeften van de bevolking, zoals bescherming en veiligheid. Daarom kan men de uitwassen zien met betrekking tot politici als de GroenLinkse Marijke Vos die meeloopt in een homodemonstratie in Polen, maar de probleemwijken in de grote steden met MaroKkaanse criminele jongeren niet wenst aan te pakken en voortdurend moedwillig blijft ontwijken. Evenzo met de andere partijen van het Ancien Régime, waaronder PvdA, D’66 en VVD.

Nu voelen deze partijen, het CDA incluis, de hete adem van nieuwe partijen in hun nek. Derhalve worden de reguliere politici bang en proberen ze deze angstpsychose af te wentelen op de burgerij.

Ten vierde zijn de militaire avonturen in Afghanistan tot mislukking gedoemd als er niet wordt gekozen voor bepaalde doelstellingen. In eerdere artikelen heb ik al gewezen op de nutteloosheid van de militaire interventie als die alleen bestaat om als reactief middel te worden ingezet. Het zou beter zijn om deze doelstelling af te spreken, te behalen en de troepen naar Nederland terug te halen om daarna een geheel ander beleid af te stemmen. Interventie gebeurt alleen als Nederland of het NATO-gebied wordt aangevallen door een vreemde mogendheid en nooit mag het Nederlandse leger worden ingezet voor alleen ‘humanitaire’ doelen, omdat zulks een openeinde betrokkenheid bevordert zonder dat daar tegenover een eind in zicht wordt gesteld. We hebben in het verleden gezien hoe zo’n openeinde regeling kan uitpakken; de Balkan is wat dat betreft een prangend voorbeeld hoe zo’n interventionistisch beleid falikant mis kan lopen. We scheppen in Kosovo nu een terroristenstaat onder leiding van het UCK dat in de toekomst Europa enorm veel problemen kan opleveren. De huidige premier van Kosovo is zo’n terrorist en deze wordt gesteund door o.a. de Eurocraat Ahtisaari met medeweten van de rest van de EU. Eenvoudigweg schandalig.

Dit terwijl de Eurocratie onze eigen premier Balkenende schoffeert in het Euro-parlement. Zelfs naar de minieme voorstellen van hem werd niet geluisterd en het handjevol Eurocraten dat daar zat wilde niet met hem in discussie hierover. Ik zou de heer Verhagen daarom willen adviseren eerst de problemen in eigen land aan te pakken alvorens andere partijen te betichten van een ‘on-Europese’ houding, want de EU is een gepasseerd station, waar langzaam maar zeker de meeste Europeanen de buik vol van hebben. Het wachten is alleen op de onvermijdelijke populaire revolutie.

www.volkskrant.nl/binnenlan…
www.prnewswire.com/cgi-bin/…
www.hetvrijevolk.com/?pagin…
news.yahoo.com/s/ap/2007052…
www.euronews.net/create_htm…
news.independent.co.uk/euro…
www.iht.com/articles/2005/0…
www.democracymovement.org.u…
www.conscience-politique.or…
kavkazcenter.com/eng/conten…

8 REACTIES

 1. Goed stuk, Albert. Nederland heeft in zijn historie nog nooit onder buitenlands bevel oorlog moeten voeren wegens verbetering van de mensenrechten in een afgelegen oorlogsgebied.

  In de eerste plaats schent de Nederlandse Staat op marxistisch-islamitische grondslag de grondrechten van zijn eigen burgers, door als Big "Brodder" zijn eigen burgers onder curatele te stellen. Bovendien zijn z.g. "mensenrechten" niets anders dan een neo-marxistische uitvinding van sociaal-democraten om de totalitaire verzorgingsstaat ten koste van de belastingbetaler door te drukken.

  Die verzorgingsstaat is een exportartikel, waarvoor de Nederlandse regering bereid is op bevel van de federale regering van de VS oorlog te voeren in Afghanistan, in het kader van de z.g. "War on Terror"(1), die al voorafgegaan wordt door de mislukte "War on Drugs"(2).

  Naar gevreesd moet worden, zal niet alleen de "War on drugs", maar ook de "War on Terror" verloren worden, waarbij Iran de Amerikanen (en "Europa" ?) zijn vredesvoorwaarden zal opleggen.
  Belangrijk teken aan de wand is, dat de Amerikanen onvoorwaardelijke vredesbesprekingen met Iran zijn begonnen om hun militairen op termijn uit Irak te kunnen terugtrekken.

  En dit spelletje moet door BuZa-minister Verhagen aan de "domme" Nederlandse kiezer worden verkocht.

  (1)http://nl.wikipedia.org/wik
  (2)http://www.lewrockwell.com/

  Groet,
  SpyNose

 2. We zijn toch Dom volk voor Maxime Verhagen. wellicht type als Pol pot.

 3. [1] Klopt, kijk als je een oorlog begint moet je deze wel willen winnen. Wat er nu gebeurt is dat het uit het oogpunt van ‘humanitarisme’ wordt gevoerd. Eerst moet je je vijanden verslaan, alvorens je gaat denken aan humanitaire zaken, zoals wederopbouw etc. Zoals eerder gezegd geef ik geen cent voor de militaire strategie van de VS, NATO of Nederland. Leeuwen geleid door ezels, zo zou ik deze nonsens willen bestempelen.

 4. [3]
  100%.
  Wederom wordt het middel (oorlog voeren) tot doel verheven. De beste manier om dat lang vol te houden is om het in socialistische kringen politiek correcte "humanitaire doel" te dienen, waarbij de hoofdzaak (het elimineren van de nu nog steeds niet ge-elimineerde "vijandige elementen" die thans met alle soorten van genoegen roet in het eten gooien) tot bijzaak gebombardeerd wordt door zichzelf bijkans in de omvang van hun ego verslikkende politici. Succes verzekerd.

 5. Precies Albert. Het optreden van het Westen (de VS, Canada, Engeland en Nederland) getuigt van een nefast politiek-militair-strategisch dilettantisme.

  Men stort zich blindelings in allerlei wilde oorlogsavonturen, die ze voor de beeldvorming "vredesmissies" noemen, en als het allemaal misloopt weten de brokkenpiloten niet meer in welke bochten ze zich moeten wringen om nog te redden wat er te redden valt.

  Alsof er geen eeuwenlange krijgskundige traditie in Europa bestaat.

  Een beetje soldaat zou zich al direct in zijn graf omdraaien en ik denk, dat veldheren als Napoleon, Von Clausewitz en Anders en vele andere collegae zich een kriek gelachen zouden hebben.

  Van de bondgenootschappelijke ervaringen in de affaire Srebrenica heeft men in Den Haag kennelijk ook niets geleerd.

  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://www.sikorskimuseum.c

  (Compliment voor de sprekend gelijkende foto van de Haagse Randdebielen !)

  Groet,
  SpyNose

 6. Uitstekend stuk.
  Natuurlijk is Afghanistan bij voorbaat een mislukking. Een oorlog die je niet voert kun je niet winnen, en bovendien is er geen enkele reden waarom Nederlandse (of Amerikaanse, of welke dan ook) militairen zouden moeten sneuvelen voor een zaak die niet de hunne is, om een land te "helpen opbouwen" dat van deze hulp niet gediend is, en dat er veel meer baat bij heeft als de totalitaire, fundamentalistische Taliban uitgeroeid worden. Maar deze hergroepeert zich juist met dank aan het "opbouwwerk". Kortom: wegwezen!

 7. Ancien Régime, zo zien wij Nederland vandaag de dag. De oorzaak is het bestaan van de Republikeinse Moderne Partij sinds 2000 en die rust niet voordat de eerste president in
  ‘s-Gravenhage zit. Het zal moeten via de Tweede kamer en een referendum.
  Belangstellenden zie:
  http://home.tele2.nl/rmp/

Comments are closed.