Een van de voor de mens meest schadelijke sporten is boksen. De slagen tegen het hoofd veroorzaken onherstelbare schade aan de hersenen: een schade welke op foto’s duidelijk te herkennen valt.
Een religieuze opvoeding veroorzaakt weliswaar geen fysieke schade aan de hersenen , maar vergiftigt de recipiënt wel op jeugdige leeftijd door middel van een hersenspoeling waar velen zich, eenmaal volwassen geworden, niet aan kunnen ontworstelen.

Sommigen, met name onder het katholieke en gereformeerde deel van de bevolking, dragen de sporen van de vergiftiging levenslang met zich mede, niet alleen in vorm van mentale vergiftiging, maar ook uiterlijk. Wie ooit een katholieke radiobode heeft doorgebladerd ( bestaat die nog?) en getroffen werd door de ietwat bolle gelaatsuitdrukking van een aantal afgebeelde personen, die ik hier uit pieteit niet nader zal kwalificeren,weet wat ik bedoel.
Toen ik enige jaren geleden een jaarvergadering bijwoonde van de Bond tegen het Vloeken ( een overigens achtenswaardige instelling die grof taalgebruik tracht tegen te gaan), bleven mij de markante gereformeerde koppen die het bestuur vormen van deze stichting, nog lange tijd voor de geest staan als representanten van een soort mensen dat in goed Nederlands uitgedrukt de kat in het donker knijpt. Het verbaasde mij daarom niet dat de eigenaar van een verzendhuis voor pornografie mij vertelde dat het zwaar gereformeerde Ede de gemeente met de hoogste besteldichtheid is voor zijn negotie.
Laat mij hier duidelijk zijn : ik heb niets tegen mensen uit Ede , noch tegen personen van gereformeerden huize of consumenten van pornografie. Ten gunste van de groep van gereformeerden huize valt bij voorbeeld op te merken, dat zij tijdens de oorlog een verhoudingsgewijs buitengewoon groot aantal onderduikers herbergde. Ik beklaag echter de kinderen uit deze groep welke voor het leven misvormd raken ten gevolge van de opbrenging met het gereformeerde geloof.
Maar soms begint het op een bepaald gebied ook bij deze mensen te dagen, zoals bij dat door kinderverlamming getroffen meisje dat , ter aanmoediging van vaccinatie, een aantal jaren geleden zittend in een rolstoel voor de kerk van Elspeet , een bord omhoog hield waarop geschreven stond:” Ouders, doe dit uw kinderen niet aan.”
Dit meisje had het goed begrepen : geloof in welke godheid dan ook met alle geboden, verboden , voorschriften en taboes welke onlosmakelijk hiermee verbonden zijn, kan uiterst schadelijk zijn en levenslange mentale en fysieke beschadiging veroorzaken.
Hugo van Reijen

45 REACTIES

 1. Goed artikel.
  Enige wat ik mis is de lijn doortrekken naar de ’s linkse indoctrinatie in ons staatsonderwijs en natuurlijk de levenslange updates verzorgd door Postbus 51.

 2. We zien dat eigenlijk in bijna alle religies. De islam mag natuurlijk ook niet worden gemist in dit rijtje met dien verstande dat het ook nog fysiek schadelijk is voor de omgeving.

 3. Gedwongen vaccinaties zijn juist extreem onlibertarisch. Kijk maar eens naar de artikelen op lewrockwell.com hierover.

 4. [4] Daarom wordt ook niemand in Nederland hiertoe gedwongen. Ouders hebben alle vrijheid om een vaccinatie van hun kind te weigeren, als dit niet in overeenstemming is met hun ideeen. Dat je die kinderen die vrijheid niet geeft is op zich logisch, aangezien de meeste kinderen ten tijde van de eerste vaccinaties nog niet echt fatsoenlijk kunnen praten, laat staan goed redeneren en een overtuiging uitspreken.

 5. Als dit het probleem is, wat is dan jouw oplossing?

  – verplicht vaccineren?
  – ouders verbieden religieus te zijn?
  – ouders verbieden hun kinderen naar eigen goeddunken op te voeden?
  – kinderen verplichten om naar een school te gaan waar ze aan alternatieve doctrines blootgesteld kunnen worden?

  En wie gaat dit opleggen? De Staat?

  Wat stel je voor?

 6. [6] Mijn bedoeling is slechts signalering van het probleem, onafhankelijk van het antwoord op de vraag of ik een oplossing weet of niet. Als ik alleen zou mogen signaleren datgene waarvoor ik een oplossing weet, dan zou ik maar weinig kunnen signaleren. Of wenst de Vrijspreker uitsluitend signaleringen waarvoor een pasklare oplossing bestaat ?

 7. [3] Een andere keer dan iets over het Boedhisme of de İslam.

 8. Geloof in welke (seculiere) ideologie dan ook met alle geboden, verboden, voorschriften en taboes welke onlosmakelijk hiermee verbonden zijn, kan uiterst schadelijk zijn en levenslange mentale en fysieke beschadiging veroorzaken:

  http://www.walledlake.k12.m

 9. [9] uiterst schadelijk en levenslange mentale en fysieke beschadiging veroorzakend kan ook zijn:
  Fietsen in de PC Hooftstraat,
  Hummer rijden in Nijmegen
  Of omgekeerd
  Naar de staatsomroep kijken
  Naar RTL4 of SBS6 kijken
  Een voetbal stadion bezoeken
  De ‘verkeerde’ boeken lezen
  In het algemeen onderwijs volgen
  Kinderen bloot stellen aan bacterien (kunnen ze ziek worden)
  Kinderen nooit blootstellen aan bacterien (ALS ze dan een keer ziek worden, hebben ze geen weerstand)
  etc…

  Dit leven zit voor ons allemaal vol met enorme risico’s. Iemand heeft de opvoeding van de Fouding Fathers op zich genomen, en vast niet geheel volgens Hugo’s objectivistische maatstaven. Toch zijn die jongens – waarvan enkelen uitgesproken Christelijk! – nog redelijk goed terecht gekomen.

  Hugo, dat jij een persoonlijk onverwerkt religie-trauma hebt is nu wel duidelijk. Wat dit echter met Vrijspreker te maken heeft, ontgaat mij ten enen male. En met mij gelukkig ook een aantal anderen.

  Ik zie – als libertarier – geen enkel probleem in het feit dat mensen dingen geloven. De Vrijspreker stelt dat ieder zijn leven maar moet leven zoals hem juist dunkt, zolang hij de anderen dat zelfde ook gunt.

  Als mensen dwang of geweld jegens anderen initieren handelen ze fout. Maakt het dan nog wat uit of ze dat doen vanuit geloof, of hebzucht, of moralisme, of sadisme, of om z’n kinderen te voeden, of om de wereld te verbeteren of welk ander motief dan ook?

  Je zegt dat je ook geen oplossing aandraagt, maar enkel een probleem signaleert.
  Ik zie het hele probleem niet, en ook niet hoe jouw anti-artikelen bijdragen aan het uitdragen van het Libertarische gedachtengoed. Alle ouders voeden hun kinderen op, en alle kinderen kunnen ACHTERAF daarvan zeggen dat ze bepaalde zaken liever anders gehad zouden hebben.

  Niet vaccineren kan het verwijt opleveren dat je het bloot hebt gesteld aan een mogelijk levens bedreigende ziekte. Wel vacineren, dat jij met de naald van de dokter inbreuk hebt gemaakt op de lichamelijke integriteit van het kind.
  Ik stel voor opvoedingsbeslissingen – en ook de mogelijke fouten daarin – te laten waar ze van nature horen: bij de ouders.

  Waarom zit het persoonlijke geloof van mensen die jou, noch anderen, iets kwaads doen jou zo in de weg? Het probleem dat jij hebt met geloof, gelovigen, religie etc, lijkt me toch vooral jouw persoonlijke probleem, en heeft mijns inziens geen enkele toegevoegde waarde op een site als de Vrijspreker.

  Heel veel sterkte!!

 10. De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  IEDER MENS HET RECHT HEEFT ZIJN LEVEN TE LEIDEN ZOALS HIJ ZELF WIL,
  zolang hij DATZELFDE RECHT VAN IEDER ANDER RESPECTEERT.

  Jij bent één van de vrijsprekers toch?
  Waarom dan dit?

 11. [11] Precies!

  Overigens is het uitblijven van een reactie van de schrijver, ook een reactie 😉

 12. [10] Iedereen heeft natuurlijk het recht te geloven: in bij voorbeeld een overheid, een politicus, een religie of in een boskabouter.
  Iemand heeft eveneens het recht te geloven dat een dergelijk geloof in vele gevallen grote schade met zich brengt. En wie over geloof of de schade die geloof kan veroorzaken, wil spreken of schrijven,heeft daar eveneens het volste recht toe.
  Het constateren van een onverwerkt religie-trauma bij de opponent is natuurlijk eveneens toegestaan, ook al is dit een zwak argument in de discussie en maakt deze constatering de indruk , geponeerd te zijn bij gebrek aan inhoudelijke discussieargumenten.

 13. [13] Hugo, ik heb je een aantal keer gevraagd wat anti-religie artikelen te maken hebben met Libertarisme en het uitdragen van de Libertarische ideeen.

  Geloof is een individuele actie. Religie is een aantal (leer-)stellingen waar een groep mensen (soms deels) aanhanger van zijn. In jouw artikelen maak je geen onderscheid tussen deze twee. IN NAAM van God of religie of na het lezen van de Bijbel doen (groepen) mensen de meest bizare dingen. Uiteindelijk blijven deze individuele mensen natuurlijk gewoon zelf verantwoordelijk voor hun daden. Bovendien is het niet inherent aan het geloven, dat mensen tot gewelddadige acties overgaan, dat kan evenzeer om 1000 andere redenen zijn.

  Natuurlijk is het jouw volste recht om alle mensen die geloven voor achterlijk te houden. Ook staat het jou vrij om alle religies dom of zelfs verwerpelijk te vinden.

  Je publiceert een reeks van deze anti-religie of anti-geloof artikelen zonder uit te leggen wat er on-libertarisch is aan geloven, of in hoeverre het geloof van anderen, ansich, jouw vrijheid beperkt.

  Omdat je geen antwoord geeft op de vraag waarom deze artikelen nuttig zijn op Vrijspreker, en wat jouw oplossingen/alternatieven zijn, concludeer ik dat jij blijkbaar ‘iets hebt’ met religie en geloof.

  Van mij mag je je druk maken over de kleur van het gras, of de slechte smaak van jouw buurman op het gebied van muziek, maar mij ontgaat nog steeds wat die mening voor belang heeft op een site, die probeert mensen van ALLE geledingen te laten zien hoe moreel, mooi, eerlijk, rechtvaardig etc. echte vrijheid is.

  Waneer je blijft zeuren dat de buurman zulke slechte muziek draait, dan denk ik niet dat hij erg geneigd is om nog naar jouw libertarische ideeen te luisteren. En daar gaat het toch om?

 14. Blijkbaar lopen mijn ideeen en die van Arby enigszins uiteen. Hoewel naar mijn inschatting en ervaring de gemiddelde intelligentie van een atheist hoger ligt dan die van de gemiddelde gelovige , lijkt het mij onjuist en ongepast om gelovigen als achterlijk te kwalificeren. Ik weet niet waar dit vandaan gehaald wordt; mijn woorden zijn het in ieder geval niet. Waarom mij deze woorden in de mond gelegd worden, daarnaar kan ik slechts gissen.
  Ik ben juist terug uit Turkije waar ik met tal van gelovigen discussies gevoerd heb over ( onder andere) religie. Geen van deze mensen ontbrak het aan intelligentie.
  Discussies onder gebruik van onzuivere argumenten zijn moeilijk.
  Om verdere aanstoot te vermijden, adviseer ik, stukjes van mij waarvan de kop indiceert dat de inhoud niet in goede aarde zal vallen, niet te lezen.
  Overigens acht ik het uiterst relevant om bij discussies op het libertarische vlak een belangrijke plaats in te ruimen voor religie, al was het alleen maar omdat het bestaan van religie op het economische vlak consequenties heeft van gigantische proporties. Zelfs personen die buiten de invoed van de religieuze markt vallen, raken vaak ten gevolge van dwangheffingen en subsidies een deel van hun inkomen kwijt aan consumptie in de religeuze sector door anderen.
  Hugo van Reijen
  vrijsprekerblog@vrijspreker.nl wrote:
  Nieuwe reactie op bericht: 5332
  http://www.vrijspreker.nl/v

  User: Arby
  User ID:
  Host: cabax.xs4all.nl
  Reactie:
  [13] Hugo, ik heb je een aantal keer gevraagd wat anti-religie artikelen te maken hebben met Libertarisme en het uitdragen van de Libertarische ideeen.

  Geloof is een individuele actie. Religie is een aantal (leer-)stellingen waar een groep mensen (soms deels) aanhanger van zijn. In jouw artikelen maak je geen onderscheid tussen deze twee. IN NAAM van God of religie of na het lezen van de Bijbel doen (groepen) mensen de meest bizare dingen. Uiteindelijk blijven deze individuele mensen natuurlijk gewoon zelf verantwoordelijk voor hun daden. Bovendien is het niet inherent aan het geloven, dat mensen tot gewelddadige acties overgaan, dat kan evenzeer om 1000 andere redenen zijn.

  Natuurlijk is het jouw volste recht om alle mensen die geloven voor achterlijk te houden. Ook staat het jou vrij om alle religies dom of zelfs verwerpelijk te vinden.

  Je publiceert een reeks van deze anti-religie of anti-geloof artikelen zonder uit te leggen wat er on-libertarisch is aan geloven, of in hoeverre het geloof van anderen, ansich, jouw vrijheid beperkt.

  Omdat je geen antwoord geeft op de vraag waarom deze artikelen nuttig zijn op Vrijspreker, en wat jouw oplossingen/alternatieven zijn, concludeer ik dat jij blijkbaar ‘iets hebt’ met religie en geloof.

  Van mij mag je je druk maken over de kleur van het gras, of de slechte smaak van jouw buurman op het gebied van muziek, maar mij ontgaat nog steeds wat die mening voor belang heeft op een site, die probeert mensen van ALLE geledingen te laten zien hoe moreel, mooi, eerlijk, rechtvaardig etc. echte vrijheid is.

  Waneer je blijft zeuren dat de buurman zulke slechte muziek draait, dan denk ik niet dat hij erg geneigd is om nog naar jouw libertarische ideeen te luisteren. En daar gaat het toch om?
  —————————–
  Powered by Nucleus CMS
  (http://www.nucleuscms.org/)

  _______________________________________________
  Nucleus mailing list
  Nucleus@vrijspreker.nl
  http://vrijspreker.nl/mailm

 15. [18] Met dank aan Huub Mooren:
  Religiosity and intelligence
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation, search
  The topic of religiosity and intelligence pertains to possible relationships between intelligence and religious belief.

  Topics dealing with the measurement of intelligence are often controversial. Critics in these areas examine the validity and fairness of cognitive testing, as well as the problems in the definition and operationalization of the other measurements under discussion, in this case religiosity. Many of the issues pertaining to the investigation of group differences in intelligence vis-à-vis religiosity are also raised in the investigation of race and intelligence—a better established, though even more controversial, area of intelligence research.

  In scientific research, correlations can suggest, but not necessarily imply causation: even if a positive or negative correlation can be found between intelligence and religiosity, it may suggest, but necessarily require such a finding, that one is causing the other. (See also: spurious relationship; and correlation does not imply causation). According to a study by Paul Bell, published in the Mensa Magazine in 2002, there is an inverse correlation between religiosity and intelligence. Analyzing 43 studies carried out since 1927, Bell found that all but four reported such a connection, and he concluded that "the higher one’s intelligence or education level, the less one is likely to be religious or hold ‘beliefs’ of any kind."[1] A survey published in Nature in 1998 confirms that belief in a personal God or afterlife is at an all time low among the members of the National Academy of Science, only 7.0% of which believed in a personal God as compared to more than 85% of the US general population.[2]

 16. Blijkbaar lopen mijn ideeen en die van Arby enigszins uiteen.

  == dat mag; geeft niks, zo kan je wat leren van elkaar =

  Hoewel naar mijn inschatting en ervaring de gemiddelde intelligentie van een atheist hoger ligt dan die van de gemiddelde gelovige , lijkt het mij onjuist en ongepast om gelovigen als achterlijk te kwalificeren. Ik weet niet waar dit vandaan gehaald wordt; mijn woorden zijn het in ieder geval niet. Waarom mij deze woorden in de mond gelegd worden, daarnaar kan ik slechts gissen.

  == Ik leg jou geen woorden in de mond. Ik zeg dat het jou (en iedereen) vrij staat om dat te vinden. Wel is het zo dat je in bijvoorbeeld http://www.vrijspreker.nl/v… het geloof in een opname en wederkomst als erg ‘on-intelligent’ schildert. Iedereen die iets van natuurrwetten weet, moet concluderen dat het niet kan, ergo het is ‘on-intelligent om dat te geloven’. Je ZEGT nergens dat geloven dom of achterlijk is, maar (in elk geval op mij) maakt het wel degelijk de indruk dat je dat vindt. Ik kan mij vergissen. Een ieder leze het genoemde artikel nog eens en oordele zelf.

  Ik ben juist terug uit Turkije waar ik met tal van gelovigen discussies gevoerd heb over ( onder andere) religie. Geen van deze mensen ontbrak het aan intelligentie.
  Discussies onder gebruik van onzuivere argumenten zijn moeilijk.

  == Deze paragraff snap ik niet. Wat wil je hiermee zeggen??

  Om verdere aanstoot te vermijden, adviseer ik, stukjes van mij waarvan de kop indiceert dat de inhoud niet in goede aarde zal vallen, niet te lezen.

  == Dank voor dit advies. Ik bepaal overigens altijd zelf wat ik lees en niet lees.

  Overigens acht ik het uiterst relevant om bij discussies op het libertarische vlak een belangrijke plaats in te ruimen voor religie, al was het alleen maar omdat het bestaan van religie op het economische vlak consequenties heeft van gigantische proporties. Zelfs personen die buiten de invoed van de religieuze markt vallen, raken vaak ten gevolge van dwangheffingen en subsidies een deel van hun inkomen kwijt aan consumptie in de religeuze sector door anderen.
  Hugo van Reijen

  == Ligt het probleem dan niet bij de overheid die deze dwangheffingen oplegt?
  Maakt het iets uit of deze dwangheffingen besteed worden aan een geloofsgemeenschap, voetbalclub of vereniging van kunstliefhebbers?
  En waarom roep je een rubriek "Religie" in het leven en niet "Ontvangers van subsidies, belastingen en andere dwangheffingen"

  Ik heb slechts een IQ van 152, het zal dus zeker aan mij liggen, maar mij is niet duidelijk waarom je zo van leer trekt tegen geloof en religie (mijn woorden) en niet tegen bijv. voetbal. Ook ‘onder de noemer’ voetbalsupporters wordt er het (on)nodige geweld gepleegd. Ook voetbalclubs ontvangen subsidie. Ook de meeste voetballiefhebbers zijn niet gewelddadig en verafschuwen de ‘uitwassen’. Ook voetbal heeft op economisch vlak consequenties.

  Ik concludeer dat religie blijkbaar jou persoonlijk meer bezig houdt dan voetbal, maar begrijp nog steeds niet wat dat toevoegt aan een site die libertarisme wil uitdragen.

  Een gevat stukje over 22 mannetjes die anderhalf uur achter een balletje aanrennen, kan best vermakelijk zijn, maar of je daarmee de kans vergroot om voetballiefhebbers voor libertarisme te interesseren betwijfel ik.

 17. [21]
  01.
  Ja, voetbal!
  Heel interessant om de reacties van de massa te zien als de bal over het veld rolt of een doel ingaat! En welk een prachtige afleidingsmanoeuvre voor dictatoriale regimes om de massa bezig te houden!
  Maar ook religie heeft enkele nuttige functies, namelijk die van:
  -goedkope politieagent, want Hij kijkt en controleert, altijd en overal
  -wegneming van de vrees te sterven
  -prettige sociaal samenzijn op zondagochtend
  En wie weet : voor sommigen onder ons zijn deze voordelen misschien wel zo groot dat zij de nadelen overtreffen!
  02.
  Ik heb iets met religie !
  Dat haal je de koekoek, en hopelijk hebben velen van ons iets met het onderwerp, waarover zij schrijven !
  03.
  Stel je voor dat je Premier hebt die zeer religieus is !
  Dat betekent dat de man of vrouw des ochtend opstaat, gaat bidden, alles in het licht ziet van de Heer die hem of haar richtlijnen verschaft en al zijn of haar beslissingen neemt in overleg met Hem.
  Dit lijkt mij van grote betekenis voor het antwoord op de vraag of die Premier ontvankelijk zal zijn voor libertarische ideeen. Im denk eigenlijk niet dat het bezitten van een religie daar bevorderlijk voor is. Religie is van grote relevantie bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre voor libertarische ideen in de gemeenschap een voedingsbodem te vinden is.
  04.
  Je IQ van 152. Zo’n hoog IQ kan natuurlijk nooit kwaad.
  Op welke schaal is dit gemeten ?
  Ik ken alleen de schaal waarin 2,5 procent van de bevolking boven de 130 uitkomt.
  Is het deze schaal waarover wij spreken of een andere ?
  Als dit deze schaal is ,is je IQ wel heel erg hoog, ik vermoed dat minder dan 0,01 procent van de bevolking daarbovenuitkomt !
  05.
  De paragraaf over Turkije kan ik verder niet uitleggen. Alles staat er al.
  06.
  Ik heb niet geschreven dat het alleen de overheid is die nog eens een schepje doet bovenop de kosten die reeds door religie veroorzaakt worden.
  De meeste kosten worden al door de dames en heren gelovigen zelf veroorzaakt, vaak vergezeld door lichte of zware drang van religieuze functionarissen. Op Bali spaart men zijn hele leven om straks een mooie verbranding te krijgen met alle rituelen erop en er aan. En misschien veroorzaakt dat wel zoveel consumptief genot dat het beter zo kan blijven !
  Het blijft een fascinerend thema en we zullen het er wel nooit overeens worden, maar dat is ook niet nodig.
  hugo van reijen

 18. Beste Hugo,

  Dank voor je antwoord.
  Voor mij bepaald het criterium ‘kan je ook nee zeggen’ of iets vrijheidsbeperkend is. Als ik mijn belasting niet betaal wordt ik opgesloten en kan zelfs mijn leven berdeigd worden. Het sparen voor het bijwonen van een WK-finale of voor een mooie begrafenis is een vrijwillige keuze.

  Ik zie dat groepen mensen (collectieven) soms de meest vreselijke dingen doen, en voor mij maakt het niet uit of dat voetbal-hooligans zijn of de katholieke inquisitie.
  Het probleem is dat de staat mij met geweld verbiedt om me hiertegen te verdedigen. Zonder staat zouden middenstanders de hooligans zelf wel bij hun winkelruit vandaan houden, en de ‘heksen’ zouden de inquisiteur uit de buurt kunnen houden.

  Toch zie ik niet dat er iets intrensiek fout zou zijn met mensen die geloven of van voetbal houden. We zijn het eens dat we het niet eens zijn en dat dat ook inderdaad niet nodig is 😉

  Ik blijf je artikelen lezen en zal wellicht in de toekomst opnieuw reageren. Ik heb namelijk ook iets met religie, en met libertarisme.

  Met vriendelijke groet,
  Arby

  P.S. De schaal is Wechsler en komt overeen met het 0,999706 percentiel.

 19. [23] Voor het hoogste percentiel: het Piet & Simon probleem.

  -Twee natuurlijke getallen, x en y, zijn kleiner dan 100.
  -Piet kent het product van de twee getallen.
  -Simon kent de som van de twee getallen.

  Er ontspint zich de volgende dialoog:
  Piet: ik ken x noch y.
  Simon: dat wist ik al.
  Piet: nu ken ik x en y.
  Simon: ik ook.

  Los x en y op.

 20. [23]
  Hartelijk dank, Arby.
  Ik begrijp dat er van elke miljoen personen slechts 294 intelligenter zijn dan jij. Is dat juist?
  Ik zal die schaal opzoeken.
  Het is in geen geval de bedoeling , religieuze personen als dom of domachtig te kwalificeren.
  Mijns inziens gaat het hier om vergifiging van de geest en niet om domheid.
  Uiteraard is het wel zo ,dat meer intelligente persoenen vermoedelijk beter weerstand kunnen bieden aan deze vergiftiging.

 21. [23] "Voor mij bepaalt het criterium ‘kan je ook nee zeggen’ of iets vrijheidsbeperkend is".
  Ja Arby, goede maatstaf. En in de maatschappij waar dat mogelijk is, mag iedereen verder geloven wat hij zelf wil.

 22. [22] Erg aardig, Voorhoofd.
  Ken je de oplossing of zit je er zelf ook het hoofd over te breken?

 23. [26] de oplossing is natuurlijk 2 en 15 (17 en 30) maar nu alleen de redenering nog ….. 😉

 24. [27] Nee toch?
  Piet kan dan nooit zijn TWEEDE opmerking gemaakt hebben: het product 30 treedt namelijk ook op als x=5 en y=6. En met x=5 en y=6 zijn de eerste opmerkingen van Piet (30) en Simon (11) ook geldig.
  Lastig ding Arby!

 25. [26] Ja. Vele uren en grijze haren. Maar inderdaad.

  Tipje?
  Uit Piet’s eerste opmerking volgt dat hij niet het product van twee priemgetallen heeft. x is dus oneven en y is even.
  Uit Simon’s eerste opmerking volgt dat hij niet de som van twee priemgetallen heeft. En dan…

Comments are closed.