Een van de voor de mens meest schadelijke sporten is boksen. De slagen tegen het hoofd veroorzaken onherstelbare schade aan de hersenen: een schade welke op foto’s duidelijk te herkennen valt.
Een religieuze opvoeding veroorzaakt weliswaar geen fysieke schade aan de hersenen , maar vergiftigt de recipiënt wel op jeugdige leeftijd door middel van een hersenspoeling waar velen zich, eenmaal volwassen geworden, niet aan kunnen ontworstelen.

Sommigen, met name onder het katholieke en gereformeerde deel van de bevolking, dragen de sporen van de vergiftiging levenslang met zich mede, niet alleen in vorm van mentale vergiftiging, maar ook uiterlijk. Wie ooit een katholieke radiobode heeft doorgebladerd ( bestaat die nog?) en getroffen werd door de ietwat bolle gelaatsuitdrukking van een aantal afgebeelde personen, die ik hier uit pieteit niet nader zal kwalificeren,weet wat ik bedoel.
Toen ik enige jaren geleden een jaarvergadering bijwoonde van de Bond tegen het Vloeken ( een overigens achtenswaardige instelling die grof taalgebruik tracht tegen te gaan), bleven mij de markante gereformeerde koppen die het bestuur vormen van deze stichting, nog lange tijd voor de geest staan als representanten van een soort mensen dat in goed Nederlands uitgedrukt de kat in het donker knijpt. Het verbaasde mij daarom niet dat de eigenaar van een verzendhuis voor pornografie mij vertelde dat het zwaar gereformeerde Ede de gemeente met de hoogste besteldichtheid is voor zijn negotie.
Laat mij hier duidelijk zijn : ik heb niets tegen mensen uit Ede , noch tegen personen van gereformeerden huize of consumenten van pornografie. Ten gunste van de groep van gereformeerden huize valt bij voorbeeld op te merken, dat zij tijdens de oorlog een verhoudingsgewijs buitengewoon groot aantal onderduikers herbergde. Ik beklaag echter de kinderen uit deze groep welke voor het leven misvormd raken ten gevolge van de opbrenging met het gereformeerde geloof.
Maar soms begint het op een bepaald gebied ook bij deze mensen te dagen, zoals bij dat door kinderverlamming getroffen meisje dat , ter aanmoediging van vaccinatie, een aantal jaren geleden zittend in een rolstoel voor de kerk van Elspeet , een bord omhoog hield waarop geschreven stond:” Ouders, doe dit uw kinderen niet aan.”
Dit meisje had het goed begrepen : geloof in welke godheid dan ook met alle geboden, verboden , voorschriften en taboes welke onlosmakelijk hiermee verbonden zijn, kan uiterst schadelijk zijn en levenslange mentale en fysieke beschadiging veroorzaken.
Hugo van Reijen

45 REACTIES

 1. Het Hoge Voorhoofd zegt gewoon: "Piet wist niet, dat Simon wist, dat Piet x en y niet kende, maar Piet leerde x en y kennen, toen hij leerde, dat Simon wist, dat Piet x en y niet kende, en hij tegelijk leerde, dat Simon niet wist, dat Piet niet wist, dat Simon wist, dat Piet x en y niet kende."

  De metavraag is veel simpeler, nl. de vraag of je een hoog voorhoofd hebt. Zo nee, begin er dan maar niet aan, kan ik jullie aanraden (vrij naar Okham).

 2. Uit Piets derde opmerking blijkt, dat Simon’s som onder alle mogelijke oplossingen maar één keer voorkomt. Dus is x=7 en y=6. Hoe Piet het te weten kwam zal voor eeuwig duister blijven, maar dat wordt ons niet gevraagd.

 3. [32] Dan zou Simon de som 13 hebben gehad en dat is de som van twee priemgetallen, 2 en 11.
  En had hij zijn eerste opmerking nooit kunnen maken.
  Tip 2: je moet alle sommen opschrijven die Simon kan hebben en dan..

  Hans Freudenthal beschreef dit probleem in 1969 http://www.math.leidenuniv….
  Het is niet duidelijk of hij het zelf verzonnen heeft. Maar mooi is het wel.

 4. [33] Het Hoge Voorhoofd,
  Ik had wel tabellen gemaakt, maar ik begin vrezen, dat mijn telraam te klein is. Want het zal toch niet aan mijn denkraam liggen, of toch ? Of H.F. het verzonnen heeft of niet, zullen we wel nooit meer te weten komen, net zomin als we het oorspronkelijke bewijs van Fermats laatste stelling zullen herontdekken.

  Hoe denk jij over het bewijs van die stelling door James Constant ?

  http://www.coolissues.com/m

  Is dat volgens jou correct of niet ?
  Groet,
  SpyNose

 5. [34] Je moet de sommen opschrijven die Simon kan hebben: 11, 17, 23, 27 etc
  Neem bijvoorbeeld 11.
  Dat is 2+9 en Piet heeft dan 18
  Of 3+8, Piet heeft dan 24
  Of 4+7, Piet heeft dan 28
  Of 5+6, Piet heeft dan 30
  Doe dit voor alle sommen die Simon kan hebben. Een spreadsheet helpt, zet de sommen in kolommen en x in rijen en de producten in de cellen.
  HF beschikte nog niet over spreadsheets, maar jij wel.
  Piet moet een product hebben dat als enige, één keer voorkomt in een kolom.

  Constant zit ernaast natuurlijk. Let me think….

  On topic: ik ben atheist, dat doet Mijn Hoge Voorhoofd al vermoeden 🙂 En jij?

 6. [35] ?neitred ne reiv teh si ,VHH tssssP

  Mocht je hulp nodig hebben bij de weerlegging van Constant, geef een gil! Tip: let op de restterm.

  Waar is Percentielen Arby trouwens?

 7. [36] Jouw oplossing is correct.

  En ik ben ook uit Constant. Zijn restterm is nul. Goed gezien.

  Hoe zit het met jouw geloofsovertuiging?
  (in een fletse poging on-topic te blijven)

 8. [35] Het Hoge Voorhoofd,
  Dertien en vier lijken me wel OK. Maar ik ben niet zeker, of dit de enige oplossing is.

  Denk rustig na.

  Ik geloof, dat ik niet geloof. Wat ben ik ?

  [36] Huub Mooren,
  13 en 4 bedoel je zeker…

  Breng hem nou niet in de war, joh.

  Arby borrelt met vriend Wechsler.

  [37] Het Hoge Voorhoofd,
  4 en 13 dus.

  Trap niet in die val. Hoe kan de restterm nul zijn, terwijl de factoren natuurlijke getallen blijven ? De restterm heeft een discrete waarde <> 0.

  Groet,
  SpyNose

 9. [37] ‘Hoe zit het met jouw geloofsovertuiging?’
  Ik heb het doodgewone wetenschappelijke wereldbeeld. Ben niet van de ficties.

  En dat zit zo.
  Je hebt het subjectieve en je hebt het objectieve. Het eerste zit tussen de oren, het tweede buiten de oren. Een kind moet leren welke prikkels van binnen komen en welke van buiten.
  De meeste mensen doen er hun hele leven over om dat onderscheid te leren maken; wetenschappertjes leren het wat eerder, gewone reli’s wat later en reli-fundi’s leren het nooit.
  Die houden hun innerlijke storm voor een heuse Noordwester.
  Zo zit dat 🙂

 10. [38] ‘Maar ik ben niet zeker, of dit de enige oplossing is.’
  Het is de enige oplossing.
  Kan dat niet mooi formeel bewijzen, maar heb alle sommen uitgeschreven na Simon’s tweede opmerking.

  ‘Ik geloof, dat ik niet geloof. Wat ben ik ?’
  ’n Twijfelaar. Je gelooft de ene dag wel en de andere dag niet. Let me guess, zware katholieke jeugd gehad?

  ‘De restterm heeft een discrete waarde <> 0.’
  In vergelijking 3 van Constant’s artikel verzuimt hij te vermelden dat n naar oneindig gaat. De restterm, niet persé een natuurlijk getal overigens, gaat dan onverbiddelijk naar nul.

 11. [40] HHV,
  Je schreef in reactie 35: "Piet moet een product hebben dat als enige, één keer voorkomt in een kolom."

  Moet -geloof ik- niet "kolom" zijn, maar "rij", dan klopt het wel.

  "Kan dat niet mooi formeel bewijzen…"
  Wat empirisch bewijs betreft, kun je een een concrete set waarden voor x,y en z aangeven, waarbij Rn=0 ?

  (Ik heb niet gezegd, dat de restterm per se een natuurlijk getal zou zijn, maar slechts, dat hij een discrete waarde <>0 behoudt (voor alle n).)

  "Ik geloof, dat ik niet geloof" wil alleen zeggen, dat ik de quantenmechanica extrapoleer naar de macrokosmos. Meer niet.

  Verder noem ik mijzelf een soort kritisch rationalist, maar tegelijk een klassiek liberaal, in de richting van Nozick.
  Een dergelijk soort politieke moraal acht ik gewenst, omdat -ook al bewonder ik iemand als Popper- wetenschapsfilosofie tekortschiet bij het opstellen van een moreel acceptabele maatschappijleer.

  Groet,
  SpyNose

 12. [41] ‘Verder noem ik mijzelf een soort kritisch rationalist, maar tegelijk een klassiek liberaal, in de richting van Nozick.
  Een dergelijk soort politieke moraal acht ik gewenst, omdat -ook al bewonder ik iemand als Popper- wetenschapsfilosofie tekortschiet bij het opstellen van een moreel acceptabele maatschappijleer.’

  Same here. Je gaat geen moraal in de natuur vinden. Toch torsen we dat zuchtende subject een heel leven mee.
  En maar piekeren over het eigen welbevinden…
  Al vaker aangegeven, ik denk dat je moraal verzint. Net zoals techniek.
  Kan zomaar nuttig zijn.
  En ook behoorlijk vals; morele praat is mooipraterij en goedpraterij. Het brein heeft al beslist voordat het subject kan rapporteren wat het moreel juist acht.
  Doden mag niet, maar we doen het onophoudelijk, so much for morals 🙂

  Leuke aap toch, die mens? Ik kan geen dag zonder.

 13. [41] ‘Wat empirisch bewijs betreft, kun je een een concrete set waarden voor x,y en z aangeven, waarbij Rn=0 ?’

  Alle x,y en z!
  Constant’s vergelijkingen 2 ,3 en 6 zijn eigenlijk exact hetzelfde. Ze zijn ook alledrie juist.
  Vergelijking drie is het makkelijkste rekenen. Deze Taylorreeks convergeert zolang x<1. Neem lim (n->oneindig), de restterm nadert dan naar nul. x^n+1 nadert naar 0, de ‘C’ factor nadert naar nul en de ’theta’ factor nadert naar nul. Dat de ‘C’ factor naar nul nadert, is nog ff piekeren.
  In vergelijking 6 is y/x<1 dus ook hier is de restterm nul.

  Kortom, vergelijkingen 3 en 6 reduceren tot vergelijking 2 en Constant ligt zieltogend in de ring.

 14. [41] ‘"Ik geloof, dat ik niet geloof" wil alleen zeggen, dat ik de quantenmechanica extrapoleer naar de macrokosmos. Meer niet.’

  Nou ja, ‘meer niet’ 🙂
  Kwantum mechanica en trouwens elke natuurwet is dwingend. Dan zou dus iedereen geloven of geloven dat ‘ie geloofde.
  Mooren zegt het juist: er is geen externe stimulus die geloof veroorzaakt. Het is een interne prikkeling. Geloof is een verwarring van subject en object.
  Niet veel aan het handje hoor; onschuldig circus. Totdat er een moslim ontploft.

 15. [42] Huub Mooren,
  "… ik denk dat je moraal verzint. Net zoals techniek.
  Kan zomaar nuttig zijn."
  Klopt, niet weten + nieuwsgierigheid brengt de mens tot onderzoek, met dien verstande, dat er m.i. wezenlijk verschil tussen moraal en techniek bestaat, in de zin, dat bij moraal de mens handelend subject is, dat een "min of meer" universele richtsnoer zoekt, dat zijn emotionele verhouding tot zijn omgeving tracht te regelen, die een compromis is tussen overlevingsregels ten gunste van het individu en overlevingsregels t.g.v. de groep, waarmee hij zich verbonden voelt.
  Bij techniek is er geen sprake van zo’n richtsnoer.

  En inderdaad, Bokito heeft ook een soort moraal, zou ik zeggen !
  Groet,
  SpyNose

  [43]HHV,
  "Alle x,y en z!"

  ? Mijn vraag was, of je een concrete set waarden voor x,y en z kunt aangeven waarbij Rn=0 [(n>2)].

  Noem dan eens een concreet voorbeeld, s.v.p.

  [44]HHV,
  "trouwens elke natuurwet is dwingend." Hoezo ? Ook "natuurwetten" behoeven empirisch bewijs !

  "Dan zou dus iedereen geloven of geloven dat ‘ie geloofde."

  Dat lijkt me -strikt genomen- inderdaad juist. Alleen heeft een rationalist sterker "bewijs" dan een ideoloog, een medicijnman, een profeet of een farizeeër. Zie verderop.

  "Mooren zegt het juist: er is geen externe stimulus die geloof veroorzaakt. Het is een interne prikkeling."

  Geen discussie.

  "Geloof is een verwarring van subject en object."

  Als je "geloof" in religieuze zin bedoelt, ga ik met je mee. Maar -voor alle duidelijkheid- ik gebruikte "geloof" niet in religieuze zin. Veeleer in de zin van "redelijk vermoeden". Sorry voor deze "verwarring". 🙂

  Groet,
  SpyNose

Comments are closed.