Voor diegenen die nog overwegen om geld te lenen aan de overheid, door ‘veilige’ staatsobligaties voor hun pensioen te kopen, graag aandacht voor de intreerede van prof. dr. Frans van Schaik in het FD.

We wisten al dat de staat moreel failliet was, maar nu rekent van Schaik ons voor dat het materieel ook zo is.

Trouwens, wanneer ik op het punt zou staan failliet te gaan (dat ik niet meer aan mijn verplichtingen kan voldoen) en ik zou u vragen om mij geld te lenen, wetende dat ik dat nooit terug kan betalen, ben ik natuurlijk net als de staat met haar obligaties, net zo verwerpelijk en moreel laag bezig.
Als de staat de Nederlanden op dezelfde manier zou boekhouden als ondernemingen, zou er een negatief eigen vermogen van € 1.000 miljard in de boeken staan.

Volgens van Schaik ontstaat er een negatief beeld omdat de overheid werkt met het kasstelsel. Alleen de inkomsten en uitgaven van een bepaald jaar worden meegenomen. Maar de nieuwe prof wil dat overheden, ook de lagere!, overschakelen op een baten-lasten stelsel zoals bij bedrijven (verplicht is, nota bene door de overheid).
In zijn rede ‘overheidsvermogen getrouw in beeld: schuiven wij de rekening door naar toekomstige generaties?” legt hij uit dat in het huidige stelsel de staatsschuld € 217 miljard is, maar in werkelijkheid is het nog veel erger. Dat komt door de toekomstige verplichtingen, vooral de AOW.
Die verplichtingen zouden als schuld op de balans gezet moeten worden: samen met andere verplichtingen en de staatsschuld, minus de waarde van alle staatsbezittingen als infrastructuur, blijkt het eigen vermogen van de staat € 1000 miljard negatief te zijn. Dat is meer dan € 60.000 per Nederlander!
Ik had altijd gedacht dat we nog wel enigszins quitte stonden als we al die overheidsbezittingen mee zouden tellen, maar van Schaik komt tot de schrikbarende conclusie dat het helemaal fout zit: ‘door de huidige (foute) voorstelling van zaken, beseffen burgers niet hoeveel verplichtingen ze doorschuiven naar toekomstige generaties. Wij verwachten eigenlijk dat onze kinderen over twintig jaar bereid zijn die bedragen te gaan ophoesten’ en ‘Enron versluierde wel zijn financiële positie, maar had tenminste nog een balans. Veel overheden hebben zelfs dat niet eens’Tot zover de citaten uit de oratie van prof van Schaik, hij krijgt van mij een gratis abonnement op www.vrijspreker.nl hetgeen ik graag als bezit op de vrijheidsbalans zal opvoeren.
Maar nu praktisch, wat moeten/kunnen we met deze 1000 miljard onbetaalbare schuld?
Geleidelijk aan over de jaren zal dit door gaan druppelen, is het niet qua politiek inzicht, dan is het doordat die verplichtingen steeds actueler worden naar mate de tijd verstrijkt.
In het begin zal de overheid door meer te bezuinigen en meer te lenen nog een tijdje dweilen met de kraan open. Dan gaan de overheidstekorten verder oplopen en dan?
Dan blijft alleen nog maar geld bijdrukken en of zich aan de verplichtingen onttrekken over.
Voor mij is het niet de vraag of, maar wanneer, we geldontwaarding en hyper inflatie gaan zien.
Dat betekent concreet dat het voor uw pensioen en lange termijn verplichtingen essentieel is dat u van dit scenario uitgaat: ouderen: vergeet die AOW over 10-20 jaar ( u krijgt die misschien wel, maar dan kunt u er net twee broden van kopen) jongeren, bereid je voor dat je AOW betalingen alleen maar omhoog zullen gaan en dat je er steeds minder van terugkrijgt.
Pensioensparen, heeft op termijn alleen zin als het overheids proof is: dus geen staatsobligaties en je moet je serieus afvragen wat een overheid doet als zij de AOW niet meer kan betalen en u een riant pensioen elders heeft opgebouwd. Het ligt dan wel erg voor de hand in de socialistische denkwijze van de sterkste schouders, dat u dan geen ‘recht’ meer heeft op uw eigen opgebouwde pensioen.
Natuurlijk hoeft u vandaag niet meteen naar het buitenland te verhuizen, want in de meeste buitenlanden is het qua verplichtingen nog veel erger: Frankrijk, België Italië en Spanje, aan kop. Dit probleem gaat (weliswaar steeds acuter) in de komende jaren opduiken. Daarvoor kan er zo maar eerst een recessie of deflatie optreden, maar dat u verder moet kijken dan de (Pinokio) neus van de overheid, is belangrijk.
Er staan op deze site verscheidene adverteerders die u hierbij van dienst kunnen zijn.

17 REACTIES

 1. Het heeft weinig zin om hedendaagse overheden over te laten gaan gaan op een baten-lasten stelsel vanwege het simpele feit dat die zogenaamde "verplichtingen" met het grootste gemak "democratisch" teruggedraaid kunnen worden, waardoor een "verplichting" in feite geen "verplichting" is. En natuurlijk wíllen ze dat ook niet, stel je voor dat de waarheid boven water komt. Zie ook het gemak waarmee het enorme gesjoemel met belastingcenten door diverse overheden dat door Leo Verhoef aan het daglicht is gebracht, in feite compleet genegeerd wordt.
  Kortom: de aard van de huidige overheden is compleet compatibel met de manier waarop de "boekhouding" is ingericht. Slechts bij een overheid die er naar streeft in te krimpen terwijl de uitgaven gemaximaliseerd worden, is een boekhouding volgens een baten-lasten stelsel zinvol.

 2. [1] Is het nou echt nodig om een serieus artikel alle geloofwaardigheid te doen verliezen door het op dezelfde hoop te gooien als de theorieën van iemand die boeken schrijft over hoe de wereld word bestuurd door reptielen en illuminati?

 3. [2]Andre.
  Waar hebben "we" anders een "democratische rechtsstaat" en een "vrije pers" voor ?
  Just to fool the people of course.
  Groet,
  SpyNose.

 4. [3] Hoed,
  De schrijver van het artikel, Overnight, legt dat verband niet. Dat wordt door Merlin gelegd.

  Los daarvan laat Icke een ieder volkomen vrij van zijn verhaal te maken, wat hij er zelf van denkt. En dat verhaal is *geen absolute* onzin in de zin van het verschil tussen waarneming en interpretatie, zoals vele filosofen je kunnen uitleggen.

  Groet,
  SpyNose.

 5. >>Dat komt door de toekomstige verplichtingen, vooral de AOW.<<

  Verplichtingen? De overheid? HAHAHAHA.

  De overheid doet gewoon waar ze zin in heeft. Niet genoeg geld? Dan krijg je gewoon minder geld? Maar je hebt recht op AOW? Nou dan weizigen we dat toch gewoon.

  De overheid heeft geen verplichtingen en kan alles doen en laten waar ze zin in heeft.

 6. Het ligt er een beetje aan. De verzorgingsstaat geeft de staat een goed imago waardoor belastingheffen makkelijker wordt (?) Het ligt er volgend mij maar net aan of een bepaald project ‘winst’ oplevert voor de staat. We moeten er gewoon voor zorgen dat de staat ‘verlies’ lijdt, en zorgen dat het imago naar beneden gaat is daar onderdeel van waarschijnlijk. Ik vind het eigenlijk wel goed als de staatsschuld oploopt. Meer uitkeringstrekkers is ook een goed idee waarschijnlijk.
  Dat het volk de regering krijgt ‘die het verdient’ geloof ik niet zo, maar er is wel een bepaalde wisselwerking en de verhoudingen veranderen ook in tijd. [6]

 7. [7] "het volk de regering krijgt ‘die het verdient’ geloof ik niet zo"

  Gelijk heb je. Het is een collectivistische uitspraak die tracht JOU verantwoordelijk te maken voor de regering die de MEERDERHEID dacht dat ze gingen kiezen.

 8. [1] Vertel eens hoe het afloopt, ik val steeds na 5 minuten in slaap.

 9. [4]
  SpyNose,
  De "democratische""rechtsstaat" dient uitsluitend de heersende elite, bestaande uit politici en de top van het grote bedrijfsleven. Nieuwe regeltjes worden geïntroduceerd ter meerdere eer en glorie van alle betrokkenen. Voorbeelden te over, zoals verbod op gewone lampen ten faveure van spaarlampen, iets dat Kleisterlee als muziek in de oren klinkt; ongetwijfeld worden zijn opties hierdoor meer waard. Uiteraard heb ik op waardevermeerdering van opties an sich niks op tegen; wél dat dit geschiedt door overheidsingrijpen op de markt, nota bene door mensen die gvd van ONZE zuur verdiende belastingcenten worden betaald. Dit is moreel niet correct om het maar even voorzichtig te poneren.

  Het wordt uitermate saai om wederom te moeten constateren dat dit leidt tot een enorme antiperistaltische constipatie, culminerend in een explosie die de dikke man in Monty Python’s Meaning of Life het schaamrood op de kaken zou doen staan. Zum Kotzen, kortom.

  Groet, Andre.

 10. [10] Andre,
  Tja, politici zijn *juist* politici o.b.v. brutale overmoed, wat alléén al blijkt uit hun schaamteloze gebrek aan prudentie. Precies die laatste eigenschap maakt hen reeds incompetent.

  Goede maatregelen zijn per definitie schaars. Veel wetgeving is dan ook praktisch identiek met slechte wetgeving. Hetzelfde geldt m.m. voor regelgeving.

  Bij het onderwijs heeft men 40 jaar nodig gehad, vóór men begon in te zien, dat eeuwenlang gegroeid klassikaal onderwijs de beste onderwijsmethode had opgeleverd. Een decennialange aaneenschakeling van mislukte onderwijsexperimenten bracht bij zo’n tien generaties leerlingen, maar ook bij leraren onnoemelijk veel nodeloze persoonlijke frustratie en in de loop van een halve eeuw of langer zeker honderden miljarden financieel-economische schade teweeg !

  Desondanks hoeft men er zeker niet op te rekenen, dat de kaste van politici er iets van geleerd heeft.

  Slechts bekwamen zijn zuinig met wetgeving.
  Daarentegen zullen onbekwamen qualitate qua alleen om hun macht te bevestigen slechte regels over de samenleving uitstorten. Ze zijn per definitie onbekwaam de consequenties van hun handelingen te overzien.

  Je zou kunnen zeggen, dat ze q.q. handelingsonbekwaam zijn. Eigenlijk niets om je druk over te maken dus. 🙂

  Groet,
  SpyNose

 11. Sinds mijn 16de jaar heb ik er al ernstig rekening mee gehouden dat ik van de STAAT niets te verwachten heb. De onbetrouwbaarheid van Staten is historisch duidelijk aangetoond. Mijn grootouders zijn door Nederlandse politieagenten naar Westerbork vervoerd en 3 dagen laten vermoord door Duitsers. Wij zijn het slachtvee, in vele opzichten, van de overheid. Ik heb dus besloten om mij verder van overheden niet veel aan te trekken en reis als een (luxe) nomade door deze wereld. En daar geniet ik echt van. Dank voor he terechte waarschuwing.

 12. [12] "Ik heb dus besloten om mij verder van overheden niet veel aan te trekken".

  Dit is een heel goede methode.
  Het vervelende is dat overheden zich wel wat van jou aantrekken en jacht op je zullen blijven maken.
  Iedereen die maar iets doet om dat jagen moeilijker te maken, zorgt dat we er allemaal voordeel van hebben.
  Ook het bewust maken van zoveel mogelijk mensen over de ware aard van politici en overheid verricht positief werk.

 13. [11] Vast staat dat in elke verzorgingsstaat … "professoren en academici", in feite OOK niet meer dan ordinaire politici en ambtenaren van laag allooi zijn, die slechts hete lucht bakken. En daartoe behoort ook professor van Schaik.

  Het is immers en no-brainer om te kunnen uitvogelen dat een staat in feite reeds geruime tijd failliet is … die zegt een BNP te hebben van rond 500 miljard pleuros. Waarvan de overheid zegt rond DE HELFT als revenuen binnen te graaien (om het ook nog met een zekere officiele zogenaamde "deficit" weer uit te geven als haar "budget).

  En dat terwijl de echte netto geldverdieners jaarlijks NIET MEER dan een 300 miljard bijeen weten te schrapen, terwijl de rest van het BNP dus uit herkauwde en reeds eerder getelde belastingen bestaat, en waar de verzorgingsstaat (op versneld cyclus basis) mee "in stand wordt gehouden".

  Een andere indicatie is het feit dat de KURK waar Nederland letterlijk op drijft uiteindelijk bestaat uit de 2,8 miljoen ECHTE werkers en netto geldverdieners … terwijl er in Nederland niet minder dan 7,6 miljoen "werkenden" zijn zoals parkeerwachters, vloerendweilers, zowel als meinisters, ambtenaren, deurwaarders, professoren en politi, etc. Enfin, u heeft het begrepen …

 14. Mmm, ik ageer toch wel een beetje tegen deze redenatie. Dat al die omslagsystemen in feite piramidespelen zijn bij de veranderende demografie klopt, maar hier gaat men te ver. Men rekent alle toekomstige verplichtingen mee als schuld.

  Goed, ik zal niet kniesoren over dat dit moeilijk te schatten is ivm levensduur etc, maar er zijn twee grotere bezwaren.

  Allereerst dat dit geen verplichting is. De overheid kan in een handomdraai de garanties intrekken of beperken. Sterker nog dat is in ons land en omringende landen de afgelopen 10 a 15 jaar reeds gedaan. En dit process gaat enkel verder. Ik noem even het aanpassen van het partner-AOW, AOW-korting voor mensen die tijden in het buitenland verbleven zijn, plannen voor de Bos-belasting, plannen voor verhoging AOW-leeftijd, uitstellen van indexatie AOW, etc. Die verplichtingen zijn dus boterzacht.

  Tweede issue is dat men hier deels balans en begroting verwart. Toekomstige verplichtingen staan tegenover toekomstige opbrengsten. Als je de verwachte uitgaven boekt als schuld, mag je verwachte inkomsten ook boeken als debet.

  Moraal van het verhaal is dat de overheid afhankelijk is van toekomstige inkomsten. Maar dat wisten we al en is inherent aan een omslagsysteem (en één van de redenen waarom je zoiets niet wilt voor lange termijnuitgaven)

  Daarmee geef ik dus wel aan dat ik het eens ben met het tweede deel van het verhaal betreft concrete gevolgen. Vergeet inderdaad die AOW maar enkel indien u meer verdient dan het maaiveld!

  Alleen betreft die staatsobligaties weet ik nog zo net niet. Als de staat flink gaat lenen, worden die juist aantrekkelijk. (*) En je krijgt zeker je geld, want anders perst men gewoon nog wat burgers en bedrijven af.

  *) Wel is het dramatisch voor de economie zoals Friedmann en anderen al aantoonde omdat het de private investeringen (en volgens Friedmann zelfs de private consumptie) aantast. Echter dat geeft aan dat je juist in staatsobligaties moet zitten ipv de private investeringen.

 15. [16] Net als 2 jaar geleden is en blijft de vraag … hoeveel goud en zilver heeft Michielsens nu persoonlijk opzij weten te leggen …? Anders is het ook maar cheap talk, want als men de tering niet naar de nering zet gaat men gegarandeerd failliet.

  Overigens Chinezen geloven overigens helemaal niet in … DOOOOOD "kapitaal" en doooie metalen.

Comments are closed.