In het blad Metro van 10 mei jl. beweerde Sophie in ‘t Veld van de splinterpartij D’66 dat Turkije een echte aanwinst zou zijn voor Europa. Deze belachelijke stelling kun je alleen maar verwachten van een Europarlementariër die geen enkele kennis heeft over de geschiedenis van Turkije en Europa.

TURKSE TOETREDING

Allereerst wordt Turkije nu geteisterd door islamofascisten zoals Recip Erdogan en Abdullah Gul die graag de seculiere staat om zeep willen helpen en daarmee de stichting van een theocratie à la Iran te bewerkstelligen. De enige macht die er tussen zit is het leger en van de Eurocraten mag het leger niet ingrijpen om het land te behoeden voor het islamofascisme. Hier zien we de gruwelijkheid van de Europese Unie in vol ornaat. Niemand met enige kennis wilde Turkije in de EU, met uitzondering van de Eurofiele politici en hun corporatistische kompanen, In feite is de overgrote Europese meerderheid tegen deze toetreding. Maar ja, wat heeft het gewone volk te vertellen bij de politieke elite, zoals gebruikelijk niets natuurlijk.

GEEN PROFIJT

Tevens bleek in het Financieel Dagblad van 10 mei een rapport van het CPB en SCP uit te wijzen dat Nederland geen enkel extra profijt heeft van de Europese Unie. Iedereen die op de hoogte is van de vrije markteconomie kon dit al jaren geleden vaststellen. Zoals Hubert Jongen al in zijn debat met René van der Linden in een eerder artikel aangaf heeft het voor Nederland weinig zin om nog in de Europese Unie te blijven. Sterker nog, Nederland kan zich namelijk veel beter ontwikkelen buiten deze moloch. Zwitserland, Noorwegen en IJsland hebben overduidelijk bewezen dat het economisch veel beter gaat zonder de bemoeienis van een stel wereldvreemde Brusselse bureaucraten. Marian Tupy van het Cato Institute in Washington was er eveneens duidelijk over dat de EU qua economische vooruitgang haar langste tijd heeft gehad en dat het vanaf 1990 eigenlijk bergafwaarts is gegaan ten aanzien van economie en handelsvrijheid. Duizenden na duizenden oekazes, wetten en regels zijn uitgevaardigd door de Eurocratie, die hebben geleid tot maatschappelijke verstarring en economische stilstand.

ROEMLOZE VALUTA

Ook haalt men de EU en de EEG door elkaar door te zeggen dat de Europese Unie 50 jaar bestaat. Niets is minder waar, de Europese Unie bestaat pas 15 jaar na het Verdrag van Maastricht. In ditzelfde verdrag was ook het Esperantogeld geregeld, genaamd de euro. We zien nu dat deze ‘one size fits all’ een ramp is geworden voor de Zuid-Europese landen. Hun schuldenniveau is na de kunstmatig lage rentestand tot enorme hoogte gestegen en nu dat de rente stijgt zitten veel Italianen, Spanjaarden, Grieken, en Portugezen in de problemen. Evenzo met Ierland en Frankrijk. Omdat de grootste economie van de EU, Duitsland in een zware recessie terechtkwam in 1993 na de hereniging moest de rente kunstmatig laag worden gehouden, om deze economie vlot te trekken, aldus de Keynesiaanse economen, die ons continent helaas voornamelijk bevolken. Dit had tot gevolg dat de andere landen ruime middelen hadden om te lenen en dit af te kunnen betalen. Zodoende is er een enorme hausse geweest in bijna alle landen, inclusief Nederland, die in veel van deze landen enorme schulden hebben gemaakt, welke hun weg grotendeels vonden naar de aandelen- en onroerendgoedmarkten. De Spaanse en Ierse onroerendgoedmarkt staan nu onder druk en volgens velen is een instorting van de onroerendgoedsector in deze landen een kwestie van tijd. Deze ineenzakking heeft uiteraard gevolgen voor de rest van het continent, met name de aandelensector in alle landen.

POLITIEKE MUNT

Nu al wordt er gedreigd door Frankrijk en Italië om de Europese Centrale Bank onder politiek toezicht te plaatsen, waardoor de munt een politieke speelbal wordt. Duitsland, vanwege historische bezwaren zal hier groot protest tegen aantekenen, waardoor er een schisma zal ontstaan tussen de ‘noordelijke’ landen en de ‘zuidelijke’ landen. De verwachting is dat Duitsland, tezamen met Nederland en Oostenrijk over een aantal jaren uit de euro zullen stappen en de ECB zal moeten worden ontmanteld met alle gevolgen van dien voor het voortbestaan van de Europese Unie. Mijn eigen verwachting is dat na de afschaffing van de euro de EU niet lang daarna zal voortbestaan. Immers de euro was het boegbeeld van deze superstaat in spé.

We leven in interessante tijden. Blijkbaar zijn onze Eurofiele politici en Eurocraten hiervan nog niet op de hoogte en dat is tragisch voor hun, Ofschoon deze tragiek in het niets valt bij de economische malaise die de EU-landen moeten ondergaan en waarvan de gewone man weer de dupe zal zijn evenals in de jaren 30, want zoals Bob Dylan vroeger al zong: ,,The times, they’re a-changing’’.

www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.free-europe.org/blog/in…
www.free-europe.org/blog/du…
www.free-europe.org/blog/in…
60gp.ovh.net/~novacivi/blog…
www.free-europe.org/blog/in…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

15 REACTIES

 1. Eigenlijk wel positief nieuws al met al. Het ancien regime in Brussel is compleet wereldvreemd en van de pot gerukt en zal in al zijn betweterigheid aan zijn eigen ondergang werken. Nergens zie ik nog positief nieuws over de EU, behalve de gebruikelijke propaganda in de gebruikelijke media. Ik ben benieuwd hoe hard de klap van de EU desintegratie zal zijn.

 2. [1] Inderdaad, of je laat de boel ineenstorten en bouwt iets goeds op, of je probeert alles te veranderen. Als de kneuzen in Brussel wél enige kwaliteiten zouden hebben dan zouden ze nog kunnen pappen en nathouden, en de boel dus nog langer in stand houden. Dan maar ineenstorten.

 3. "de euro was het boegbeeld van deze superstaat in spé"
  Hoe komt het dan dat niet alle EU staten de euro als munt hebben?
  Zou het kunnen dat de euro niks met de EU te maken heeft?

  Indien de euro een esperanto-munt is, hoe komt het dan dat Iran haar olie in die munt wil verkopen?
  Spreekt men esperanto in Iran?

 4. [3] Het zou kunnen zijn, dat de Eurofiele politici een megalomane instelling hebben. De reden dat Iran in euro’s uitbetaald wil hebben is vanwege het vijandbeeld dat men van de VS heeft (de grote Satan). De euro heeft zelf grote problemen en deze komen in de volgende paar jaar tot uiting in verminderde exporten (Airbus klaagt steen en been bijvoorbeeld, ze hebben in het afgelopen maar 1 Airbus weten te verkopen.

 5. [5]
  Is de VS van A dan niet de Grote Satan?

  De euro heeft problemen?
  De dollar van de Grote Satan niet?

 6. [6] Ze hebben allebei grote problemen. Alhoewel de dollar in de VS bestaat al 200 jaar, die van de EU maar 8 jaar. Veel buitenlandse investeerders zijn daarom huiverig om in zo’n experiment te stappen en blijven bij hun vertrouwde dollar, hoewel dit vertrouwen aan het afkalven is. De euro fungeert bijvoorbeeld voor de meeste landen als een overstap op de werkelijke valuta en dat is goud. Zoals Jim Willie al vertelde, de ECB verkoopt niet alleen het tafelzilver, maar steekt ook de houten funderingen van het monetaire systeem in brand.

 7. Het feit dat Amerika nu soldaatje gaat spelen in Iran

  1. is te wijten aan het feit dat de dollar problemen heeft om verder door Iran gebruikt te worden bij het opstellen van haar oliefacturen
  (ik ben even kollectivistisch als Hub –
  of wordt oliehandel in Iran gemonopoliseerd door de Staat?)

  2. toont aan dat de VS van A de Grote Satan is.

 8. [8] De olieprijs is nog steeds genoteerd in dollars wereldwijd. Dus Iran kan wel olie verkopen in euro’s, maar deze olie wordt dan weer in dollars omgezet om op de wereldmarkt te kunnen worden doorverkocht. Ergo, het gehele debat over euro’s vs. dollars is een schimmenspel. De euro is namelijk geen reservemunt en zoals het er nu uitziet zal dat het ook nooit worden. Voor de 2e wereldoorlog werden alle grondstoffen in Pond Sterling berekend, wat betekent dat de pond toentertijd de reservemunt was. Ik verwacht daarom ook dat het tijdperk van reservemunten voorbij is en dat goud (en zilver) een onderdeel zullen vormen van het monetaire systeem, zoals dat ook tot 1914 het geval was. De euro als fiatmunt heeft dan ook geen schijn van kans om deze wereldwijde economische crisis te kunnen overleven. Het is een hersenschim van Euro-megalomanen. Let wel dit is geen verdediging van de dollar, omdat nogmaals haar einde als reservevaluta ook voorbij is.

 9. [9] [8]
  Mijns inziens is op de internationale markt de valuta waarin een bepaald artikel geprijsd wordt ,niet van invloed op de prijsontwikkeling van het betreffende artikel. Met andere woorden : een prijsstijging of -daling kan niet beinvloed worden door in een andere valuta te gaan quoteren.

 10. [10] Klopt. Het is een kwestie van vraag en aanbod in de grondstoffenmarkt. De prijs is datgene wat er voor wordt betaald in euro’s, dollars, yens etc.

  Als er meer dollars worden gedrukt dan euro’s en yens, dan gaat de prijs van de euro en yen omhoog en vice versa, tenzij de centrale banken ingrijpen om deze valuta en masse aan te kopen of te verkopen om zodoende de onderlinge prijs hiervan te beïnvloeden. De beruchte ‘carry trade’ tussen de yen en dollar is hiervan een goed voorbeeld.

  De gehele discussie van het overschakelen naar euro’s door Iran, Irak etc. is en blijft een loze kwestie en heeft geen enkele invloed op de vraag of aanbod van olie op de wereldmarkt.

 11. Interessant is ook hoe Turkije hier over denkt. Turkije is niet blij met al die bemoeienis van de EU en ‘wil’ vooral vanwege de enorme potentiele geldstroom die kant op plus de kansen voor hun industrie.

  Maar hun eigen wetgeving zal immens moeten aanscherpen op veel punten. Ik denk aan de macht van het leger, maar ook het moeten ondertekenen van het EU-CO2 protocol (nu door Turkije net als Australie, Canada en de VS verworpen ivm economische schade), het moeten invoeren van minimum belastingen qua o.a. BTW, eco-taks en VPB.

  Als, en dan zeg ik als, er een hervormingsbeweging zou komen van Engeland, Tjechie en wellicht ook Polen, Ierland en Denemarken om de EU terug te brengen tot een meer economische unie, zou Nederland zich daarbij kunnen aansluiten. (Maar goed, Balkenende heeft zich nu al neergelegd bij een lichte schrapactie om de grondwet daarna alsnog in te voeren.) De toetreding van Turkije zou dan juist een zegen zijn. Immers er is niets mis met handel drijven met hen.

  Interessant in deze is dat Engeland een groot voorstander is van de Turkse toetreding, expliciet om deze reden. Engeland is heel huiverig betreft verdere ‘verdieping’ van de EU. Omdat Turkije dit ook totaal niet zit zitten en Turkije een machtige factor zal worden in de ‘nieuwe’ EU én qua cultuur en ontwikkeling op veel plaatsen zo ver verwijdert is van ons dat verdere verdieping uberhaupt lastig is, zal ironisch genoeg een toetreding de federalisatie van de EU kunnen afremmen.

  Altternatief is dat Nederland wat meer openlijk de kant van Engeland kiest en minder achter de Fransen, Finnen, Duitsers, Luxemburgers en ook Belgen zou aanlopen. Die 5 zijn namelijk de grootste federalisten in de EU. Engeland krijgt echter tot nu toe geen steun van ons. Gemiste kans …

  Zowel voor de Turken als voor onszelf is een federale EU een ramp. Ik ben er echter nog niet achter wat het minst slechte alternatief is: Turkije in een minder federale EU of een meer federale EU zonder Turkije …

  Andere alternatieven zijn vrees ik een gepaseerd station.

 12. [12] Goede analyse en dat is ook het grootste probleem met de EU en de Frans-Duitse as. Zij willen een federaal Europa, zeg maar superstaat, terwijl de Engelsen, Nederlanders, Denen en Oostenrijkers dat helemaal niet willen. Onze politici zijn van nature lafaards. Het was pas na het referendum dat men door had dat de Grondwet door weinigen wordt geaccepteerd. En toch durven ze niet te zeggen bijvoorbeeld tegen Merkel c.s. dat ze eerst zelf even een referendum moeten houden, alvorens ze over andere landen willen oordelen. Als Nederlands politicus moet je het keihard spelen, net als de Gaulle in de jaren 60 en Thatcher in de jaren 80. Verder is de EU geen vooruitgang op een echte vrije markt en dan moet je je aansluiten bij de EVA wil je dat wel hebben.

 13. [13]
  Precies, zo zie ik dat ook. De lafheid van de politieke lichtgewichten in Den Haag (door sommigen wel eens klojo’s genoemd) blijkt ook uit de gang van zaken rond Afghanistan. Het lijkt wel, alsof ze al hielenlikkend hun persoonlijke weg naar boven zoeken, richting topjobs in de NAVO, VN, EU. De grootste hielenlikker in tijden, Ad Melkert, had dan ook een aantoonbare bloedhekel aan Pim Fortuijn, iemand die wellicht likte maar om andere redenen dan om persoonlijk politiek gewin. Kortom: "onze" politici zijn inderdaad lafaards, over onze rug en via onze portemonnee.

 14. [14] Helemaal mee eens André. We hebben behoefte aan mensen met een rechte rug en geen bange wezels. Natuurlijk heeft het Nederlandse volk geen respect voor hun en zullen ze dat ook nooit verdienen. Let wel, respect krijg je niet, maar moet je verdienen.

Comments are closed.