Zonder enig noemenswaardig bedenken van de linkse media is de mededeling in de Telegraaf van 23 mei j.l. dat de seriecrimineel gevolgd wordt door een ‘radarsysteem’ al weer bijgeschreven in de annalen van bananenmonarchie annex contrôlestaat Nederland. Een volgende puzzelstukje is toegevoegd aan de immer verder oprukkende politiestaat, waarin de burger zich de voortdurende inperking van individuele vrijheden ten behoeve van de verondersteld toegenomen “veiligheid” als lemmingen op weg naar hun wisse dood laat welgevallen.

Het radarsysteem, “Blue View” genaamd, is volgens de Telegraaf al sinds juli 2006 in gebruik. ‘s-Nachts wordt de informatie die de afgelopen dag is ingevoerd in de computer bij alle politiekorpsen opgehaald, waarna willekeurige informatie met elkaar vergeleken kan worden en “onrecht” kan worden opgespoord. Deze informatie wordt samengevoegd met ingescande kentekeninformatie.

Een en ander stelt de politie in staat om precies bij te houden waar seriecriminelen, zoals inbrekers, overvallers of zedendelinquenten zich hebben bevonden.

Dat dit systeem een flagrante inbreuk vormt op de privacy van iedereen, zal slechts de onmondige massa van bananenmonarchie Nederland verbazen. Want als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen, nietwaar ?

Helaas is dit niet het geval. Men is immers al een seriecrimineel als men bijvoorbeeld de van overheidswege ingestelde snelheidslimieten overschrijdt, dan wel 2500 euri’s of meer op zak heeft. Koppel dat aan een bezoek aan de rosse buurt, alwaar de kentekens in verband met “veiligheid” door camera’s worden ingescand, en een bezoek van de Fiod is voorgeprogrammeerd.

Vandaag zijn het de inbrekers, morgen zijn het zogenaamde “miljeucriminelen” die met hun zuurverdiende Logan low-cost automobiel het in te stellen CO2-quotum heeft overtreden. Of het in te stellen minimum aantal bezoeken aan schoonmama niet heeft afgelegd. Of niet de voorgeschreven weg van A naar B heeft afgelegd. De wetgever stelt meer en meer op het positief recht gebaseerde regels en wetten in, daarbij geholpen door dit soort Big-Brother systemen die samen met het almaar toenemende camera-toezicht in Nederland en data-mining technieken niemand meer zal ontzien, ook niet degene die denkt dat het hem niet betreft omdat hij “niets te verbergen heeft”. Naarmate het aantal regels en wetten toeneemt, wordt de kans steeds kleiner dat men “niets te verbergen heeft”. Deze ironie ontgaat de Nederlandse massa ten ene male.

Uiteraard is de politie uw beste vriend. Alles wordt slechts uitgevoerd onder de goedkeurende blikken van de overheid, ter meerdere eer en glorie van een toename van het “veiligheidsgevoel” van de slaafse burger. Zolang er ‘s-avonds om 6 uur maar piepers met jus op tafel staan, en de jaarlijkse vakantie naar Torremolinos niet in gevaar is, zal het wel meevallen nietwaar ? Een nieuw en uiterst geniepig hoofdstuk is toegevoegd aan het boek “implementatie van een politiestaat in een bananenmonarchie”. What’s next ?

www.telegraaf.nl/binnenland…

11 REACTIES

 1. Ik sta ook telkens verbaasd over de "Film van Ome Willem" mentaliteit in dit land. Met "niets te verbergen" hebbende rakkers die "streng maar rechtvaardig" worden toegesproken door Ome Willem Overheid die er tevens voor zorgt dat het zakgeld ‘eerlijk’ wordt verdeeld. Even zereneus, ik ken helaas allerlei intelligente mensen die het allemaal prima vinden want "niks te verbergen". Ik heb wel wat ’te verbergen’, want mijn privezaken gaan politici en raamambtenaren gewoon geen reet aan, gewoon omdat het hun zaken niet zijn. Waar blijft de wet die hun priveleven net zo openbaar maakt als dat van de anderen?

 2. [1]
  Maverick,

  Exact. En wat ik me dan ook afvraag is: Waarom hebben we wetten tegen stalken, voyeurisme, huisvredebreuk, enzovoorts, en wil niemand dat z’n buurman of buurvrouw zomaar in hun leven gaat neuzen, maar vindt iedereen het blijkbaar best als wildvreemden die zich "overheid" noemen, precies diezelfde dingen, maar dan overal en bij iedereen doen?

  Maar ik vrees dat er weinig ten goede verandert. Vanochtend nog zat ik met stijgende verbazing en ergernis de BBC weer eens te kijken, waar werd gesteld dat "de meeste mensen" het prima vinden dat hun drankflessen (door "vrijwillige" overeenkomst met de industrie onder dreiging van wetgeving) gelabeld worden met gezondheidswaarschuwingen (maar dat dit "uiteraard" nog niet ver genoeg gaat), dat de Britse jeugd "niet genoeg" beweegt, en dat "gelukkig" in Europa geen geneesmiddelenreclames zijn toegestaan zoals in de VS. Geen hoor en wederhoor, geen tegengeluiden, alleen de staatsdoctrine wordt er ingeramd met een vanzelfsprekendheid om misselijk van te worden. Dan zie je ze weer die immer schaapachtige geïnterviewden in beeld brengen die het toevallig altijd eens lijken te zijn met wat de overheid nu weer voorkookt. Afgesloten met dezelfde immer beminnelijk grijnzende presentatoren en journalisten, zo tevreden met zichzelf dat ze voor een flinke dosis onvrijwillige belastingbijdragen de mensen weer mochten vertellen wat volgens de "Experts" en de Staat "goed" voor ze is. Maar bij het onderwerp over Venezuela, waar Hugo Chavez weer een zender van de oppositie om zeep heeft geholpen omdat die zouden hebben opgeroepen tot een staatsgreep, daar verzweeg men even voor het gemak dat de goede man zelf een staatsgreep had geprobeerd te plegen. Dan zijn mensen blijkbaar ineens wel intelligent genoeg om zelf te denken en informatie te zoeken.

  Je denkt toch iedere keer: ZO dom, ZO volgzaam kunnen mensen toch niet zijn?

 3. [2]
  Heel juist. Blijkbaar zijn mensen in de lage landen wél zo volgzaam. De linxe kerk preekt er rustig op los, en "het volk" (weinigen uitgezonderd) vindt het prima. Compleet waanzinnig. Ik vraag me dus ook serieus af, of de ware beweegredenen om destijds achter Pimmetje aan te lopen, niet zozeer zijn boodschap an sich was maar meer het feit dat hij behoorlijk veel opzien baarde. Dat biedt helaas weinig hoop voor de toekomst..

 4. [3]
  Iedereen die in Nederland woont, op straffe van een naheffing BPM, eventueel mét verhoging tot 100%. En daar word je niet vrolijk van..

 5. [2] "Je denkt toch iedere keer: ZO dom, ZO volgzaam kunnen mensen toch niet zijn?"

  Precies, dat heb ik ook.
  Het ergste ervan is dat dit leidt tot steeds grotere nadelen voor ons allemaal.
  Is dit een onderwerp om op De Dag van het Kapitalisme eens over te discussieren? (zie AGENDA)

 6. [4] Ik vrees het laatste, althans men wijt de sterke zetelstijging van de SP aan LPF stemmers die een andere protestpartij nodig hadden. En als je van Fortuyn naar Maorijnissen switcht gaat het je duidelijk niet om de inhoud…

 7. [4]
  Andre,

  En dus niet alleen in de Lage Landen. Ook in Groot-Brittannië is de schapigheid van het volk en de openlijk schaamteloze totalitaire neiging van de Staat enorm. Eigenlijk bijna overal.

  Ik vrees dat het "gewoon" een algemeen menselijke eigenschap is. Of misschien een gevolg van het politiek systeem. Niet dat ik op een willekeurige dictator zit te wachten, maar onze vorm van vertegenwoordigende democratie biedt veel te veel ruimte aan "professionele" politici met niets anders te doen dan nieuwe onzinnige en onnodige wetten te verzinnen. Met een impuls om zoveel mogelijk media-aandacht en populariteit te verkrijgen (anders verliezen ze hun zetel), of voor zichzelf een prettige positie in de ambtenarij te creëren. Daarbij komt dat allerlei marginale lobbygroepen (vaak gesubsidiëerd door dezelfde politici) hun mening kunnen doordrukken. Zodat uiteindelijk iedere neuroot of psychoot wel een meerderheid van Kamerleden achter zich kan krijgen, waardoor elke randgroepering op zijn deelgebied dictatortje kan spelen over een minderheid. Wat ze zich niet schijnen te realiseren is dat het niet ophoudt bij hun favoriete verbod of gebod, maar dat ook zijzelf door andere willekeurige meerderheden zullen worden onderdrukt.

  En zo krijgt de milieufanaat zijn zin dat niemand meer betaalbare energie of "natuur" kan gebruiken, de dierenvriend dat niemand meer dieren mag opeten of zelfs als huisdier houden, de socialist dat niemand meer mag verdienen dan gemiddeld (en dus de economie instort), enzovoorts. Kortom, iedere religieuze of ideologische groepering kan alles wat zij "immoreel" vinden laten verbieden. En uiteindelijk is iedereen ontevreden en onvrij omdat tot in detail wordt gedicteerd hoe je moet leven, maar wil wel dat alle anderen zich aan hún regeltjes houden. Om hopeloos van te worden.

 8. [6]
  Hub,

  Ik ben zelf nog niet zover om in openbare discussies te treden of samenkomsten te bezoeken. Het zou uiteraard goed zijn als we manieren konden vinden om een geloofwaardig en consistent alternatief te bieden, en mensen daarvan te overtuigen. Met interne discussies alleen komen we uiteindelijk nergens. Al is het wel een veeg teken dat liberalen en libertariërs onder elkaar het op veel gebieden niet eens kunnen worden wát vrijheid en rechtvaardigheid precies inhouden, en hoe dat in de praktijk uitgewerkt zou moeten worden.

  Wat er nu is, is voor een begrijpend mens overduidelijk slecht en lijkt hard op weg om tot een zeer ernstig dieptepunt te gaan dalen. Of daarna een beter alternatief tot stand komt, of dat we "eeuwig" in een soort afgrijselijk totalitaire staat komen te leven zoals Noord-Korea, of Cuba of Zimbabwe (waar de bevolking ondanks massale sterfte en bittere armoede nog steeds niet in opstand komt), of dat door de interne uitlaatklep van democratie de cyclus weer van voren af aan begint, is me niet duidelijk. Maar ook wat dan precies "het" alternatief is, kan ik niet exact zeggen.

  Individuele soevereiniteit, afwezigheid van (menselijke) dwang en het eigendom van je lichaam en arbeid (kapitalisme), lijkt me een heel goed uitgangspunt, maar de uitwerking lijkt iedere keer vast te lopen. Ik kan het daarover al nauwelijks met mezelf eens worden, laat staan met andere liberalen\liberariërs. En als je dit soort alternatieve ideeën naar de buitenwereld communiceert is het net alsof je suggereert om gezellig tot kannibalisme over te gaan of zoiets.

  En dan is er natuurlijk altijd het praktische argument. Zal iemand, die uitgaat van rationeel eigenbelang en weet dat hij in een liberale maatschappij materiëel slechter af zal zijn (of zelfs geheel afhankelijk van liefdadigheid), dan toch voor zo’n maatschappij kiezen? Vandaar ook dat ik nog steeds zit te wikken en wegen of ik nu voorstander ben van een zo libertarisch mogelijke en "morele" maatschappij (en wat dat inhoudt), of dat ik bijvoorbeeld dan maar een "zo vrij mogelijke" maatschappij zou accepteren. Waar we allemaal een deel van ons inkomen afstaan aan elkaar, in feite om de mensen die uit materiëel eigenbelang tegen (economische) vrijheid zijn, over de streep te trekken. Dat kan uiteindelijk misschien zelfs wel goedkoper en haalbaarder zijn dan een maatschappij waar een productieve minderheid zich tot de tanden toe moet bewapenen om de minder productieve meerderheid zich van het lijf te houden.

  Want zó dom of volgzaam lijken mensen me ook weer niet. Misschien is datgene wat wij als "domheid" of "volgzaamheid" zien, in feite een zeer intelligente strategie om zo weinig mogelijk risico te lopen en zoveel mogelijk te profiteren. Het heeft ook vaak wel een soort onsmakelijke "logica". Als we bijvoorbeeld "solidair" onze ziektekosten regelen, omdat we anders bang zijn die kosten niet te kunnen betalen, wordt het al snel een issue of mensen wel gezond leven. Want we willen wel profiteren van de "zekerheid", maar niet voor andermans ongezond gedrag betalen. Zie wat dat betreft ook mijn reactie aan André. Ik offer persoonlijk liever niet mijn vrijheid op in ruil voor vermeende "zekerheden" of "profijt" die ik in een vrije maatschappij niet zou kunnen krijgen, maar dat is een subjectieve voorkeur.

  Al vermoed ik wel dat als mensen werkelijk de ultieme consequentie van het maximaal profiteren van anderen zouden begrijpen, namelijk dat ze in een totalitaire maatschappij zullen leven waar niets meer door henzelf kan worden bepaald (of dat ze uiteindelijk ironisch genoeg materiëel slechter af zijn door verminderde productiviteit), ze misschien ook wat minder enthousiast of apathisch op die afgrond af zouden lopen.

 9. Ach het is grotendeels aan eenieder van onszelf te danken toch?
  Er gebeurd meer en meer criminaliteit in onze maatschappij, we geven daar meer en meer aandacht aan, we worden banger en banger en geven dan in pure waanzin inderdaad meer toe aan geslotenheid. Net die geslotenheid en wantrouwen onder eigen bevolking, ras en dus medemens in het algemeen zorgt net daarvoor en is tevens de katalysator voor verder drijven in die richting.
  En laat ons eerlijk zijn; het is niet zuiver de politiek want dat is een te makkelijke zondebok.
  Er zijn verkeersregels en die moet je respecteren, punt. Het is niet enkel de veiligheid van de andere maar ook die van jouw. We leven in een maatschappij en daarin moet elk individu met een ander rekening houden zoals in een gezin. Maar ja het is blijkbaar de laatste decennia een onmogelijke opdracht geworden.
  Verander dat in de maatschappij en je hebt geen nood aan die betuttelende ‘politiek’. Trouwens dat raakt even aan ander punt aan; een land zou puur ideaal niet door politiek moeten bestuurt worden want politiek staat quasi gelijk aan belangenvermenging en dat is niet altijd goed.
  Eenieder zal wel zijn kijk hebben op de zaken maar in een maatschappij zijn er nu eenmaal regels en gedragscodes nodig zodat je een maatschappij hebt waarin iedereen gelijk is enzovoort enzovoort.

  Ik begrijp ergens wel de frustraties bij de topic schrijver maar tja de oplossing is niet in te gaan tegen de politiek. Zeker niet als je dit enkel vanuit eigen belang ziet omdat je beknopt zou zijn in je doen en laten hoor. Want volgens mij zit het daar eerder; een bewust of onbewust saboteren van de maatschappij. Het gekke is dat zowel burgeers als politici dit doen en elkaar dat verwijten. Ondertussen blijven we zo verder en verder verwijdert van die samenleving zonder (al te grote) zorgen.

 10. Oeps nog vergeten:
  Een mens die over al zijn geestelijke vermogens bezit heeft zelfcontrole en het vermogen emphatisch te zijn. Laat eht nu zijn dat er dar net te weinig van rondlopen op deze aardkloot 😉

Comments are closed.