Ethanol staat de laatste tijd nogal in de schijnwerpers bij de losgeslagen beleidsmakers, die maar al te graag achter de milieu-lobby aanlopen. Het komt in beeld als vervanger van benzine. De argumenten die gebruikt worden door degenen die over onze levens beschikken, variëren van onafhankelijkheid van louche olieleveranciers tot CO2-neutraliteit. Uiteraard wordt dit alles ons weer eens een keer door de strot gedrukt, zoals te doen gebruikelijk voor de losgeslagen beleidsmakers. Wat zijn eigenlijk de onbedoelde gevolgen van de inzet van ethanol als brandstof voor auto’s ?

Ten eerste tonen studies aan, dat het productieproces van ethanol meer energie kost dan dat het oplevert. UC Berkeley geoengineering professor Tad W. Patzek toont in zijn vijftig-pagina’s grote studie in Critical Reviews in Plant Science aan, dat de optelsom van het grote aantal energie-inputs nodig voor industriële alcoholproductie, zoals de hoeveelheid brandstof nodig om kunstmest en graanzaad te maken, energie voor transport, afvalwater reiniging etc. is zes (jawel, 6) keer zo groot als hetgeen het eindprodukt in de auto aan energie oplevert. Een aantal andere publicaties maakt het wat minder bont, maar veel beter dan dat er net zoveel energie nodig is als dat het oplevert, komt men niet.

Ten tweede verspreiden de uitlaatgassen van auto’s die op alcohol rijden zich niet goed in de atmosfeer bij lage temperaturen, waardoor de hoeveelheid smog toeneemt. Verder kan afhankelijk van de verhouding ethanol/benzine, het NOx niveau in de uitlaatgassen omhoog gaan. Dit wordt nog versterkt doordat de energieinhoud van ethanol lager is dan die van benzine, waardoor het verbruik hoger ligt.

Ten derde is graan één van de grondstoffen voor de ethanolproductie. Toename van de vraag naar graan heeft allerlei neveneffecten, zoals een toename van de prijs van dagelijkse levensbehoeftes zoals melk, kaas, vlees en brood. En van bier: vooruitlopende op een toename van de vraag naar grondstoffen voor ethanolproductie is de prijs van gerst in 2006 verdubbeld in Duitsland. De prijs van tortilla’s in Mexico is al 14% omhoog gegaan; de prijs van melk in de VS met 40 dollarcent per gallon.

Ten vierde is te verwachten dat het door de milieufanaten zo gekoesterde regenwoud slachtoffer wordt. Met name daar waar deze zijn, kan vaker geoogst worden dan elders.

Ten vijfde valt te vrezen, dat grote industriële conglomeraten in samenwerking met de diverse overheden er met de buit vandoor gaan. Productie is met name efficiënt wanneer dit gebeurt op gigantische oppervlaktes van vele tienduizenden hectares, zodat aan de vraag van mega-contracten kan worden voldaan. Kleine boeren worden verdrongen terwijl de prijs voor hun eten omhoog gaat, iets waar de derde wereld niet echt mee is geholpen.

En dat leidt ons weer eens een keertje tot de conclusie dat de eco-waanzin, gevoed door de niet bewezen aanname dat CO2-toename wordt veroorzaakt door de mens, de overheden gereedschap verstrekt om samen met de grootindustrie de individuele vrijheid van velen te vermorzelen. Iedereen is slechter af. Duurzaamheid sucks.

Is er nog iemand die met droge ogen durft te ontkennen dat overheden enorm veel schade berokkenen ?

http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050329132436.htm
http://www.euractiv.com/en/energy/new-study-case-bio-ethanol/article-152035
http://www.clubforgrowth.org/2007/05/new_ethanol_side_effect_beer.php
http://www.cecarf.org/Programs/Fuels/Fuelfacts/Bio-Fuels%20Facts.html
http://www.stelling.nl/kleintje/422/ACHH1175793996.html
http://www.wkrn.com/nashville/news/ap-lawmakers-move-ahead-on-ethanol-measure/93008.htm
http://www.boston.com/business/globe/articles/2007/04/12/summer_dairy_prices_headed_up/
http://www.chicagotribune.com/business/chi-0701130049jan13,0,5505881.story

12 REACTIES

 1. Ethanol gebruiken kan je om een verscheidenheid aan redenen doen.

  Als het om milieuredenen is, is het zinloos zoals je overtuigend aantoonde.

  Als het om economische/geopolitieke redenen is, zijn m.i. wel enkele nuances op zijn plaats.

  Inderdaad kost (o.a.) het transport van graan en vervolgens ethanol energie en ook het raffinage proces kost energie.
  Maar het transport van ruwe olie en van te distribueren benzine kost ook energie, evenals het tussenliggende raffinageproces.
  Dit weglaten uit de vergelijking schetst dus wel een eenzijdig beeld.

  Verder zal de productie van (makkelijk winbare) olie peaken en is ethanol jaarlijks nieuw aan te maken.
  Bovendien beschikken vele landen zelf niet over olie waardoor ze van andere afhankelijk zijn in een markt waar elke aanbieder (van Putin tot Achmedinejhad)veel invloed heeft wegens gebrek aan overcapaciteit. Ethanol kan een land echter wel zelf aanmaken door graan te verbouwen.

  Tot slot de neveneffecten.
  Tja, so what? Een product met meer dan 1 toepassing kent vraag vanuit meerdere hoeken. De markt zal wel bepalen of rondrijden belangrijker is dan eten. Of heeft een Mexicaan soms een geboorterecht op tortilla’s dat prevaleert boven de mobiliteitsbehoefte van zijn Noorderbuur?
  Wie vind dat hij het graan het hardst nodig heeft, zal er wel het meest voor dokken. Dat heet een vrije markt.

  Samenvattend: ethanol is niet de wonderoplossing voor alles -zeker niet voor milieuproblemen- maar heeft toch zeker zijn merites en dient m.i. niet zomaar meteen afgeschreven te worden.

  Overigens ben ik me ervan bewust dat zelfs als je alle landbouwgronden in de VS voor ethanolproductie zou aanwenden, je nog steeds amper 30% van je energiebehoeften van het land zou dekken. Dus dat het ook economisch gezien niet HET wondermiddel is, weet ik, maar dat wil niet zeggen dat je het geheel moet afschrijven. Want stel dat je door een derde van het arsenaal te gebruiken 10% minder olie nodig hebt, dan zal de verminderde vraag de olieprijs minder onder druk zetten. Kijk eens aan: zowaar een positief neveneffect.

 2. [2] "Wie vind dat hij het graan het hardst nodig heeft, zal er wel het meest voor dokken. Dat heet een vrije markt"

  Alleen wordt het evenwicht in die markt nu door toedoen van enkele grijpgrage figuren en domme slaafs volgende onderheden behoorlijk verstoord.

  Je kunt olie niet als primaire levensbehoefte aanduiden, voedsel wel. Dus om nu een prijsverschuiving op een primaire markt te veroorzaken op basis van (invalide) overwegingen op een secundaire markt mag gerust misdadig genoemd worden.

  Wat dat betreft zijn de diverse onderheden dus wel consequent, dat dan weer wel…

 3. [3]

  "Je kunt olie niet als primaire levensbehoefte aanduiden, voedsel wel".
  not so fast.

  olie, of welke brandstof dan ook is wel degelijk van levensbelang, primair zoals je stelt, om iedereen van voedsel te voorzien.

  als de olie plotseling geheel zou ontbreken zullen miljarden letterlijk verhongeren.

 4. Op zich eens met de moraal van dit artikel, maar het is wel een beetje USA gekleurd. De productie van ethanol in de VS is bijvoorbeeld minder efficient dan in bijvoorbeeld Brazilie vanwege andere brongewassen. Het graan-verhaal moet je dan ook in dat licht zien.

  Dat van die smog is te kort door de bocht. Wel is waar dat ethanol andere vervuiling geeft (maar niet noodzakelijk meer). Maar ja, CO2 wordt nu gezien als ‘het grootste goed’. Ik heb daar al vaker tegen ageert als zijnde erg gevaarlijk voor het milieu. Dus daar op zich wel geheel eens met het artikel.

  En in de EU staat ethanol niet echt in de belangstelling. Bij ons praten we meer over biodiesel omdat diesel momenteel ‘in’ is in ons land (zij het niet bij de milieubeweging 🙂 ). Maar goed, daar kun je een vergelijkbaar artikel over schrijven ivm gekapte regenwouden, NOx, uitstoot etc.

 5. Ethanol uit Europese graan of maisilage is inderdaad waanzin.

  In Brazilie waar reeds 83% van het totale wagenpark op ethanol uit suikerriet rijdt is het een groot succes.
  Suikerriet groeit het hele jaar en kan het hele jaar geoogstworden in een tropisch klimaat. Brazilie heeft een ideale mix voor grootschalige productie van ethanol qua klimaat, arbeid en goedkope landbouw gronden.
  De verstandige Zweden importeren Braziliaanse ethanol.
  Bush houdt de deuren dicht voor goedkope Braziliaanse ethanol middels importheffingen.

  Ethanol uit suikerriet is een mooi alternatief voor fossiele olie, concurerende productie ervan is helaas alleen mogelijk op goedkope gronden in combinatie met het juiste klimaat en goedkope arbeid.

  gr.loper

 6. Vergassing (biogas) van diverse landbouw gewassen en agrarische afvalproducten biedt meer perspectief voor alternatieve energie. Met een decentrale productie van biogas kan het middels een opwaardering tot aardgaskwaliteit direct ingevoerd worden in het landelijk netwerk (geen transportkosten)
  Vergassing geeft 2 tot 3 maal hogere rendementen dan ethanol of biodiesel.
  Ook zijn de rest producten na vergassing uitstekend te gebruiken als compost en bodemverbeteraars.

  gr.loper

 7. Ethanol uit suikerbieten zou eventueel helemaal nog zo gek niet zijn. Edoch het gaat om fosiele brandstof waar inmiddels genoeg reserves van zijn ontdekt voor honderden jaren, maar waar men NIET over wenst te praten. (De Shell directeur die dat wel deed kreeg een paar jaar geleden prompt de zak). De olie maatschappijen hebben daar immers niet voor niets zwaar in geinvesteerd.

  Het probleem is het Midden Oosten, waar men de opbrengst van olie wenst aan te wenden om een mondiale (nep)geloofsoorlog van te voeren. Daarom zal de MO olie eerst volledig weggezogen moeten worden, omdat anders de kans bestaat dat het ooit in nog veel ergere mate (en met ergere gevolgen) handen valt van het westen nog meer vijandig gezinden …

  Energie, millieu … zijn beiden uiteindelijk behoorlijk OPGEKLOPTE zaken …

 8. Huub Mooren schreef: ‘Bijna geen bedrieger die man…’

  Vanzelfsprekend zijn zulke mensen bedriegers. Net zoals de NL jongens van het verzet tijdens WO 2 terroristen waren (in de ogen van de Duiters…)…

  merlin

 9. [11] Merlin. Als ik mij niet vergis, is de Tweede Hoofdwet, die door GEET wordt geschonden, wel van een andere soort dan de wet van de Nazi’s. 😉

Comments are closed.