Als Nederland opnieuw een Europees verdrag afwijst in een referendum, staat het Nederlandse lidmaatschap van de EU op het spel. Dat zegt staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken.

Twee jaar geleden verwierpen Nederland en Frankrijk de Europese grondwet in een referendum. Er wordt nu onderhandeld over een verdrag dat in de plaats moet komen van de grondwet.
Het is nog niet bekend of daarover een referendum komt.

Mocht dat gebeuren, dan gaat het over de vraag of Nederland door wil met Europa, zegt Timmermans. Hij erkent dat dat als chantage klinkt,maar volgens hem is de tweede ronde echt de laatste ronde.
tot zo ver teletekst

Wist u dat ‘we’ aan het onderhandelen waren? en is u wat gevraagd??
En ja hoor, eerst zouden we oorlog en concentratiekampen krijgen zonder de grondwet of EU en nu het grote enge ongrijpbare verhaal dat we straks alleen in het grote boze bomen bos in de kou moeten slapen. ( hoewel met die opwarming…)
Beste staat-ss-ecretaris, laat ons toch gewoon met rust en laat ons gewoon zelf bepalen of we gruwelsprookjes willen geloven. Maar ga nu zeker niet al de voorbereidingen treffen om maar geen referendum te hoeven houden.

30 REACTIES

 1. Mooi!

  Die Timmermans is dus toch uit het juiste hout gesneden. Goh, had ik niet gedacht. Eindelijk zijn we verlost van die eurocratische, links-autoritaire vergadermachine. Nu kunnen we weer soeverein zelf beslissen en economische groei nastreven, ipv dit heilloze plan van omhhooggevallen vergadertijgers die mislukt zijn in het bedrijfsleven.

  Of dacht Timmermans soms dat we met deze statements ineens enthousiaster werden om onze weg naar dhimmo-servitude voort te zetten en ons te onderwerpen aan de pwers-that-be van de almaar naderende Eurabian People’s Republic?

  Zo dom kan hij toch niet zijn?

  Nee, zo dom zijn politici niet – zelfs socialisten niet.

 2. Goh, is dat een belofte of een bedreiging van die Timmermans? Er bestaat niets heerlijkers dan af te zijn van die Brusselse apparatsjiks. Eindelijk het geld zelf kunnen besteden. De landbouw vrij maken, met iedereen kunnen handelen zonder tarieven, geen wetgeving meer waar niemand ooit voor heeft gestemd en een lokale regering die je op alles kunt afrekenen in plaats van de schuld altijd wordt afgeschoven op de Europese Unie.

 3. Die Timmermans denkt slim te zijn.
  Volgens polls zou een meerderheid nog steeds "nee" stemmen op een grondwet/verdrag, maar zou de meerderheid nog wel steeds voorstander zijn van Nederland in de EU.

  Die transparante vergaderklerk denkt waarschijnlijk op deze manier de "EU-gezinde" Nee-stemmers alsnog over de streep te trekken met de vraag: "wat wil je? In de EU met verdrag? Of geen verdrag en uit de EU?"

  Als je dit vertaalt naar een eis tot overgave aan (en dus veiligheid tegen) de Nazi’s in de vorige eeuw, kun je wel nagaan met welk slag mensen we hier te maken hebben. Het soort dat liever NSB-er is dan verzetsheld.

  Immers, zonder de EU en het verdrag staan we alleen en komt er OORLOG, toch meneer Donner?

 4. Grote woorden van die Timmermans. Of in ieder geval HET grote woord: Uittreden. Verder natuurlijk weer het oude liedje van dat de regering wel even aan het volk verteld dat we het er allemaal mee eens moeten zijn, want anders … .

  (Wie is hier nou godver-de-godver de baas over wie?)

  Volgens mij is dit een typisch gevalletje van
  wees voorzichtig met wat je wenst,
  want voor je het weet komt je wens uit.

  Hij zal grote moeite moeten doen om deze uitspraak weg te laten slijten. Aan ons de taak om dat niet te laten lukken. Kom maar op met dat referendum over het algehele lidmaatschap.

 5. Jimmy was me voor. Exact mijn gedachte toen ik dit las. Niet zozeer of Timmermans uit het goede hout gesneden zou zijn, maar meer dat we hier dus een uitweg in mogen zien. Gezien de poll van vandaag op de AD site, waar ook al een grote meerderheid vindt dat een nieuw referendum moet. Dus "Nee" is exit EU? grijp uw kans!

 6. [4] Zou dit erachter zitten of zou Timmermans enkel reageren op kritiek vanuit de eurofielen in de EU? Ofwel, is dit een indicatie hoe de bureacraten in Brussel over ‘ons’ denken?

 7. Los van wat we nou van die hele EU vinden: voordat we er zonder al te veel gezeik uit kunnen stappen zal toch eerst die mogelijkheid moeten worden geschapen.
  Tsja, en welk verdrag zou daar ook alweer in voorzien….

 8. Balkanende heeft (samen met Bot en Zalm) de Nederlandse burgers over de EU stelselmatig voorgelogen door hen steeds wijs te maken, dat de grondwet en het EU-lidmaatschap zoveel voordelen voor ons land zouden opleveren.

  Die leugens werden nog vóór het referendum ontmaskerd. Daardoor verloor J.P.B.dat referendum.

  Vervolgens probeert hij in Brussel weg te komen met het smoesje, dat het volk niks wil, maar hijzelf heeft sinds juni 2005 geen enkel alternatief ontwikkeld.

  Dat habitueel liegen van J.P.B. beginnen ze in Brussel ook in de gaten te krijgen en nu blijkt hij zijn geloofwaardigheid in Brussel te hebben verspeeld.

  Conclusie: J.P.B. voelt zich gemangeld tussen de kiezer en de EU. Maar zijn gejammer over de tanende invloed van Nederland op het Europese politieke toneel zijn geheel zijn schuld en hebben niks met de betrekkingen tussen de Nederlanders en hun mede-Europeanen te maken.

 9. Wat betreft Timmermans. Ik had de sterke indruk, dat er op zijn privé-site over Europa betrekkelijk veel skeptische reacties kwamen.
  Het zou me daarom niet verbazen, dat hij probeert eieren voor zijn geld te kiezen en zich alvast indekt voor de volgende ronde.

  http://www.nederlandineurop

 10. [7]
  Het zou een combinatie van beiden kunnen zijn natuurlijk.

  Mensen binnen de EU verspreiden wellicht het geluid dat Nederland misschien maar lekker op moet zouten als het zo moeilijk blijft doen en het feest blijft verpesten.

  De Nederlandse Eurofielen grijpen dit dan vervolgens aan om de "urgentie" aan te geven van het JA-stemmen voor een verdrag.

  In werkelijkheid zou elke Nederlandse politicus met enig zelf-respect natuurlijk meteen laten weten niet gediend te zijn van zulke dreigementen, maar aangezien ze zelf een handje hebben van dreigementen en manipulaties, zien ze het als een prima methode om die hollanders over de streep te trekken.

  Ik denk persoonlijk dat de informatie dat veel NEE-stemmers niet tegen de EU als geheel zijn, wel degelijk een rol speelt.
  Als we met de meerderheid tegen dat hele circus zouden zijn, zou zo’n Timmermans denk ik niet zo dom zijn aan te geven hoe we er in 1 klap van af zouden kunnen komen.

 11. wordt het niet eens tijd voor een artikel tegen de Partij van de Vrijheid die mensen wil laten neerschieten met scherp bij rellen ?
  Het begrip vrijheid wordt op deze manier bezoedeld

 12. [12]

  Welke vrijheid?
  De vrijheid om prive-eigendom te verwoesten en suppoosten en ballenjongens te bedreigen of aftuigen?

  Het is een dom, emotioneel voorstel van Wilders, maar wat hebben we toch altijd begrip en geduld voor het tuig dat massa-destructie en geweld bezigt.

  Zo’n suppoost zou een wapen moeten kunnen dragen om zichzelf te beschermen.
  Dan wordt er waarschijnlijk ook met scherp geschoten, en terecht.

  De overheid heeft het monopolie op geweld, maar stimuleert de drang naar eigen richting omdat het dat nooit gebruikt als het gerechtvaardigd is.

  Zoals het nu is, kunnen verschillende groepen tuig gewoon hun gang gaan.
  Mensen kunnen zichzelf niet beschermen, en de overheid doet het ook niet want dat is ofwel te laat, of wordt gezien als "buitenproportioneel".

  Als woorden als die van Wilders leiden tot op zijn minst harder optreden tegen groepsgeweld, dan is nog ergens goed voor geweest.

 13. [12]
  Pcrs,

  Het voorstel van Wilders is niet alleen populistisch, het is ook volkomen overbodig.

  Of dacht hij dat de politiek niet al lang het "recht" heeft verleend aan politie en leger om iedere persoon neer te schieten die werkelijk een bedreiging van de "openbare orde", of de Regering zelf vormt? Op teletekst stond dat Wilders vond dat er eerst een waarschuwing moest komen, dan een waarschuwingsschot, en daarna op de benen moet worden geschoten. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij mag de politie dat allang. Zeker als iemand anders, of de politie zelf direct levensgevaarlijk wordt bedreigd.

  Ik was al geen fan van Wilders en zijn PVV, die hij volgens mij alleen zo genoemd heeft omdat dat het dichtst bij PW (Partij Wilders) komt, maar dit populistische voorstel dat volgens mij al lang in de wet geregeld is, is de zoveelste afknapper. En wat is er eigenlijk mis met traangas, waterkanon, knuppels, arrestatie of andere niet-dodelijke methoden? Alsof het direct mogen schieten ook maar enigszins leidt tot een veiliger samenleving. Dan krijg je ook gevallen zoals Menezes in de Londonse metro, of de situatie in Rio de Janeiro waar de politie ook de gewone burgers neermaait.

  Als er één groot gevaar voor vrijheid, leven en goed van de burger is, is het wel een losgeslagen overheid met onbeperkte bevoegdheid over leven en dood. Dat zou Wilders toch ook moeten weten?

 14. [13] Cannon. Jawel. Maar laten we ons goed realiseren, dat de overheid groepsgeweld metterdaad en doelbewust steunt, c.q. uitlokt door niet-handhaving. Ik noem dat "bestuurlijke opzet". Op die manier worden gekozen vertegenwoordigers horendol gemaakt met voorstellen van bestuurders en verleid om steeds meer machtsmiddelen aan het openbaar bestuur in handen te spelen.
  Voorbeelden zijn uitbreiding van wetgeving en bevoegdheden o.g.v. veiligheidsrisicogebieden, bijv. in Amsterdam en Utrecht.
  Groet,
  SpyNose

 15. [15]
  Dat zou uiteindelijk best eens het geval kunnen zijn.
  Maar deze theorie plaatst Wilders eigenlijk in een nog beter daglicht omdat hij nu juist wel wil optreden.

  Volgens jouw theorie zijn er twee mogelijkheden:
  Ofwel we steunen onmiddelijke harde maatregelen tegen groepsgeweld (door sommigen populisme genoemd), ofwel we trappen daar niet in en laten alles uit de hand lopen door de huidige ontwikkeling te laten etteren, tot er uiteindelijk grote groepen mensen uit eigen beweging laten blijken er schoon genoeg van te hebben, met als mogelijk extreem gevolg een burgeroorlog.

  Want laten we eerlijk wezen, dat recht op wapenbezit om jezelf te kunnen beschermen zal er in Nederland toch niet komen.

 16. [16] Cannon,
  Ik wil niet vooruitlopen op mijn eigen onderzoek. Maar ik ben er vrij zeker van, dat behalve politieke drukmiddelen, de rechtsmiddelen van de burger nog lang niet zijn uitgeput, omdat ze -bij mijn weten- nauwelijks (effectief) worden ingezet.
  Het probleem is, dat slachtoffers, de rechtstreeks betrokkenen, meestal geen zin blijken te hebben om gerechtelijke procedures aan te spannen. Ze zijn murw, of ze laten zich afschepen (zoals de familie Awad van Snackbar Raphael in Amsterdam, die zich liet uitkopen). Of allebei. Het gevolg is, dat er niets effectiefs gebeurt en het maatschappelijk gezwel steeds verder voortwoekert.
  Groet,
  SpyNose

 17. [17]

  Dat begrijp ik Spynose.
  Ik heb ook gezegd dat het voorstel van Wilders dom en emotioneel is.

  Ik heb alleen gezegd dat zijn woorden misschien iets opleveren omdat ermee zodanig druk wordt gezet op andere politici om voortaan gewoon harder op te treden met de mogelijke middelen die ze al hebben.
  Zij zullen immers ook niet met scherp willen schieten, maar ze zullen zich misschien (en hopelijk) wel eens geroepen gaan voelen om gewoon de middelen te gebruiken die ze nu al hebben, i.p.v. de zachte heelmeesters uit te gaan hangan ala Cohen.

  Zijn (Wilders) woorden worden populisme genoemd. Maar ik heb geen probleem met een beetje populisme in een land waar bijna de gehele rest van de politiek zijn taken richting de burgers ernstig verwaarloosd, en wel om de al door mij genoemde redenen, omdat als dat te lang zo doorgaat het uiteindelijk ernstig uit de klauw kan lopen. Beter nu harde woorden dan later.

  Wat als Wilders, net als al die anderen gewoon lekker zou berusten in de situatie? Hoe groot zou de potentiele frustratie onder de bevolking dan kunnen worden?

  Zoals Owl al heeft aangegeven, heeft Wilders iets voorgesteld dat allang mogelijk is.
  Daarom begrijp ik zijn (Owl’s) probleem ook helemaal niet.
  Als wat Wilders wil al mogelijk is, vraagt hij namelijk niets anders dan gewoon de al beschikbare middelen te gebruiken.

  Dus? Probleem?
  Bij nader inzien is het dus niet eens populisme, want hij eist gewoon dat de autoriteiten hun werk doen.

  Gezien de starre houding van de politiek in zijn geheel, is Wilders wat mij betreft van harte welkom, als waakhond en tegenstand. De politiek zat bomvol links en Gristelijk, en de VVD kun je nauwelijks rechts noemen.

  Hij mag er dan wel een paar idealen op na houden waar ik niets mee heb, maar "what else is new" in de Nederlandse politiek?
  Alleen al om het feit dat iemand hardop durft te zeggen dat multiculturalisme (in combinatie met de verzorginsstaat tenminste) kul is, is bij mij welkom.

 18. [8] Je hebt het niet helemaal begrepen. NL kan nu gewoon uitstappen. Het ‘verdrag’ voorziet erin dat dit formeel geregeld wordt, *bij meerderheid van stemmen*. Het mag duidelijk zijn dat NL met 2% van de stemmen nooit een meerderheid achter zich zal krijgen die haar zal toestaan uit te treden. Dus waar het verdrag werkelijk in voorziet is de onmogelijkheid om ooit nog uit te stappen…

 19. Ik zou in het algemeen willen zeggen, dat er maar weinig mensen zijn, die nog iets begrijpen van de ingewikkeldheid van de EU.

  Neem nou Zalm, die destijds over de overtreding van het stabiliteitspact door de Grote Landen riep: "Ik sleep ze voor het Hof."
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Het is evenwel niet aan een lidstaat om een andere lidstaat voor het Hof te slepen, maar aan de Commissie (art. 226 EG).

  Ik vrees, dat de meeste politici sowieso geen idee hebben van de complexiteit van de EU-wereld, die ze zelf geschapen hebben.

  En omdat de financiering van de EU uitgeput is, lijkt de enige redding de vlucht naar voren: uitbreiding van de EU om markten aan te boren en goedkope arbeidskrachten te kunnen aantrekken.

  Alleen op die manier denken ze het voortbestaan van de doodzieke EU, dat financieel-economisch ten dode is opgeschreven, te kunnen rekken.

  Er is één geluk bij een ongeluk: de EU kan geen schulden maken. Dan was de onvermijdelijke ramp helemaal niet meer te overzien geweest.

 20. [20] Precies, dat is ook het grootste gevaar van de Grondwet, want we worden gevangenen van de Eurocratie, waar geen ontsnapping meer uit mogelijk is. In feite een hel op aarde voor alle Europese volkeren. Een godszegen voor elke sociopathische politicus en dictator.

 21. [18] Cannon,
  Ik zie ook niet in, waarom iemand die gewoon vraagt om handhaving van de wet, hoegenaamd, zo nodig als populist moet worden aangemerkt. Ik zie de stelselmatige nalatigheid van het establishment eenvoudigweg als een continue socialistische agitatie (=oorlog) tegen de samenleving als zodanig.

  [20] R. Hartman,
  Formeel is er géén opzeggingsartikel in de Verdragen, in elk geval niet van het EG-Verdrag. Art. 10 houdt wel een loyaliteitsverklaring in. Tegen ontrouwe lidstaten kan -theoretisch- worden opgetreden. Dit gebeurt echter alleen tegen netto ontvangende landen.

  Frankrijk is een uitzondering, want tegen Frankrijk zal om politieke redenen niet worden opgetreden. Zo kan Frankrijk de EG als melkkoe blijven exploiteren. Zo zal Duitsland om politieke redenen netto-betaler blijven.

  Naarmate er meer netto-betalers komen, wordt de machtspositie van de Europese Instellingen steeds zwakker. En dat proces gaat zeker verder, het is een piramidespel: in het begin wordt een nieuwe lidstaat in de watten gelegd, maar vanaf zeker moment moet hij gaan betalen. Hoe langer, hoe meer.

  Nederland is ook een netto-betaler. Maar zolang politici van lidstaten er belang bij hebben de schijn op te houden, blijft de EU/EG overeind.

  Als Nederland als eerste land uit de EU/EG zou treden, zou het een prijs moeten betalen. Bijvoorbeeld invoerrechten naar EG-landen, etc.

  Zodra er eerst een ander land uittreedt, zal de EU/EG waarschijnlijk vanzelf uiteenvallen. En dat zou voor Nederland wellicht voordeliger kunnen zijn.

  Er zijn nog meer redenen, waarom de EU/EG het niet lang zal maken: bijvoorbeeld de druk van de milieubewegingen, waardoor allerlei anti-economische maatregelen "moeten" worden genomen en de economische groei achterblijft.

  Groet,
  SpyNose

 22. [13] libertariers horen volgens mij altijd voorzichtig te zijn met overheidsgeweld. Overheden hebben de afgelopen 100 jaar 170 miljoen mensen vermoord alleen in vredestijd. Met dit geweld staat niets in verhouding en staat dan ook boven aan de lijst van libertarische zorgpunten. De fundamentele problemen voor deze jongeren lijkt me dat ze niet het gevoel hebben dat ze hun beste beentje voor moeten zetten in de maatschappij om te kunnen overleven. Waarschijnlijk weten ze dat de overheid wel met geweld voor ze in de bres springt en ze een levenslange uitkering geeft, die ze in vrijwilligheid nooit van de maatschappij zouden krijgen na een vernieltocht. Jammer dat de partij van de vrijheid niet voorstelt dat de hooligans geen aanspraak meer kunnen maken op uitkeringen ziekenzorg en al het andere goed waar de overheid momenteel een monopolie op heeft.

 23. [14] Precies.
  Laat de vrije markt een oplossing vinden voor de hooligans. Die zijn veel creatiever dan iedereen maar neerschieten. In de VS zitten nu meer mensen in de gevangenis dan in China (in verhouding tot de bevolking). De oorlog tegen drugs heeft een enorm aantal mensen in de gevangenis gegooid. Toch is de prijs van drugs nu hoger dan tijdens Nixon, toen de oorlog tegen drugs begon. Domme, oncreatieve, simplistische, dure, typische staatsoplossingen.

 24. [18]
  Cannon,

  De redenen dat ik Wilders een populist noem lijken me vrij duidelijk.

  Ten eerste roept hij maar wat "hards", omdat hij denkt daarmee populariteit te vergaren onder een vooralsnog weinig aangeboorde markt onder de kiezers. Hij roept niet om gebruik van bestaande bevoegdheden, maar om nieuwe bevoegheden. Als ze al bestaan, minacht hij blijkbaar te bevolking door te doen alsof het een nieuw idee is, of is hij te dom om te weten dat het al zo is. Als ze nog niet bestaan, zou het wellicht beter zijn om de huidige bevoegdheden eens creatief en effectief toe te passen voordat je tot standrechtelijke executie zonder proces gaat oproepen. Bovendien heb ik het idee dat hij ons liberalen ook probeert te belazeren door het over "Vrijheid" te hebben, zonder dat zijn concrete voorstellen daar iets mee te maken hebben.

  Ten tweede ben ik zeer huiverig voor politici die roepen om harde maatregelen. Want niet zelden worden die nieuwe maatregelen en bevoegdheden ingezet ten nadele van de onschuldige burgerbevolking. Ik noemde al Rio de Janeiro. Daar wordt ook telkens geroepen om harde aanpak van drugsbendes. Maar het gevolg is dat de gewone bevolking het slachtoffer wordt van politiediensten die iedereen neerschieten, ook de onschuldigen. En de meest voor de hand liggende en effectieve oplossing, die bovendien de vrijheid van het individu om zelf over zijn\haar lichaam te beschikken respecteert: legalisatie van drugs, wordt niet genoemd. Want dat wekt bij lange na niet dezelfde instemmende reacties op van een volk dat "een stevige aanpak" wil zien.

  Zoals Pcrs al aangeeft, zijn er vaak veel minder harde en effectievere oplossingen mogelijk dan blind op iedere verdachte of crimineel schieten. Ik snap bijvoorbeeld niet dat de politie of de eigenaren zelf niet een camera bij die snackbar kon plaatsen (tijdelijk of permanent), en daarmee de daders konden pakken. Of dat ze hun ramen niet beveiligd hadden met een hekwerk of zoiets. Of dat de politie niet een tijdje onzichtbaar of zichtbaar konden posten bij de snackbar om de daders te pakken. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat de politie niet wordt betaald door de klanten (de burgers), en niet wordt beloond per opgelost misdrijf. Zodat er geen kosten-baten analyse is die zowel de klant als de politiedienst een indicatie geeft van welke maatregelen het meest kosteneffectief en gewenst zijn. Je gaat dan immers niet een heel peloton politie op een vernielingszaak zetten, maar ook niet de hele politiedienst voornamelijk voor het schrijven van verkeersboetes gebruiken. Het zou natuurlijk ook een oplossing zijn als de burger zelf (al dan niet dodelijke) wapens mocht dragen. Maar of je daarbij dan meteen toestemming moet verlenen om bij het minste of geringste te schieten vraag ik me sterk af. Ook daar is een zekere balans nodig tussen voorkomen en oplossen van misdaden enerzijds, en aan de andere kant niet in een trigger-happy spervuur van vergissingen terecht te komen.

  Ten derde is het absoluut de vraag in hoeverre Wilders zijn kreten waar kan of wil maken, en of dat nu eigenlijk wel zo wenselijk zou zijn. Als hij al ooit een meerderheid zou krijgen, kun je erop wachten dat we mogelijk wel de harde maatregelen krijgen, maar deze dan tegen de bevolking zelf worden gericht. Als bovendien de harde aanpak niet werkt, en dat blijkt maar al te vaak (als het al de prijs waard zou zijn indien het wel werkte), ben je niet alleen niet veiliger, maar zelfs onveiliger.

 25. [26]

  Ik reageer per alinea:

  Ik heb al gezegd dat de reactie van Wilders dom is, maar dat het de andere politici wellicht eens onder druk zet de beschikbare middelen te gebruiken. Als iedereen zoete broodjes bakt, gebeurt er zowiezo helemaal niets.
  Het gaat me er hier niet om of Wilders 100% gelijk heeft of niet, maar dat er gewoon eens door de overheid wordt gedaan wat er gedaan behoort te worden: het maximale gebruiken van de beschikbare middelen om de burger te beschermen.
  In dat licht bezien vind ik het bijvoorbeeld ook prima dat hij als enige stevig ageert tegen het hele TBS-systeem, waar geestelijk gestoorden steeds op de samenleving worden losgelaten dankzij de geitewollen sollen gedachten dat een geestelijk niet in orde crimineel rehabilitatie verdient, zelfs met alle risico’s van dien voor de onschuldige burger.

  Legalisering van drugs is veel te simplistisch als oplossing voor veel geweld in Nederland. Ik krijg niet de indruk dat veel van het zich misdragend tuig zich alleen misdraagt m.b.t. drugs.
  Dat wil niet zeggen dat ik er tegen ben, slechts dat Wilders volgens mij ook wel kan zien dat het weinig tot niets te maken heeft met gedrag zoals bijvoorbeeld bij Jong Oranje-Jong Marokko.

  Bij je derde alinea krijg ik het gevoel dat je niet opgelet hebt op de gang van zaken in Nederland zoals die al decennia in ontwikkeling is.
  We hebben het over een land dat agenten naar Marokko stuurt om te leren hoe om te gaan met, en te leren denken als, bepaalde soorten criminelen. Over een politie die overheidsgeld gebruikt niet voor meer blauw op straat, maar voor een likje verf op de muren en een mooie plant in de hoek. Voor meer kletstantes op kantoor.
  We hebben het over een rechtssysteem dat automatisch 1/3 van de straf aftrekt (waardoor het uitspreken van 3/3 van de straf ridicuul wordt).
  We hebben het over een systeem dat emotioneel reagerende slachtoffers in de boeien slaat als ze uit frustratie een mep verkopen aan een dief die dankzij slap optreden van de overheid keer op keer zijn werk kon gaan.
  Over politiebureaus die aangiftes niet serieus nemen (zie mishandeling van Ebru Umar). Enzovoorts.
  Waarom treden politie agenten niet beter op? Omdat ze te druk zijn met het in de gaten houden van mensen die een paar km te snel rijden, of fout geparkeerd staan.
  Omdat we een overheid hebben die de euvele moed heeft te accepteren als gezegd wordt dat zelfs met beveiliging Pim Fortuijn niet beschermd was geweest, zelfs al zeggen zowel DADER (!!!) als beveiligings experts dat hij nu nog zou leven als hij op 6/6 2002 beveiliging had.
  Nogmaals, geef mij maar een beetje populisme als dit de druk opvoert op de rest om de beschikbare middelen te gebruiken in plaats van een "kopje thee te gaan drinken", snoepreisjes te organiseren naar luxe oorden, het gatenkaas…sorry TBS systeem intact te houden met straks een verkracht en/of vermoord kind als resultaat.

  Dat jij vindt dat een eigenaar maar een hek voor zijn raam moet zetten, zegt denk ik genoeg.

  Simpel gezegd, jij stelt in sommige gevallen libertarische middelen voor.
  Maar begrijp nu eens dat dat er gewoon niet in zit, althans niet in 1 klap.
  Dat recht of wapenbezit KOMT er gewoon niet. Dat is waarom ik ook degene steun die het MEEST libertarisch is, en het MEEST voor de slachtoffers opkomt i.p.v. de collectivisten die daders "wel een beetje begrijpen" en zien als zwakkeren van de samenleving.
  Geert Wilders is absoluut geen libertarier, maar zo minachtend, zo arrogant, zo verwaarlozend, zo collectivistisch, zo cultureel-Marxistisch als praktisch alle anderen is hij ook niet.

  Voor wat betreft je derde alinea, is het gebaseerd op niet onderbouwde vermoedens, in een situatie doe voor veel burgers nauwelijks al onveiliger kan worden. We hebben nu al in veel gevallen een land waar zowel crimineel als staat de onschuldige burger tegenwerken en frustreren.

  Daarom zie ik, zoals gezegd, Wilders meer als een tegenmiddel, een waakhond, iemand die tegen de bijna eensgezinde status-quo van de rest van Den Haag ingaat.

  En eerlijk gezegd vind ik dat iedere libertarier die niet eens wil stemmen omdat dat "on-libertarisch" zou zijn, er zowiezo al niet op te vertrouwen zijn om met oplossingen te komen voor de huidige problematiek; die leven in een droomwereld.
  Ik in de echte.
  En in de echte wereld gaat Nederland gebukt onder collectivistische gelatenheid, onder "polder Marxisme" zoals een blogger het eens omschreef.

  Daartegen helpt geen dromerij, maar het zetten van stap voor stap in tegengestelde richting.

 26. [24]

  Even er vanuit gaande dat alle hooligans in de kraag gevat worden als ze het veld opstromen en een verwoestende tocht door de straten maken.

  In een aantal opzichten heeft Wilders volgens mij al eens intrekken van uitkering voorgesteld. Dat mogelijke middel kent hij dus.

  Ik weet ook helemaal niet op dit type mensen zo onder de indruk is van intrekken uitkering.
  Bovendien zijn dit maatregelen als niet ter zake doende pleisters op wonden.
  Immers, we hadden het over optreden TIJDENS massa-destructie en geweld.
  En niet over maatregelen tegen daders als het kwaad al geschied is.

  Daarbij begrijp ik ook niet waarom het wel vrijheid zou zijn om iemands uitkering en ziekenzorg in te trekken.
  Daarmee legitimeer je namelijk meteen diezelfde uitkeringen en ziekenzorg (door de staat) voor mensen die zich wel netjes gedragen. Niet een libertarisch standpunt dacht ik.

  Natuurlijk ben ik ook tegen geweld door de staat. Maar zoals ik al in een ander stuk duidelijk maakte, de situatie is zoals ie is. En dat betekent dat de staat een geweldsmonopolie heeft, en de verantwoordelijkheid heeft om op te treden tegen diegenen die onschuldige burgers bedreigen, mishandelen of hun eigendom stelen of verwoesten.
  Eigen wapenbezit zit er niet in, en dus betekent dat, dat de staat dat monopolie maar eens moet gaan gebruiken tegen de kwaaddoeners.

  De situatie nu is het slechtste van twee werelden: monopolie op geweld voor de staat, die de veiligheid vervolgens verwaarloost voor Utopiaanse denkbeelden over criminelen en hun zogenaamde "omstandigheden".

 27. [27]
  Cannon,

  Ik wilde niet suggereren dat legalisatie van drugs enige oplossing was voor de vernieling van snackbars en dergelijke. Al zou het ook in Nederland een flinke daling van "criminaliteit" met zich meebrengen en een hoop capaciteit vrijmaken om zich met echt misdaad bezig te houden. Het voorbeeld sloeg puur op Rio de Janeiro en het ineffectieve en zelfs negatieve populisme aldaar.

  En ik krijg bij het lezen van jouw derde alinea dat je niet helemaal begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg niet dat ik per se tegen een "harde aanpak" ben, of tegen het maximaal gebruik maken van bestaande middelen. Integendeel, ik ben voor zo efficiënt mogelijk gebruik van bestaande middelen. Wat ik zei over het hek voor een raam was ook serieus bedoeld. Alles in het leven heeft immers kosten en baten. Als we politiediensten zouden privatiseren, zou de ene persoon aanzienlijk meer voor veiligheid over hebben dan de ander. Het kan dan wel eens goedkoper zijn om gewoonweg betere beveiliging te installeren, dan om mankracht te moeten betalen die de rotjochies allemaal in de gaten houdt. Dat de politie zich nu voornamelijk bezig lijkt te houden met rondwandelen en onschuldige burgers lastig vallen met onzinnige boetes en regeltjes, was ik ook al met je eens. Het is simpelweg te makkelijk en winstgevend voor de politie om zich met dat soort zaken bezig te houden, en ze wordt niet beloond om echte misdaad aan te pakken.

  Of je Wilders steunt moet je natuurlijk verder zelf weten. Maar met het steunen van "het minste kwaad", politici kennende, kom je meestal bedrogen uit. Of de man zal een schaap in wolfskleren, of een wolf in schaapskleren blijken te zijn. Als hij niet eens in theorie een liberale maatschappij voorstaat, zal dat in de praktijk al helemaal geen vorm krijgen. Óf zijn plannen worden door compromissen verwaterd, óf je krijgt exact wat Wilders na zegt te streven. En wat hij nastreeft is nu eenmaal geen liberale, maar een conservatief-autoritaire maatschappij.

  Persoonlijk, mijn eigen kosten-baten analyse makend, leef ik liever in een maatschappij waar ik een hek voor mijn raam moet plaatsen, dan eentje waar ik overal door politie wordt geobserveerd, gecategoriseerd, en mogelijk zelfs onterecht gearresteerd of neergeschoten. Ik wil niet meer last hebben van de Staat en haar veiligheidsdiensten dan van de criminelen zelf. Bovendien wil ik geen kapitalen uitgeven aan veiligheid. Maar dat is mijn persoonlijke afweging. Het ideaal zou wellicht zijn dat we beide in onze eigen woonwijken kunnen leven, waar we zelf kunnen bepalen welke verhouding van vrijheid, privacy en veiligheid we willen, en hoeveel dat mag kosten.

  Dat kan allemaal heel dromerig zijn, maar in ieder geval weet ik wat ongeveer mijn doel is. En dat is niet wat Wilders zegt te willen. Die bovendien net zo goed weinig kans maakt om zijn agenda onverkort uit te voeren. En ergens ben ik daar wel blij mee. Ook al is de huidige situatie ook verre van ideaal.

Comments are closed.