De Hamas heeft onlangs gedreigd om vrouwelijke zelfmoordcommando’s op Israëlische soldaten af te zullen sturen mocht het Israëlische leger Gaza binnenvallen.

Dat heeft mij aan het denken gezet want wat is precies de Islamitische beloning voor vrouwen die voor het ware geloof sterven ?

Wat zit erin voor hen ?

Bij mannen ligt het tamelijk eenvoudig, die willen altijd wel en daarom is de passende beloning 72 zelfregenererende maagden, gegarandeerd zonder hoofdpijn.

Het zou dus eerlijk zijn als er ook voor vrouwen een gelijksoortig vooruitzicht zou bestaan: 72 frisse jongemannen met een XXXL bult in de broek en een eeuwigdurende erectie die op afroep hun seksuele plicht vervullen, individueel of groepsgewijs.

Ik heb het eens nagezocht maar ik ben niet verder gekomen dan wat dwergen die deze vrouwen in het hiernamaals zouden bedienen (als knecht).

Waarom dwergen is niet helemaal duidelijk maar het zal ergens wel iets te maken hebben met het Islamitische ontkennen van de vrouwelijke seksualiteit: Moslimmeisjes zijn kennelijk nooit hitserig.

Wat wel weer blijkt is dat Moslimvrouwen zelfs in het paradijs gediscrimineerd worden.

52 REACTIES

 1. In één van de video’s over dit onderwerp die de ronde doen op internet geeft zo’n plofkip aan dat zij dan ‘de mooiste van die 72’ wordt… Wat dat voor zin heeft onder die tenten en andere lappen kun je je afvragen, maar kennelijk zijn moslimvrouwen snel tevreden.

 2. Islam veroorzaakt ernstige obesitas. Zo erg zelfs, dat de Iraanse regering voornemens is halal (haha..) fietsen te maken, waarop de wannabee-plofkip in alle kuisheid haar overgewicht eraf kan fietsen. Maar goed dat die lappen er voor zitten bij die plofkippen..

 3. [1] Ah ah dàt is dus de motivatie, er zijn geen maagden over en deze dames willen maar wàt graag maagd gaan spelen voor deze smachtende martelaars.

  Hoe ziek zulk absurd geloof ook is, klimatose is in sé niets anders.

 4. [3] Om ieder misverstand uit te sluiten: er is voor die plofkippen helemaal nada, niets, nothing at all!
  Het verhaal gaat dat er voor de plofhanen 72 maagden rondlopen, maar dat is ook uitgezocht en onjuist gebleken.
  ’t Was slechts één oude maagd van 72 jaar…

 5. Het kan aan mij liggen, maar wat heeft dit artikel te maken met vrijheid en libertarisch denken? Dit is gewoon een religie belachelijk maken, maar wat doet het ons voor een kwaad dat in de islam mannen en vrouwen anders behandeld worden? vrijspreker.nl maakt zich belachelijk door zo’n anti-islam artikel.

 6. [6] Dat ben ik niet met je eens Cornoo, want juist de islam is de oorzaak dat er een ‘muliculti’ samenleving is die onze vrijheden drastisch beperken. De Vrijspreker is juist een medium dat zich toelegt op alle vormen van indoctrinatie en onderdrukking de ‘multiculti’ samenleving en de islam zijn daar voorbeelden van en behoeven dus juist veel kritiek.

 7. [6] Cornoo,
  Ik ken je achtergrond niet, maar is het je al opgevallen, dat de Islam de hele wereld zijn achterlijke totalitaire ideologie wil opleggen ?

  Ik behoud mij het recht voor mijn eigen culturele erfgoed te verdedigen. En ik constateer, dat ik niet de enige ben. Velen dragen op hun eigen manier een steentje bij.

  Maar ik weet ook, dat een groot aantal -tot zelfhaat gehersenspoelde- cultuurrelativisten hun landgenoten dat erfgoed misgunt.

 8. [8] Naar mijn mening zijn de voortgaande negatieve uitlatingen over de Islam weinig bevorderlijk voor het onderling begrip.
  Men kan het de vele miljoenen Islamieten in landen zoals Indonesie, Turkije, Marocco en Mauretanie toch moeilijk euvel duiden dat zij daar geboren zijn en dat er hier en daar personen uit naam van de Islam terroristische daden en ander geweld bedrijven.
  De overgrote meerderheid in bovengenoemde landen heeft nog nooit een vlieg kwaadgedaan en is dat ook niet van plan.

 9. [9] Hugo van Reijen,
  Dat is juist. Maar het valt evenmin te ontkennen, dat er concrete dreigingen van de Islam uitgaan. En daar doel ik op.

  De Westerse wereld hoeft zich geen Islamitische bedreigingen te laten welgevallen door wie dan ook en al helemaal niet door zijn grootste vijand, de cultureel-marxisten, die er slechts op uit zijn de Westerse culturele waarden te vernietigen.

  Volgens een Brits rapport:
  * Van de moslims in de leeftijd van 16-24 jaar wil 37% leven onder de sharia, dubbel zoveel als onder geloofsgenoten van 55 jaar en ouder.
  * 13% van de jongeren zegt terreurorganisaties als Al-Qaeda te bewonderen, tegenover 3% bij de ouderen.
  * 37% van de moslimjongeren zou hun kind naar een islamitische school sturen, tweemaal zoveel als onder de groep 55-plussers.
  * 36% van de jongeren onderschrijft de sharia wet, dat een moslim zich niet mag bekeren tot een ander geloof. Op overtreding staat de doodstraf. Opnieuw dubbel zoveel als onder de oudste leeftijdsgroep.
  * Twee derde van de jongeren zou liever zien dat moslimvrouwen een hoofddoek dragen, tegenover 28% van de 55-plussers.

  http://www.wereldjournalist

  De hamvraag is m.i., of individuele moslims bereid zijn zich aan te passen aan Westerse waarden of niet en hoe men daar achter komt voor het te laat is.
  Groet,
  SpyNose

 10. We moeten denk ik onderscheid maken tussen de idslam, een verderfelijke, moorddadige en fascistoïde leer waarvoor we zelfs niet de schijn moeten wekken ook maar enig respect te hebben, en hen die beweren deze leer aan te hangen, de mohammedanen, die op grond van hun mens-zijn dit respect wel tot op zekere hoogte verdienen.
  Er zijn drie types mohammedanen. De domme mohammedanen, de stille mohammedanen en de goede mohammedanen.
  De domme mohammedanen hebben geen flauw idee wat voor nazileer in de koran en hadith staat. Onderwijs hen.
  De stille mohammedanen weten dit verdomd goed, maar hebben geen behoefte aan een voortijdig levenseinde of verstoting uit hun groep. Help hen.
  De goede mohammedanen volgen vol overtuiging voornoemde nazileer. Het gaat hier ongeveer om 10% van de mohammedanen. Deze groep is zeer gevaarlijk en moet dienovereenkomstig behandeld worden.

 11. [9] Maar je kunt niet ontkennen Hugo hoe oorverdovend stil is in die landen als miljoenen mensen over de kling worden gejaagd door de eigen geloofsgenoten. Daarbij een enorme ontketening van geweld als er een paar onschuldige cartoons worden gepubliceerd in het westen. Bovendien waren er ook veel Duitsers vredelievend in de 2e wereldoorlog, maar gaven ook geen kik, zie het resultaat. Het vreemde is dat je wel veel kritiek hebt op het christendom en de islma buiten beschouwing laat en dat vind ik vreemd.

 12. [10] Een van de factoren die in aanmerking genomen met worden is dat het gemiddelde opleidingsniveau in Islamistische landen aanzienlijk lager is dan dat in het westen. Bovendien is men in deze landen niet gewend aan openlijke discussies over godsdienstige zaken.
  Dit alles heeft tijd nodig en valt niet te forceren.
  En inderdaad: naar mijn mening kunnen wij beter eerst eens kijken wat er zelfs in ontwikkelde landen, waar men toegang heeft tot alle informatie en waar op iedere straathoek een wetenschappelijk instituut staat, mis is met de Christelijke geloofstoepassing dan onze aandacht met volle kracht te richten op de Islam. Wij komen daar niets verder mee.
  Ik vertoef graag in een Islamitische omgeving. Men is doorgaans uiterst gastvrij, heeft bijna nooit last van beschonken personen en wordt geconfronteeerd met een grote mate van tolerantie tijdens discussies, hoewel men daar niet altijd aan gewend is. De terroristische gewelddadige Islamiet bestaat wel, maar ik ben er nog nooit een tegengekomen. Kortom¨: de gemiddelde Moslim is zeker niet het schrikbeeld dat velen zich voorstellen.
  Ik ben gaarne bereid in Amsterdam of Istanbul een bijeenkomst te organiseren waar wij allen kennis kunnen maken met enkele Moslims die dan ook iets over hun geloof kunnen vertellen. Ik geloof daar net zo min iets van als van Jezus, maar dat is volstrekt irrelevant.

 13. [14] Ik vraag me af hoe vriendelijk je nog wordt ontvangen als je zegt dat Mohammed een pedofiele, moordzuchtige, verkrachtende, rovende, racistische, mysogyne bedrieger was, allah niets meer dan de jandpop van Mohammed, en de koran wetenschappelijk een hoop onzin is en een slechte morele leidraad voor mensen

 14. [5] Neen, je hebt het helemaal verkeerd.
  Het is als volgt georganiseerd:
  73 sexueel gefrustreerde lelijkerds die hier op aarde niet aan hun trekken komen, plegen uit pure wanhoop zelfmoord.
  Elk van hen treft vervolgens (de) 72 (andere) maagden aan.
  Maar doordat Allah zijn woorden zorgvuldig koos, ging een nuance in de boodschap verloren en dachten de 73 mannen elk afzonderlijk aan knappe vrouwelijke maagdjes…
  Ach ja, na de verkiezingen is Belgie ook nooit het paradijs dat onze politici ons voor de verkiezingen voorspiegelden.
  Alleen zijn M.O.S.L.I.M.’s te achterlijk om die parallel te zien.

 15. [13] Albert S.
  Een uitstekende vergelijking, want zo ging het precies vanaf 1933.
  Wat men noemt een hellend vlak, een heel erg hellend vlak: het was al in enkele jaren bekeken.

  Apostaten (afvallige moslims) verdienen dan ook alle bescherming en steun.

  [14] Hugo van Reijen,
  "Ik ben gaarne bereid in Amsterdam of Istanbul een bijeenkomst te organiseren waar wij allen kennis kunnen maken met enkele Moslims die dan ook iets over hun geloof kunnen vertellen. Ik geloof daar net zo min iets van als van Jezus, maar dat is volstrekt irrelevant."

  Aardig voorstel, maar wat schiet je in godsnaam op met een gesprek over een religie, waar je op voorhand geen zak in ziet ?

  Als discussies met Christenen al zinloos zijn, wat verwacht je dan van discussies met nog minder ontwikkelde moslims ?

  Een gesprek tussen twee blinde doofstommen lijkt me net even zinvol.

  Groet,
  SpyNose

 16. [17] (15]
  Naar mijn ervaring is kennismaking op het persoonlijke vlak altijd nuttig, omdat deze meestal een stuk van de bestaande agressie wegneemt en de perceptie van de tegenstander ten gunste verandert.
  Mag ik vragen, hoeveel Moslims jullie van nabij kennen en in hoeverre de bij jullie bestaande stereotiep bevestgd wordt door hun denkbeelden en gedrag ? [

 17. [7]

  Natuurlijk is de islam vrijheidbeperkend en hoeven we het daar niet mee eens te zijn, maar we hoeven toch ook niet rare, flauwe grappen te maken over het punt of er wel of niet 72 maagden zijn en wat vrouwen krijgen? Dat gaat nergens over. Ze plegen die aanslagen niet voor die maagden, maar omdat ze het opgedragen hebben gekregen van een imam o.i.d. De multikul is verder niet zozeer de schuld van de islam of moslims in Nederland, maar van linkse mensen die zich hier graag bij aansluiten. Als jij in een land komt en iedereen gaat zich aan jou aanpassen zodra je je mond opendoet en discriminatie roept dan zul je daar ook gebruik van maken.

  [8]

  Uiteraard is mij dat opgevallen. Net zoals me is opgevallen dat ook de USA dat wil en ook in Europa hebben we machtswellustelingen zoals Frau Merkel. Daarom heb je dus groot gelijk dat je je eigen cultuur wil verdedigen en ikzelf doe ook niet anders. Is dit echter een reden om een religie (vanzelfsprekend al iets belachelijks) nog even belachelijk te maken?

  Om mijn verhaal samen te vatten: De vrijspreker moet laten zien hoe de overheid onze vrijheden beperkt en daar tegen ageren, maar dat is iets anders dan islam pesten.

 18. [17] [18] Spynose:"Als discussies met Christenen al zinloos zijn, wat verwacht je dan van discussies met nog minder ontwikkelde moslims ?"

  Dat is nog maar de vraag. Er zijn Christelijke Libertariers! "Andere" christenen zouden door een discussie ook het licht van het libertarisme kunnen ontdekken.

  De Islam is een speciaal geval omdat we zien dat er zoveel geweld uit voortkomt. Het is daarbij nog steeds niet 100 % duidelijk dat dat inhaerent is aan hun geloof en of ieder moslimindividu daarom een potentieel gevaar is.
  De vraag is natuurlijk of een door Hugo voorgestelde discussie dit wel kan verduidelijken.
  Ik zou die discussie ("Libertarisme en religie"? Of "Libertarisme en Islam"?daarom wel toejuichen. Zeker als Hugo het gaat organiseren.

 19. [20] Mee eens Hubert, ik denk dat die discussie er nog niet is, omdat veel libertariërs toch de waarheid te confronterend vinden. Ik heb zelf hier behoorlijk wat discussies aangezwengeld met islamieten, maar of men wil het niet weten of men negeert de vraagstelling is mijn ervaring altijd geweest. Ofschoon de de meeste moslims van nature niet gewelddadig zijn, is er altijd een grote kans dat er een PJS komt, oftewel een ‘Plotselinge Jihad Syndroom’, waarbij ogenschijnlijk vredelievende moslims opeens moordmachines kunnen worden, een soort godsdienstwaanzin, waarbij regelrecht uit de Koran en Hadith wordt geciteerd alvorens de aanslagen worden gepleeg, of mensen worden vermoord. Zie M.Bouyeri en de Hofstadgroep bijvoorbeeld. In andere religies is dat niet zo en daar ligt de uitzondering, omdat de islam al vanaf het prille begin moorddadig is geweest. Mohammed werd vergiftigd en drie van de 4 oorspronkelijke kaliefen werden vermoord en alle vier werden ze gemarteld door medemoslims. Hoezo Islam is Vrede, de Islam heeft in haar 1400-jarig bestaan nooit vrede gekend.

 20. [18][20][21]Hugo, Hub, Albert S.,
  Jullie hebben m.i. voor een groot deel gelijk. Als ik zeg, dat discussies "met Christenen" al zinloos zijn, bedoel ik "met veel Christenen".

  Het probleem is natuurlijk, dat ook in Nederland de scheiding van kerk en staat niet daadwerkelijk is geëffectueerd, zolang er politieke partijen zijn, die bepaalde consequenties van bepaalde religieuze opvattingen via de politiek in praktisch maatschappelijk beleid willen omzetten.

  Ik acht die situatie principieel verwerpelijk, omdat
  1. religie uit een niet-objectiveerbare privé-overtuiging voortvloeit;
  2. de staat een strikt seculiere instelling is, die zich in religio strikt neutraal moet opstellen.

  Sterker nog. Het feit, dat die situatie niet ter discussie gesteld kan worden, geeft aan, hoe fragiel het politieke stelsel is, ook al is de discussie over art. 23 Gw. herleefd.

  [19] Cornoo,
  "maar dat is iets anders dan islam pesten."
  Mee eens.

  Groet,
  SpyNose.

 21. [6]
  1. Wat is er mis met een religie belachelijk maken?
  2. Maakt het artikel nu een religie belachelijk of maakt de vrijspreker zichzelf belachelijk, of beiden en zit er een soort logische link tussen de twee?
  3. Hou met het antwoord op 2 in de gaten dat het socialisme ook een religie is en dat een en ander kan leiden tot de conlusie dat de Vrijspreker sowieso, ten alle tijden en in beginsel zichzelf belachelijk maakt. En zo ja, is dat eigenlijk wel zo? (copyright van Francisco van J. – expert in zichzelf belachelijk maken).

 22. ik wilde er alleen maar op wijzen dat de Islam, een religie die geheel gewijd is aan het onderdrukken van vrouwen, zelfs in het hiernamaals vrouwen uiterst slecht behandelt

 23. [22] Spynose, Hugo,
  ALS er een discussie komt, moet dat ook niet gaan over de diverse religies "an sich".
  Over "geloof" kun je immers nooit eens worden omdat het niet nop feiten gebaseerd is.

  Wat wel kan, en belangrijk is, is hoe iemand met een bepaald geloof, in een maatschappij met vrije mensen kan functioneren.
  Daarbij ieder ander individu als een soeverein persoon erkennend.

 24. [25] Hub,
  "Daarbij ieder ander individu als een soeverein persoon erkennend."
  Dáár zit hem de kneep.

  Groet,
  SpyNose

 25. [6]

  Het lijkt mij nogal moeilijk serieus nemen als iemand zegt dat het voor ons geen kwaad kan als mannen en vrouwen anders behandeld worden, (en homo’s vervolgd, afvalligen gedood en ga zo maar door), maar wel een morele waarde wil geven over iets als een religie bekritiseren of "pesten".

  Volgens mij kun je moreel en cultureel relativisme niet beter uitdrukken.

  Als libertariers geen moreel oordeel zouden mogen hebben over de eigenschappen van de Islam-leer, waarom mogen ze dan wel een moreel oordeel hebben over Islam-kritiek?

  Het is een "weg-met-ons" mentaliteit die een ieder hier, naar mijn persoonlijke mening, zonder enige voorwaarde zou moeten verwerpen.

  De Islam is het complete spiegelbeeld van het libertarisme, maar libertariers zouden daar respect voor moeten hebben?

  En waarom dan wel voor de Islam, maar niet het socialisme of communisme?
  Het kan voor ons toch ook geen kwaad wat Stalin, Pol Pot, Mao of Castro in hun landen hebben uitgevreten?
  Zullen we dan maar ophouden met communistje-pesten?

  Nogmaals, het lijkt mij vooral op moreel en cultureel relativisme, op "alle culturen zijn gelijk", op weg-met-ons.

  En niet op intellectuele en morele eerlijkheid.

  Is er zoeits als libertarisch moralisme?
  Zo ja, waarom zou er dan geen oordeel over de Islam uitgesproken mogen worden?
  Zo nee, waarom dan wel over vrijheid van meningsuiting wanneer die niet in iemand’s straatje past?

  Het is kiezen of delen, je kunt niet van twee walletje eten.

 26. [23]

  1. Met een religie belachelijk maken is niks mis, sterker nog het is een grote hobby van me. Echter, volgens mij is de vrijspreker een serieuze site, die zich niet met zulke dingen moet bezig houden. Dan worden serieuze berichten ook minder serieus genomen.

  2. Het artikel maakt een religie belachelijk en de vrijspreker daarmee zichzelf (als serieuze site).

  3. Je kunt het socialisme gewoon aanvallen met rationele argumenten. Dan is je gelijk al heel snel heel duidelijk. De basis van religie, een god, is echter niet te bediscussieren. Daarnaast is bij scheiding van kerk en staat religie geen direct gevaar meer, terwijl socialisme dat altijd is.

  [27]

  Je hebt idd gelijk als je stelt dat het van de gekken is dat ik kritiek lever op mensen omdat zij kritiek leveren.

  Echter, bovenstaande artikel is niet buitengewoon relevant voor ons. Wat hebben wij er mee te maken dat moslimvrouwen in het hiernamaals anders behandeld worden volgens de Koran? Zolang je er niet in gelooft zou dat niet boeiend moeten zijn.

  Doordat het artikel dus niet buitengewoon relevant is, is het onhandig om zoiets op de vrijspreker te plaatsen, aangezien deze site toch serieus genomen wil worden. Dat kan mijns inziens beter met serieuze inhoudelijk artikelen die actueel en interessant zijn.

  Dus om op je laatste punt in te gaan, iedereen is vrij zijn mening te geven en ik ben het ook eens met het artikel, maar ik zie de toegevoegde waarde niet voor vrijspreker. Sterker nog, ik denk dat het de reputatie van de vrijspreker kan schaden en dat wilde ik dus even laten weten. Er zijn immers al genoeg plaatsen op internet waar de islam wordt gepest/bekritiseert, maar plaatsen waar vanuit Nederlandse optiek voor vrijheid wordt gepleit zijn er veel minder.

 27. [17] Het gebrek aan:
  01. kennis over de Islam
  02. de bereidheid om deze kennis te verwerven

  is tragisch en zal waarschijnlijk het Westen zwaar opbreken.
  Dat begint natuurlijk al op jeugdige leeftijd, als de Nederlander wel iets keert over het Christendom, maar nauwelijks iets over andere religies.
  Het ontbreken van informatie over iets kan natuurlijk nooit bevorderlijk zijn voor de gang van zaken en het begrip tussen mensen en evenmin voor de ontwikkeling van inzicht.

 28. [29]
  Ik denk dat vergroting van inzicht over die wat mij betreft verachtelijke "godsdienst" annex militaire- en politieke filosofie belangrijk is. Daarnaast is het belangrijk begrip te ontwikkelen m.b.t. de context waarin mensen daarmee geconfronteerd cq. gehersenspoeld zijn, en de maatschappelijke fenomenen die zich locaal manifesteren. Ten slotte zouden er in Europa minder problemen zijn indien de onderheid zich in het verleden (en nog) minder do-gooderig opgesteld zou hebben.

  Het schijnt dat er bijv. in Dubai weinig problemen zijn tussen de diverse culturen. Ik ben geen expert, desalniettemin zal het feit dat overheidsbemoeienis zich niet uitstrekt over onderwerpen die traditioneel het domein van socialistisen zijn, één van de redenen zijn waarom dat zo is.

  Kortom en kort door de bocht: islam en socialisme is een deadly mix. Je moet één van de twee componenten uit deze twee-componenten-bom weghalen, en klaar is Kees.

Comments are closed.