Een libertarische vriend uit Guernsey stuurde ons een prikkelende rondstuurbrief.

Hij wijst er op dat fanatici de vrije wereld kapot maken. Bijna overal op de wereld wordt de vrijheid van ieder individu kleiner en kleiner, bvb:

–De vrijheid van meningsuiting wordt steeds meer beperkt

–De staat wordt machtiger en krijgt steeds meer
dwangmogelijkheden over het individu.

–Steeds meer acties worden “crimineel” zonder de garantie dat iemand onschuldig is tenzij het tegendeel is bewezen.

Vandaar de vraag: “Wat zou ieder van ons kunnen doen?”

A VERY IMPORTANT READ
A man whose family was German aristocracy prior to World War II owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism.

“Very few people were true Nazis “he said,” but many enjoyed the
return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything.
I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my
factories.”

We are told again and again by “experts” and “talking heads” that
Islam is the religion of peace, and that the vast majority of Muslims just want to live in peace.

Although this unqualified assertion may be true, it is entirely
irrelevant.
It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant
to somehow diminish the specter of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam. The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history.

* It is the fanatics who march.
* It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars
worldwide.
* It is the fanatics who systematically slaughter Christian or
tribal groups throughout Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave.

* It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honor-kill.
* It is the fanatics who take over mosque after mosque.
* It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging
of rape victims and homosexuals.

The hard quantifiable fact is that the “peaceful majority”, the
“silent majority”, is cowed and extraneous.

Communist Russia was comprised of Russians who just wanted to
live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant.

China’s huge population was peaceful as well, but Chinese
Communists managed to kill a staggering 70 million people.

The average Japanese individual prior to World War II was not a
warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword, shovel and bayonet.

And, who can forget Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were “peace loving”?

History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for
all our powers of reason we often miss the most basic and uncomplicated of points:

— Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.
— Peace-loving Muslims will become our enemy if they don’t speak up because, like my friend from Germany, they will awake one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.

Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans,
Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late.

As for us who watch it all unfold; we must pay attention to the
only group that counts; the fanatics who threaten our way of life.

Lastly, at the risk of offending, anyone who doubts that the
issue is serious and just deletes this email without sending it on,
contributes to the passiveness that allows the problems to expand.

So, extend yourself a bit and send this on and on and on!! Let us
hope that thousands, world wide, will read this – think about it – and send it on.

12 REACTIES

 1. [1] "denk je echt dat alle Nederlanders met hun "derde been" zitten te spelen?"

  Dat zeg ik toch niet? Het is (gelukkig??) ook niet zo, al zijn ze daar natuurlijk vrij in!!!!

  Wat deze rondschrijfbrief wel in mij oproept is de constatering dat het over-overgrote deel apatisch ondergaat wat door politici wordt geregeld, en slaafs orders opvolgt.
  Voorbeeld: zie de gang van zaken hoe de EU-grondwet geslikt wordt.

 2. Laat men het volgende bedenken:

  Aangezien alle negatieve vrijheden al door John Locke in de 17e eeuw waren omschreven (nl. de onaantastbaarheid van het individuele leven, de individuele vrijheid en het individueel eigendom), namen op macht beluste filosofen, politici en bureaucraten sindsdien hun toevlucht tot het bevorderen van positieve vrijheden ten koste van de negatieve vrijheden. Zij noemen deze zeer misleidend: *mensenrechten*.

  Elk nieuw verdrag, elke nieuwe wet, algemene regel, voorschrift of verordening, hoegenaamd, beoogt slechts op de een of andere wijze andermans individuele vrijheid verder te beperken.

  Hij vormt zodoende een (potentiële) bedreiging voor de persoonlijke vrijheid en dient als zodanig door alle mogelijk betrokkenen voortdurend actief tegen het licht gehouden en bekritiseerd te worden.

 3. Homo homonini lupus est…Het is nooit anders geweest en zal nooit anders zijn.

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. [5] Eight Ugly Truths About Human Nature
  (by Blair Warren )

  People see what they want to see, hear what they want to hear, and pride themselves on their objectivity.

  We should never hesitate to ask for help, as many will agree to provide it. But we must never count on it to arrive, as few will actually do so.

  Our highest moral values are those we feel we’re being judged on at any given moment.

  The most prized thing in people’s lives is the solution to whatever problem they currently face.

  Saying the first thing off the top of one’s head is not the same thing as speaking the truth.

  People will say and do anything to make their current encounters more pleasant – even make apologies they don’t mean and promises they won’t keep.

  Any action can be justified to the satisfaction of those who stand to benefit from it.

  Everyone thinks they’re the exception.

  http://blairwarren.com/blog

  http://www.partialobserver….

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. [6] Cincinnatus,
  "Homo homini lupus" is een rechtspositivistisch Hobbesiaans bedenksel. Op basis van dit axioma rechtvaardigde hij het absolutisme van de soeverein Leviathan, die de absolute taak had de "rechtsorde" ten koste van alles te handhaven.

  Hobbes’ rechtspositivisme kreeg vele adepten, w.o. Karl Marx, Hans Kelsen, Herbert Hart e.a.

  Overigens heeft John Locke, de grondlegger van het klassiek liberalisme, in zijn gehele werk niet éénmaal naar Hobbes gerefereerd.

  Groet,
  SpyNose

 6. [7] Nose,

  Ik heb het citaat niet van Hobbes maar net als hem van Plautus ( http://nl.wikipedia.org/wik… )

  Mij komt het voor dat Hobbes even verder had moeten denken want "homo homini lupus est" lijkt mij een zeer correcte waarneming en juist daarom is het zeer te ontraden
  absolute macht aan een enkeling over zijn medemensen te geven, immers met het aanvaarden van de heerschappij verandert de soeverein niet in een engel maar blijft "mens" met alle gevolgen vandien.De geschiedenis geeft dan ook talloze voorbeelden van alleenheersers die ontaarden in
  wrede tyrannen….Power corrupts; absolute power corrupts absolutely (Lord Acton).

  Vandaar ook dat ik een "zwakke regering" voorsta met weinig bevoegdheden, korte ambstermijnen ,de macht verspreid over meerderen, rule of law…omdat in zulk een staat de
  intrinsiek tyrannieke neigingen van een regeerder (als het goed is) min of meer geneutraliseerd worden door de intrinsiek tyrannieke neigingen van z’n collegae.

  Overigens hebben mijns inziens zowel
  Hobbes als Locke geleend van de Franse hugenoten (Philippe du Plessis-Mornay,Theodore Beza,…) die als reaktie op de Bartholomeus-nacht met een contract-theorie kwamen om paal en perk te stellen aan het vorstelijk absolutisme.

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. [8] Cin,
  Zonder Hobbes en zijn pseudo-filosofie had de kreet in kwestie nooit die vleugels gekregen, die het nu al eeuwen heeft.

  Hobbes was inderdaad -om zo te zeggen- een mooi-weer-profeet, die orde en rust beloofde, mits men zijn politieke filosofie voor zoete koek slikte.

  Van zijn nep-filosofie hebben vele absolutistische vorsten en dictators dankbaar misbruik gemaakt om hun macht te legitimeren. Ook nu nog doet de kreet opgeld, bijv. bij ene Timmermans (PvdA) om het totalitaire stelsel van de EU te rechtvaardigen:

  Zie: "Lupus,
  (…)
  Opponenten zijn niet langer mensen waar je van mening mee verschilt, maar vijanden die bestreden moeten worden. Het enige doel van je tegenstanders is je te doen struikelen, dus moet je ervoor zorgen dat je hen pakt voordat zij jou kunnen pakken.

  Het is een fenomeen dat in alle hoeken van Europa voorkomt.
  (…)"

  http://www.nederlandineurop

  Ik kan -net als jij, begrijp ik- niet inzien, waarom deze (waarde)loze kreet, die slechts een eigenschap signaleert, in normatieve zin zou kunnen worden gebruikt als basis van welk staatkundig model dan ook. Daarmee verandert er immers niets aan des mensen karakter.

  Alle reden dunkt mij om de EU en die Timmermans hartgrondig te wantrouwen.

  Groet,
  SpyNose

 8. [9] Nose,

  De EU in z’n huidige vorm mag dan ook wat mij betreft snel ontmantelt worden en vervangen door een Europese vrijhandelszone met werkelijk vrij verkeer van goederen en diensten.

  Een tijd geleden was ik op een bijeenkomst waar dhr Timmermans uitgenodigd was een voordracht te geven (het ging over de relatie EU-Oekraïne).Dhr Timmermans begon z’n betoog met te zeggen dat hij er geen monoloog van wou maken en iedereen hem ten alle tijde mocht onderbreken voor vragen en bedenkingen waarna hij nog snel opmerkte dat Oekraïne bij de EU moest en dat het in ieders belang was indien dat zou gebeuren hetwelk proces de EU moest ondersteunen middels "financiële steun" waarna de luisteraars van zijn uitnodiging gebruik maakten en hun particuliere vragen en problemen te berde brachten
  waardoor de voordracht van dhr Timmermans verzandde in een nogal
  hak-op-de-tak-springend vragenuurtje waarbij dhr Timmermans meestal stamelde dat hij aan dat particulier probleem zo meteen weinig kon doen maar dat als Oekraïne bij de EU kwam
  (hetgeen wij moesten helpen stimuleren middels subsidies etc) "alles sal reg kom".

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [10] Cin,
  Ik vraag me soms het volgende af:
  Wat moeten "we" -politieke gesproken- eigenlijk met Europa ?
  Antwoord: niets
  Waarom zouden "we" dan politici laten opdraven ?
  Antwoord: Weet ik veel ? Vraag het hen zelf…
  ——-
  Tip: De link geeft toegang tot Timmermans’ blog, waar men commentaar op allerlei EU/EG-items kan geven.
  Of je daar *antwoord* op al je vragen krijgt, bijvoorbeeld waarom de EU anders zou zijn dan n’importe welk ander pseudo-intellectueel produkt van Hobbes, blijft natuurlijk een open vraag.

  Kortom, om met Blair Warren te spreken:

  "People will do anything for those who encourage their dreams, justify their failures, allay their fears, confirm their suspicions and help them throw rocks at their enemies."

  Groet,
  SpyNose

 10. Beste lezers,

  Hier een Engelse mailing van mij, ik neem aan dat jullie het kunnen lezen.
  Gr. Max.
  ===============
  Dear folks,

  Since a few months I am investigating what’s about those
  conspiracy theories around 9/11. It took me a few months to wade through a
  pile of crap that you find on the internet, most theories are either pure
  nonsense, such as the Pope, the Bilderberg Group, the ‘Neo-Nazi’s’, Bin
  Laden/ El Quaida are behind 9/11, or a mix up of truth with Ufo’s & aliens,
  crop circles, holographic illusions, New Age etc.. Others say Bush, Cheney &
  Rumsfeldt are the culprits while in reality they are only the frontmen,
  puppets and people don’t see who is pulling the strings behind the curtain.
  Finally….. I found the people who present the well documented & researched
  material in a concise way, the naked truth. The truth is very depressing for
  all of us but….. we can do something about it; in the first place by
  educating as much people as possible. A very good introduction is the movie
  The Moneymasters.
  http://video.google.nl/vide
  Then the Benjamin Freedman speech van from 1961
  http://www.iamthewitness.co… (a textfile of it is on
  http://www.sweetliberty.org… )

  This is an introduction for ‘Many people suffer from the Smith Shock
  Syndrome when they discover our site’, listen to the audiofiles on
  http://www.iamthewitness.co

  For more and complete information:
  http://www.iamthewitness.com/
  History of at least the last 250 years has to be rewritten!

  Max.

Comments are closed.