De “Advocates for Self Government” *) is de stichting die (maandelijks) de meest verspreide libertarische nieuwsbrief uitgeeft: “Liberator on Line”. Op hun site kun je een abonnement nemen en deze interessante nieuwsbrief maandelijks ontvangen.

Op hun site is een speciale afdeling met lange lijsten van “Libertarische Beroemdheden”.

Voor de meeste libertariërs zal het niet belangrijk zijn wie er allemaal Libertariër zijn of waren. Het is niet belangrijk wie wat gezegd heeft, mar WAT er gezegd is.
Maar toch is gebleken dat het nuttig kan zijn als je een paar van die namen kunt noemen. Vooral ten opzichte van (nog)-niet-libertariers kan het helpen als je kunt zeggen dat een paar bekende personen zichzelf ook libertariërs hebben genoemd.
Zo herinner ik me dat een aantal jaren geleden in een tijdschrift een hele omschrijving stond over Clint Eastwood. Daarin werd genoemd dat Clint in een interview gezegd had dat hij zichzelf Libertariër noemde. Een behoorlijk aantal personen benaderde me toen om me te vertellen dat Clint dat gezegd had. En, typisch, bleek dat ze vanaf toen meer positief over het Libertarisme gingen praten!

Op zich onbelangrijk, maar het geeft wel aan dat het veel mensen iets doet als ze een bekende link zien naar iets dat ze eerst niet durfden begrijpen. Bvb het Libertarisme.

Het is ook wel interessant om van nieuwe personen te vernemen dat zij zich Libertariër noemen. Dan zeg je “hé, die ook al!”
Zo is Jimmy Wales, de ceator van Wikipedia een aanhanger van het objectivisme, waarvan het “politieke hoofdstuk” in feite het Libertarisme is. Hij zegt dat hij objectivist is tot in de kern, en dat zijn principes zijn “vrijheid, individuele rechten en met anderen omgaan zonder geweld te initiëren. Libertarisme dus”. Hij is ook een groot bewonderaar van Friedrich Hayek.**)

Hayek staat ook op de lijst van personen die zichzelf libertariërs noemen, evenals bvb Milton Friedman, David Friedman, Tom Selleck, Aaron Russo, Mark Skousen, Ron Paul, John Hospers, Narhaniel Branden, Robert Heinlein, Walter Williams, en vele anderen.
—————-
*) Zie www.theadvocates.org
**) Quote: “I’ve always felt like I’ve had libertarian leanings, but just didn’t know the label. The more I read, the more I liked about libertarians.” — Jimmie Walker

18 REACTIES

 1. Is het nou Jimmy Wales, Jimmie Walker of misschien Johnnie Walker?

 2. [1] De politieke artikelen in wikipedia doen nogal politiek correct en zeer links aan, aanpassen is vrijwel onmogelijk en Jimbo Wales grijpt dikwijls met harde hand zelf in na correcties om de artikelen terug te zetten naar de pc versies….

 3. [1] Jimmy Wales is de man van Wikipedia en Jimmy Walker is een Amerikaans TV persoonlijkheid.
  Inderdaad verwarrend om twee Jimmy’s in eenzelfde stukje te noemen.

 4. BIG DEAL …. ik heb ook "libertarian leanings", vooral als het gaat om mijn eigen gang te kunnen gaan …

  Haast zoiets als te claimen dat iedereen "consument" is. Of niet soms?

 5. [5] Precies. Maar net als consument een negatieve connotatie heeft is het label libertariër vaak onbekend. Bewustwording van dit label kan ook leiden het accepteren van deze ‘leanings’ die moreel zeer waardevol zijn voor zelf en omgeving. Bewustwording kan weer leiden tot het opheffen van de negatieve connotatie, acceptatie en een betere wereld. Of niet soms?

 6. [6] En ja het is een beetje sentimentalistisch gezegd ja, "een betere wereld". Als ik Norberg lees in In Defense of Global Capitalism dan rollen ook de tranen over me wangen bij passages waar gesproken wordt over hoe individuele vrijheid leidt tot meer welvaart, geluk en liefde. In essentie een anti-materialistisch boek …. (maar ik dwaal af). Excuse my defects. 🙂

 7. [7] Maar ook in het boek van Johan Norberg gaat het om de essentie dat meer vrijheid (globalisering) een groot stuk welvaart heeft gebracht die socialisme en betutteling (uitbuiting) door de staat verhinderden.
  En dan is het toch niet erg als Norberg dat een betere wereld (en wat mij betreft gelukkiger) vindt.

 8. [5] "ik heb ook "libertarian leanings", vooral als het gaat om mijn eigen gang te kunnen gaan …"

  Die libertarian leanings kloppen alleen maar als jet de zin aanvult met: "…en anderen hun eigen gang te laten gaan."

 9. [9] Wat ANDEREN doen moeten zij ZELF weten … Ik hanteer eenvoudig de wet der RECIPROCITEIT … "wie goed doet goed ontmoet". Maar ik zal sowieso NIEMAND belazeren, eenvoudig omdat het uiteindelijk NOOIT kosteffectief is, en NIET vanwege zogenaamde "moraliteit".

 10. [8] ’tranen over de wangen’ en anti-materialistisch bedoel ik ook in positieve zin. Als in de essentie is vrijheid = mogelijkheid tot het nastreven van je eigen geluk. Anti-materialistisch in de zin dat het kapitalisme/vrije markt in essentie een anti-materialistisch idee is. Het is immers gebaseerd op onvervreemdbare individuele rechten die upshot zijn van een vrije en vredige wereld.

 11. [10] Dit zegt Ayn Rand in eerdergenoemde interview op die tv blog vrijwel letterlijk zo. Waar jij "kosteneffectief" zegt zij rational self-interest. Dus ondanks de waanbeelden die je haar toedicht (en die misschien ook wel waar zullen zijn) ben je het inhoudelijk met haar eens. Hence, de eerder genoemde betere wereld door middel van label bewustwording.

 12. [8] DE grootste verdiensten van globalisering (waar ik persoonlijk aan meegewerkt heb) zijn:

  1. De facto wegvallen van landsgrenzen, (behalve waar het gaat om militaire technologie). Zulks doordat industrie sectoren nu globaal vertikaal zijn geintegreerd en landen en volken meer gelijke kansen hebben op belangrijke componenten ervan te "bieden". De Chineesschrijvenden vooral hebben het op ‘productie" gemikt, omdat zij daarin een enorme voorsprong hebben t.a.v. relevante factoren en de bijv. de Europeanen zichzelf hebben weggeprijst.

  2. Men neemt de traditionele POLITIEK economie bij de neus. Betalingsbalansen, valuta koersen, belastingheffingen, restristief beleid dat soort zaken zijn de politici en de zogenaamde "economen" volledig uit de handen ONTFUTSELD.

  3. De mondiale goederenstromen verlopen nu veel meer efficient, en op sterk vergrote schaal als gevolg van containervervoer en het kunnen omzeilen politieke en duanemuren.

  4. Globalisering heeft de monopolie van de banken op het geldverkeer en toevoer VERBROKEN. Want de meeste financiele transacties gebeuren nu intern en BINNEN het multinationaal gebeuren. Per slot staat de totale omzet van de Fortune-100 op de lijst van de hoogste BNPs op de VIERDE plaats. De globale commercie is nu dus inmiddels veel machtiger dan menig land of zelfs continent.

  5. De bankiers loopt het dun langs de benen. Ook ABN=AMRO kan niet langer meekomen, en menige ander al eerder niet, want zij kunnen niet tegen interne transferpricing en zelffinanciering op.

  6. GOUD IS DEAUD als een DEAUDEAU … en nog slechts een commoditeit in plaats van een NEP "standaard".

  http://moneycentral.msn.com

 13. [12] Sorry … maar een Rand, het Libertarisme en het gestruktureerde egoisme (Objectivisme genoemd) lopen steeds op uiterst genante en onechte manier te leuteren over zogenaamde fatsoen en moraliteit … waar ik van op de pot moet …

  Wat ik voorsta is gewoon (meer) individualisme, en wat de Joden misschien CHUTPAH noemen … DURF dus, en vooral durf je ZELF te zijn.

  Rand loelt maar wat … waarom proberen om je aan haaaar op te heisen …?

 14. [14] "lopen steeds op uiterst genante en onechte manier te leuteren over zogenaamde fatsoen en moraliteit … waar ik van op de pot moet"

  Kan ik inkomen, heb ik ook wel in bepaalde mate. Maar het is vooral de vorm dat dat doet. De inhoud is veel beter. Hence, rational self-interest is een subjectief containerbegrip van jewelste natuurlijk. Cherry picking all the way met wat restricties (collectief georiganiseerde dwang uitoefenen en/of proclameren als recht van de maatschappij tav het individu).

  "Rand loelt maar wat … waarom proberen om je aan haaaar op te heisen …?"

  Dat doet ze dus net niet. En opheisen? Tja ik heis me ook op aan Hub, aan jou, aan Cin, en alle andere mensen die op hun eigen manier mij waardevolle inzichten verschaffen. Vervolgens maak ik het me eigen en/of modificeer ik het adhv mijn eigen ratio. En zo heisen wij ons allemaal in bepaalde mate aan elkaar op.

 15. [15] Je kan je alleen aan je EIGEN veters optrekken …. There is no such a thing as a free lunch, noch bestaat er zoiets als onbaatzuchtige "verzorging" …

  Sommigen vinden dat "schreeuwerig" but so be it …

 16. [15] zeer positief Arend. De mens is een wezen dat in gemeenschappen leeft en daar voordeel van heeft.
  Als een individu geen andere mensen in de buurt had gehad, leefde hij nu nog in een grot.
  Ben je wel eens in Nederland om daarover te praten? (dan afspraak?hub@vrijspreker.nl !)

 17. [16] Ik zou heel graag de voorstelling zien van ACP die probeert zich op te trekken aan zijn eigen veters.
  Wedden dat hij niet van de grond komt!!

Comments are closed.