NL-regering (3 mei): Minister Ronald Plasterk heeft commissie benoemd voor advies bij de uitvoering van coalitieakkoord voor minder werkdruk en meer kwaliteit in het onderwijs.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Deze commissie snel opheffen en het onderwijs privatiseren. Onderwijs is te belangrijk om in overheidshanden te zijn. .

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

8 REACTIES

 1. Dit is een moeilijke. Hoewel ik als vrij ingesteld persoon tegen onnodige overheidsbemoeienis ben, is een geheel geprivatiseerd onderwijs naar mijn mening ook gevaarlijk. Ik zie al doembeelden voor me van onderwijs gesponsord door grote multimationals, zoals bijvoorbeeld olie-industrie, de farmaceutische industrie en met hen nog vele anderen. Met graagte zullen zij geld in het onderwijs steken en het onderwijs zal zeker toehappen. Het gevaar van "wiens brood men eet, diens woord men spreekt" is zeer zeker aanwezig. Niet dat de overheid heilig is, absoluut niet, maar die grote commerciele jongens zijn het zeer zeker ook niet.

 2. [1] Dat zou zeker in bepaalde mate kunnen gebeuren. Het voordeel is dan al direct dat de indoctrinatie veel meer gevarieerd en gespreid zal zijn dan de nu eenzijdige staatsindoctrinatie.
  Door er op te wijzwen, wordt het gevaar al verminderd. Goed gedaan.
  Een punt om verder over door te denken!

 3. [2] 100% mee eens. Als de boel geprivatiseerd is, kan ik als ouder tenminste kiezen of mijn ind door Shell of door ING of door Philips geindoctrineerd wordt, nu niet. Nu is het altijd door de overheidsmafia in herenkleren.

 4. Het onderwijs moet inderdaad geprivatiseerd worden. Ons staatsgeorganiseerd onderwijs bestaat nog maar 200 jaar, en is uitgevonden in het absolutistische Pruisen als middel om weerspannige boerenkinderen klaar te stomen voor het leger en de ambtenarij. (niet toevallig valt de grote vakantie in de oogsperiode)

  Een uitstekende (zij het wat pamflettaire) mini-documentaire over ’the history of compulsory education vind je op onderstaande url:

  http://www.motionbox.com/vi

  een artikel over indoctrinatie via het curriculum in Vlaanderen is te vinden op:

  http://www.democratie.nu/co

 5. [1] Zo een doemscenario is alleen een doemscenario als je de vooronderstelling in acht neemt dat multinationals uit zijn op world domination. Volgens mij zijn multinationals vooral uit op aandeelhoiuderwaardemaximalisatie (in theorie) en in de praktijk zijn er ook nog wel wat andere hobbies te bedenken die je onder ‘maatschappelijk ondernemen’ (pleonasme, I know) kunt scharen.

  Dus wat gaat er gebeuren met een onderwijsinstelling wanneer Philips een TU gaat sponsoren? Krijg je dan mensen die heel immoreel geïndoctrineerd doen wat Philips van hun wil, bv. technologisch superieure consumentenelectronica ontwikkelen? Evenzo kun je doemscenario’s verzinnen voor onderwijsinstellingen die werknemers (jawel! werreknehmerrrrs) op (V)MBO niveau afleveren. Onderwijs op maat voor bedrijven en ze betalen er zelf aan mee, dus het is nog goedkoop onderwijs ook. Ik houd mijn hard vast.

 6. [5] "hard" moet niet zijn "harde" maar "hart" al ligt zo een Freudiaanse edit niet ver van de waarheid.

 7. [4] "Ons staatsgeorganiseerd onderwijs bestaat nog maar 200 jaar"

  Dit is onwaar. Al vanaf de dertiende eeuw bestaan er (in elk geval in de Nederlanden) scholen die door de stedelijke overheden werden verzorgd en deels betaald uit belastinggelden. Daarnaast bestonden er ook particuliere scholen en scholen die door de Kerk werden verzorgd. Toen steden minder autonomie kregen werden de stedelijek taken ook langzaamaan overgenomen door grootschaliger overheden. In dat geval kom je op ongeveer 200 jaar, toen de centrale staat begon op te komen.

  Staatsonderwijs werd in de 19e eeuw vaak gebruikt om een natie te vormen, om van de inwoners van een staatsgebied op kuntsmatige wijze een "volk" te maken door middel van nationalistische indoctrinatie, door het creeren van een nationale geschiedenis, een nationale taal en een mythe van gezamenlijke afstamming.
  Universiteiten werden ook al vanaf de deriende eeuw vaak door vorsten verzorgd en betaald uit belastinggelden.

  Dit stelsel van stadsscholen, particuliere scholen en kerkelijke scholen zorgde toen al voor een massale alfabetisering van de bevolking. Op zich is het niet zo slecht om in de eerste instantie ( later kun je dan kijken naar alleen kerkelijk en particulier onderwijs)dus te streven naar een "gemengd" stelsel. Daarbij moet de invloed van de centrale staat uiteraard worden teruggedrongen en moet er meer op gemeentelijk niveau worden geregeld.

 8. [7] beste KL,

  Je kritiek is terecht. Ik had het eigenlijk over ons *schoolsysteem* zoals we dat nu kennen. Ook daarvan liggen de wortels dieper in de geschiedenis, maar de ‘perfecionering’ en de grootschalige institutionalisering ervan is een produkt van de dictatuur in Pruisen 200 jaar terug.

Comments are closed.