NL-regering (26 april): Minister Ter Horst en de ambtenarenbonden hebben een akkoord bereikt over een cao voor vier jaar voor rijksambtenaren. Het inkomen stijgt in totaal 13,2%. De bonden worden nauw betrokken bij de vernieuwing van de rijksdienst.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Afschaffen dat er afspraken met “bonden” gemaakt worden die ook voor niet-leden verplicht zijn. Salarissen betalen naar prestatie.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

1 REACTIE

Comments are closed.