NL-regering ( 7 mei) 72% van de Nederlanders vindt het een goede zaak dat Nederland lid is van de EU. In 2001 was dat 74%;

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Of deze bewering klopt niet, of de stemmers weten niet waar ze het over hebben.

De LSR zou onmiddellijk een enquête eisen met de vraag: “Vindt u het een goede zaak om de Nederlandse soevereiniteit op te geven en ondergeschikt aan de EU te worden?”.
Hoeveel procent zou daar JA op antwoorden?

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST