Memorial Day is van oorsprong de dag waarop in Amerika de doden uit de burgeroorlog werden herdacht. Voor de eerste keer in 1865 in Charleston. SC.

Dat is later gegroeid tot herdenking van alle gesneuvelde militairen en Nederlanders zijn er vooral bij betrokken na de bevrijding van de Duitsers door de Amerikanen in 1945.

Op het grote Amerikaanse militaire kerkhof in Margraten ZL worden vandaag *) herdenkingsplechtigheden georganiseerd.

Het aantal personen dat nog persoonlijke herinneringen aan die oorlog en bevrijding van meer dan 60 jaar geleden heeft, begint sterk af te nemen. Jongenen moeten het hebben van de verhalen en vooral ook hun eigen (latere) herinneringen aan oorlogen. Die er overigens genoeg zijn!

Dit zal voor iedereen verschillend zijn, al denk ik dat bij iedereen toch wel de gedachte aan de waanzin van oorlogvoeren zal opkomen. Toepasselijk is hierbij het schitterende essay van de journalist Randolph Bourne, (1886-1918) getiteld:
“War Is the Health of the State” **) .
Daarin toont hij aan dat zonder de staat er geen oorlog zou zijn! En dat oorlog vooral ten dienste is van de heersende klasse.

Persoonlijk kan ik bij de gedachte aan Memorial Day, en Margraten in het bijzonder, niet voorkomen te denken aan de viering in 2005. Dat was vóór het referendum over de EU-grondwet. Toe maakte Jan Peter Balkenende in Margraten misbruik van zijn toespraak om weer een poging te doen om de voorgaats liggende EU-Grondwet door onze kelen te proppen. Hij was er zo van overtuigd dat dit het enige ware was, en hij dreigde met oorlog en concentratiekampen als het volk NEEN zou stemmen.

En extra walging komt dan boven als Balkenende nu, twee jaar later, propageert dat we helemaal geen grondwet moeten hebben, maar wel een verdrag onder een andere naam maar met essentieel de zelfde strekking. Zelfs een Europarlementariër die deze week in Straatsburg zijn toespraak bijwoonde, maakte de opmerking dat Balkenende zijn landgenoten aan het belazeren was.

“Nooit meer oorlog” moet beginnen met de macht van politici af te breken en het respect voor de individuele vrijheid te herstellen.
———————————————————————————-
*) De “officiële” dag is op maandag 28 mei.
**) Zie www.swans.com/library/art7/…

16 REACTIES

 1. ""Nooit meer oorlog" moet beginnen met de macht van politici af te breken en het respect voor de individuele vrijheid te herstellen."

  De afbraak van de macht van politici begint met het herstel van de individuele vrijheid en dat laatste begint met gemotiveerd en doelgericht protest tegen nieuwe wet- en regelgeving.

 2. Ik lees de Vrijspreker me afvragend of ik een libertair of liberaal of conservatief ben.

  Dit stuk van Hub maakt dat ik weer flink rechtsaf ga. De vijandigheid tegen de staat die er uit spreekt komt me uiterst links voor. Was het niet Marx die voorspelde dat de staat vanzelf zou wegkwijnen als de Grote Proletarische Revolutie eenmaal geweest was?

  Het idee dat als de staat verdwijnt er geen oorlog meer zal zijn is van een kinderlijk simplisme (en typerend voor dat handenwringende pascifistisch-socialisme van het Interbellum). Nee, als de staat verdwijnt, ligt de beschaving weerloos ten prooi aan haar meedogenloze vijanden, zij die geen scrupules hebben onschuldige burgers te vermoorden, bijv.

  De westerse beschaving kan alleen overleven (dat is toch ons doel?) als mensen bereid zijn daarvoor offers te brengen. Libertairen kunnen erop wijzen dat hoge belastingniveaus niet een dergelijk offer zijn, c.q. contraproductief werken, maar wie beweert dat die hele staat wel op de vuilnishoop kan gooit het kind met het badwater weg.

  Nog iets: de Vrijspreker is een opwindend forum voor politiek incorrecte opinie, maar wat ik hier vaak tegen kom is een houding van: laat ons veilig thuisblijven terwijl de Amerikanen de wereld intrekken en interveniëren e.d., en laat de moslims mekaar maar afmaken.

  Libertarisme is een ideologie die het nastreven van goedbegrepen eigenbelang door individuen propageert. Prima. Maar dat mag geen vrijbrief worden voor cynisch egoïsme.

  PS. Het is een beetje brutaal maar ik maak even reclame voor mijn eigen blog. Ik had gisteren nog een post die voortborduurt op de Ron Paul controverse. http://hetbozeoog.blogspot….

 3. [1] NIEMAND die ooit de individu kan bevrijden … behalve de individu ZELF …

  En DAT zal in Nederland helaas NOOOIT gebeuren om de zeer eenvoudige redenen dat het volk hier werkelijk, en zeer oprecht, uitermate HAPPY is met het COLLECTIVISME … Zulks in de ergste betekenis, en zoals gemanifesteerd door … "SOLIDARITEIT".

  Men is SOLIDAIR omdat vooral voorkomen moet worden dat een andere meer heeft of krijgt… En helaas, volkskarakters zijn moeilijk, zoniet ONMOGELIJK te veranderen … Dat te ontkennen is zelfdeceptie.

  Wat echter uiteindelijk weer tot oorlog zal leiden als gevolg van de BALKANISATIE van West Europa en dus ook Nederland.

 4. [2] JIJ : Ik lees de Vrijspreker me afvragend of ik een libertair of liberaal of conservatief ben.

  IK: Gelukkig is om Cin nog in de buurt
  om je op de juiste weg te zetten : afgaande op dit stuk en je blog ben je geen van de 3 maar "a socialist dupe" die zich inbeeldt een "right-winger" te zijn….Ernstig maar nog geen reden tot paniek, immers "done that, been there" en zie nu es.Medicijn vind je o.m. op http://www.chroniclesmagazi… en http://www.lewrockwell.com/… of (zij het in een zwakkere dosis) http://www.wnd.com/news/arc… of

  JIJ : De westerse beschaving kan alleen overleven (dat is toch ons doel?) als mensen bereid zijn daarvoor offers te brengen.

  IK : Het spijt me je te moeten melden dat de "Westerse beschaving" al enige tijd dood is.De patiënt was al een tijd
  ziek en heeft het niet gehaald.Het juiste tijdstip van overlijden is moeilijk vast te stellen maar ik schat ergens in de late sixties.
  Wat we nu we hebben, is de "post-Westerse beschaving" gekenmerkt door "White Guild", feminisme (waar ook de VS voor gekapituleerd heeft),
  cultural marxism en een immer aggressiever wordende nanny-staat (waarvan je treffend staaltje vindt op http://gatesofvienna.blogsp… ).Voor wat nu doorgaat voor
  "Westerse beschaving" zou ik nog geen eurocent, laat staan een droppel bloed geven

  JIJ : Nee, als de staat verdwijnt, ligt de beschaving weerloos ten prooi aan haar meedogenloze vijanden, zij die geen scrupules hebben onschuldige burgers te vermoorden, bijv.
  Ik : De Staat is momenteel in handen van onze meedogenloze vijanden ! Uiteraard vinden het linxen het bijzonder prettig dat socialist dupes als jij inplaats van "the enemy at home" (te weten de "cultural left" hetwelk gans Europa met uitzondering van merkwaardigerwijs allicht Russia in een wurrggreep heeft),
  te viseren je richt op (al dan niet vermeende) externe vijanden.

  DE (duped) NEOCON : En de Moslims dan ? de Moslims ? de Moslims ? wij hebben zo schrik van de boze Moslims ? Ze gaan ons nuken ! En de sharia invoeren ! O we hebben zo’n schrik van de ayatollah’s; We moeten ingrijpen voor het te laat is.et is weer Munchen 1938 en blablabla en blablabla
  IK : Jullie angsthazerij is typerend voor verwijfde, intellectuele kleuters die te veel teevee kijken.Onze voorouders hebben in veel slechtere
  omstandigheden de Moslims terug geslagen….Karel Martel, Leo de Isauriër, Jean Valetta en dat soort lui….Vandaag overklast Europa en al helemaal Europa + de USA vele malen de gezamelijke Moslimwereld qua economische en militaire sterkte, qua technologie….daar komt nog bij dat de Islam onderling zwaar verdeeld is en geregeerd wordt door potentaten die
  voor het gros in de zak van het post-Westen zitten.
  De Moslims zouden ons geen moer kunnen raken ware het niet dat "onze" regeringen en de bevolkingen hier doortrokken zijn van "white guild" , met multicul , met welfarism en dat soort zaken.De Moslims die hier wonen zijn naar hier gehaald door "ONZE" regeringen, de Moslims die zich hier misdragen doen dat vaak onder bescherming van "ONZE" regeringen….
  de term "racisme" is een uitvinding van extreem-linxe "intelectuelen" in de jaren ’20…het zijn "ONZE" regeringen die Europa verlammen met een tsnunami van anti-racisme en anti-discriminatie maatregelen/propanda en anderzijds moslims aanmoedigen tot haat tegen Europa (want racistisch, onderdrukkend, discrimnatoir etc etc).

  ONZE regeringen steunen in hun vermeende strijd voor het behoud van "onze beschaving" , is zoiets als een pyromaan hoofd maken van de brandweerkazerne….er zal niet veel geblust worden !

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. [2] De Amerikanen zijn de wereld ingetrokken, en BLIJVEN daar, omdat zij de wereld al sinds 1945 drastisch aan het herstruktureren zijn. Niet alleen in politieke en militaire context, maar vooral op economische en commercieel gebied.

  Such is the nature of POWER POLITICS waar ook libertarisme NIET is tegen opgewassen …

 6. [2] "Ik lees de Vrijspreker me afvragend of ik een libertair of liberaal of conservatief ben".

  Ach, het doet er niet echt veel toe. Het gaat niet zozeer om de label, maar om de inhoud. En al die benamingen zijn alleen goed om een globale aanduiding te hebben.
  Er zijn heel wat lieden die zichzelf libertarier noemen en waar ik het helemaal niet mee eens ben.
  IEDER mens is anders, is uniek.
  Als je achter de missie van de Vrijspreker staat, mag je je m.i. rustig libertarier noemen. Of je voorstander bent van de minimum staat of anarcho-kapitalist is een verschil van de laatste paar procenten.
  Ikzelf krijg de indruk dat je dicht bij de minimum staat libertariers zit, of bent!!
  Kun je daar een beetje mee eens zijn?

 7. [4] Nu ben je te naief, Natus.
  Ook mohammedanen die niet uit de welvaartsruif vreten kunnen niet-mohammedanen door middel van de demografische explosie wegvagen en wel door middel van de volgende eenvoudig te begrijpen processen.
  a. Mohammedanen vermoorden elke ex-mohammedaan of dreigen deze met de dood. Hierdoor zijn er nauwelijks afvalligen.
  b. Mohammedanen grijpen niet-mohammedaanse vrouwen (die immers gemakkelijker beschikbaar zijn, hun eigen vrouwen worden thuis opgesloten om aan een of andere rijke ouwe vent uitgehuwelijkt te worden) om daar kinderen bij te maken. Andersom is uitgesloten. Daardoor zal een hoger percentage van alle nakomelingen mohammedaans zijn.
  c. Mohammedanen trekken altijd één lijn tegenover niet-mohammedanen. In een libertarische maatschappij geeft ze dit een enorm voordeel. Tegenover een groep zal de libertariër moeten vluchten of toegeven aan chantage.
  d. Mohammedanen exploiteren deskundig de zwakke punten van de maatschappijen waar ze op parasiteren.
  Zelfs in een libertarische maatschappij kunnen ze zich uitbreiden door zich toe te leggen op criminaliteit en genoegen te nemen met een lagere levensstandaard om maar zoveel mogelijk worpen op de wereld te kunnen zetten.

 8. [7] Foob,

  Zolang pyromanen de brandweerkazene runnen, komt van blussen niet veel in huis.

  Kan best zijn wat je zegt, punt is dat we geen libertarische maatschappij
  hebben, zelfs geen uitzicht erop…
  het zijn nog altijd dezelfde corrupte politici die de dienst uitmaken, de
  overheid groeit van jaar tot jaar en de politieke correctheid is sedert
  potige Pim in Nederland iets gemilderd maar wat er op dat punt gewonnen is, is elders weer verloren gegaan door de
  "war-on-terror"-waan en nu CO2-waan
  waardoor politici weer motieven genoeg hebben om de bevolking verder te knechten en te knevelen….de laatste keer dat er een libertariër met een libertarisch program aan verkiezingen deelnam,was Wladimir in Heiloo en die kreeg 2% of zo.Sander boon met Liberaal amsterdam en "Een NL" is het
  niet veel beter verlopen….

  Zolang dezelfde corrupte kliek hier de lakens uitdeelt, kun jij wel fantaseren over hoe jij het Moslim-gevaar zou willen aanpakken maar dat is weinig anders dan de veltochtplannen die een zich Napoleon wanende gek in het krankzinnigengesticht uittekent want jij hebt hier niks te zeggen.Het zijn de Haagse rovers die die dienst uitmaken en die vinden dat Nederland meer multiculureel moet worden en meer
  "verdraagzaam" en willen dat er meer Moslims bij politie en leger en gerecht komen en die vinden mensen zoals jij die zich Islamofoob noemen
  juist het probleem en sturen de AIVD achter jou aan….

  Tenslotte nog dit : een kennis van mij is een tijd terug Moslim geworden en die mens had goed nieuws : je hoeft als volwassen man niet aan je pietje te laten snijden…een bekeringsformule opdreunen dat Allah de enige God is en Muhammad zijn profeet, volstaat om als Moslim erkend te worden 🙂

  Van je pietje blijven ze af en dan mag jij ook je aan niet-mohammedaanse vrouwen vergrijpen (lekkere blondines met dikke toeters naar je harem slepen), ex-mohammedanen vermoorden en steun ontvangen van je
  Moslim-broeders.

  Wat wil een mens nog meer ?

  Vermits je vreest dat de Muzelmannen de zaak hier gaan overnemen en de kans mij klein lijkt dat jij de Haagse rovers uit het zadel gaat lichten zodat je het tij niet gaat keren, kan ik je (voor je eigen gemoedrust) aanraden een bekering tot
  moslim alvast in overweging te nemen : if you can’t beat them, join them 🙂

  Groetz,

  Hadji Cin El Na ibn Tus

 9. [8] " een bekering tot
  moslim alvast in overweging te nemen "

  Ben jij al moslim geworden?
  En is dat het enige positieve advies dat je aan anderen kunt geven?

 10. [9] Enn land … en natie … moet zich expliciet tegen de Islam verzetten … Wat men hier dus NIET DOET …

  Een "positief" advies als men werkelijk onder Islam rule wil leven is inderdaad om je bij hun te voegen …

  Een lichtpuntje daarbij is echter nog steeds dat de mythe van een domgrafiesche explosie ook precies DAT is t.a.v. van wat dat waard is.

  Tot voorbeeld diene het FEIT dat de Palestijnen zich sinds 1947 weliswaar hebben VERTIENVOUDIG … maar dat het absoluut NIX heeft uitgericht, behalve dat men nu over meer hopeloze zelfmoordvrijwilligers bezit … Of niet soms?

  Een positief advies is om te zorgen dat je daar woont en werkt waar men de Mossels nauwelijks kan uitstaan en hun ook niet tolereren. Gelukkig zijn daar nog genoeg plekjes van bij de hand.

 11. [10] Hub,

  In oude kronieken staat te lezen dat tijdens de eerste kruistocht een grote groep kruisvaarders (meer bepaald deelnemers van de mislukte boerenkruistocht) door de Seldzjoeken de keus werd gegeven zich te bekeren of anders te worden gedood.Velen haalden opgelucht adem, hun leven kon worden
  gespaard en besloten zich te bekeren.
  Helaas dienden ze daartoe eerst besneden te worden hetgeen de Muzelmannen dan ook voltrokken.Dit ging er weinig zachtzinnig en hygiënisch aan toe en de grote meerderheid van de besnedenen lag te creperen
  (en stierf uiteindelijk) ten gevolge van de opgelopen infecties van de besnijding in de anatolische hitte…

  Ik wil vriend Foob dit lot besparen (en jou trouwens ook) en geef hem daarom ter overweging nu reeds het
  nodige te doen hetgeen meteen ook goed zou zijn voor Foob’s gemoedrust : nu zit ie maar bang te wezen voor
  de Moslims en vruchteloos te hopen dat de Staat er wat gaat aan doen terwijl hij de raad die z’n vriend ACP hem
  geeft om zorgen financieel inafhankelijk te worden en naar elders te migreren (hetgeen voor een ingenieur met een IQ
  van +150 geen probleem zou mogen zijn) niet kan of wil opvolgen…wel , door zich bij de aanhangers van de profeet te voegen
  en Islamofiel te worden inplaats van Islamofoob kan ie weer gerust slapen en wie weet,brengt ie het nog wel tot pasja van Gorkum of
  emir van Zaandam wanneer Allah’s cohorten het zaakje overnemen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [11]
  Natus: Ik wil vriend Foob dit lot besparen (en jou trouwens ook) en geef hem daarom ter overweging nu reeds het nodige te doen hetgeen meteen ook goed zou zijn voor Foob’s gemoedrust : nu zit ie maar bang te wezen voor
  de Moslims en vruchteloos te hopen dat de Staat er wat gaat aan doen terwijl hij de raad die z’n vriend ACP hem
  geeft om zorgen financieel inafhankelijk te worden en naar elders te migreren (hetgeen voor een ingenieur met een IQ van +150 geen probleem zou mogen zijn) niet kan of wil opvolgen…
  Foob: Ik ben voor een structurele oplossing. Wereldwijde eliminatie van achterlijke denksystemen en ideologieën. Mohammedanen zijn namelijk erg nuttig voor politici. Ze zijn dom, gehoorzaam en verwachten hun beloning pas als ze dood zijn. Dus zullen politici van een ‘vrij’land er alles aan doen dit stemvee binnen te halen. Overigens heb ik geen IQ van 150 (waar je dat weer vandaan haalt is me een raadsel, ik ken je doorgaans niet als iemand die uit zijn nek kletst). En om veel geld te verdienen heb je geen hoog IQ nodig. Slechts een goede neus voor zaken, of vriendjes in de hogere regionen. Vooral dat laatste. Zie het geval-ACP.

  Natus schreef: wel , door zich bij de aanhangers van de profeet te voegen en Islamofiel te worden inplaats van Islamofoob kan ie weer gerust slapen en wie weet,brengt ie het nog wel tot pasja van Gorkum of emir van Zaandam wanneer Allah’s cohorten het zaakje overnemen.
  Foob: dacht je? Elkaar vermoorden ze ook graag. Bijvoorbeeld wanneer iemand bekend staat als moenafiek (hypocriet, schijnmohammedaan). Dus nee dank je. In Friesland zeggen ze: leaver dead dan as slaef.

 13. [13] Foob,

  "leaver dead dan as slaef"

  Zeggen ze in Friesland dat ?

  Nja…de tijd dat de Frisii belastinginners kruisigden ligt toch ook
  al weer ff achter ons…tegenwoordig
  betaalt men ook in Friesland redelijk braaf z’n belastingetjes en doet men gedwee en tevree wat de meesters in den Haag en Brussel (Nova Roma) zeggen,waardoor ik toch vrees dat ook in Friesland in praktijk eerder "liever blode jan dan dode Jan" (of hoe dat in ’t Fries mogen klinken) het motto is.

  Verder ben ik net zo min een voorstander van improt van grote groepen,
  vaak ongeletterde , kwade Moslims als jij en meen dat dit al voor veel problemen heeft gezorgd en allicht voor nog meer problemen zal zorgen maar nogmaals : onze mening hieromtrent wordt niet gevraagd.Behoudens dat je de regering kan afzetten , zal het vooral "ondergaan" zijn…het spijt me maar het is niet anders.

  Overigens hoop ik weldra richting de "Dar al-Islam" te vertrekken…we gaan de zaak zelf es bekijken 🙂
  In de 19de eeuw lijken heel wat min of meer overbodige Duitse officieren
  naar het Ottomaanse rijk te zijn gemigreerd waar ze na een passage langs de Moskee vaak hoge funkties in leger (kolonel, generaal) of administratie (provincie-goeverneur) gingen bekleden,.Zo’n vaart zal het met mij wel niet lopen alhoewel ik er opportunist genoeg zou voor zijn 🙂

  Wat je IQ betreft, meende ik begrepen
  te hebben dat op DDF je es had verteld dat je in de 150+ categorie zat ? Een vergissing mijnerzijds blijkbaar waarvoor bij deze m’n excuus.

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [14]
  Cincinnatus,

  De tijd dat de Friezen de Romijnse belastinginners hoog in hun heilige bomen op knoopten ligt al ruim twee eeuwen achter ons.
  Dat ze de Hollanders de zuiderzee in dreven, bijna zeven honderd jaar
  (slag bij Warns, eigenlijk de slag bij Stavoren).
  Leaver dea as sleaf (liever dood dan slaaf), dat was de juiste uitspraak.

  Nja, kudt, zelfs die stijfkoppige Friezen buigen hun hoofd nu voor het collectivisme…..

  Germen aka "de?" Foob weet nog steeds niet met wie hij van doen heeft, vandaar mijn laatste hint aan het:

  bouse tizi, m.a.w.: lik mijn reet.

  Groet,

  Een Frysk.

Comments are closed.