Quote op 5 mei 2007:

“Als de vrijheid van één wordt beknot, is de vrijheid van allen in het geding.”


Een libertarische waarheid als een koe, maar hoe kan een socialist die constant bezig is de individuele vrijheid van burgers te beknotten, dit zeggen zonder te blozen?

25 REACTIES

 1. Op dezelfde manier als dat een mohammedaan kan zeggen dat het mohammedanisme vrede wil: een socialist bedoelt iets heel anders met vrijheid dan een liberaal, namelijk de mogelijkheid keuzes te kunnen maken (zonder verantwoordelijkheid te hoeven dragen voor keuzes)

 2. [1] Ffi.
  Heel goed gezegd. Alleen zijn het slechts nepkeuzes, omdat de voorzieningen gepaard gaan met belastingverhogingen, waaraan niet ontkomen kan worden.

 3. Je kunt mensen vaak beter beoordelen op hun daden dan op hun woorden. De daden van ‘oorlogsburgemeester’ Job spreken voor zich: slijmen tegen de mohammedaanse kolonisten in ‘zijn’ stad, meewerken aan uitbreiding van de kolonisering, belastinggeld helpen geven aan mohammedaanse propagandainstituten (westermoskee), (indirecte) steun aan ETA terroristen, politie razzia’s omwille van ‘veiligheid’, etc. etc. Hij zou een goede apparatsjik zijn geweest in de good old D.D.R.

 4. De doorsnee libertair wil nog al wat. Ze willen dat er geen belasting wordt geheven om zo hun eigenwijze soms barbaarse superieur egoïsme nog meer gestalte te geven ,ze willen absolute vrijheid die – hoe je het ook bekijkt- altijd te koste gaat van anderen én ze willen het alleenrecht op uitspraken die in hun ogen niet mogen komen uit linkse of erger : socialistische monden. Als het waar is dat alleen mensen van rechts libertaire huizen deze uitspraken mogen doen zullen ze rechtschapen en eerlijk klinken? Kom nou! Als vliegen afvangen van anderen de tendens vormt van woorden die kant nog wal slaan is het vermelden ervan zeker op zijn plaats hier.

 5. @Allen

  Ik geloof niet in het Eurabia complot van Bat Ye’Or, maar als mensen naar de handelingen van Job Cohen kijken, dan begrijp ik waarom ze argwaan krijgen.

  Elke maatregel van Cohen druist namelijk lijnrecht tegen onze cultuur in. Ik neem het hem zeer kwalijk, want Cohen is een verstandig en belezen man. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is.

  Van Gogh zat er niet ver van af toen hij zei; ‘Van Gogh handelt als een burgemeester in oorlogstijd en dat bedoel ik niet als een compliment.’

  Cohen’s daden deugen niet.

 6. Cohen is het tóppunt van schijnheiligheid en onbetrouwbaarheid: dat straalt van die man af maar blijkt ook uit zijn uitspraken en daden. Als ik hem zijn verhaaltjes zie doen op AT5 dan slaan de wijzers van al mijn metertjes buiten de schaal uit!

 7. [4] Het enige wat libertariers willen, is dat de ene mens geen geweld gebruikt tegen de ander. (m.u.v. zelfverdediging)Jij vindt dat kennelijk wel acceptabel en daardoor begrijp je niet waar libertariers het over hebben.

 8. [4]

  Okee, leg dan eens uit wat libertarisme is.

  Libertariers willen af van collectivisme en wensen meer keuzevrijheid. Daar volgt uit dat ze minder c.q. geen belasting betalen, maar ze doen afstand van alle andere rechten.

  Met andere woorden, libertariers zijn burgers die op eigen benen willen staan zonder dat ze door de overheid geleid worden in elke stap die ze doen.

  Wat is daar nu weer mis mee.

  Tenzij jezelf een uitkering hebt, dan begrijp ik je wel.

 9. [4]
  Ha die Piet

  Al moet het met leugens, verraad, knuppel en geweer afgedwongen worden, Ik merk dat je nog steeds op weg bent naar die beloofde soosjalistiese heilstaat.

  Gaat niet lukken, jongen.

  Maar wat al wel gelukt is, en [7] , is dat Piet klaarblijkelijk deze website gezichtbepalend vindt voor het libertarische denken in NL en B.
  Voorwaar een compliment voor HUB en voor alle andere medewerkers.

  🙂

 10. [4] Er is nog wel een verschil tussen "geen belasting willen betalen" en wat ik denk dat men écht wil, namelijk meer zeggenschap in de besteding en (véél)meer terughoudenheid in het verkwisten van belastinggelden zodat men in de prettige wetenschap verkeert dat met niet werkt en betaalt voor allerlei onzinnigheden en men uiteindelijk dus mínder betaalt! Je kan ieders bedoelingen wel bewust verkeerd intepreteren en proberen belachelijk te maken; om te proberen het te begrijpen is echter maar iets meer inzicht en goede wil nodig. Het afwijzen van gebruik van geweld is eveneens volkomen terecht, voorál v.w.b. het geweld wat de overheid meent in te mogen zetten tegen de burgers. Als je een geweldsmonopolie hebt zul je daar zorgvuldig mee om moeten gaan; de overheid is echter alléén zorgvuldig in hun misplaatste politieke correctheid.

 11. Deze komt van de random quotes op deze site!
  Ik vond hem wel passend bij dit artikeltje:

  "We are willing enough to praise freedom when it is safely tucked away in the past and cannot be a nuisance. In the present, amidst dangers whose outcome we cannot foresee, we get nervous about her, and admit censorship."
  ~ E. M. Forster (1879-1970), Two Cheers for Democracy, 1951 ~

 12. Cohen wordt in Amsterdam uitgekotst. Hoe eerder hij opzout, hoe beter het is voor de stad.

 13. [5] Jimmy,
  "Van Gogh zat er niet ver van af toen hij zei; ‘Van Gogh handelt als een burgemeester in oorlogstijd en dat bedoel ik niet als een compliment.’

  Cohen’s daden deugen niet."

  De bedoeling van het daaraan voorafgaande is me ook niet erg duidelijk. Ligt dat aan mij, of wat bedoel je nu precies ?

 14. [13] Dit heb ik opgevat als een slip of the pen en dat bedoeld was: "COHEN handelt als ……etc."

 15. [13] [14] Inderdaad, de ouderdom sloeg toe op deze jonge leeftijd 😉

 16. [7] Het is weer dezelfde dooddoener. Jij vind dit en jij ( zeker )vind dat….andere mensen woorden in de mond leggen die ze in de verste verte niet bedoelen, sterker die -in mijn en dit geval- niet eens in mijn GEZONDE grijze massa opkomenAls er iemand geweldloos is dan ben ik het wel. Demoniseren is nu juist de grofste vorm van geweld. Het is maar dat je dat weet !
  Overigens is belasting betalen een recht , jnet zo goed als dat jij het recht hebt om over de wegen te rijden die van onze belastingcenten zijn aangelegd en – omdat het te veel is om álles op te noemen wat met jouw én mijn centen gedaan wordt zou ik zeggen kijk eens om je heen en tel je zegeningen. Veel van die zegeningen betaal je al zelf ! ( en ik betaal graag mee. )

 17. [16] Sorry, Piet, het was niet mijn bedoeling je kwaad te maken. Ik probeer gewoon naar de feiten te kijken.
  Als ik het goed begrijp, vind jij gedwongen belasting betalen zelfs een "recht". Bedoel je een recht van de overheid die het int? Of van de persoon die moet betalen?
  In het libertarisme bestaan geen rechten onder dwang. Zie Woordenlijst.
  Bovendien zijn libertariers niet rechts. Rechts is op dezelfde gronden verwerpelijk als links!

 18. [17] Iedere belastingbetaler is het slachtoffer van gedwongen winkelnering bij de overheid: een negentiende-eeuws kwaad.

 19. [17] Dit is écht de eerste keer dat ik het woordje sorry in deze kolommen tegenkom. Het siert je overigens wel alhoewel ik niet boos ben. Ook dat is dus een vooronderstelling. Over links en rechts zijn we het overigens eens . Politiek gezien is een socialist soms wel eens recht(s)lijnig en een liberaal kan me ook voorstellen als een links(handige). Al moet ik er direct aan toevoegen – ik moet me immers voor alles indekken nu – dat het ook andersom denkbaar is. En dat is weer handig als je arbeiders kunt inhuren die een klus voor je klaren , wat overigens weer niet wil zeggen dat alle arbeiders socialist zijn , terwijl we in de ruimste zin van het woord weer wél allemaal arbeiders zijn. Waar ik maar mee probeer te zeggen dat het heel moeilijk is om je eigen mening te uiten zonder daar iemand mee te kwetsen , terwijl het willen kwetsen niet eens het doel is hetgeen me weer tot de uitspraak brengt dat het beter is te zeggen wat je meent en er dan ook geen sorry voor te hoeven zeggen. Conform de geest van de vrijdenker is dat en alleen dat de juiste weg . Ergo : Een discussie loopt dood – en dit commentaar zou er een demonstratie van kunnen zijn – als je alles dicht schrijft . Het woordje sorry biedt niet altijd alternatieven maar is veeleer een teken van capituleren. Hetgeen beslist niet de bedoeling kan zijn van jou. Toch ?
  Open schrijven is een vorm van communicatie die alleen mogelijk is als je dat doet met een open mind en met respect voor je grootste vijand. Het is dát wat ik soms node mis in dat wereldje van ons .

 20. [16]
  Dus belastingbetalen is een recht, zeg jij.
  Kan jij dat ook nog onderbouwen,
  of was het niet meer dan een hele, maar dan ook heeele domme uitspraak?

  Want als belastingbetalen een recht is dan is dat vast hetzelfde soort recht als dat de soldaten in de loopgraven van de eerste wereldoorlog hadden:
  het recht om te sterven voor je land (lees: voor de nukken van de machthebbende elitie).

  Een recht wat ik met al mijn barbaarse superieur egoïsme (???) gaarne aan mij voorbij laat gaan.

  Dus Piet, verklaar je nader.

 21. [19]

  Piet over het begrip ‘sorry’ "Het is dát wat ik soms node mis in dat wereldje van ons."

  Ach gossie… we noteren ‘m onder de noemer klein leed van grote mensen.

  Nou, ook namens Jimmy dan: sorry wereld.

 22. [17] INDERDAAD was het vroeger voor een lijfeigene een waar (voor)recht om ooit belasting te (mogen/moeten) betalen, enwel omdat men dan … pas kiesrecht kreeg.

  Daarom zou het ook nu eerlijker zijn, indien modaal-persoon niet meer dan 1 stem zou hebben, en een 2x modaal iemand ook twee stemmen, etc. etc. …. Terwijl lieden in de vangnetten hooguit elk goed kunnen zijn voor niet meer dan een kwart stem.

  Ziet daar een systeem uitsluitend gebasseerd op prestatrievermogen en NIET op diskremensjie … als gevog van egalizatie…

  Niet dat verkiezingen hier ook maar iets betekenen, maar het zou in ieder geval altijd nog wat meer effect kunnen sorteren dan de pseudo-beschaving van Piet

 23. [1] Cohen heeft zich volgens mij iets laten influisteren door één van zijn partijgenoten. Mij interesseert het niet, ik heb sterk de indruk dat hij die opmerking maakte om interessant over te komen.
  En wat je schreef over de uitlatingen van mohammedanen heeft alles te maken met TAQIYYA.
  http://www.ci-ce-ct-com/Fea

 24. [4] Belasting betalen is helemaal geen recht, het is dwang, of solidariteit zoals socialisten het zouden noemen. Maar dan wel gedwongen solidariteit, kunnen we dat nog solidariteit noemen uberhaupt? Leuk voor je dat je zo graag belasting betaalt, maar diegenen dan die niet mee willen werken aan contributies voor de eu? Contributies die naar landbouwsubsidies gaan en zo Afrika uitsluit van de wereld markt? Wat nou als ik dat immoreel vind en daar liever niet aan mee werk? Helaas dat kan niet, belasting zal je betalen of je het nou wil of niet. Wat als ik liever niet mee betaal aan het subsidieren van allerlei vage organizaties met dubieuze beweegredenen? Etc etc. We steunen allemaal ook dingen die eigenlijk niet acceptabel zijn, maar we hebben niet eens de kans om onze steun via belastinggeld te ontnemen. Bovendien wat zou er zo erg zijn aan belastingverlaging, dat zou de middenklasse en onderklasse zeker ten goede komen wat betreft hun koopkracht, maar stel je voor dat de rijken er ook van profiteren, dat kan natuurlijk niet. You don’t raise the average by destroying the best en dat is precies wat socialisten altijd doen.

Comments are closed.