Door Ron Paul  Vorige week heeft het House of Representatives met minachting voor de Constitution en de individuele vrijheid gehandeld door HR 1592 te passeren, een wet die nieuwe federale programma’s creëert om zogenaamde “hate crimes” te bestrijden. De wetgeving definieert een hate crime als een uiting van geweld tegen een individu op grond van het ras, geloof, afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, sexuele geaardheid of gebrek van het slachtoffer. Federale hate crime wetten schenden de in het Tiende Amendement vastgelegde beperkingen van de federale macht. Ze kunnen ook de in het Eerste Amendement gegarandeerde vrijheid van meningsuiting en religie door uitlatingen die federale bureaucraten als “hatelijk” definiëren.

Er zijn geen aanwijzingen dat lokale overheden falen bij het oppakken en vervolgen van criminelen die zich door vooroordelen laten leiden, in relatie tot de oppak- en veroordelingscijfers voor andere misdaden. Derhalve zullen nieuwe hate crime wetten niet leiden tot een significante afname van misdaad. In plaats van de effectiviteit van wetshandhaving te verbeteren ondermijnen hate crime wetten gelijkwaardige rechtspraak omdat wet- en rechtshandhavers voorrang moeten geven aan het onderzoeken en vervolgen van hate crimes. Natuurlijk moet elk beschaafd persoon criminele handelingen, gemotiveerd door vooroordelen, veroordelen. Maar waarom moet een slachtoffer van geweld door het juridische systeem als een tweederangsburger worden behandeld omdat zijn aanvaller gemotiveerd was door hebzucht in plaats van haat?

HR 1592 legt, net als alle hate crime wetten, langere straffen op een misdaad uit vooroordeel dan op dezelfde misdaad uit andere motieven. Verhogen van straffen op basis van motief gaat verder dan het crimineel verklaren van bepaalde handelingen; het maakt het misdadig om bepaalde gedachten te denken. Het crimineel verklaren van zelfs de gemeenste haatgedachten is – in tegenstelling tot bewust criminele acties – inconsistent met een vrije maatschappij.

HR 1592 kan leiden tot federale censuur op religieuze of politieke uitspraken op basis van de claim dat de uitspraak haait zaait. hate crime wetten zijn al gebruikt om vrije meningsuiting het zwijgen op te letten en zelfs de vrije belijdenis van religie. Zo is in Pennsylvania een hate crime wet gebruikt om vredelievende religieuze demonstranten te vervolgen met het argument dat hun publieke bijbellezingen geweld konden oproepen. Eén van HR 1592’s supporters gaf toe dat deze wet een priester het zwijgen op kan leggen als één van zijn parochianen een hate crime begaat. Dat hate crime wetten tot censuur kunnen leiden bleek onlangs toen een Congreslid suggereerde dat de Federal Communications Commission hatelijke uitlatingen uit de ether zou moeten weren.

Hate crime wetten schenden niet alleen het Eerste Amendement, ze schenden ook het Tiende Amendement. De United States Constitution kent slechts drie federale misdaden: piraterij, verraad en vervalsing. Alle andere criminele zaken worden aan de individuele staten overgelaten. Elke federale wet die zich met andere zaken dan deze drie bezighoudt kaapt de autoriteit van de staten aangaande criminaliteitswetgeving en zet een stap die de staten slechts tot administratieve bureaus van de federale overheid maakt.

Omdat federale hate crime wetten gedachten criminaliseren zijn ze incompatibel met een vrije samenleving. Gelukkig heeft President Bush aangekondigd HR 1592 met een veto te treffen. Uiteraard zou ik ervoor stemmen het veto van de President gestand te doen.

Dit artikel is overgenomen van Lew Rockwell.com

5 REACTIES

 1. Wetten tegen "haat zaaien",
  "belediging" en dergelijke, die geen geweld intieren zijn, zijn ook in Nederland in strijd met de vrijheid. Die moeten dus afgeschaft worden.

 2. [1] Helaas heeft de EU er pas één aangenomen, waarbij op verzoek van Groot Brittanië religie expliciet wordt uitgesloten (fijn voor de Imams) en is Amerika dus voornemens er één aan te nemen (tenzij Bush dit idd blokkeert).

  Als we het aannemen van deze onzin al niet kunnen tegenhouden, hoe gaan we dan het afschaffen bewerkstelligen? Uiteindelijk zijn deze wetten tegen ‘ons’ gericht, de ‘free speech community’ op internet.

  Ik heb de wettekst ook even bekeken, en de smerige draai zit hem in de zinsnede dat het tot haat-misdaad wordt bestempeld als het slachtoffer het als zodanig ervaart. Dat betekent dus dat als een neger een blanke berooft dat gewoon een beroving is, maar andersom is het een hate crime…

  Wetten zouden niet naar believen interpretabel mogen zijn. Bovendien vind ik het een sterk argument van Ron Paul dat nu één en dezelfde misdaad op twee manieren vervolgd en bestraft kan worden, al naar gelang met welk been de OvJ uit bed is gestapt, hetgeen willekeur en rechtsongelijkheid in de hand werkt.

  Minder sterk vond ik overigens deze: "Natuurlijk moet elk beschaafd persoon criminele handelingen, gemotiveerd door vooroordelen, veroordelen." Impliciet zegt hij hier dat een beschaafd persoon criminele handelingen die NIET voortvloeien uit vooroordelen NIET hoeft te veroordelen. De verduidelijkend bedoelde bijzin ontkracht het eigenlijke statement.

  Daarbij vind ik de term ‘vooroordeel’ (prejudice) niet slim gekozen; uiteindelijk is vrijwel al ons handelen gebaseerd op vooroordeel. Als dat niet zo zou zijn zou dat betekenen dat wij niets leren van eerdere ervaringen…

 3. Ach, het is niet de eerste federale wet die in strijd is met de Grondwet. De hele War on Drugs vindt ook geen basis in de Grondwet (voor het drankverbod was een amendement nodig). Ook de Patriot Act maakt inbreuk op de grondwettelijke rechten en de status van de gavangenen in Guantanamo is ook ongrondwettig.

  Gelukkig is er in de VS nog een rechterlijke toetsing van wetten. Het kan heel goed dat HR 1592 door het Surpreme Court ongrondwettig wordt verklaard. Hetzelfde zijn ze nu stukje bij beetje aan het doen met de patriot Act en "Guantanamo". Helaas doen ze het niet met de "War on Drugs".

Comments are closed.