Vrouw uit bed gelicht door foute interpretatie van terreurcomputer.

Netwerk had maandag een reportage over een van de gevolgen van de politiestaat. Een onschuldige vrouw werd ’s ochtends om zes uur door de antiterreurbrigade uit haar bed gelicht en opgesloten op het politiebureau.

Dat kan ons allemaal overkomen. Voor onze eigen bestwil!

Gisteren schreven we al over een gelijksoortige behandeling waarbij Hans Smolders door 11 agenten werd opgepakt.

Met het verhaal over de dreiging van terreur slikken de burgers alles. Eén van de maatregelen is het afluisteren en het opslaan van de gegevens van alle telefoongesprekken en e-mails.

Die gegevens worden nu een aantal maanden opgeslagen en bewaard. Ik dacht 12 maanden (?). Maar nu willen onze beschermers, inclusief de Tweede Kamer, die periode nog verlengen tot anderhalf jaar. Langer dan welk EU-land ook. Dat alles is een enorme hoeveelheid gegevens.
Of men er iets aan kan hebben om terroristen op te sporen, is een groot vraagteken.

Wel blijken er door fouten of misinterpretatie verkeerde conclusies uit getrokken te worden. Met als gevolg dat onschuldige mensen onterecht van hun bed gelicht worden, opgesloten in een cel en zware ondervragingen moeten ondergaan.
Terwijl men eenvoudig deze vrouw had kunnen verzoeken om even op het bureau langs te komen om een paar punten op te helderen.

Personen met dergelijke ervaringen zullen zich in de toekomst veel onveiliger voelen dan voor die nare onnodige gebeurtenis. Ze zullen het echt niet meer zo fijn vinden in dit land.

Nederland politiestaat?

27 REACTIES

 1. "Nederland politiestaat?"

  Het begint er wel op te lijken. Gelukkig is het nog niet zo gek dat je voor jaren zonder vorm van proces gevangen gehouden kunt worden op grond van soms heel vage verdenkingen. Dit gebeurt echter wel om ons heen. Denk maar aan Guantanamo, waar ook mensen onschuldig hebben vastgezeten en geen mogelijkheid hadden gehad hun detentie aan te vechten bij een rechter.

  Ook hier kunnen we daarheen afglijden. Opvallend is dat een partij die (in mijn ogen ten onrechte) de naam "Vrijheid" in haar naam voert administratieve detentie mogelijk wil maken. Mocht zo iest er door komen dan hadden smolders en die mevrouw voorlopig nog vastgezeten zonder mogelijkheid tot beroep.

 2. [1] die een paar zaken dooreen haalt:

  1. Fanatieke Moslems hebben de VS de oorlog verklaard en de gedetineerden in Guantanamo zijn eerder krijgsgevangen zowel als terroristen. Hooguit kan daar de Rode Kruis bij… dus hoezoooo "rechters".

  2. VVD en PPV zijn BEIDEN een integraal deel van het establissement … de MPP

  3. Om in Nederland nog te stemmen richt evenveel uit als van conducteur te willen veranderen van de rijdende trein waar men zelf in zit …

  4. Libertarisme te pushen is net als het voor het raam hangen van bordjes met de boodschap … Parla Esperanto …

 3. [2]
  Als de gevangenen krijgsgevangenen waren hadden ze recht op een heel andere behandeling. De gevangenen van Guantanamo worden echter *niet* als krijgsgevangenen beschouwd. in dat geval moeten gewoon het 5e en 6e Amendement gelden.

  Verder blijken er dus *onschuldigen* in Guantanamo vast te hebben gezeten. Geen terroristen dus, en ook geen krijgsgevangenen en zonder mogelijkheid om daartegen in verweer te komen. Politiestaatpraktijken dus.
  Kijk, als de VS een terrorist pakken, dan moet deze gewoon in staat van beschuldiging gesteld worden en bij voldoende bewijs schuldig bevonden en zwaar gestraft worden. Maar kennelijk is de regering Bush bang om deze verdachten te berechten volgens de procedure die de Constitutie voorschrijft, namelijk met een advocaat en een jury en "the right to remain silent". Een procedure die al meer dan 200 jaaar geldt, voor zakkenrollers en massamoordenaars.

 4. [3] Ik neem het de VS echt NIET KWALIJK dat zij op alle mogelijke manieren TERUGSLAAN … Maar als ik zeg "krijgsgevangen" dan bedoel ik daarmee … EEN SOORT … krijgsgevangen en NIET letterlijk, want zij vochten immers ook niet naar de regels van de conventie van Geneve.

  Wat het ZOOITJE in Guantanamo betreft .. er zijn uiteraard in elk geval genoeg redenen WAAROM die daar zijn. Sommige zijn terreur-combatanten, andere saboteurs, spionnen, en erger. Maar dat er zogenaamde ABSOLUTE en echt "onschuldigen" tussen zitten geloof ik sowieso niet, wel dat er mogelijk niet genoeg belastende bewijzen zijn, of van een zodanig aard dat men eigen zaken wat men liever voor zich houdt aan de openbaarheid moet vrij geven, wat van een terrorist (die vaak nog veel erger is als een ordinaire CRIMINEEL) nog lang geen "onschuldige" maakt.

  Waarom Bush die lieden ver buiten de grenzen van de VS houden is uiteraard eenvoudig omdat het dan nog meer ellende en onnodige onrust veroorzaakt dat de tereurdaden op zich … want men zou dan de staat van beleg moeten declareren …

  En nu zit je dan op een virtueel muurtje allerelei hypotetische zaken te insinueren … Maar ach, misschien moet je (als een soort Ralph Nader) er wel van bestaan …

  Maar dat is uiteraard precies wat ook hun supporters er van proberen te maken.

 5. [4]
  Dus jij gaat er van uit dat een ambtenaar of militair van de VS zich niet vergist als hij iemand oppakt? dan heb jij wel een grenzeloos vertrouwen in de dames en heren overheidsdienaren.

  Verder. Als een strijder zich niet houdt aan het oorlogsrecht dan is deze strijder een (oorlogs)misdadiger en moet dus in staat van beschuldiging geteld worden en worden berecht.

  Enne, welke onafhankelijke rechter of functionaris heeft dan wel vastgesteld dat alle gevangenen in Guantanamo daar terecht zitten? Of vertrouw jij de ambtenaren van de regering Bush op hun mooie ogen?

  En, waarom zijn terroristen een ander soort misdadigers? Ook in de VS vond men van niet. Totdat de regering Bush het 5e en 6e amendement feitelijk afschafte werden terroristen gewoon berecht, met een advocaat en een jury, zoals het hoort in een rechtsstaat. De laatste keer was Thimothy mc Veigh die bij een aanslag honderden mensen vermoordde.

  Kennelijk heeft de regering Bush iets te verbergen.

 6. [5]
  "Kennelijk heeft de regering Bush iets te verbergen."

  Waarbij ik niet doel op alle waanzinnige complottheorieën over 9/11. Daar hecht ik geen enkel geloof aan.

 7. Nou eerlijk gezegt wordt ik liever een keer onschuldig uit mijn bed gelicht dan dat terroristen vrijheid hebben. Ik bedoel je doet net of jullie nooit fouten maken in je werk. Of heb je zo leuk werk dat je geen verantwoordlijkheid draagt zodat er nioets kan fout gana als je je werk slecht doet.

  Maar ik bedoel gewoon, beter een keer zelf te merken dat ze actief achter terroristen aan zitten en ze een foutje maken dan dat er niets gebeurd.

  Wat echter wel fout is is de bewaring van gegevens, en dat de beoordeling daarvan tegenwoordig niet meer objectief / realistisch gebeurd maar zeker met een politiek lading / politieke correctheid. Enkele recente uitspraken en wetsvoorstellen zijn daar het bewijs van (CGB, Belgische wetgeving en de hate-crime laws in de US)

  Beetje jammer dat jullie zitten de discuseren over GITMO en stuff. totaal niet relevant verder voor dit stuk wat zich in NL afspeelt.

 8. [7]
  De kans dat je slachtoffer van terrorisme wordt is stukken kleiner dan dat je slachtoffer wordt van een "gewone" crimineel of van het verkeer.
  (In New York, Londen en Madrid zijn meer mensen omgekomen door het verkeer dan door terrorisme sinds het begin van deze eeuw.)

  Het gevaar van terrorisme is dus geen reden om de overheid zomaar een blanco volmacht te geven.

  Het feit dat ook de politie fouten maakt is ook niet zo erg. In een rechtstaat kun je dat snel weer corrigeren (tenzij die politie je doodschiet per ongeluk). Punt is dat er in Nederland politici zijn die *verdachten* van terrorisme bepaalde rechten willen ontzeggen. Als de politie dan een fout maakt, dan zit je voor maanden of zelfs jaren achter slot, en niemand die de zaak dan kan rechtzetten.

  Dat is uiteraard een veel te hoge prijs voor een risico dat stukken kleiner is dan de andere gevaren om ons heen.

 9. [7] "Nou eerlijk gezegt wordt ik liever een keer onschuldig uit mijn bed gelicht dan dat terroristen vrijheid hebben."
  Wat het grote risico van zo een gedachtegang is wordt goed uitgelegd door KL.
  Maar dan nog ff iets anders:
  Weet jij wel zeker dat jij onschuldig bent als jij uit jouw bed gelicht word door de stoottroepen van de politieke elite? Ben jij geen terrorist?

  De definitie van terrorisme volgens het Wetboek van Strafrecht => een misdrijf met terroristisch oogmerk
  Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk => Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
  [bron:Wikipedia]

  DUS … strafrechtelijk gezien zitten we hier met z’n allen te reaguren op een website met terroristisch oogmerk

  (en je surfgegevens zijn opgeslagen)

 10. [8] Dit is wel uiterst onnozel en myopisch gesteld. Immers een primaire taak van een overheid is om het land tegen aanvallen en oorlogen te behoeden.

  En een terroristische aanslag is een aanlag op het land en volk. En dat ligt vooral in de VS uiterst gevoelig, aangezien men als gevolg van de zeer hoge percentage doden tijdens de burgeroorlog van 1865 (stilzwijgend) overeen kwam dat nooit weer op Amerikaans gebied oorlog zal worden gevoerd en dat agressoren vernietigd zullen worden.

  Dat is ook met de daders van de aanval op Pearl Harbor (7dec 1941) gebeurt en wel met rente, want een tweede of eventueel derde atoombom gaf dat aan. Nu staat 911 op de zelfde voet te boek en is de VS in feite in een (waarschijnlijk zeer lange) oorlog verwikkelt met het Islamitische fanatisme, dat zij uiteindelijk gegarandeerd ook tot een voor hun goed einde zellen brenegn.

  Op dis basis is aan Bush volmacht verleend. Wat KL zegt slaat dus absoluut NERGENS op. Bovendien de ENIGE reden waarom de Democraten nu uit Irak willen, is dat zij ervan overtuigd zijn dat daar nu (met of zonder de aanwezigheid van de VS) een volledige burgeroorlog aan de gang is waarvan men geen deel aan wenst.

  Per slot hebben de VS (als gevolg van 911) de terroristen in hun thuisbases aangepakt en de steunverlenende overheden een kopje kleiner gemaakt. Men heeft bovendien weten te bewerkstelligen dat de Moslem binnen hun grenzen elkaar ter zake confronteren.

  Wat de VS betreft; zij zij praktisch reeds in geslaagd om de terroristen in het bizonder, en de agressieve moslems in het algemeen, tot achter hun landsgrenze terug te dringen. Hun ook nog mondiaal te kortwieken en het echte Moslemgevaar te onderkennen.

  En DAAR gaat het vooral om …

 11. Weet iemand hoe het die vrouw verder is vergaan? Werd zij door een goede advocaat bijgestaan? Waar is het gebeurd? Is b.v. de PVV op de hoogte gebracht?
  Hoe zou Wilders reageren als zijn moeder met dergelijke rotgeintjes wordt geconfronteerd?

 12. [1] Helaas zal dit meer en meer nodig zijn. Mensenrechten zijn passe in deze tijd waar alleen maar misbruik ervan wordt gemaakt.

  Iedereen zeurt bijvoorbeeld ook zo door over de ‘extreme stellingen’ van Wilders. Deze mensen moeten toch eens het boek “De Vijfde Colonne” van de Nederlandse romanschrijver W.G. Van Dorian lezen. Het komt in JUNI uit en is dan te koop bij bol.com. Dat is een hele spannende thriller over hoe Europa en de Verenigde Staten eruit zien in de toekomst als het echte extremisme doorgaat. In het verhaal worden er geen doekjes om gewonden: wat gebeurt in het toekomstige Europa en Amerika is verschrikkelijk. Het dagelijks leven in een, door Radicalen bezet, Europa beschrijft tot in detail de verschrikkingen van discriminatie van Europeanen door radicalen, religieus extremisme en eventuele nucleaire gevolgen ervan…gezien door de ogen van een Amerikaanse journalist en een Nederlandse advocaat. Dus voordat iedereen met het vingertje naar een politiestaat wijst, kijk eens naar wat er gaande is. Kijk eens hoe het kan worden onder heerschappij van Radicalen en dat zit er aardig aan te komen.

  Het is een zeer gedurfde fictie thriller en Van Dorian is dan ook in Zuid Amerika gaan wonen omdat hij niet hetzelfde lot wil ondergaan als bijvoorbeeld Theo van Gogh. (zie ook http://www.wisemanpublishin…). O ja, het boek is opgedragen aan iedereen die de vrijheid van meningsuiting nastreven. Dat wordt mijns inziens gewaarborgd door een sterk optreden van de staat met af en toe een slip of the tongue van de mensenrechten.

 13. [12]
  Beste Ger,

  Heb jij aandelen in de uitgeverij van dat boek?

  Om op één (fictie)boek je hele levensfilosofie stoelen geeft geheid problemen.
  Voor een beetje stoeling moet je toch echt nog drie boeken vinden 😉

 14. [12] Van Dorian zit op dit moment in Zuid-Afrika, las ik deze week in Het Vrije Volk.
  En dit is helaas GEEN fictie:
  http://www.hetvrijevolk.com
  Het wordt dan ook hoog tijd voor tegenmaatregelen, zéker wat het volgende DHIMMI-geneuzel betreft!
  http://www.volkskrant.nl/bi
  Ben trouwens benieuwd wanneer de meesten eindelijk eens gaan snappen dat die hele islamitische "modeshow" verzonnen is en NIETS met dat woestijngeloof te maken heeft!
  http://tinyurl.com/27cx7g
  Uitgebreide info hierover en meer op:
  http://tinyurl.com/c9szm

 15. Dit is nog ‘maar’ het begin.

  Straks krijgen we allemaal een onderhuidse chip geimplanteerd.
  Lees ook:

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij…Lees verder:

  http://home.wanadoo.nl/henr

  De ultieme slavernij

 16. [13] Nee hoor, ik heb wel meer boeken waardoor ik gevormd ben, maar deze wilde ik jullie niet onthouden. Het is nl. een van de weinige boeken die in een fictie een realistische boodschap brengt zonder te irriteren…haast Orwelliaans. En het feit dat het door een nederlandse schrijver is geschreven en ik erg boos ben (nog steeds) op het feit dat mensen als Hirsi Ali, Fortuyn, Van Gogh, etc hier niet meer zijn in Nederland, gaf een boost om deze schrijver ook eens aan te halen. Nederland wordt wakker! ("Ach, het gebeurt mij niet….het is overtrokken"…die dagen zijn al lang voorbij.

 17. [10]
  Fout.

  De door jou zo vereerde regering van dhr. Bush is nogal ongrondwettelijk bezig, gezien het FEIT dat het US Congres NOOIT een OORLOG tegen dat zogenaamde terrorisme heeft uitgeroepen. Hadden ze dat wél gedaan, dan hadden ze de (in dat geval) krijgsgevangenen op Guantanamo volgens de ook door de steeds collectivistischer wordende VS ondertekende Geneefse Conventie moeten behandelen.

  Verder zijn de VS niet veel verder dan op 10 september 2001, met UITZONDERING van o.a. het volgende:
  1. er is een GIGANTISCHE hoeveelheid (fiat)drollars uitgegeven aan militairtjes, mitrailleurtjes en ander, voornamelijk high-tceh wapentuig. De perfecte proeftuin voor het militair-industriële complex, zoals Boeing (Apache heli), Raytheon (slimme raketten) en nog een heleboel andere conculega’s van hun. Het gaat ook nogal goed met de geldgroei en de "waarde" van diezelfde drollar.

  2. Dhr. Bin Laden is nog steeds niet gevonden.

  3. Democratie is ERG populair in bijvoorbeeld Afslaanistan en Perzië, en dat was uiteraard ook zo voorzien door dhr. Bush, want waarom zou je weggaan als je geen exitplan hebt.

  4. Iran in de persoon van Ammenietja en z’n gelovige achterban lacht zich een deuk om die achterlijke, ongelovige idioten uit het westen, met name de VS. Er is een lekker vuurtje gestookt in hun buurland, en zij gooien er olie op.

  De federale machthebbers van de VS zijn wat mij betreft totaal onlogisch bezig, wellicht omdat de omvang van hun ego kwadratisch toeneemt met hun leeftijd. Randdebielen, dat zijn het. En dat geldt at mij betreft ook voor iedereen die wat ziet in hun collectivitische idioterie.

 18. [17]

  Bedankt voor de link.

  laten we met ons allen zoveel mogelijk publiciteit geven aan de duivelse plannetjes van de overheid.
  Privacy wordt steeds meer geschonden in hun zucht naar steeds meer controle.

  ALS NIEMAND IN ACTIE KOMT KUNNEN DEZE SCHOOIERS STEEDS VERDER GAAN MET HUN PLANNEN.

  DEZE SCHOOIERS !!!

 19. De satanische plannetjes van die ratte
  kunnen niet vaak genoeg worden gepubliceerd dus nogmaals:

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij…Lees verder:

  http://home.wanadoo.nl/henr

  De ultieme slavernij

  KOM IN ACTIE VOOR HET TE LAAT IS !!
  EN LAAT JE NIET KLEIN KRIJGEN DOOR DEZE SCHOOIERS !!!

 20. [20] Peter:

  Maak je niet al te druk jongen.

  Het zaad voor revolutie wordt gezaaid.
  Er komt een tijd dat ze in Den haag nog erger in rats komen te zitten dan op de avond van de moord op Pim Fortuyn.

  Groet

 21. Waarom het bovenstaande artikel eindigt met een vraagteken, is mij een raadsel. Sinds 2005 leven wij in een politiestaat, omdat wij nu verplicht zijn een geldig legitimatiebewijs op zak te hebben. Nieuwe ID-bewijzen bevatten een op afstand leesbare chip. Iedere burger wordt dus binnen enkele jaren geacht om met een chip rond te lopen. De bedoeling van het BSN-nummer dat op stapel staat, is de definitieve koppeling van persoons-, gezondheids-, biometrische en financiele gegevens. Oom agent of Sjakie boswachter hoeft u straks niet meer te vragen om uw ID, maar kan van afstand zien of u uw ausweis bij u heeft en zo ja, hoe hij u dan alsnog het beste kan aanpakken (wat heeft hij aan macht als hij die niet kan gebruiken?).

  Vroeger gebruikte de overheid in eerste instantie geweld (in de vorm van straf) tegen de burger, nadat hij door een rechter schuldig was bevonden. Met repressieve maatregelen zoals het afpakken van privacy staat de rechtsstaat op zijn kop: iedere burger is schuldig, totdat zijn onschuld bewezen is. Totalitaire regimes gebruiken veel fysiek geweld om dit voorelkaar te krijgen. Bij ons is dat niet nodig, wij zijn reeds zo ingedut dat we De Veiligheid vanzelf wel slikken (zolang er maar ergens uitverkoop is).

  Wie uiteindelijk niet als een kloon van van zichzelf, met digitale ziel door het analoge leven wil gaan, doet er goed aan zich te informeren, een standpunt in te nemen en zich te verzetten, in plaats van vraagtekens te plaatsen achter zaken die geen vragen zijn.

 22. [22] Danj je wel Ssst voor deze duidelijke toelichting.
  (Tussen ons: het vraagteken was ook bedoeld om reacties te krijgen!)

  Ik vind je reactie erg goed. Is het nu al zo dat er een chip in die ID-bewijzen zit, of zijn het nog maar voornemens?

  Zou je niet aan de hand van je reactie een nieuw artikeltje kunnen/willen maken dat we voor meer aandacht op de voorpagina plaatsen?
  Stuur dan rechtstreeks naar mij:
  hub@vrijspreker.nl

 23. Maik, weet je dat het nieuwe boek van W.G. Van Dorian, de Goddelijke Selectie, uit is? AANRADER!! beter dan de Vijfde Colonne!!

 24. [14] Maik, weet je dat het nieuwe boek van W.G. Van Dorian, de Goddelijke Selectie, uit is? AANRADER!! beter dan de Vijfde Colonne!!

Comments are closed.