Onder dat motto begaat de bevolking in het land dat Nederland heet, andermaal een historische vergissing, die hen reeds veel ellende bezorgt, en in toenemende mate zal gaan bezorgen.
Met de regelmaat van de klok worden nieuwe wetjes en regels door de eerste- en tweede kamer geloodst, zogenaamd om “de burger te beschermen”.
Dat dit sluipende onrecht onopgemerkt aan de massa voorbijgaat, is tekenend voor de gemakzucht waarmede men stukje bij beetje tot een robot in staatsdienst gemaakt wordt. Dit feit doet in toenemende mate de weinige vrijheidslievende mensen naar adem snakken.

Het NRC van dinsdag 22 mei heeft hierover een niet mis te verstaan voorpagina-artikel gepubliceerd. Belangrijke observaties:
– er zijn nauwelijks actiegroepen die zich sterk maken voor grondrechten
– preventieve fouilleringsgebieden kunnen naar believen ingesteld worden
– er is angst om de privacy-schendende preventieve fouilleringen tegen te werken
– waarschuwingen van diverse kanten over de controlestaat worden niet serieus genomen
– deze onverschilligheid wekt zelfs in het buitenland verbazing op
– Nederlanders hebben een groot vertrouwen in het collectief
– in Nederland worden grondrechten niet bewust beleefd
– politici staan de overheid toe steeds vaker in te grijpen in het dagelijkse leven van burgers
– het wordt steeds gemakkelijker voor overheidsdiensten om informatie over burgers te verzamelen
– dat geschiedt in het kader van terrorismebestrijding, criminaliteit, bescherming tegen je eigen ouders
– de meeste Nederlanders weten niet wat de overheid allemaal mag
– zo ze dat al weten, meent men dat dat niet voor hen is bedoeld

Al met al nogal enorm zum Kotzen wat mij betreft. Hoe erg het met de inbreuk op de privacy is gesteld, wordt nog eens extra benadrukt door kamerlid Sybrand van Haersma Buma, die van mening is, dat de vrees voor een Big Brother society “onzin” is. Immers, het doel van de maatregelen is “mensen te helpen”. “De critici moeten beseffen, dat de regering het niet voor zichzelf doet, maar voor de burgers.”

Het heeft er alle schijn van, dat Nederlanders en haar regering samen een gelukkige toekomst tegemoet gaan, waarin de burger van wieg tot graf verzorgd en gecontroleerd wordt. Iedereen die het daar niet mee eens is, is lastig en verkoopt onzin. Ik heb nog niet gehoord dat deze mensen vriendelijk doch dringend verzocht worden om op te hoepelen uit dit uitermate verstikkende land. Weldenkende mensen zullen echter hun conclusies trekken en hun maatregelen nemen. Weldenkende mensen zullen ook niets anders kunnen dan kameraad Sybrand van Haersma Buma te classificeren onder de categorie “randdebielen”. Heeft u uw maatregelen al genomen ?

http://www.nrc.nl/binnenland/article713291.ece/Privacy_Ik_heb_niks_te_verbergen

4 REACTIES

 1. Bovenstaande retoriek was destijds ook erg populair in verzorgingsstaten als D.D.R. en Tchjechslowakije. Geen burgerrechten activisten? Komt waarschijnlijk uit angst om voor terrorist en extreem-rechts te worden uitgemaakt. Het hedendaagse equivalent van wat destijds ‘kapitalist’ en ‘kosmopoliet’ heette. De 40 jaar socialistische hersenspoeling op scholen en in media heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is inderdaad tijd om "Charta 2007" op te richten.

 2. Vrijheid ? Dat krijg je toch van de overheid ?
  Wie niet weet wat vrijheid is, zal er ook niet warm voor lopen. Ook op de universiteiten wordt tegenwoordig de nadruk gelegd op alle "voordelen" van de verzorgingsstaat.
  Vooral gezondheidszorg, onderwijs en verkeer lopen voorop. Het zal geen tien jaar duren, of je kunt je alleen verplaatsen en bij je arts of op school terecht met een RFID in je lijf.
  [1]
  Maverick. Daar zeg je zowat. Hubert, iets voor de "Dag van het Kapitalisme" ?

  Groet,
  SpyNose

 3. er is nog veel werk voor Vrijspreker.nl te doen.
  mail het voort, zo lang het nog mag!

 4. [1] "Het is inderdaad tijd om "Charta 2007" op te richten."
  [2] "iets voor de "Dag van het Kapitalisme" ?"

  Dat kan natuurlijk. Minimaal nodig:
  –Minstens één persoon die het voortouw neemt.
  –Duidelijk maken wat Charta 2007 wil.

  WIE ?? Neem dan onmiddellijk contact op.
  (hub@vrijspreker.nl )

Comments are closed.