Waarom wil een grote meerderheid Nederlanders ondergeschikt worden aan de EU?
En dat terwijl ze nauwelijks twee jaar geleden tegen de verdere integratie met die EU hebben gestemd.

Is de mening van de meerderheid omgedraaid? Zeggen ze maar wat? Of wordt er ergens met feiten gemanipuleerd? Of is er nog wat anders aan de hand?

Volgens de nieuwsberichten van vandaag is 72 % van de Nederlanders positief voor de EU.

Klopt dat? Willen ze graag door de meerderheid van Europa worden geregeerd? Of is het alleen maar zo dat men er enkele positieve kanten aan ziet? Zoals je geld niet hoeven te wisselen als je op vakantie gaat?

Het nieuws vermeldt dan ook nog dat “ons inkomen” 10 % hoger is dan het zonder de EU zou zijn.
Daar zouden we de berekening wel eens van willen zien. Tot nu toe heeft niemand ons kunnen overtuigen dat Nederlanders meer voordeel dan nadeel van die politieke unie hebben. Wij hebben wel in veel artikelen aangetoond dat de persoonlijke vrijheid van ieder individu alleen maar kleiner wordt.

Tevens willen we graag vernemen hoe de splitsing is welk deel van die eventuele 10 % gewoon komt door “het “open grenzen beleid van de EEG, en dus weinig of niets met de politieke unie te maken heeft.

We willen hier beslist nog op terugkomen.
We stellen gegevens van lezers daarover bijzonder op prijs

6 REACTIES

 1. Het "Nieuws" in, en over "Europa" kan het best worden gelezen als "nieuws uit oorlogstijd aan het front". Daar zal elke Vrijsprekerlezer echter al wel jarenlang van doordrongen zijn. Ik meld het gewoon nog maar een keer. Kan nooit geen kwaad.

 2. Zoals TNS-NIPO dat graag doet: 600 mensen vragen en extrapoleren naar 16000000 mensen. De conclusie is er al, nu het onderzoek nog.

 3. Oplossing Raadsel:

  De meeste mensen kijken alleen naar de oude media die op handen zijn van de gevestigde orde. Weigeren verder na te denken, en nemen deze info klakkeloos over. (een enorm percentage vindt het NOS-Journaal betrouwbaar!, de Volkskrant en de NRC een kwaliteiskrant!)

  En er is ook nog een redelijk vertrouwen in de politici: "ze doen (of proberen tenminste) datgene te doen wat het beste voor ons is". En dit wordt de oude media constant "bevestigd".

  "Hoge belastingen zijn noodzakelijk om later een uitkering of WAO te krijgen als je niet meer kan werken." Is ook dooddoener. En als je dan zegt dat je alleen door het opheffen van het min van sociale zaken iedereen een fatsoenlijk basisinkomen kan geven. Dan zeggen ze: Dat geloof ik niet, want dan zouden ze dat allang gedaan hebben.

  Zo reageert niet iedereen. Maar helaas wel veel.

  Tuurlijk zijn er ook mensen die weinig vertrouwen hebben in politici.

  Maar veel mensen (en ook hoogopgeleide) slikken de oude media en politici als zoete koek en kijken niet verder op het Internet naar dit soort sites.

 4. Er is trouwens een verschil tussen:

  Positief zijn over de EU en voor/tegen de Grondwet zijn.

  Vandaar ook dat het percentage anders is. Maar de oude media campagne voor de EU werkt hard mee.

 5. Als je op peil.nl ziet dat in april 65% van NL nog steeds vond dat een nieuw ‘verdrag’ toch weer aan een referendum dient te worden onderworpen vraag je je af of deze 72% wel klopt. Juist omdat veel mensen hun krantje napraten en niet te diep over dingen (willen) nadenken zou je verwachten dat de EU-positivo’s en de voorstanders van het ‘verdrag’ meer met elkaar in lijn zou zijn. Juist omdat 62% nog steeds EU kritisch is denk ik dat ofwel de ‘representatieve groep’ niet geheel objectief gekozen is, ofwel men heeft gebrek aan negatieve geluiden vertaald als positieve, ofwel een suggestieve vraagstelling gehanteerd met als doel een positieve uitslag te krijgen.

  Anderzijds kun je De Hond van dezelfde strategie verdenken, sturend voor een negatieve uitslag, maar gezien het feit dat de afwijzing van de grondwet pas twee jaar geleden is denk ik dat het waarschijnlijker is dat De Hond dichter bij de realiteit zit van Nipo.

  En daarmee valt dit soort berichtgeving dus gewoon onder propaganda, onder het mom: als maar genoeg mensen denken dat iedereen positief is, dan ontstaat de indruk dat het wel zo zal zijn, en volgt de conclusie dat de ongeïnformeerde scepticus gaat denken dat hij niet zo negatief moet doen. Goebbels in actie.

 6. Die 72% zal wel 27% zijn en dan lijkt het me nog aan de hoge kant. 😉

Comments are closed.