Omdat de ontwikkeling betreffende de uitsluiting van Ron Paul van de volgende Republikeinse kandidaatsdebatten nog volop aan de gang is, hier een update en comentaren.

Zie ook voorgaand artikel *).

Het belang stijgt zelfs boven de persoon van Ron Paul uit omdat het gaat over de vrijheid om bepaalde problemen en meningen te mogen uiten.

De voorzitter van de Republikeinse Partij uit Michigan werkt er aan om Ron Paul uit te sluiten.
Zelfs in sommige libertarische kringen is men er zo geschrokken dat Paul durfde te zeggen dat ook het Amerikaanse beleid van de laatste decennia van invloed is geweest op de gebeurtenissen in het midden Oosten, dat ook daar stemmen opgaan of het niet beter is dat Paul zich zelf terugtrekt:
www.rightpundits.com/?p=748…
Terwijl direct na het betreffende debat verschillende polls (onder andere van Fox News) Ron Paul als duidelijke winnaar aangaven.

Patrick Buchanan de stichter van “The American Conservative magazine”, en auteur van een aantal boeken, waaronder State of Emergency: The Third World Invasion en Conquest of America, zei:
“Ron Paul is no TV debater. But up on that stage in Columbia, he was speaking intolerable truths. Understandably, Republicans do not want him back, telling the country how the party blundered into this misbegotten war.
By all means, throw out of the debate the only man who was right from the beginning on Iraq.

Joe Murray schreef over Ron Paul dat hij inderdaad een groot gevaar trotseerde:
The case for quixotic: It’s a unique conceit to run as an anti-Iraq-war candidate in a generally pro-war party; to vow to eliminate myriad federal agencies, including the CIA, the IRS and the Federal Reserve; and to oppose every act of the federal government not specifically approved in the Constitution (including niceties such as congressional gold medals for such people as Mother Teresa, Rosa Parks and Pope John Paul II). “I’ve advocated over the years the elimination of most big-government things I can’t find in the Constitution,” Paul said in an interview.
Zie: www.thebulletin.us/site/new…

Jacob Hornberger, de president van de Future for Freedom Foundation, schreef een interessant artkel:
“Why Ron Paul’s Answer Terrifies Them”, waarin een groot aantal gegevens en meer verwijzingen:
“What’s going on here? Why the enormous, almost panicky, overreaction to what is a rather simple point about U.S. foreign policy? Why the attempts to suppress, distort, and misrepresent?
What are they so scared of?
The answer is very simple: The Republican establishment knows that if the American people conclude that Ron Paul is right, the jig is up with respect to the big-government, proempire,
interventionist foreign policy that Republicans (and many Democrats) have supported for many years.”

En donderdag zagen we bericht”
As Reported, Ron Paul Breaks 10,000 on YouTube
Thursday, May 24, 2007 – FreeMarketNews.com

Ron Paul’s YouTube channel registered 10,001 subscribers late in the day, May 23. Dr. Paul had nearly twice as many subscribers as Barack Obama who is in second place.

The numbers, according to the Ron Paul campaign, looked like this:

Paul – 10,001
Obama – 5,768
Clinton – 3,212
Edwards – 2,764
Romney – 2,014
Kucinich – 1,732
Giuliani – 1,389
McCain – 1,259

Van de site van Ron Paul zelf plukten we zijn 6 punten programma:

( www.ronpaul2008.com/ )

Allemaal punten waar libertariërs niet veel tegen kunnen hebben. Al wordt over zijn immigratieplan ook in Amerikaanse libertarische kringen hevig gediscussieerd.

1. Debt and Taxes
Working Americans like lower taxes. So do I. Lower taxes benefit all of us, creating jobs and allowing us to make more decisions for ourselves about our lives. (more…)

2. American Independence and Sovereignty
So called free trade deals and world governmental organizations like the International Criminal Court (ICC), NAFTA, GATT, WTO, and CAFTA are a threat to our independence as a nation. (more…)

3. War and Foreign Policy
The war in Iraq was sold to us with false information. The area is more dangerous now than when we entered it. We destroyed a regime hated by our direct enemies, the jihadists, and created thousands of new recruits for them. (more…)

4. Border Security and Immigration Reform
The talk must stop. We must secure our borders now. A nation without secure borders is no nation at all. It makes no sense to fight terrorists abroad when our own front door is left unlocked. This is my six point plan: (more…)

5. Privacy and Personal Liberty
The biggest threat to your privacy is the government. We must drastically limit the ability of government to collect and store data regarding citizens’ personal matters. (more…)

6. Property Rights and Eminent Domain
We must stop special interests from violating property rights and literally driving families from their homes, farms and ranches. (more…)
————————————-
Wij blijven zeer benieuwd naar verdere ontwikkelingen.
—————————————
*) Zie “Ron Paul in probleem of een kans?
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

28 REACTIES

 1. Het gaat uitstekend met Ron Paul.
  Hij brengt de GOP terug tot de Constitution en "The Bill of Rights", een document, waar veel Democraten nog nooit van gehoord schijnen te hebben.

  Weblink naar Hornbergers artikel:
  http://www.fff.org/comment/

 2. [1] Nja Nose,

  In de 19de eeuw waren de democraten de partij van "small,limited government,
  state rights and low taxes"…helaas in 1896 zijn ze gekaapt door Big government statisten…

  William Jennings Bryan was de naam van de schurk van dienst.

  Groetz,

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. [2] Cin,
  Inderdaad, hij was de religieuze fanaticus, die aan de federale staat een morele voortrekkersrol toekende.
  Hij droeg zware medeverantwoordelijkheid voor de beruchte drooglegging en ondersteunde in 1914 de Harrison Narcotics Act, de voorloper van de beruchte "War on drugs".
  Als je erover nadenkt blijf je je verbazen over de enorme consequenties die dit beleid voor de staatsinrichting, de maatschappij en de Amerikaanse buitenlandse politiek hebben gehad en wereldwijd nog steeds hebben.
  Groet,
  SpyNose

 4. Ik denk dat Ron Paul echt ver kan komen. Hij spreekt ongemakkelijke waarheden en vooral de jeugd is het met hem eens.

  Dus, of Paul ver komt of niet, dan nog zal hij een grote impact hebben op de GOP. Hij zal – net als Fortuyn, volkomen andere situatie en onderwerp – de agenda zetten. Hierdoor zal hij het Amerikaanse volk voor zich winnen.

  De andere kandidaten hebben eigenlijk helemaal geen oplossingen; meer guantanamo’s, meer belastingen, meer overheid, meer controle, meer, meer…..

  Als ik twijfel over een onderwerp, ga ik altijd even naar de site van Pat Buchanan om te checken. Zolang hij zijn evangelisme en protectionisme even laat voor wat het is, blijkt hij met afstand de beste politieke analist van de VS. Wat zou het anders zijn geweest als niet Bush, maar hij de GOP destijds had gewonnen.

  Buchanan steunt Ron Paul – al vanaf het begin.

 5. [1] Lincoln was een Republikein die maar weinig moest hebben van de Amerikaanse grondwet, en ik denk dat Ron Paul ook geen Lincoln liefhebber is (terwijl de neocons dat juist wel zijn). Robert Taft wordt wel vaak door Ron Paul genoemd.

 6. [4] Jimmy,
  "Hij [Ron Paul] spreekt ongemakkelijke waarheden en vooral de jeugd is het met hem eens."

  Paul herintroduceert de (simpele logica van de) ´golden rule´, de revolutionaire waarheid van J. X´us.

  "De andere kandidaten hebben eigenlijk helemaal geen oplossingen"

  Precies. Dat schijnt vooral de Amerikaanse jeugd in de gaten te krijgen.

  Groet,
  SpyNose

 7. [5] Kurt,
  Dit is uit Lew Rockwell´s commentaar (zie betreffende weblink uit het vorige artikeltje over Ron Paul):

  ""They come and they attack us because we’re over there. I mean, what would we think if we were – if other foreign countries were doing that to us?"

  Wow, he broke the great taboo in American political life! Why this should be a taboo at all is unclear, but there it is. But now that it is finally out in the open, this shocking theory that the terrorists were not merely freedom-hating madmen but perhaps had some actual motive for their crime, let’s think a bit more about it."

  http://www.lewrockwell.com/

  Groet,
  SpyNose

 8. [6] "Precies. Dat schijnt vooral de Amerikaanse jeugd in de gaten te krijgen."

  Het zou geweldig zijn als dit zich doorzet.
  Nu de vraag hoe de Nederlandse jeugd dit kan gaan begrijpen?
  Zijn er mogelijkheden om daar een duwtje in de goede richting te geven?
  Ideeen?

 9. Ron Paul heeft wel één groot nadeel en dat is zijn leeftijd – 72 (°1935)
  Het is voor hem nu of nooit, en dat kan meetellen als verklaring voor zijn gedurfde openhartigheid.

  Vooral zijn border security standpunt kan ik waarderen!

  Ja ik geef het toe: ook libertariërs moeten gewoon gespuis buiten het land mogen willen houden. Ik heb er de pest aan dat iemand mij on-libertarisch noemt omdat ik het liefst alle moslims uit Europa zie terugkeren en dat ik ten volle begrijp dat Amerikanen niet willen gehispaniolaliseerd worden.

 10. [9]

  Dat is common sense.

  Als het libertarisme stelt, dat volledig open grenzen en de teloorgang van elke traditite iets ‘goeds’ was, dan zou ik deze stroming terstond de rug toekeren. Al wijs ik de Staat af; ik wijs de Nederlandse samenleving an sich niet af natuurlijk.

  Ik denk dat het libertarisme hier gewoon nog niet over definitief over uit is. Hoppe heeft er wel zinnige dingen over gezegd.

  Laat gewoon alleen mensen toe die ons land en gemeenschap iets te bieden hebben; 1) kennis- en seizoenwerkers. 2) Echte vluchtelingen – mensen die bedreigd worden in hun leven – moeten ook hun leven kunnen redden, hetzij tijdelijk. 3) Nederlanders die met een buitenlandse willen trouwen, maar met inkomens- en arbeidscontracteis. Alle anderen moeten hun eigen land maar op gaan bouwen.

  Overigens is het geeneens een kwestie van discussie meer, als Nederland nog meer kansarme mensen toelaat, dan hoef ik deze zomer Atlas Shrugs niet meer te lezen. Ik kan dan gewoon naar de Randstad voor een real-life scenario!

 11. [10]
  >Als het libertarisme stelt, dat volledig open grenzen en de teloorgang van elke traditite iets ‘goeds’ was, dan zou ik deze stroming terstond de rug toekeren.<

  Het streven bij sommige libertariërs om een eigen grondgebied te gaan claimen (in New-Hampshire, in het verloren continent Afrika of van mijn part ergens waar er een hoop ragheads rondlopen) laat al zien dat er meerdere mensen zo denken.

  En in feite kan je een staat of natie ook gaan beschouwen als een vrijwillig samenwerkingsverband van soevereine personen om zodoende bepaalde grote zaken die van direct belang zijn voor al die personen gestroomlijnd af te kunnen handelen.

 12. [9] Bud,

  Ik heb ook een pesthekel aan die Minderwaardige Onbetrouwbare Slinkse Luie Imbeciele MisbakselS (of kortweg: M.O.S.L.I.M.’s), maar aan de overheid toe te staan te discrimineren (op geloof of andere grond) is het laatste wat ik wil. Immers ook een politicus of een ambtenaar is een M.O.S.L.I.M.
  Dus geen beleid om mensen o.b.v. deze of gene karakteristiek (waaronder geloofsovertuiging) te weren.
  Het probleem lost zich vanzelf wel op als we onze sociale zekerheid afschaffen. Voor iedereen en dus ook voor immigranten. M.O.S.L.I.M.s komen er immers massaal op af: zoals vliegen op een stront.
  Als zowel WW, Bijstand, Kindergeld, AOW en WAO afgeschaft worden, dan loopt de Bijlmer cq. Borgerocco binnen het jaar leeg. Probleem opgelost.
  En wel ZONDER dat je een overheids-M.O.S.L.I.M over mensen laat beslissen.
  Zo zie je hoe een het probleem toch langs libertarische weg verholpen kan worden.

  Groeten,
  IJzervreter

 13. [3] En daar kwam dan Rachel Carson nog overheen, die onnoemelijke schade heeft aangericht en middels de wet van behoud van ellende medeverenatwoordelijk gehouden kan worden voor het klimatisme an andere bewegingen die het ‘behoud van de natuur’ boven het welzijn van de mensheid stellen: http://www.aynrand.org/site
  Weet iemand wat Paul’s stelling t.a.v. deze bewegingen in het algemeen en het klimatisme in het bijzonder is?

 14. [12] Helemaal juist. De socialistische verzorgingsstaat moet je eerst afschaffen. Te beginnen voor personen die er niet aan mee [hebben] betaald.
  En zoals je zegt:

  "Dus geen beleid om mensen o.b.v. deze of gene karakteristiek (waaronder geloofsovertuiging) te weren."

  Ook mee eens, al wordt het iets moeilijker als die "karakteristiek" is dat ze stelen of moorden.
  Vandaar dat een individuele beoordeling nodig is.

 15. [11] "En in feite kan je een staat of natie ook gaan beschouwen als een vrijwillig samenwerkingsverband van soevereine personen om zodoende bepaalde grote zaken die van direct belang zijn voor al die personen gestroomlijnd af te kunnen handelen."

  Het kernwoord is "vrijwillig en soevereine personen".
  Als dat het geval is, is het probleem ook opgelost. Vergelijk een flatgebouw en de "Vereniging van Eigenaren". Die laten terecht ook niet iedereen toe op hun eigendom.

 16. OOOOIT was er een zowat letterlijke Texaniaanse kippekop … ROSS PEROT geheten … En zie hier, de laatste kippekop. Niet te begrijpen dat men zich op het dek van het gedoemde hms. BEATANICS daar zo druk om maakt … Alsof het nog ergens toe gaat leiden …

  Maar WAT een (pseudo) wijsheid om te kunnen vaststellen dat een conflict nooit helemaal een eenzijdige affair is. Biiiiig deal …

  Amerika bemoeit zich weliswaar met anderen … edoch interventie met hun binnenlandse kernactiviteiten t.a.v. "the pursuit of happiness" wordt eenvoud NIET getolereerd. ONVERSCHILLIG wie wat zegt … DAT is de essentie van haar power politics.

 17. [15]
  Precies. Fysieke grenzen zullen er altijd zijn en fysieke grenzen zullen er zeker zijn bij soevereine personen. En al is het maar in de vorm van een witgeverfd, koddig tuinhekje om een armzalig stukje land in erfpacht heen. Binnen dat hekje gelden andere regels dan daarbuiten en dat is goed.

  Een zekere vorm van nationalisme is m.i. goed te verenigen met libertarisme. Zolang dat nationalisme maar niet inhoudt dat het ‘geluk’ van die natie gelijkgesteld wordt met het geluk van de machthebbers en/of het geluk van de overheid.

  I love my country,
  I fear my government.

 18. [13]
  "Weet iemand wat Paul’s stelling t.a.v. deze bewegingen in het algemeen en het klimatisme in het bijzonder is?"

  Dat is inderdaad nogal moeilijk terug te vinden. Zie het onderstaande fragment. Ron doet geen uitspraak over het controversiële onderwerp an sich, maar voert het terug op libertarische principes zoals "gij zult geen oliemaatschappijen subsidiëren".

  http://www.wmur.com/politic

 19. Ron Paul heeft misschien goed libertaire ideeën, maar met zijn uitspraken over 9/11 heeft hij zich bij de Truthers gevoegd, een groep die gelooft dat Bush verantwoordelijk is voor de terreuraanslagen&#8211; en zich prompt onmogelijk gemaakt. De Truthers zijn namelijk extreem tot waanzinnig links.
  Over de oorzaken van de aanslagen: 9/11 gebeurde omdat Osama bin Laden de VS en Israel selecteerde als vijanden en om geen andere reden. Het Midden-Oosten ondergaat al eeuwen Westerse invloed. Vooral sinds in de 1920er jaren de Joden naar Palestina begonnen te emigreren. Het Westen werd in de ogen van de plaatselijke Arabieren belichaamd door Joden die, anders dan ze gewend waren niet onderdanig deden tegenover de heersende islamitische cultuur. In onze tijd voelen de Islamieten de doordringing van Westerse liberale waarden in hun cultuur. Gelijkwaardigheid van mensen, gelijke positie van de vrouw, economische en politieke vrijheid, etc. Dit wordt door de radicalen terecht als een dodelijke bedreiging voor de Islam gezien. Helaas zijn de elites hier in Europa, maar ook in de VS zo laf en corrupt dat ze weigeren die waarden als superieur te beschouwen en te verdedigen. De zwakte en het nihilisme van het Westen is in de verklaring van 9/11 een even grote factor als de "ontwerpfouten" in de Islam, die de schuld zijn van profeet Mohammed. Lees hierover Melanie Phillips.

 20. [20]

  Volgens mij moet je even zijn uitspraken lezen of zijn optreden zien. Ron Paul stelt alleen dat interventionistisch Amerikaans beleid ‘blowback’ kan opleveren.

  Hij stelt NIET dat hij dat als een excuus niet, zeker niet. Paul stelt alleen dat de oorzaken van ‘blowback’ deels weg te nemen zijn. Paul verdedigt de aanval dus niet.

  Osama Bin Laden (mr. 9/11), Paul Wolfowitz (mr. neocon) en Michael Scheuer (mr. CIA) hebben het allemaal al jaren geleden gezegd.

  Laat dat even tot u doordringen. Er is politiek en academisch GEEN twijfel over ‘blowback’; het is feitelijk vastgesteld.

  Paul schrijft de aanval ook niet toe aan de VS, zoals de truthers. Het idee dat Paul zich bij de truthers voegt, is echt absurd. Waarschijnlijk haalt u uw informatie bij FoxNews. Waarom dat onverstandig is, lijkt me mbt dit onderwerp zelf-evident.

  Ja, het islamisme is een grote dreiging voor de wereld en ja buitenproportioneel veel moslims misdragen zich dagelijks. Ik zal de laastste zijn om te bestrijden dat ik dat meer dan zat ben. Geloof me.

  Dan nog is het mogelijk dat de VS – en Europa – ‘blowback’ creeren door hun acties in het midden-Oosten.

  Laat ze maar lekker stoeien daar: non-interventie.

  Om met Michael Scheuer te spreken; "who cares if they kill each other? That’s what we want. We want them to target themselves and their states. We just want them to stop killing us."

 21. Niet zoooomaar mensen die zoooomaaar wat over RP wat te zeggen hebben ……
  ======================

  I think too many conservatives and libertarians have the idea that anyone who plays the political game to win is necessarily a sell-out. They love Ron Paul precisely because of the futility of his efforts–I THINK HE DEFINES HIS POSITIONS SO AS TO ENSURE THAT THEY WILL NEVER BE ENACTED. That frees him to avoid making any serious effort to get them enacted–that would require compromise, which is intolerable to him.

  http://bartlettblog.townhal

  At what point does the online support for libertarian Republican presidential candidate Ron Paul do his candidacy more harm than good? That is, when does his obviously devoted online fan base start to turn off uncommitted voters, rather than provide an example to follow? I think might just be getting to that point.

  http://politicalmavens.com/

 22. [21] Ondertussen hebben de VS duidelijk een strategie (waar men in het avondland geen enkel benul van heeft:

  1. Zwaar punitieve acties t.a.v. trangressies zoals 911, (vrij naar Israelisch model).
  2. Terugdringen van de Islam tot achter hun grenzen, en het conflict DAAR heen verplaatsen. (Containment).
  3. Gebruikmaking van de propensiteit van de Islam om steeds elkaar te lijf te gaan en uit te schakelen. Bevorder daartoe seculariteit en "gematigheid".
  4. Houdt de Moslem diaspora vooral goed in de gaten. Maar zeg niet openlijk tegen alles-wat-moslem-is te zijn.(Contra tachia)
  5. Knijp geleidelijk aan hun geldkraan dicht.
  6. De Moslemfanaten zijn … " the tail that wags the dog" … "dock that tail"

 23. [18]
  Je hebt gelijk, patriotisme dekt de lading inderdaad een heel stuk beter.

 24. [20]

  Inderdaad, V. Ballegooije. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is de aanval, voor zover die ideologische motivatie heeft, wel degelijk vanwege "Amerika’s vrijheden" en wel om de redenen die jij noemt.

  De Westerse, en meer specifiek Amerikaanse cultuur vindt zijn weg over de wereld, inclusief dus film-en muziek industrie en zijn schaars geklede en seksueel bevrijd gedragende vrouwen.
  Deze cultuur wordt uiteraard als verwerpelijk beschouwd maar er is door de technologie (muziek, films, internet) niet aan te ontkomen, en wordt daarom als bedreiging beschouwd voor de obscurantistische, "traditionele" waarden van de Islam. Vrouwen en homo’s zien de vrijheid voor mensen als zij in het Westen, en beginnen zo te zien hoe de Islam ze knecht op manieren die op andere plaatsen in de wereld niet voorkomen. Er is de dreiging van emancipatie en opstand.

  Dat Amerika niet vanwege "buitenland-politiek" (of i.i.g. niet voornamelijk) is aangevallen op 9/11 wordt aangetoond door de aanslagen en bedreiging daartoe om verschillende redenen in verschillende plaatsen in de wereld, o.a. door Al-Qaida.

  De "radicale" Islam cq. moslims zijn betrokken bij een meerderheid van de gewelddadige ideologische danwel politieke conflicten in de wereld van Afrika tot Europa, en door geheel Azie tot aan Thailand toe. Wat hebben Thaise leraren immers met Bush en kornuiten te maken, of met Israel en de "bezetting"?

  De "radicale" Islam of "radicale" moslims hebben geen redenen nodig maar een excuus en gezien alles dat als verwerpelijk of "on-Islamitisch" wordt beschouwd volgens de Islam zijn die excuses rouw in voorraad.

  Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Theo van Gogh, de Deense Cartoon-affair, en Salman Rushdie.

  Als iemand als Ron Paul daarom de zelf-kastijdings methode gebruikt is dat zo teleurstellend.
  Zijn punten in het algemeen zijn zo geweldig (met name de grensbescherming, gezien de "open border" mentaliteit van veel andere libertariers), dat zijn mening over 9/11 de libertariers weer over doet komen als naieve idioten die de schuld eerst bij zichzelf zoeken.
  Een reden voor veel potentiele volgers om af te haken bij zoveel zelfhatende domheid.

  Overigens vraag ik me af of de Amerikaanse jeugd hem steunt om al zijn punten, zoals ook de grensbescherming en de lagere belastingen, of dat het hier voornamelijk gaat om zijn verhaal over 9/11 en Irak.

 25. [23] &#8220;Ondertussen hebben de VS duidelijk een strategie (waar men in het avondland geen enkel benul van heeft:&#8221;

  De strategie van de waanzin ja.

  &#8221;1. Zwaar punitieve acties t.a.v. transgressies zoals 911, (vrij naar Israelisch model).&#8221;

  Punitieve acties zoals een land aanvallen en naar de kloten helpen waar de daders zich niet bevinden en dat er niets mee te maken heeft.

  &#8221;2. Terugdringen van de Islam tot achter hun grenzen, en het conflict DAAR heen verplaatsen. (Containment).&#8221;

  Het conflict heeft zich altijd daar bevonden en door de ongelukkige strategie van de VS is de Islam of in ieder geval de fundamentalistische Islam aan het winnen.
  &#8221;3. Gebruikmaking van de propensiteit van de Islam om steeds elkaar te lijf te gaan en uit te schakelen. Bevorder daartoe seculariteit en "gematigheid".&#8221;

  Bevorderen van seculariteit en gematigdheid zoals geld en wapens doneren en lenen aan dictators en gewelddadige opstandelingen. Zoals ze Sadam sponsorden, zoals ze Osama opleidden, zoals ze nu de saoedies steunen en Pakistan (waar Osama waarschijnlijk zit), zoals ze zo&#8217;n beetje elk regime in het Midden-Oosten sponsoren behalve Iran.

  Bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten is altijd een slecht idee, het vermindert de stabiliteit in het land en de wereld en degenen die daar van profiteren zijn de extremisten.

  &#8220;4. Houdt de Moslem diaspora vooral goed in de gaten. Maar zeg niet openlijk tegen alles-wat-moslem-is te zijn.(Contra tachia) &#8220;

  Wat is Contra tachia?
  Bedoel je soms de Moslim diaspora uit landen zoals Irak, Iran en Afghanistan die de VS met hun rampzalige beleid veroorzaak(t)en.
  Kun je misschien toelichten wat dat praktisch gezien inhoud als de VS de Moslim diaspora vooral goed in de gaten houdt?

  &#8220;5. Knijp geleidelijk aan hun geldkraan dicht.&#8221;

  Die geldkraan die ze zelf wagenwijd open hebben gezet?
  De terroristen hebben niet zo veel geld nodig om te blijven opereren. Dit in tegenstelling tot het Amerikaanse militair industriële complex.

  &#8221;6. De Moslemfanaten zijn … " the tail that wags the dog" … "dock that tail"&#8221;

  Niet met dit beleid.

  [25]
  Als je zegt dat het binnenlandse beleid veel beter kan is het OK maar als je zegt dat het buitenlandse beleid dom is zelfhatende domheid.

  Als ik zeg dat het binnenlaten van grote getallen Marokkanen, Turken en andere Moslims problemen in de Nederlandse samenleving heeft veroorzaakt is dat dan ook zelfhatende domheid, immers ik geef de Nederlanders de schuld voor het bennenlaten van de moslims. Dus ik geef de schuld aan de Nederlanders i.p.v. de Moslims voor de problemen.

 26. [27] Horhe heeft op een punt helemaal gelijk … de ellende waar Nederland nu in is gedompelt heeft men aan absoluut niemand anders te danken dan aan zich zelf. Immers men is NIET tegen de achterlijk monarchie, niet tegen de multikul en niet tegen redistributie via belastingen en voorzieningen, noch tegen de EU.

  En als Horhe een andere spin wil geven, danwel het anders ziet, dan wat duidelijk de Amerikaanse strategie is vis-a-vis de Islam, dan is tie daar oook geheel vrij in en krijgt met mij geen ruzie mee. Ik heb het slechts opgetekend omdat mij dat zo is opgevallen. Wel is het een feit dat de gansche barmhartige gemeenschap in de VS sinds 911 steen en been klaagt.

Comments are closed.