Op de middelbare school heb ik ‘being there’ gelezen, een prachtig boek – ook verfilmd met Peter Sellers in de hoofdrol. Het verhaal draait om een warrig persoon – Chauncey Gardenier genaamd – die constant raaskalt over tuinieren. De nog dommere massa om hem heen duidt zijn opmerkingen als geleerd klinkende metaforen voor wereldvrede en ziet Chauncey daarom als een groot denker. Chauncey klimt hierdoor steeds hoger op de maatschappelijke ladder. Het bedrog neemt steeds groteskere vormen aan. Het boek probeert de domheid van mensenmassa’s bloot te leggen; het laat zien hoe gemakkelijk mensen zich mee kunnen laten slepen met hypes en trends.

Ron Paul zou een van de mensen zijn, die Chauncey als fantast had ontmaskerd. Deze libertarische Republikein zaagt werkelijk alle poten onder de neoconservatieve orthodoxie vandaan, bij elk debat en over elk onderwerp waar hij zich in mengt. Wellicht op Fortuyn na, heb ik nog nooit zo’n vrije en dappere geest in de politiek horen spreken. Niet dat ik het met alles eens ben, maar hij zegt zeer veel zinnige dingen, die lijnrecht indruisen tegen de heersende opvattingen. Tegen het gezonde verstand gaan zijn argumenten echter niet in, integendeel. Zo wil hij de inkomstenbelastingen radicaal verlagen, de patriot-act intrekken, de oorlog in Irak stoppen, een buitenlandbeleid van non-interventie, de verzorgingsstaat afschaffen, de no-child-left-behind act intrekken en de overheid verkleinen. Bovendien noemde hij als enige Bush’ inflation tax – even kort: overheidstekort oplossen door geld bij te drukken, hierdoor wordt een dollar minder waard -, die door de middenklasse van Amerika opgehoest moet worden.

Ik voorspel dat ad hominem aanvallen, lastercampagnes en rechtse pavlovs; “Unpatriotic! Unamerican!” niet lang uit zullen blijven. De neocon pundits zullen, bij wijze van spreken, de messen op dit moment slijpen. Ron Paul’s boodschap slaat namelijk nogal aan, op internet is hij de populairste kandidaat en ook het Amerikaanse volk vraagt zich af; wie is die man en waarom hoor ik hem niet vaker?

De links-rechts remise
Amerikanen slingeren al jaren heen en weer tussen twee politieke partijen; de religieus-rechtse en autoritaire Republikeinen vs. de linkse-etatische verzorgingsstaatadepten. Het land is letterlijk gespleten in red- en bluestaters; een andere indeling klinkt de Amerikanen vreemd in de oren. Veel rechtse Amerikanen weten diep in hun hart dat oorlogen en vrijheidbeperkende wetten niet bij het idee van de VS passen, zoals de ‘founding fathers’ dat voorstonden. Veel linkse – of ‘liberal’ – Amerikanen weten dat een grote overheid en overdreven tolerantie voor vooral illegale immigratie de leefbaarheid van het land op termijn ondermijnen. Desondanks bestoken ze elkaar virulent en doen ze het voorkomen alsof zij beiden de ultieme waarheid zelf verkondigen; l’enfer, c’est les autres.

De beste voorbeelden van het eigen gelijk zijn de tv-zender FoxNews en de krant The New York Times; deze media vinden objectieve journalistiek echt iets van vroeger. Volgens Fox is elk anti-oorlog geluid verkapt anti-Amerikanisme en volgens NYT is elk immigratiebeperkende gedachte xenofobie of crypto-fascisme. Zoveel verschilt de VS dus niet van Nederland, hetzij wij geen Nederlands equivalent van Fox hebben.

Toen was daar ineens Ron Paul. Hij werd op het laatste moment toegevoegd aan het Republikeinse debat en op elk punt van het debat won hij; oorlog, overheid, abortus, uitgaven en vrijheid. Tjonge, wat zullen de mainstream media en de Republikeinse partij spijt hebben, dat ze hem überhaupt hebben toegelaten tot de verkiezingsdebatten. Wat een verademing is deze man.

Grondwet en libertarisme
Neem nu alleen al zijn opmerking over abortus en de doodstraf; “I’m consistently pro-life”; hij was op beiden tegen. Zie daar eens een speld tussen te krijgen! “Don’t you think the choice is up to the woman.”; vroeg Colmes van Fox. Paul reageerde; “A foetus is a life and if you kill it, it’s an act of aggression.” Colmes (die-hard ‘liberal’) was stil en verwonderd; hij keek echt van “tsja daar zit wat in!” Paul sprak ook niet over abortus vanuit Christelijke orthodoxie of overheidsdwang, maar uit persoonlijke ervaring. Paul heeft als voormalig dokter meer dan 4000 baby’s ter wereld gebracht.

Paul spreekt niet alleen over de grondwet als een ding van het verleden; hij gelooft echt heilig in de eeuwige wijsheid, die het document belichaamt – ook weer zoiets verbazingwekkends. Paul beschouwt de wijsheden van de ‘founding fathers’ niet als ouderwets, maar als een van de beste menselijke voortbrengselen ooit – aangezien ik het document onlangs doornam, moet ik hem daar gelijk in geven. De Amerikaanse grondwet is inderdaad iets waar Amerikanen trots op mogen zijn en andere landen veel van kunnen leren.

Het is ook erg verhelderend om te zien, dat elk argument van Paul voortkomt uit een consistente ideologie; het libertarisme. Wat een verschil met al dat flip-flop gezwets van traditioneel links en rechts. Paul heeft daarnaast de geloofwaardigheid en de integriteit om zijn ideologie te verdedigen; hij stemde consistent tegen oorlog, belastingen en collectivistische en privacybeperkende wetgeving. En dat als enige in Washington, een waar unicum. Paul zegt wat hij denkt (en scrijft) en doet wat hij zegt; wie zei dat bij ons ook alweer? Als het de VS menens is om hun beschadigde imago in de wereld weer te herstellen, dan weet ik wie ze moeten kiezen. “Be friends with countries, work with them.”; af en toe kneep ik mezelf even.

Giuliani en de olifant in de kamer
De Irak-oorlog was gebaseerd op drie aannames; Irak werkt samen met Al-Qai’da, Saddam heeft WMD en Al-Qai’da viel de VS aan om zijn vrijheden. De eerste twee zijn onjuist gebleken, de derde werd door Paul ontkracht in het tweede debat. Ron Paul verkondigde deze omstreden opvatting – of hij helemaal gelijk heeft, weet ik niet, dat zal de geschiedenis uit moeten wijzen, daar ben ik geen expert in. Paul stelde dat de VS op 9/11 niet zijn aangevallen voor wat ze belichamen (zijn), maar voor wat ze doen. Het doelt daarmee op de wereldwijde legerbases, de pressie die de VS uitoefenen op andere landen, sancties, CIA-acties en de VS steun aan Israël. Daar zit natuurlijk wel iets in. Natuurlijk zal de waarheid deels in het midden liggen, want terroristische acties zijn nooit te rechtvaardigen – wat de reden ook is, Israël is een bondgenoot en het Islamisme rukt wereldwijd op. Daar kunnen Thailand, de Filippijnen, Kashmir, China, Spanje, VK, Rusland, Indonesië en de gehele Islamitische wereld over meepraten. De VS is daar naar mijn mening niet als enige schuldig aan.

Al-Qai’da en het oprukkende islamisme zijn echter niet hetzelfde, al zullen ze elkaars doelen en principes enthousiast steunen. De opvatting dat 9/ 11 plaatsvond als vergelding voor het bombarderen van Irak, door de VS ingestelde VN sancties en de legerbases in Saudi-Arabië is beter bekend als de ‘blowback theorie’. Giuliani, die zijn hele verkiezing op basis van post-9/11 gevoelens voert, reageerde – logisch – verontwaardigd op de mening van deze rechtse ketter; “That’s an extraordinary statement, as someone who lived through the attack of September 11, that we invited the attack because we were attacking Iraq. I don’t think I’ve heard that before, and I’ve heard some pretty absurd explanations for September 11th.”

Wellicht denkt u – de lezer – nu ook: wat een naïeve, islamapologeet die Paul, wat een eikel! Nou, luister dan eens naar twee mannen, die het kunnen weten. CIA’s Michael Scheuer sprak tegen CNN; “We’re being attacked for what we do in the Islamic world, not for who we are or what we believe in or how we live. And there’s a huge burden of guilt to be laid at Mr. Bush, Mr. Clinton, both parties for simply lying to the American people.” Gelooft u Scheuer niet? Luister eens naar Osama Bin Laden zelf; “The latest and the greatest of these aggressions, incurred by the Muslims since the death of the Prophet (…) is the occupation of the land of the two Holy Places -the foundation of the house of Islam, the place of the revelation, the source of the message and the place of the noble Ka’ba, the Qiblah of all Muslims- by the armies of the American Crusaders and their allies.” Leidende paleocons als William Lind en Pat Buchanan preken eveneens al jaren, zowel de blowback als de non-interventie theorie.

Kortom: er is meer wetenschappelijk en politiek draagvlak voor de ‘blowback’ theorie, dan algemeen bekend is. Later bleek pas in hoeverre Paul’s theorie was opgevallen, want in eerste instantie klapte de zaal zich blauw na Giuliani’s interruptie. Achteraf bleek dat Paul (opnieuw) het tweede debat der Republikeinen gewonnen had – overigens bij Fox, niet bepaald een paleo-conservatief dan wel libertarisch bolwerk. Het Amerikaanse volk begint zowaar Paul’s ideeën op te pikken.

Correct neoconservatief?
Eerder heb ik lijsten gepubliceerd met politiekcorrecte dogma’s van progressieven, die mij storen. Niet zozeer omdat mensen die mening hebben, maar omdat ze die mening gelijk stellen aan waarheid of wetenschap. Neoconservatieven, zo blijkt, kunnen er ook wat van. De aanname dat de VS zijn aangevallen op basis van de vrijheden, die ze vertegenwoordigen, is blijkbaar onbetwistbaar. Zo’n opvatting blijkt dus dogmatisch en ergert mij dus ook: alles is in bepaalde mate betwijfelbaar en ter discussie te overwegen – waarom niet? Vele paleocons stellen neocons gelijk aan ‘liberals’ met een pro-oorlog agenda, zover zal ik niet gaan. De opvatting dat er geen verschil is tussen paleo- en neocons lijkt me echt fundamenteel onjuist; het is een volkomen andere ideologie.

In plaats van dat de zeven andere kandidaten een debat aangaan met een politicus, die er andere opvattingen op nahoudt – alhoewel: in hoeverre is Paul’s mening eigenlijk afwijkend? – doen ze Paul af een niet serieus te nemen en beledigende, oude hofnar. Zo van; kijk, je mag bij het debat zijn, alles leuk en aardig, maar je bent en blijft slechts een sparring partner van de echte kandidaten: McCain, Giuliani en Romney. Een eigen mening naar voren brengen, laat staan een eigen ideologie, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Paul heeft daar maling aan. Hij staat daar namens het Amerikaanse volk en hij laat zich die kans niet ontnemen. De Fortuyn vergelijking gaat hier opnieuw op. Net als die van Rocky trouwens!

Machtig niet?
Ik ben altijd blijven geloven in het ‘goede’ van Amerika en de waarden die ze voorstaan; ook ten tijde van George W. Bush, dat zeg ik er eerlijk bij. Keer op keer corrigeerde Amerika zijn vergissingen en leidde het de rest van de vrije wereld naar een beter toekomst. Ron Paul laat zien dat het door de ‘founding fathers’ gestichte Amerika nog altijd de grote hoop van de mensheid is. Als Paul desondanks belemmerd wordt door de media, andere kandidaten, de powers-that-be in de Republikeinse partij en daardoor vroegtijdig uit de race valt, dan mag hij zich in ieder geval troosten met het idee dat hij de enige, echte patriot was. In dat geval hoop ik dat de andere kandidaten en het Amerikaanse volk iets van Paul’s boodschap opsteken en overnemen. Zo komt de libertarische droom weer wat dichterbij. Maar het is een taak voor libertariërs om te hopen op meer! Met Ron Paul zou het daadwerkelijk nog eens kunnen ook. (Niet ten minste omdat de eerste primary in New Hampshire is van het ‘free state project’.)

PS
Als u nog altijd het nut niet inziet van non-interventie en voorstanders als laf of naïef afdoet, luister dan eens naar Pat Buchanan; “(…) We hail the fall of Czar Nicholas and get Lenin. We go to war to hang the Prussian Kaiser and get an Austrian corporal named Hitler. We cut off aid to the “corrupt” regime of Chiang Kai-shek and get Mao Zedong. We denounce Lon Nol and get Pol Pot. We destabilize the Shah and get the Ayatollah. How many times must we relearn the lesson? The road to hell is paved with good intentions, and the fruits of Wilsonian idealism are rarely ideal.” – Go Pat! Ik krijg een naar voorgevoel als ik de situatie in Irak bekijk. (Al zijn libertariërs ook wel bekend met dit principe, als de law of unintended consequences.)
———————————————
Ingezonden door Jimmy

22 REACTIES

 1. Hoe groot is zijn kans eigenlijk om de republikeinse kandidaat te worden?

 2. [1] De meest optimistische peilingen geven hem 2% in het algemeen, maar als hij ergens in een staat derde of vierde kan worden, zal het een goed resultaat zijn.

  Still, nog bijna een jaar te gaan, en hij verwerft steeds meer aangang en – zoals het puike artikel zegt – laster van derden.

 3. [2] Het is gewoon hopen op een sneeuwbaleffect, steeds meer mensen die het licht zien en met argumenten werken in plaats van onderbuikgevoelens. Als die man aan de macht komt dan hoop ik dat een hoop andere landen zijn voorbeeld zullen volgen.
  Hoewel ik toch kritisch blijf, het is en blijft een politicus, zou ik hem toch graag een kansje geven.

 4. Wat abortus betreft; het dwingen van een moeder om voor de ongeboren vrucht te zorgen is ook een vorm van geweld. Als ik last heb van een parasiet en deze verwijder, dan zal iedereen daarvoor begrip hebben. Nou wil ik niet een kind als een parasiet beschouwen maar in beide gevallen is het stoppen van hulp, met als gevolg de dood, niet een vorm van agressie.

 5. [4] Ik vind het een moeilijke kwestie. Ik ben persoonlijk tegen abortus, maar ik zie geen heil in staatsinmenging.

  Waarom ben ik er tegen? Het non-agressieprincipe en zelfverdediging leren ons dat je iemand die in je tuin staat niet neerschiet, vermits de agressie die de man op jou(w eigendom) uitoefenent niet in proportie staat tot het daadwerkelijk neerschieten ervan.

  Een baby oefent geen agressie uit, meer nog, hij is nog niet in zijn persoon om rationeel te handelen. Mij lijkt het dan aangewezen om alles te doen om hem in die staat te brengen.

 6. [5] [4]

  Persoonlijk vind ik abortus een lastige zaak, waar te weinig over gediscussierd wordt. Ik vind het zeker geen taak voor de Staat. Sinds dit rapport ben ik er overigens wel enigszins anders over gaan nadenken;

  http://www.ipfe.org/Report_

  lees eens, je zal schrikken.

  Daar gaat het overigens niet om in het voorbeeld. Het gaat erom dat journalisten vaak maar twee standpunten kennen; rechtsconservatief of links-liberaal. Zodra ze een ander standpunt horen, vallen ze van hun stoel.

  Paul schopt heilige huisjes om; links en rechts weten zich geen raad.

 7. [4] [5] [7] Pas op, het is gebleken dat discussies over abortus vlug ontaarden in emotionele verwijten.
  Daarom hoef je het echter niet te vermijden. Goede rationele redeneringen kunnen ons inzicht verbeteren.

  Het rapport dat Jimmy noemt is interessant en tegelijk schrikbarend.
  Hier een paar willekeurige citaten er uit:
  o promote the development in Europe of
  “family-oriented” government policies and
  to implement genuine, effective,
  comprehensive and universal Family
  Policies…
  —————- 53
  Promoting convergence between national family policies to avoid
  differences between countries
  ——————————54
  by: Plans, measures and legislation
  —————————- 58
  By urging governments to adopt a more equal distribution of benefits aimed
  at the Family – currently accounting for 8% of total social benefits – gradually
  increasing their amount.
  ————————————59
  By increasing tax convergence in Europe to make it Family-oriented
  ———————————60
  By insisting on a statutory wage for those fathers/mothers who
  request extended leave for child care.
  ===========================
  Zie ook voorgaande discussies o.a.
  Abortus en Libertarisme:
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Overigens is abortus maar één facet van het programma van Ron Paul.
  Over

 8. Ik ben niet kerkelijk, maar voor mij is abortus een moreel onjuiste handeling in de zin van Aristotelische ethiek.

  Aristoteles beschouwde de inherente eigenschap van een vrucht om zich tot volwassen individu te ontwikkelen als wezenlijk. Hij ontwikkelde een deugdenethiek: de juiste keuze is die, welke de eigen gelukkige ontwikkeling van het individu bevordert ("eudaimonia").

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Wie voor abortus (= inbreuk op de eigen individuele ontwikkeling) verantwoordelijk gesteld moet worden, is een *andere* kwestie, een kwestie van een -al dan niet- morele samenleving.

  De abortusproblematiek laat zich m.i. niet door rechtsregeltjes (=dwang) oplossen, maar veeleer door een zelfbewuste morele samenleving van individuen, die bereid zijn voor hun eigen gedragingen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij speelt een behoorlijke opvoeding een cruciale rol.

  Dat de staat in familieplanning wil intervenieren is begrijpelijk, maar daarom nog niet moreel toelaatbaar.

 9. [6] Als abortus door de overheid verboden wordt dan dwingt de overheid dus om voor de vrucht te zorgen. De moeder zou de vrucht kunnen "verlaten" met als gevolg dat de vrucht zich niet verder kan ontwikkelen. De vraag is of de moeder wettelijk verplicht moet worden om voor de vrucht te zorgen. Wat moreel juist is, is weer een ander verhaal.
  Ook is de vraag wanneer een vrucht een mens is geworden. Christelijken praten altijd over de geboorte van Jezus, niet over de conceptie of ontwikkeling van de vrucht, en geven mijns insziens dus impliciet aan dat het verlaten van de baarmoeder hét moment is dat er een nieuw mens is. Ook de belastingdienst geeft dan een sofinummer af, en er zijn geen begrafenissen na een miskraam van een paar maanden.
  Afgezien daarvan; aanstaande moeders zijn volgens mij prima in staat om een weloverwogen keuze te maken betreffende hun leven en die van hun vrucht. Als er iemand moet beslissen over leven en dood dan is de overheid wel de laatste lijkt mij zo. De overheid maakt al een puinhoop van de simpelste zaken tenslotte!
  Eigenlijk dus een beetje het verhaal van baas in eigen buik.

 10. JA,maar natuurlijk zijn er ook libertarische dogma’s en die kunnen er ook wat van. Hier menen veel mensen ook de enige ware libertijnse waarheid gevonden te hebben. En we weten allen, dat zuicere ideologieen niet werken omdat er teveel mensen anders werken.
  Conservatief-libertarisch lijkt me dan toch nog een goede combi.

  (uiteraard naar aanleiding van het volgende citaat)
  Eerder heb ik lijsten gepubliceerd met politiekcorrecte dogma’s van progressieven, die mij storen. Niet zozeer omdat mensen die mening hebben, maar omdat ze die mening gelijk stellen aan waarheid of wetenschap. Neoconservatieven, zo blijkt, kunnen er ook wat van

 11. [13]

  Kun je misschien een paar van die dogma’s noemen?

  Zoals ik al stel: alles is betwijfelbaar. Noem er een paar, goed voor de discussie!

 12. [13] Alles is discussieerbaar, maar het blijkt gewoon dat vrijwel(!) alles libertarisch op te lossen is, beter dan collectief. Ik zie libertarisme dan ook als een weg naar individualisering, niet als een te bereiken walhalla. Simpel gezegd; als iets collectief gebeurt moet men zich afvragen of dat niet beter individueel kan gebeuren. En in een groot gedeelte van de gevallen is dat zo. Die enkele keren dat het niet kan… so be it.
  Overigens lijkt het erop dat Ron Paul ook zo denkt, hoewel dat abortusvraagstuk mij niet zo zint (het collectief gebruiken om te bepalen wat er in de buik van een individu gebeurt). Maar in vrijwel elk opzich een zeer grote verbetering ten opzichte van de huidige machthebbers! Mijn stem heeft ie (als ik zou kunnen stemmen in de VS).

 13. Allereerst mijn complimenten voor het uitstekende artikel.

  [14]
  Iedere ideologie heeft zijn eigen dogma’s en politieke correctheden. Zo zal "links" het dogma hanteren dat de mens het klimaat doet opwarmen, maar zo zal "rechts" juist het tegendeel beweren. In beide gevallen is er een dogma aanvaard op grond van politieke voorkeuren en niet op grond van wetenschappelijke inzichten.
  De *echte* scepticus zal ronduit toegeven dat hij niet de kennis heeft om zich een oordeel te vormen en zeggen dat hij het gewoon niet weet of kan weten.

  Maar er zijn wel meer "rechtse" dogma’s aan te wijzen. Zo zal in de onbesliste discusie nature-nurture een rechts iemand eerder de nature kant kiezen en een links iemand de nurture kant. De waarheid zal volgens mij ook weer ergens in het midden liggen.

  Ook libertariers kunnen dogma’s hanteren. Zoals het dogma dat een volledige vrije markt leidt tot de hoogste groei. In de praktijk waren Engeland, Amerika en ook andere landen die gingen industrialiseren stevig afgeschermd van de boze buitenwereld met importrestricties, subsidies voor ondernemers, wetten die arbeiders verboden om ontslag te nemen, te emigreren of te staken e.d.
  Engeland en de VS gingen pas vrijhandel propageren toen ze zelf op een enorme voorsprong waren gekomen dankzij deze beperkende wetten.

  Hetzelfde geldt voor de Aziatische tijgers, ook in deze landen was het de overheid die op bijna Sowjet achtige wijze een versnelde industrialiering doorvoerde en pas vanaf de jaren ’90 meer economische vrijheid toestond.

  Zelf vind ik dergelijke beperkingen immoreel, maar kennelijk kunnen immorele wetten leiden tot een snellere groei.

 14. @KL, M.a.w. het komt, waar dan ook, steeds neer op het privilegieren van economische vrijheid door de gevestigde macht onder n’importe welke noemer: sociale markteconomie, liberalisering, fascisme, sociaaldemocratie, liberalisme, noem maar op.

 15. [16] "kennelijk kunnen immorele wetten leiden tot een snellere groei."

  Ja, dat klopt VOOR EEN BEPERKTE GROEP, en ten koste van anderen.
  Sterk voorbeeld: een dief kan sneller rijk worden door goed te stelen dan door erlijk te werken.
  Importbeperkingen gaan ten koste van anderen die goedkoper (beter) kunnen leveren.

 16. Een mooi artikel over iemand waar ik tot vandaag niets over gehoord had. Ron Paul wordt in jouw artikel erg vergeleken met Pim Fortuyn.

  In mijn beleving was Pim Fortuyn iemand die inderdaad heel populistisch kon vertellen welke problemen we in Nederland hadden, waar de politiek zich blind voor hield. Echter de oplossingen die Pim Fortuyn daarvoor aandroeg waren even polulistisch. Uitvoering daarvan zou onmogelijk zijn geweest en/of het eerlijk- en gelijkheidsbeginsel zwaar hebben aangetast.

  In het artikel lees ik hoofdzakelijk de kritieken Ron Paul hij heeft, maar niet hoe hij de problemen wil oplossen. Zijn die even populistisch en onuitvoerbaar als bij Fortuyn, of heeft hij wel een beter zicht op de echte politiek?

 17. [19]

  Definieer voor het gemak even het "eerlijk – en gelijkheidsbeginsel" zoals jij dat ziet en hoe Fortuyn die zou hebben aangetast.

  Wat bedoel je overigens met een "eerlijkheids-beginsel"?

  En leg a.u.b. ook even uit wat er onuitvoerbaar zou zijn geweest en waarom.

  Dit om even de mogelijke kritiek die je hebt op Ron Paul (omdat je nu eenmaal de vergelijking maakt met Fortuyn) te kunnen wegen.

 18. [1]

  DE Kans is … EENTJE op INFINITISIMAAL …

  [2]

  Peilingen zijn waardeloos, omdat PR eenvouding in het geruis wegvalt. En het is dat de bewuste belangegroep momenteel veel kabaal maken, maar strax als op aankomt burned out zijn. Bovendien … Libertariers halen typisch nog geen HALVE PROCENT van de populistische vote. WAAROM zouden Republikeinen ineens zo gek zijn om hem HUN lijstaanvoerder te maken? Wat een gefantaseer … Maar misschien denken Libertariers een Trojaans paard aan RP te hebben, terwijl hij letterlijk een NEP (republikeinse EZEL is.

  [3] IJDELE HOOP heet … FANTASIE

  [5] RP is "tegen" abortie … primair omdat hij in zijn kiesdistrict het zuiver moet hebben van de BIBLE-BELT conservatieve farmers als kiezers. De man heeft van zichzelf helemaal geen enkele schaamte … probeert tie ook nog op hun ruggen een nasjionale constituentie op te bouwen van Libertiaanse fanaten die hem in de slappe was moeten houden zodat hij het in gouden en zilveren munten kan steken … ER zijn, volgens mijn, veeeel meer eerlijkere libertariers dan RP.

  [11] Yaaa … yaaa … voor de Amerikaanse kiezers is het een uistekend verhaal om vooral NIET op RP te stemmen, omdat daaruit duidelijk blijkt dat RP slechts letterlijk mechanische roeptoeter is van een off-beat BELANGENGROEP die niets te bieden hebben.

  [15] dogmatische, geinstitutioneerde en georganiseerde libertarisme heeft onverschillig waar, NOG NOOIT iets opgelost en is daar ook NIET toe in staat. Het enige waar libertarische ideen nog van toepassing en van enige nut zou kunnen zijn is t.o.v. de INDIVIDU die dat eventueel (en alstie clever is) OP ZIJN manier kan laten werken. Mensen (lees PAPAGAAIEN) die hooooopen ooit van het libertarisme te kunnen profiteren door het na te roepen zijn nog veel grotere fantasten en dagdromers.

  [16] Er is een niet-te-overbruggen KLOOF tussen fantasie en werkelijkheid. Zoals gezegd, de libertarische filosofie is op zich geen eene ruk waard … Alleen en hooguit individuele toepassingen van zeer specifieke ONDERDELEN en aspecten … misschien. Want Libertarisme kan in de praktijk echt GEEN betere wereld of menselijke sameleving doen onstaan.

  [17] Je hoeft er NIET omheen te draaien … The name of the word is … POWER … POWER and POWER waardoor letterlijk alles kort of lang op kan werken.

  [19] RP is een ongelovelijk STOMMELING door juist de ZWAKSTE punt van het liberatrisme naar voren te schuiven omwille van de publiciteit. Met name 911 en het zogenaamde non-interference doctrine. Niet alleen is de VS de GROOTSTE wereldmacht, wat men niet kan zijn als men thuis blijft om slechts het eigen tuintje te wieden … de grootste 15 Amerikaanse bedrijven alleen al hebben tesamen een omzet dat GROTER is dan dat dat van de UK dat op nummero "4" staat ( na de VS, Duitsland en Japan …

  Yaaa … Yaaa … RP komt nog heeel ver met dat geloel …. Want in werkelijkheid wordt zoals ook kan worden verwacht de man alom eenvoudig genegeerd …

 19. Op de keeper beschouwd is Ron Paul de Amerikaanse versie van de man van het GEBROKEN GEWEERTJE … en ook nog tegen een TOTALITAIRE ver achtegebleven religie … Daaaarom komt hij nooit verder dan de papagaaien …

  Waarom ik dat allemaal zeg? Ik dacht werkelijk dat hier nog broodnuchtere mensen waren …

Comments are closed.