Al eerder deed Hub verslag over de macht van Sarkozy en Merkel over uw toekomst (www.vrijspreker.nl/vs/item/…). Tsaar Koosje laat er geen gras over groeien ! Hij is reeds begonnen de druk bij zijn nieuwe vriendinnetje Meerkeel op te voeren.

Reeds tijdens de verkiezingsstrijd heeft Koosje al aangekodigd het thema cq. pijndossier EADS krachtig ter hand te nemen. Tijdens een bezoek aan EADS-dochter Airbus in Toulouse drong hij daarom bij de Frans-Duitse co-direktie al aan op snelle wijzigingen van de koers van een moloch die in feite de speelbal is van de regeringen van Frankrijk en Duitsland, die als mede-aandeelhouders te boek staan. Het pijndossier bestaat voor het grootste gedeelte uit dochter Airbus, dat kampt met productieproblemen met de A380 en tegelijkertijd de A350XWB als concurrent van de Boeing 787 Dreamliner wil ontwikkelen. De A380 wordt al jarenlang door Boeing weggehoond als zijnde een concept zonder toekomst; het antwoord van Boeing was de 787, waarop Airbus de A350 als antwoord wil gaan ontwikkelen. Uiteraard alles uit de beurs van de belastingbetaler, waaronder die van u en mij, via het Europese subsidieinstrument.

Volgens Koosje, in een moment van opmerkelijke doch immer doelmatige Franse openheid, zijn de aandeelhouders eerder dan het management degenen die de problemen hebben veroorzaakt. Begin juli verwacht hij daarom samen met Meerkeel overleg te voeren.

Na het bezoek van Koosje aan Meerkeel afgelopen woensdag was duidelijk geworden, dat snel ingrijpen belangrijk is. De andere aandeelhouders, DaimlerChrijsler en Lagardère, worden daarin ook betrokken. Er gaan geruchten dat het de bedoeling van Koosje is, om Bouygues aandeelhouder te laten worden in EADS, ten nadele van DaimlerChrysler en Lagardère.

In tegenstelling tot Duitsland is Frankrijk (dat wil zeggen Koosje) bereid om in de buidel (van de belastingbetaler) te tasten voor een proletarische kapitaalinjectie in EADS. Dit zou dan gezien moeten worden als een investering zodat men later uit kan treden. Of de belastingbetaler daar voordeel van zal hebben indien de andelen winst opleveren, is onduidelijk.

Al met al laat Koosje er geen gras over groeien. Al vroeg in zijn regeringsperiode wordt duidelijk, dat hij de Franse grootindustrie een warm hart toedraagt, en ambities heeft om Duitsland economisch op een zijspoor te zetten door de Franse invloed te vergroten, dan wel Meerkeel uit de tent te lokken door samen met Frankrijk (overigens de belangrijkste handelspartner van Duitsland) mede te “investeren” in EADS, iets waar Meerkeel niet per sé warm voor loopt maar onder binnenlandse druk wel eens toe gedwongen zou kunnen worden.

Aldus hebben we hier te maken met een conglomeraat van bedrijven (EADS) waarin regeringen feitelijk de dienst uitmaken en bepalen wat er wordt ontwikkeld, uiteraard gefinancierd door hordes belastingbetalers die geen zeggenschap hebben over de manier waarop hun geld besteed wordt. Zij kunnen slechts met lede ogen aanzien, dat er een partij powerplay zonder weerga boven hun hoofd plaatsvindt, ter meerdere eer en glorie van la Grande Nation uiteraard.

Ironisch in deze kwestie, is dat Koosje voormalig opperhoofd Noël Forgeard, die zijn hervormingspolitiek zag stranden op onwilligheid van de politiek, zijn afkoopsom van ongeveer 8.5 miljoen Euri’s alsmede een pensioen van 33000 europegels, tot stand gekomen nadat hij “vrijwillig” onder politieke druk van Parijs ontslag nam, deze afkoopsom niet gunt omdat hij niet accepteert dat “loosers verzekerd zijn van een dikke cheque als ze verdwijnen”. Of dat ook in de toekomst zal gaan gelden voor Koosje zelf, zal de tijd leren. Dat Koosje een socialistische neo-gaullist is, is in ieder geval nu al duidelijk. Dat de aandeelhouders (of beter gezegd de Franse staat als aandeelhouder) in het geval van het ontslag van Forgeaard en niet het slachtoffer zelf als manager het probleem was, is ook duidelijk. Het zal niet de laatste leugen zijn waarop doortrapte Tsaar Koosje betrapt zal worden.

Dat een land als Nederland via de EU niks met dit soort lieden van doen zou moeten willen hebben, is evident. Via EU afdrachten worden met name bedrijven in andere landen dan Nederland via o.a. technologiesubsidies aan Airbus en haar supplychain beter van belastingcenten van Nederlandse belastingbetalers. Maar dat is iets dat de Nederlandse premier Harry Snotter helemaal niet interessant vindt; wellicht is er immers in de nabije toekomst een bemiddelende rol weggelegd tussen de Duitse- en de Franse regering. Kan-ie weer lekker slijmen met degenen die het werkelijk binnen de EU voor het zeggen hebben..

5 REACTIES

 1. vraagje,

  passen die vlieg-tuig-overheidsmiljarden eigenlijk wel in de mileugedachten die zij ons op willen leggen?

 2. "Dat een land als Nederland via de EU niks met dit soort lieden van doen zou moeten willen hebben, is evident."

  Hetgeen slechts aangeeft, dat Nederlandse politici er exact dezelfde maatstaven op na houden als hun Franse kornuiten en geen haar beter zijn. Ook zij plegen op geïnstitutionaliseerde wijze (in dit geval via de EU) machtsmisbruik.

 3. [1] [2]
  Ja, dat past uitstekend in het patroon "eerst maken we een probleem met het geld van de belastingbetaler en dan lossen we het op met het geld van de belastingbetaler". De miljeugedachten worden namelijk ondersteund door o.a. het 7e Kader subsidieprogramma van de EU, waarin voor vliegtuigtechniek veel geld wordt uitgetrokken voor "groene vliegtuigtechniek". Overigens is het interessant om op te merken, dat het 7e kaderprogramma opgetuigd is vóórdat Al "net niet" Gore met zijn onzin op de proppen kwam. Zouden de ambtenaartjes in Brussel helderziend zijn ?? Affijn, al met al een ambtelijke perpetuum-mobile als het ware, waar inderdaad zoals SpyNose terecht aangeeft Nederlandse politici er dezelfde amorele maatstaven op nahouden omdat ze vrolijk meedoen en daarmede het volk feitelijk geen andere keuze geven dan mee te doen met deze waanzin.

 4. [2] [3] Precies, bijna elke Nederlander weet dat de politici van de meeste partijen NSB’ers zijn en met een gerust hart hun land en soevereiniteit zou verkopen als het hun eigen carrières goed zou doen. We hebben toen aan die Grondwet gezien hoe vies deze mensen niet waren, in casu Brinkhorst, Kok, Nicolai, De Graaff, Halsema en Donner. Ze riepen de meest afgrijselijke dingen, zoals ,,er komt oorlog”, of ,,het licht gaat uit”. Pure bangmakerij waar ze zo goed in zijn.

 5. [4]
  Deze bangmakerij dient overduidelijk de statisten, die niets liever doen dan de overheid nog groter maken en de individuele burgers nog meer rechten ontnemen door dwingend voor te schrijven hetgeen eenieder moet doen, daarbij appelerend aan bijvoorbeeld de valse veronderstelling dat "de veiligheid" er mee is gediend.

  Hoeveel beperkingen van zijn vrijheid moet een individu zich eigenlijk nog laten welgevallen ?

Comments are closed.