Dit is wel het belangrijkste stukje dat ik dit jaar geschreven heb. In de hoop dat er velen zullen zijn die iets gaan DOEN.


‘Tweede nee plaatst Nederland buiten EU’

. Als Nederland weer ‘nee’ zegt tegen een verdrag, dan plaatst het land zich buiten Europa.

‘Nederland uit EU bij nieuw ‘nee”

Als de Nederlandse bevolking opnieuw een gewijzigd Europees Verdrag verwerpt, kan dat betekenen dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Bovenstaande krantenkoppen uit NRC en Volkskrant geven duidelijk aan dat een NEE in het eventueel te houden referendum DE kans biedt om uit de politieke EU te stappen.
Dit wordt natuurlijk door politici getracht te verkopen aan de burgers als een schrikbeeld, maar in feite is het een bevrijding.
Om die kans te verwezenlijken moet er echter nog heel veel gebeuren. En daarvoor moeten mensen die bevrijd willen worden en de gevaren van de EU onderkennen, wel wat DOEN.

Op de eerste plaats moet het referendum er komen. Het blijkt nu overduidelijk dat de politici dit trachten te voorkomen ten koste van alles.
Op de tweede plaats moet er dan nog een NEE stem uitrollen. Waarbij de politici er miljoenen belastinggeld tegen aan zullen gooien om de kudde te overtuigen dat ze toch “ja” moeten stemmen.

Ook u kunt uw steentje aan deze bevrijding bijdragen.
Let op wat er vandaag in de Tweede Kamer over gezegd wordt, en reageer.

24 REACTIES

 1. Hopen dat er eerst een referendum komt. Dat zie ik zeker met vertrouwen tegemoet, een NEE zal zeker een NEE blijven. Maar, ik denk dat er geen referendum komt, omdat ze het risico niet nog een keer willen lopen.
  Uit de EU, het zou echt waanzinnig goed zijn.

 2. Mocht het tweede referendum er komen, dan zou ik graag weer over EU-nee stickers beschikken en wil ik er best aan meebetalen!

 3. Essentieel in dit verhaal is dat mensen begrijpen dat je daarmee nog niet uit de vrijhandelszone met vrij verkeer van personen, goederen en diensten stapt, of ook niet uit het Schengen akkoord, of zelfs niet uit de Euro (met het introduceren van de Euro mag dan wel een 10% fraude gepaard zijn gegaan in NL, maar vanwege het libertarische monetaire beleid op basis van de ideeën van Milton Friedman van de Europese Centrale Bank en vanwege hun (formele) onafhankelijkheid van de politiek, vermoed ik dat het met die Euro nog kan goed gaan).

  ‘Uit de EU – In de EVA’ is dan een goeie kreet.

 4. Beste Hub,

  Jullie hebben lang niets meer van mij gehoord sinds onze samenwerking ivm de Europese grondwet. Nu die kwestie weer zeer actueel wordt, stuur ik je het ondertaande stuk, dat ik overigens zojuist ook naar enkele dagbladen stuurde. Kans op plaatsing schat ik echter gering in en hoe dan ook wil ik het graag onder jullie aandacht brengen. Ik verheug me overigens op eventuele nieuwe samenwerking in de oppositie tegen het nieuwe EU-verdrag, dat hoe dan ook geen erg substantiële veranderingen ten opzichte van de Europese Grondwet zal kennen. Ik stuur de boel in stukken, omdat mijn reactie anders te lang is.

  Een tweede Nederlandse opstand tegen Brussel?

  In den Haag is men over staatssecretaris Timmermans heen gevallen. Het was niet zijn bedoeling te chanteren, zei hij, maar het zal niet mogelijk zijn een nieuw EU-verdrag te verwerpen en toch in Europa te blijven. De reacties zijn begrijpelijk, want de intimidatie door Balkenende c.s. werkte twee jaar geleden alleen maar averechts op de aanvaarding van de Europese Grondwet. Het Haagse commentaar was dat het nog veel te vroeg was voor zo’n uitlating omdat de onderhandelingen nog gaande zijn en dat het een domme beginnersfout was. Maar Timmermans is allesbehalve een beginner en allesbehalve dom. Uit zijn Kamerbrief van 21 mei blijkt dat alle niet-cosmetische Nederlandse voorstellen voor een nieuw EU-verdrag kennelijk vrij kansloos zijn. Voor een klein land als Nederland geldt in de EU “take it or leave it”, tenzij het de nodige bondgenoten heeft. Ook Engeland, Polen en Tsjechië hebben bezwaren tegen de Europese Grondwet, maar ze voelen kennelijk weinig voor de Nederlandse voorstellen. Timmermans’ uitlating lijkt niet zozeer een poging tot chantage, als wel uitdrukking van zorg over hoe Nederland zich straks moet gaan opstellen. Het punt is dat als Nederland op geen enkel substantieel punt tegemoet wordt gekomen, de negatieve gevolgen van uittreding uit de EU ook het enige zal zijn dat hij kan aanvoeren voor het standpunt om desondanks genoegen te nemen met een nieuw EU-verdrag

  Hoe geloofwaardig is Timmermans’ waarschuwing echter? Het zal inderdaad niet mogelijk zijn in de EU te blijven als "de karavaan verder trekt", zoals Verhagen het uitdrukte. Maar in economisch-politiek opzicht in Europa blijven is niet alleen mogelijk, het is ook min of meer het automatische gevolg van uittreden uit de EU. Nederland is namelijk ook lid van de Europese Economische Zone en dat niet alleen als lidstaat van de EU, maar ook zelfstandig. De huidige leden van de EEZ zijn behalve de EU-landen Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland. Laatstgenoemde landen hebben zich verbonden alle EU-regelingen betreffende het vrije verkeer van goederen, arbeid, kapitaal en personen over te nemen, met uitzondering echter van regels betreffende de landbouw, de visserij, BTW en accijnzen. Ook vertegenwoordigt Brussel deze landen niet in de buitenlandse economische politiek. De samenwerking is intussen overigens uitgebreid tot onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en cultuur, terwijl Noorwegen en Ijsland afzonderlijke verdragen hebben gesloten op het terrein van sommige producten van landbouw en visserij. Genoemde landen moeten ook financieel bijdragen aan de EU op de voor hen relevante beleidsterreinen. Sinds 2002 betreft dat overigens ook de sociale en economische cohesie in verband met de uitbreiding van de EU. Toch is de bijdrage daaraan van Noorwegen, zo’n 200 miljoen euro per jaar, maar een fractie van de huidige bijdrage van Nederland, waarvan Nederland intussen maar heel weinig terug ziet. Balkenende keerde eind 2005 triomfantelijk uit Brussel terugkeerde met de mededeling dat Nederland voortaan 1 miljard minder zou behoeven te betalen aan Brussel. Niet lang daarna bleek echter dat Nederland ook 1,7 miljard minder zou worden uitgekeerd uit de fondsen voor sociale en economische cohesie. (wordt vervolgd)

 5. (Vervolg)
  Gegeven het vangnet van de EEZ, kunnen er maar twee nadelen van uittreding uit de EU worden aangevoerd. Het eerste is dat Nederland geen rechtstreekse invloed meer zal hebben. Daarbij is niet zozeer te denken aan het overigens geringe stemgewicht (3%) van Nederland, maar eerder aan de informele invloed in de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese parlement. Een voorstander van uittreding kan echter aanvoeren dat Den Haag dan meer bevoegdheden heeft en niet meer verrast kan worden door via Brussel uitgespeeld regeringsbeleid. Het tweede nadeel is dat Nederland dan niet langer deel zal kunnen uitmaken van de monetaire unie. Maar ook dat kan een voorstander van uittreden als een voordeel zien. Weliswaar zal herinvoering van de gulden gepaard gaan met de nodige kosten en een wat hoger rentepercentage vanwege de grotere kwetsbaarheid van een nationale munt, maar daar staat tegenover dat deze zich makkelijker kan aanpassen aan de nationale economische ontwikkeling. Bovendien is er alle reden de toekomst van de euro niet al te zonnig in te zien. Frankrijk dat net als heel wat andere landen met gigantische niet door besparingen gedekte pensioenverplichtingen zit, blijft drammen om de monetaire unie nog andere doelstellingen te geven dan alleen de stabiliteit van de munt, zoals de bevordering van de werkgelegenheid. Het zal duidelijk zijn dat het toch al zwak gebleken hek van het Stabiliteitspact dan helemaal van de dam zal zijn.

  Niet de door de internationale wol geverfde Timmermans is naïef, maar zijn critici zijn dat. Zijn uitlating was niet bedoeld voor binnenlands, maar voor buitenlands gebruik. Een afwijzing van het nieuwe EU-verdrag door Nederland kan immers wel degelijk invloed hebben op andere landen en met name op Groot-Brittannië. En dat is een land dat er, anders dan Nederland, wel toe doet in Europa. Als ook Engeland het Verdrag zou verwerpen en ook zou uittreden, is een nog verdergaand domino-effect op andere landen denkbaar. In 1568 kwamen de Nederlanden in opstand tegen het vanuit Brusssel uitgeoefende Spaanse gezag. Het waren de Nederlanders en de Engelsen die in 1588 de Spaanse Armada versloegen. Thans wordt de EU-Armada van landen die de Europese grondwet hebben aanvaard, duidelijk geleid wordt door de Spanjaarden. Wie weet krijgt Balkenende nog spijt van zijn oproep tot herleving van de VOC-mentaliteit

 6. [6]
  "In 1568 kwamen de Nederlanden in opstand tegen het vanuit Brusssel uitgeoefende Spaanse gezag. Het waren de Nederlanders en de Engelsen die in 1588 de Spaanse Armada versloegen. Thans wordt de EU-Armada van landen die de Europese grondwet hebben aanvaard, duidelijk geleid wordt door de Spanjaarden. Wie weet krijgt Balkenende nog spijt van zijn oproep tot herleving van de VOC-mentaliteit"

  🙂 🙂

 7. Op Radio 1 meldde Boris vd Ham (D66) dat het referendum wellicht afgedwongen kan worden via een burger initiatief (300K handtekeningen).

 8. [4]
  Is inderdaad een goede kreet. Maar hij behoeft nog wel de enige uitleg en dan daar overheen nog meer uitleg, want ik snap er (ondanks het stuk van Nico Roos hierboven) nog de ballen van. En als ik er niets van snap dan kan ik het ook niet goed verder vertellen. En met verder vertellen kunnen er meer EU-nee-mensen gemaakt worden en dat is goed.

  ’t Is overigens wel weer helemaal EU > lekker onoverzichtelijk en laag op laag op verdrag op besluit.

 9. [4] Het is wel ERRUG onnozel om ook maar voor een moment te denken dat het nog oooooit wat gaat worden met de Pleuro … TENZIJ …

  1. De economie in de EU volledig gehomgeniseerd kan worden, doordat alle barieres daartoe (zoals bijv, de vakbewegingen en de politieke bemoeienissen, zowel als de culturele eigenaardigheden) volledig kan worden opgeheven.

  2. De gehele industriele basis van de EU volledig geintegreerd wordt en gestandaardiseert raakt … wat nu verre van het geval is. Terwijl er een absolute vrije bewegingsvrijheid zal bestaan voor mensen en expertise.

  3. Ethische en culturele contrasten binnen de EU verdwijnen wat NIET waarschijnlijk is. Zulks aangezien een Noorse reder zijn schepen verzekert om mogelijke calamiteiten financieel te kunnen doorstaan, maar Griekse Cruiseschepen eigenaars dat doen om aan de (verzekerings)censten te kunnen komen. Imeers de zooooveelst Griekse plezierboot is onlang weer gezonken … Bewezen is bijv. ook dat de invoering van Frans als concordate officiele taal, Canada zeer veeel economische SCHADE heeft aangedaan.

  3. De Centrale Bank werkelluk onder de juk wegkomt van de politiek en politici zodat het op economische ontwikkelingen kan reageren in plaats van de politiek.

  4. In de EU … MEER wordt geproduceert zowel als verdient en MINDER uitgegeven … zodat echte kapitaal opbouw en bezitsvorming kan plaatsvinden.

  ALLEMAAL NIET DUS … en Nederland is (zelfs op dit late uur) nog steeds meer gediend om ten halve te keren dan ten gehele te dwalen. Ook als men de mega Pleuro-verliezen slikt en met een DIRECT (inplaats van via de Pleuro) aan de USD gekoppelde gulden-flrijn of daalder aantreedt krijgt Nederland oneindig meer mondiale perspectieven … als soevereine en onafhankelijke handelsnatie. Terwijl het allemaal nog veel sneller kan gaan als het de staatsbegroting weet te HALVEREN … en het verzorgingsstaat ombouwt in een EHBO-toko waar mensen worden geholpen, maar NIET op kosten van anderen … onderhouden …

 10. Nederland uit de EU?
  Liever vandaag dan morgen! Wie herinnert zich niet de onheilstijdingen en de chantage van Eurofanaten na het afwijzen van de Europese “grondwet” in 2005? Wie gelooft dat Nederlanders nog ooit de kans zullen krijgen hun ongenoegen via een referendum kenbaar te maken, vergist zich! Destijds heette het dat de grondwet voorgoed de ijskast in zou gaan en er geen tweede kans zou komen om “JA” te zeggen.

  En zie, amper één jaar later begon men er weer over en nu na twee jaar is het praktisch zover. “Wat zijn ze toch goed voor ons!!” Nederland krijgt nog één kans, mochten we Frans Timmermans geloven om ja tegen onze definitieve ondergang te zeggen. De kans bestaat anders, volgens deze demagoog, dat Nederland uit die club moet. Dat zou een ramp zijn zeg! Niet voor Nederland, maar me dunkt meer voor de EU want dan zijn ze hun grootste sponsor kwijt.

  Daarover geen zorgen. We moeten dan ons paspoort laten zien als we naar België gaan. Een ramp zeg, maar nu moeten we ondanks de een geworden unie aan bijna elke landsgrens een wegenvignet kopen. Ik schuif wel even aan hoor om aan die plicht te voldoen. Het uitschot komt wel binnen zonder papieren!

  Nederland is al een aardig derdewereldland geworden door de import op grote schaal van allochtone, analfabetische, intolerante en haatvolle steuntrekkers. De politiek heeft er al een grote puinhoop van gemaakt en omdat onze inteeltpolitici de verantwoording er zo langzamerhand niet meer voor durven dragen draagt men maar liever het hele [wan]beleid over aan Brussel. Dan kan men eensgezind bij een evt. opstand van het veel geplaagde volk naar Brussel verwijzen.

  De vraag is hoe lang deze aanmodderende kliek kan doorgaan met het volk uit te dagen en uit te persen. Laat Brussel en rooie Frans met de hele bende naar de bliksem lopen! Het wordt tijd dat het volk eens van zich laat horen, want we weten het inmiddels wel: rootzooi trappen helpt! We zien het keer op keer aan onze cultuurverrijkers!

  Piet

 11. [8] 300.000 handtekeningen!
  Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, maar als ik zie dat na vele weken de Petitie: http://www.wijwillenreferen… vandaag nog maar 1051 ondertekenaars heeft, heb ik daar een hard hoofd in.

  Laten we, bij eventueel andere acties ook proberen extra handtekeningen voor die petitie te verzamelen.
  Dat kan alleen maar helpen.
  We moeten ons dan er niets van aantrekken dat dit initiatief uit een linkse hoek komt.

 12. Voor goede herinneringen kunt u op deze site alle drogredeneringen van politici inzake de afgewezen EU-grondwet nog eens nalezen

  http://www.daarzaktjebroekt

  Have fun!

  Achteraf kunnen we er best om lachen… Toch?!?

 13. [14] Dank je, Jimmy.
  Deze link is interessant voor iedereen die nog meer argumenten kan gebruiken om aan te tonen hoe politici het volk bedreigen, belazeren.

 14. [5] Goede reactie Nico en 100% mee eens. Nederland als netto-donor en inherent rijk land, vanwege de gefinancierde verplichtingen is veiliger buiten de EU en het euro monetaire stelsel dan daarbinnen. Nederland hoeft zelfs niet eens een hogere rente te bieden, maar kan voorlopig de munt koppelen, evenals Zwitserland, aan de euro en ook als Zwitserland lage rentes berekenen. De EER is eigenlijk het enige wat er toe doet, want daarin worden de regels vastgelegd voor de vrijhandel binnen Europa. Bovendien besparen onszelf enorm veel kosten, omdat de bijdragen aan de EU wegvallen. Het enige wat het ons kost jaarlijks is zo’n ¤500 om lid te blijven van de EER. Het grootste voordeel is dan dat we alles en van iedereen kunnen importeren, zonder hoge tariefmuren. We kunnen desnoods de gulden koppelen aan goud/zilver, zodat het een valuta wordt van een veilige haven. De euro kan blijven bestaan als papieren valuta, dus mensen hebben een keuze om of in guldens of in euro’s te betalen.

 15. Weten jullie hoeveel Vlaanderen lidgeld aan België betaald?

  Antwoord: 5.5 miljard ¤ per jaar of een nieuwe gezinswagen voor elk Vlaams gezin elke 4 jaar.

 16. Suggesties voor slogans:

  – Samen NEE stemmen
  – Samen uit de EU
  – Samen de stekker eruit trekken
  – Samen leven zonder EU
  – De EUro groeit ons niet op de rug
  – Samen werken OK, Nederland verkwanselen NEE
  – Samen Leven zonder EU grondwet
  – Samen werken zonder EU grondwet
  – EU, samen werkeloos
  – EU, topministers – topsalarissen
  – Stem NEE, anders krijgen we er twee
  – Stem tegen europees bestuur
  – Stem tegen het EU regime
  – Stem tegen de bureacratie
  – Stem tegen de verspilling
  – Stem tegen of stem niet
  – Stem tegen het vierde rijk
  – Stop het vierde rijk
  – Anja Merkel für president ja / nein
  – Samen zonder Europa
  – Samen tegen Europa
  – Stem tegen Europese Regelgeving

  etcetra

 17. De beste manier om e.e.a. onder de aandacht te brengen, is om de Utrechtse Domtoren te gaan bezetten en de klok op vijf voor twaalf te zetten. Nu heb ik me laten vertellen, dat er recentelijk een paar geitenwollensokkenadepten waren die hetzelfde idee opgevat hadden, maar dan voor een ander, onzinnige propositie op basis van onbewezen en naar het zich laat aanzien gefraudeerde gegevens. Wellicht dat een andere locatie meer aandacht trekt, zoals een bezetting annex vastketenen van het hoofdkantoor van GroenPies. Naast de nodige aandacht voor de anti-EU zaak, kan er terloops ook wat aandacht aan de hogere zaak van individuele vrijheid besteed worden. De bezetting van het huis van Jan Maorijnissen, voor mij wel zo eenvoudig, moet nog even voor andere toekomstige akties bewaard worden vanwege de anti-EU opstelling van de SP.

 18. Ben ermee akkoord wat betreft dat schrikbeeld dat men wil ophangen om uit de politieke EU te stappen. Geld trouwens in elk EU land want natuurlijk wil het machtsorgaan niet dat de EU zou falen op dat gebied. We weten allemaal wel dat de gedachte achter de EU zeer nobel WAS en dat het op zich een mooi voorbeeld is van wat zou kunnen. Ook weten we evenzeer tot wat het ondertussen gekomen is of hoever dat we afgeweken zijn van de oorspronkelijke gedachte ervan.
  Waarom wordt er denk je in zo goed als de hele EU geen referanda gehouden?

  Mocht er nu van bv Nederland en Frankrijk (en/of andere) een Nee komen en die landen moeten uit dat EU stappen dan denk ik dat zonder verdere kunstingrepen de EU in zijn huidige vorm op barsten staat. En dit zou dan ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor de munteenheid uiteraard. Mijn eerste gedacht is dat dit op zich niet een slechte zaak zou zijn hoewel ik dan ook weer wat twijfels heb daar we quasi elk als elk land weer van nul moeten beginnen. Ook geven we dan weer de dollar vrij spel. Tja alles heeft zijn consequenties uiteraard.
  Ik zou het op zich verwelkomen wel op voorwaarde dat we dan ook naar de situatie teruggaan van voor de invoering van de Euro en dat het leven weer een stukje betaalbaarder wordt.
  Weet niet hoe andere dat hier bv ervaren maar ik merk bij mezelf dat ik vlugger 500BF of ong. 25 Gulden uitgeef dan ik vroeger zou gedaan hebben!

  We kunnen maar 2 dingen doen; we zorgen voor een beter pôlitiek EU en stoppen onze uitverkoop of we breken alles op en starten opnieuw met een betere uitstippeling en houden ons daaraan. Oh een derde mogelijkheid welke nog de beste zou zijn is dat we alles bevriezen zoals het nu is en we starten de renovatie werken aan de EU; gelijkgestelde tarieven en belastingen, sterke positie op de ‘vrije’ markteconomie en maken een europees zorgsysteem,…
  Maar ja zolang elk land zijn eigen regering heeft met elk zijn eigen agenda zal dit een utopie blijven vrees ik.. misschien is dat al reden genoeg om de EU te ontbinden..?

 19. [17] Eerder het dubbele of is u wellicht negationist van de PS?

 20. Zeg aub NEE tegen Europe.

  Dit is nl het grote Plan:

  Project LUCID — Het 666 universeel controle systeem van het beest.

Comments are closed.