Vandaag zal de regering een eerste officiële zet doen om te beginnen de Kamer te bewerken over het alsnog doorpersen van haar wens om de EU-macht te vergroten. (De NL-soevereiniteit te verkwanselen).
Kan weer een leerzaam schouwspel zijn.

De toe te passen trucs zijn, voor zover duidelijk zichtbaar:

1. Geef het ding een andere NAAM. Dat lijkt het bij grote kuddes iets heel anders.

2. Maak het 450 pagina’s stuk veel dunner en plaats grote delen elders zodat je ze toch kunt doen gelden.

3. Houd een verhaal dat je de democratie gaat versterken door de rol van het parlement te vergroten. Daarmee kietel je de parlementariërs, maar je raakt van de regen in de drup.

4. Doe alsof er meer zaken locaal geregeld zullen worden. Ondertussen gaat de EU gewoon door haar invloed te versterken

5. Ondertussen elke gelegenheid aangrijpen om te zorgen dat er geen referendum komt. Ook al is dat niet netjes, maar dat doet er immers niet toe,

Uw actie: Maak deze ritselarij bekend waar u maar kunt.

12 REACTIES

 1. Hub,

  Ditmaal kan je toch niet tegenspreken dat je het hebt over de verkwanseling van de soevereiniteit van Nederland?

  En dat je het niet hebt over de soevereiniteit van de individuen die (of wiens ouders) nu toevallig op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden geboren werden.

  In “Wij willen de waarheid weten” stel je expliciet dat de vraag is:
  “Vindt u het een goede zaak om de Nederlandse soevereiniteit op te geven en ondergeschikt aan de EU te worden?"
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Of ga je ditmaal weer stellen dat de soevereiniteit van dat grote Koninkrijk de soevereiniteit van inboorlingen niet uitsluit?
  Dat wordt zeer moeilijk.

  Het is een zeer leerzaam schouwspel om te zien hoe zogenaamde libertariers, uit haat voor Brussel, het Koninkrijk der Nederlanden zo op de handen dragen.

  Wat maakt het uit of belastingen rondgepompt worden of niet,
  zoals je gisteren stelde onder
  Nederland moet zich vrij maken van de EU ?
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Belasting is diefstal punt.
  Nee, de dief komt niet periodisch terug noch beweert in het algemeen belang te stelen.

  Het is niet Nederland doch de sukkelaars die op het grondgebied van dat Koninkrijk wonen die zich moeten vrijmaken van de EU en van … het Koninkrijk der Nederlanden.

 2. En die Libertarische Schaduw Regering, hoe is die samengesteld?

  Wie is daarin de Fuehrer?

  En die regering die is maar een schaduw en heeft dus zelf geen soevereiniteit? Enkel datgene waarvan het de schaduw is heeft soeveiniteit.

  En over welk grondgebied strekt de “macht” (niet: de soevereiniteit) van deze regering zich uit?
  Als bij toeval dat van het Koninkrijk der Nederlanden?

 3. De “Schaduw Regering” is niets meer dan de mening van 1 persoon. En zoals zoveel personen hier en op andere forums proberen zij iets te veranderen aan de NL maatschappij maar…. zijn niet bereid de prijs te betalen welke dat eist.

  Een regering omverwerpen doe je niet met een toetsenbord maar met een AK47 en Sentex. Daar vloeit bloed en daar worden mensen berecht die er nu een zooitje van gemaakt hebben. Sinds we regerings leiders ophangen een goed item vinden, zie Saddam Hoesein, kan ik haast niet wachten om de strop om Balkenende en kornuiten te plaatsen.

  Voor de rest… droom verder van je Libertarische gedachtengoed.

 4. [3] Ons gedachtegoed is gebaseerd op het non-geweldsbeginsel. Het komt voort uit het principe van zelfverdediging. We zijn het eens dat als er een libertarische samenleving bestaat de politici ter verantwoording moeten worden geroepen en het volk uit eigen middelen schadeloos moeten stellen. Nu vrees ik dat het voor grote delen van de bevolking straks dan niet meer genoeg zal zijn. Dat kan worden voorkomen dankzij de instelling van een vrije samenleving gebaseerd op echte liberale beginselen.

 5. [3] Nja…..wat stel je dan voor ? Om met twee man en een paardekop het binnenhof te bestormen ?

  Gaat dat wat opleveren buiten een paar decennia celstraf voor de deelnemers ?

  Ik zou niet liever zien dan regimechange waarbij de corrupte politieke kliek Saddam en Ceaucescu
  kan gaan vervoegen in hel maar constateer ook dat +90 % van de bevolking deze lui aanzien en aanbidden als halfgoden
  en zolang er foetbal op teevee is en voer in de bak zich gedwee en tevree laat knechten en naaien.In zulk
  een context leidt met een AK47 zwaaien nergens toe behoudens een enkeltje richting “nor” en daar heeft niemand
  wat aan.
  Kun je beter wat posten op fora met de heel kleine kans dat iemand er toch wat van opsteekt waardoor er al
  3 man en een paardekop zijn die regimechange willen.
  Triest maar het is niet anders.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. Een ieder die nog hoopt of denkt dat er hier nog ooit een verandering ten goede zal komen kan beter beseffen dat het Nederlandse volk in zijn geheel:

  1. NIET TEGEN de monarchie zijn, zodat de Politieke Pachters Partijen vrij spel blijven hebben … en de regering een farce …

  2. NIET TEGEN hoge belastingen en de verzorgingsstaat zijn, Niet alleen vanwege de illusie van zekerheden maar vooral om te voorkomen dat er grote maatschappelijk verschillen kunnen zijn . Pak de "rijken" aan is immers het devies. Halvering van de staatbegroting zal dan ook nooit plaats vinden.

  3. NIET TEGEN de multikul en excessen an sich zijn, omdat men hoe dan ook op de aangespoelden kan NEERKIJKEN, al zal men dat noooooit openljk toegeven … Per slot heeft men niet-voor-niets een nieuwe onderklasse gecreerd.

  4. NIET TEGEN het opgaan van Nederland in de EU zijn, omdat behalve op sportgebied in het algemeeen en de voetbal in het bijzonder … GEEN wezenlijke nasjionale gevoelens heersen … Omdat men totaal geen enkel idee heeft wat dat wel inhoudt

  En komt er in Nederland ooit tot een ware ramp of calamiteit, dan wordt het hier eenvoudig Panicsville … en iedereen voor zichzelf … Of niet soms? Daar ga je toch niet met min of meer georganiseerde libertarisme tegenaan?

 7. [5] Volkomen juist Cincinnatus. En zelf als die paar krachtpatsers Den Haag zouden kunnen leegblazen, dan zou je direct daarna gewoon weer andere dictators krijgen die weer zorgen dat zij zelf aanbeden worden en de 90 % tevreden is met de TV.
  Er zullen eerst meer mensen nodig zijn die begrijpen waar het om gaat en die de persoonlijke vrijheid van iedereen waarderen.
  Daarvoor is dan ook educatie nu de enige reele manier.
  De Vrijspreker tracht dit uit te voeren en roept iedereen op om daaraan een positieve bijdrage te leveren.

 8. [6] Goede opsomming over de situatie. Nog aan te vullen met dat zij zich apatisch als slachtoffer door de politici laten leiden naar de slachtbank. Tot het te laat is.

  Er is geen sprake van dat je daar met het kleine aantal libertariers georganiseerd tegenaan kunt gaan. In plaats daarvan kun je, als dat in iemands "waarden" past, dan nog beter wegwezen.
  Ondertussen trachten we met de Vrijspreker de waarde van de Vrijheid te verduidelijken, waardoor personen van goede wil, de juistheid en moraliteit van de vrijheid beter kunnen leren kennen en begrijpen.
  Dit met (Cincinnatus):"met de heel kleine kans dat iemand er toch wat van opsteekt". En met de kans dat dit aantal ook wel eens aanzienlijk kan gaan groeien als de ellende van de huidige ontwikkeling voor meerderen zichtbaar wordt.

 9. Eigenlijk is de reden dat het liberalisme voet aan de grond heeft kunnen krijgen in de 18e eeuw te wijten aan het feit dat de massa niets, maar dan ook niets in de pap te brokken had. Daardoor was de relatief kleine groep liberalen van het eerste uur verhoudingsgewijs groter in het kleine groepje van mensen met invloed en macht.

 10. Hub voorspelde een belangrijke zet van het goevernement in Den Haag
  om te beginnen de Kamer te bewerken over het alsnog doorpersen van haar wens om de EU-macht te vergroten.

  Het tegengestelde nieuws kwam echter uit Straatsburg:

  Balkenende onder vuur in Europees Parlement
  http://www.ad.nl/buitenland
  UITREKSEL
  Een stil protest tegen de premier van het land dat ‘nee’ zei, en ook twee jaar later geen Europese Grondwet wil.

 11. De vijand van mijn vijand is mijn vriend?

  Europe News
  Putin stays tough on EU-Russian relations (2nd Roundup)
  May 23, 2007, 22:23 GMT
  http://news.monstersandcrit
  UITREKSEL
  Vienna – Russian President Vladimir Putin on Wednesday showed no signs of easing his opposition to US plans for a missile defence shield in Central Europe.
  During a one-day visit to Vienna, Putin also showed no change on key disagreements with the European Union – on the questions of Russian import bans of Polish beef or the future status of the breakaway Serbian province Kosovo.

  <http://en.rian.ru/analysis/…>
  UITREKSEL
  The mutual attraction between Russia and ASEAN countries is promoted by their common views of the multipolarity principle and a desire to maintain political stability as a prerequisite for trouble-free economic development and transition to a more advanced democratic model. Our countries proceeded in a similar way, developing a market economy and democracy.

 12. Voor de tegenstanders van de euro:

  Regional currency to replace dollar in Argentina-Brazil trade
  http://en.rian.ru/world/200
  UITREKSEL
  BUENOS AIRES, May 23 (RIA Novosti) – Argentina and Brazil, South America’s two largest economies, will drop the U.S. dollar in favor of a regional currency in their bilateral trade starting in October 2007, Argentine Economics Minister Felisa Miceli said.

Comments are closed.