Als bloedige jachthonden zal de overheid dit aantal ambtenaren loslaten op enkele groepen belastingplichtigen, waarvan door de overheid blijkbaar vermoed wordt, dat zij, geconfronteerd met torenhoge belastingen, te lage aangiften hebben gedaan.

Eigen schuld, overheid! Wie geconfronteerd wordt met bedelaars, dieven, een stelende overheid of een andere organisatie die van iemands zuur verdiende centjes meer dan een bescheiden percentage ontvreemdt, roept bij de bestolene gevoelens en krachten op, die veroorzaken dat hij het tafelzilver zal trachten te verbergen en pogen een iets groter percentage van het verdiende geld te behouden dan de ontvreemdende persoon of instantie lief is!
Zoals na het eindexamen de rector van mijn school in zijn afscheidsrede voor de abituriënten tot ontzetting van een klasgenoot wiens vader voor de belastingdienst werkte, memoreerde, is het moeilijk je voor te stellen, dat een rechtschapen persoon voor een dergelijke instantie met een dergelijk verderfelijk doel wil arbeiden, maar wij mogen niet vergeten dat de gezamenlijke Nederlandse politici deze roverij op superschaal tolereren, goedkeuren, aanmoedigen en de rovers zelfs toejuichen en adoreren.
En zo zijn iedere dag duizenden ambtenaren op pad, ongekweld door wroeging of schuldgevoel,die fatsoenlijke burgers schrik aanjagen en hun angst , ziekten en narigheid berokkenen. Het zijn deze ambtenaren die de verpersoonlijking zijn van de onvrijheid, de vraatzuchtigheid , de corruptie en de onverzadigbare muil van een overheid die als voornaamste doel heeft, stemgerechtigde werkelozen te voeden, inerte minimumlijders te laven en met haar grijpgrage handen vierentwintig uur per dag slachtoffers te zoeken om deze met huid en haar te verslinden.
Het aantal personen dat het land verlaat zal steeds toenemen. Het wordt een gedrang om de grens over te komen; de telefoons in de lage belastinggebieden zullen steeds vaker gaan rinkelen. Nog is het mogelijk, alles op te pakken en te verdwijnen naar Zwitserland, Guernsey, Sark, Isle of Man, Dubai, Oman ,Vanuatu of een andere oase, alvorens als een citroen geheel uitgeknepen te zijn, maar hoe lang nog ?
Een greep uit de landen en gebieden die lonken vanachter de horizon:
Dubai , nul procent
Filippijnen : nul procent IB op alle inkomsten van buiten de Filippijnen voor alle zichzelf pensionerende immigranten. Voorwaarden voor immigratie:
– boven de 34 jaar
– gezondheidsverklaring
– rentegevend deposito van $ 50.000
– Afgifte verblijfsvergunning : vijf werkdagen na aanvraag
Guernsey, nul tot twintig procent
Indonesië: een welwillende en begripvolle inspecteur komt bij U thuis om alles te regelen!
Isle of Man, vijftien procent
Monaco, nul procent
Oman, nul procent
Sark, nul procent
Turkse Republiek Noord Cyprus – milde behandeling van buitenlanders
Vanuatu, nul procent
Tenslotte zijn er de cosmopolieten die de wereld als woonplaats hebben. Mijn belastingconsulent gaf mij altijd als voorbeeld de wielrenner met huizen in vier landen. Ook dezen betalen nul procent.
Tenslotte een troost voor wie naar Sri Lanka vertrekt. Ofschoon daar officieel inkomstenbelasting geheven wordt, heeft de belastingdienst slechts twee procent van het publiek geregistreerd! In Nepal is dit percentage nog lager.
Hugo van Reijen

9 REACTIES

  1. Zeer interessant, m.n. die pensionado status op de Filippijnen.
    Zou je daar verder kunnen op ingaan of heb je een link?
    Dank bij voorbaat.

  2. [1] Het uitvoeringsorgaan is de efficiente Philippine Retirement Authority in Manila. Ieder Consulaat heeft het adres.

  3. Ik zou daar Thailand nog graag aan toe voegen. Thailand is officieel "het land van de vrijen". Dat maakt het leven hier zo prettig. Ik betaal overigens 5% belasting.

  4. ach ik weet niet meer beter ,een aan de drankverslaafde accountent,(waar zowel ik als zijn baas te laat achter kwamen leverde dat stelletje belasting schorum 20.00 gld ambshalve aanslag op. het was dus mijn eigenschuld en had op tijd aangifte moeten doen ,terwijl ik niet beter wist dan dat die aangifte door des ,betreffende accountent was gedaan,dus failliet en geen geld en geen uitkering.dit is de BV nederland .dieven ,leugenaars ,en nog iets.

  5. Nederland moet ook een belastingparadijs worden voor Nederlanders. Hooguit 10% IB is voldoende om dit land te besturen. De rest kan worden teruggegeven aan de burgerij.

  6. [6] Een dergelijk tarief of minder werd gehanteerd voor de eerste wereldoorlog. Daarna is het volslagen uit de hand gelopen.

Comments are closed.